Helsinky: Letní ulice dláždí cestu k trvalým změnám

Řešení: Dočasné zklidnění v ulicích jako podpora pro udržitelné a živoucí prostředí

V létě 2021 byl v Helsinkách zahájen pilotní program, v jehož rámci se dvě ulice, Kasarmikatu a Pohjoinen Makasiinikatu, dočasně proměnily v pomalé ulice ve stylu woonerf. Součástí těchto "letních ulic" byl pouliční mobiliář, dřevěné ostrůvky, svěží zeleň, terasy typu parklet zřízené místními restauracemi a další opatření ke zklidnění dopravy. Obě ulice byly propojeny s parkem Esplanadi a centrem města a na náměstí Kasarmitori byla zřízena další letní terasa s 12 restauracemi a 560 místy k sezení, což pomohlo vytvořit ve městě pulzující atmosféru.Mapa letních ulic v Helsinkách, grafika Město Helsinky


Cílem projektu "letních ulic" bylo zatraktivnit ulice Helsinek natolik, aby v nich lidé mohli trávit čas a během letní sezóny si mohli užít život ve městě, a zároveň podpořit pěší a cyklistickou dopravu ve městě. V roce 2022 byl oblíbený program rozšířen o další čtyři ulice v blízkosti centra města. Od té doby město vyhodnocuje, zda se každá z úspěšných letních ulic může stát trvalou součástí programu.

V rámci programu bylo zavedeno několik nových prvků, které mají vytvořit udržitelnější, pohodlnější a příjemnější městské prostředí pro všechny, s velkým důrazem na městskou zeleň včetně stromů, které nejen zlepšují profil ulice, ale také poskytují chladná místa k odpočinku během horkých letních dnů. Inspirací byla finská příroda, zejména helsinské souostroví, jehož ostrůvky poskytují lidem relaxační prostor pro setkávání, odpočinek a relaxaci v letní atmosféře.

Pro zajištění bezpečnosti a pohodlí chodců a cyklistů byla automobilová doprava zklidněna umístěním uličního mobiliáře v nelineárním sledu, zúžením prostoru pro automobily a vytvořením zatáček, což dohromady podporuje nižší rychlost a snižuje atraktivitu ulic pro tranzitní dopravu. Uliční mobiliář byl vyroben z vysoce kvalitního finského dřeva, čímž se materiálově propojil s místním dědictvím, dřevařským průmyslem a dodal místu pocit specifické identity.

Součástí procesu byly otevřené online akce pro občany a majitele místních podniků jako způsob interakce a zapojení veřejnosti během pandemie COVID-19.Letní ulice v Helsinkách, foto Camilla Bloom


Bonusová informace: Pozitivní zpětná vazba veřejnosti ukazuje podporu pro lepší průchodnost ulic

Program "letních ulic" poskytl místním obyvatelům, podnikům, majitelům restaurací a dětem prostor pro pěší; byl pozitivně přijat veřejností, mnoho podniků hlásilo navýšení tržeb a lidé vyjádřili přání, aby se podobné projekty uskutečnily i v budoucnu.

V roce 2021 se počet chodců na Kasarmikatu zvýšil o 45 % ve srovnání s obdobím před pilotním programem, a to zejména díky letní terase na náměstí Kasarmitori, která do oblasti přilákala mnoho lidí. V tomto roce byli téměř všichni majitelé podniků spokojeni jak s letními ulicemi, tak s letní terasou na Kasarmitori.

V roce 2022, kdy letní terasa na náměstí nebyla a fungovala pouze letní ulice, bylo spokojeno něco málo přes polovinu podniků, zatímco zbytek měl obavy z omezení parkování v ulicích a z detailů plánování. Mnoho podniků však uvedlo, že letní ulice měly pozitivní vliv na jejich tržby.

V roce 2022 město Helsinky provedlo otevřený průzkum, kterého se zúčastnilo přibližně 950 respondentů různého věku, pohlaví a z různých čtvrtí Helsinek, přičemž míra vlastnictví automobilů odpovídala celkovým statistikám. Podle průzkumu si 85 % respondentů přálo, aby město opět realizovalo pilotní projekty pro pěší, jako jsou letní ulice, a 61 % respondentů by bylo připraveno nahradit místa pro parkování aut trvalými prvky, které zlepšují pěší průchodnost. 65 % respondentů uvedlo, že by byli připraveni trvale omezit tranzitní dopravu, pokud by to zlepšilo průchodnost městského prostoru.