23 příkladů na téma proč a jak podporovat aktivní mobilitu

V České republice trpí obezitou 71% dospělé populace, patříme k nejobéznějším národům světa. Nedostatek pohybu nevratně poškozuje zdraví každého člověka a má za následek více než 2 400 předčasných úmrtí za rok. Proto je dobré, aby strategiké dopravní plány (tzv. plány udržitelné městské mobility)  počítaly s takovou dopravní infrastrukturou, která sama o sobě vybízí občany k aktivní mobilitě.

Pro inspiraci přinášíme 23 převážně zahraničních novinek z roku 2019, která přináší fakta o tom, proč by se měla ve městech podporovat aktivní mobilita a co je potřeba k tomu udělat z pohledu dopravy: