PROČ V MILEVSKU?
Přečtěte si několik článků o Milevsku ve Veřejné správě. Navíc zde najdete i program konference.

Chcete o chytrém městě jen mluvit, nebo v něm žít?

Strategie Smart Cities, energetická koncepce, adaptace na změna klimatu, plán udržitelné městské mobility. Kterou strategii má město realizovat dříve?

To se dozvíte ve dnech 16. – 17. října 2019 na konferenci chytrých měst a obcí v Milevsku. Její motto zní: K čemu strategie, když se města bojí realizovat odvážná řešení?

Konference bude hledat odpovědi na tyto otázky:

1: Smart City: Proč se pořád odvoláváme na Smart Vídeň a na smart řešení, když přehlížíme jiné podstatné oblasti?
2: Mobilita a veřejný prostor: Proč hovoříme o významu veřejného prostoru, když stejně dáváme přednost parkujícím místům?
3: Mladá generace: Proč se ptáme mladé generace na jejich názory a stejně je neposloucháme?
4: Životní prostředí a voda: Fakta známe a co s tím tedy uděláme?
5: Kultura, sport a cestovní ruch: Má být skutečně mobilita a doprava spojována s cestami do škol a do práce? Copak jsme stvořeni jen ke vzdělávání a k vydělávání peněz?
6. Memorandum: Proč se podepisuje tolik memorand, když jim stejně nikdo nevěří a jsou bez vazeb na konkrétní činy? Proč je pořád tolik organizací, které se spolu nekomunikují a které vidí spíše svůj byznys, než myšlenku?Pořadatelé konferencePartneři konference
Mediální partneřiKonference bude realizována v rámci projektu Rozvoj konceptu Smart City v Milevsku: Živé Milevsko – Smart Region. Reg. číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007341
Dále bude konference spolufinancována z prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj - projekt „Podpora implementace Partnerství pro městkou mobilitu do praxe v prostředí regionů, měst a obcí České republiky“,

Bude se jednat již o pátou konferenci v řadě, která vždy ukáže problematiku městské agendy z jiného úhlu pohledu. Podívejte se, jaké byly předchozí konference

Konference 29. - 30. 4. 2015, Olomouc
Závěr: poprvé byla představena značka Město s dobrou adresou, která je odvozena od vize města Lipska - chceme, aby lidé u nás bydleli na dobré adrese.
Píseň: U2, Beautiful Day
Pointa: Na plán udržitelné městské mobility není možné se dívat jen z technického pohledu, ale především z lidského. V rámci konference technický dokument představilo osm fakult Univerzity Palackého v Olomouci.

Konference 19. - 21. 4. 2016, Kouty u Ledče nad Sázavou
https://www.dobramesta.cz/aktuality/40
Závěr: značka Město s dobrou adresou je postavena na partnerství organizací, které společně mohou měnit pohled na městskou mobilitu.
Píseň: Citron, Zahradní slavnost
Pointa: Na partnerské organizace se můžeme dívat ze dvou úhlů. Buď jako na V.I.P. osobnosti zastupují dané organizace, nebo na lidi, kteří téma berou vážně.

Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4
Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4

Konference 6. - 7. 12. 2017, Ostrava
Závěry zde.
Píseň konference: Pink Floyd, Hey you
Pointa: Už jsme zapomněli na poselství knihy Malý princ od Antonia de Saint-Exupéryho. Zapomněli jsme na to, že podstatné věci jsou lidskému oku neviditelné. O tom byla první prezentace studentek z Českého Brodu, které zazpívaly píseň od skupiny Pink Floyd a vyzvaly přítomné „berte nás vážně, jde o naši budoucnost“.

Konference 4. - 5. 10. 2018, Třebíč
Závěry zde.
Píseň konference: Simon & Garfunkel, The Sound of Silence
Pointa: O plánech udržitelné městské mobility víme vše, ale v praxi nefungují. Píseň to říká slovy: "ahoj temnoto, ..a v tom nahém světle jsem zahlédl deset tisíc lidí, možná víc. Lidí hovořících, aniž by něco řekli, lidí poslouchajících, aniž by naslouchali."

Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4
Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4