Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Olomouc zahájila jednání se studenty

23. 09. 2019

Postřehli jste, že v pátek 20. 9. 2019 studenti znovu stávkovali po celém světě za klima? A víte, že od 20. do 27. 9. 2019 se koná Týden pro klima (https://www.tydenproklima.cz/).

Olomoucká radnice na tyto aktivity zareagovala unikátním způsobem. Pozvala jednoho z organizátorů olomouckých stávek, Martina Belfína, předsedu Studentské rady Gymnázia – Hejčín, na veřejnou besedu o dopravě, mobilitě a o budoucí podobě našich ulic jako jednoho z besedujících. Beseda proběhla dne 17. 9. 2019 a účastnil se ji primátor města Miroslav Žbánek, Matuš Šucha - Dopravní psycholog UP Olomouc a Portál Chodím Olomoucí, Aleš Bakoš - předseda představenstva mmcite1 a Květoslav Syrový - dopravní projektant a člen dopravní komise Praha 1.

Beseda se od začátku změnila v jednu velkou pracovní poradu na téma, jak můžeme změnit pohled na dopravu, na mobilitu, jak můžeme přispět my sami k ochraně klimatu. Každý z besedujících představil svou roli a to ať již pohledu politického (Miroslav Žbánek), akademického (Matuš Šucha), dopravního (Květoslav Syrový) a podnikatelského (Aleš Bakoš). Většinou se jedná o úhly pohledu, které známe, ale na besedě byl otevřen ještě jeden rozměr, na který se zapomíná, nebo se přímo podceňuje. Právě Martin Belfína ukázal, jak nám mohou pomoci se změnami studenti.

Beseda tak být prologem zahájení dlouhodobé spolupráce s olomouckými studenty. Už v říjnu budou zahájeny diskuse na čtyřech vybraných školách, na které příští rok navážou další konkrétní kroky.

A jak to viděl sám Martin Belfín?: „Pro mě osobně bylo setkání skvělou příležitostí setkat se s představiteli jednotlivých oblastí majících vliv na městkou mobilitu, zejména pak s panem primátorem, se kterým nemám možnost se takto běžně setkat. I přes nabitou diskuzi jsem měl dostatek času na prezentování svých podnětů, a to z pohledu studenta. Především jsem mluvil o změně mentality v pohledu na dopravu. Jako student běžně uvažuji o dopravě po městě jako kombinaci jednotlivých druhů dopravy (auto, MHD, kolo, chůze) a domnívám se, že takto by měla být koncipovaná infrastruktura - při konci stezky jednoho druhu dopravy možnost pohodlné změny na další (cyklostojany u parkovišť, parkoviště u zastávek MHD apod.). Sám jako začínající řidič vidím změnu v pohledu na věc, například při hledání cesty. Často přemýšlím nad autem a zapomínám na výhody ostatních způsobů dopravy. Tyto myšlenky jsem přednesl, a věřím, že se mi takto podařilo otevřít dveře ke spolupráci, a hlavně zapojení studentů do dalších diskuzí s příslibem toho, že i studenti mohou přijít s něčím opomíjeným, avšak neméně důležitým.“

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Kampaně (Občan, tag35)