STRATEGIE VEDOUCÍ KE ZMĚNÁM

I když města jako jsou Lipsko, Lublaň, či Vídeň jsou velká města, směle mohou být vzorem i pro taková malá česká města jako jsou Hranice, Litoměřice, Kopřivnice, Kroměříž, Milevsko, Otrokovice, či Uherské Hradiště. Není to o velikosti, ale o principech, které by se měly aplikovat v každém městě. Jedná se přitom o stejné principy, které používá Místní agenda 21.Lipsko

Strategie mobility 2030 - jak se tvoří a v čem se liší od těch českých?Lublaň

Co město musí udělat pro to, aby získalo cenu Evropské město zeleně 2016?Vídeň

Jakým způsobem se podařilo městu snížit využívání aut o 13%?Další města

Občas nezaškodí se inspirovat zahraničím.

Ve všech případech je strategie mobility postavena na jednoduhém principu: Poslání – vize – strategické cíle – specifické cíle – opatření – akční plán. Klíčový je přitom akční plán, který stanoví, kdo realizuje konkrétní kroky, za kolik, v jakém čase. PUMM řeší především koncepci, to kam chceme, aby se město dostalo. Právě kvůli dotažení je třeba mít zároveň kvalitní akční plán. Neboli vždy, když mluvíme o strategii mobility Lipska, Lublaně, či Vídně, tak vždy je spojena s konkrétními aktivitami podporující pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu.

Město by si mělo vytvořit kvalitní strategický plán řešící dopravu a mobilitu, aby město v budoucnosti bylo k nepoznání, bez dopravních zácp, čisté, dostupné pro všechny. Pomoci má tzv. plán udrži­telné městské mobility, pro jehož přípravu platí přesný postup a zákonitosti. V českých podmínkách je pro plány mobility zpracováno několik metodik a tématu se věnuje řada odborných publikací, ale i tak většina politiků i úředníků se zatím k plánu udržitelné městské mobility staví velmi rezervovaně. Proces učení, získávání zkušeností a poznatků je zatím určen jen pro „zasvěcené“, ostatní zaměstnanci na úřadě o daném plánu většinou neví a nerozumí mu. Tím pádem vznikají konflikty, které je třeba řešit, hledat konsenzus, nacházet kompromisy, zvažovat pro a proti.

O tom jsou právě příklady z Lipska, Lublaně a Vídně.

DALŠÍ INSPIRACE

Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Startwithchildren - jednoduše nejlepší cesta

Startwithchildren - jednoduše nejlepší cesta
31. 05. 2024 | 28. a 29.5.2024 proběhla v Bratislavě konference Startwithchildren. Nosnou myšlenkou je, že co je dobré pro děti, je dobré pro všechny. Svět se odvrací od měst stavěných "pro otce" - dálnice, silnice; to už by mělo být minulostí. Teď přecházíme z úrovně "přežít" na úroveň "žít". Města krátkých vzdáleností, kdy můžete všude bezpečně chodit pěšky, jezdit na... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10), Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Děti (Občan, tag38), Ženy (Občan, tag39), Senioři (Občan, tag40), Veřejný prostor (tag42), Lidé s omezenou hybností a zdravotně postižení (tag43)

Středočeský kraj - Koncepce rozvoje cyklistiky

Středočeský kraj - Koncepce rozvoje cyklistiky
13. 05. 2024 | Středočeský kraj si nechal vypracovat Koncepci rozvoje cyklistiky v regionu i o potřebách měst kvůli rozvoji infrastruktury. Cílem je navrhnout priority a opatření pro rozvoj cyklistiky na následujích šest let. Středočeský kraj má na území 503km cyklostezek. Na základě doporučení rady, koncepci ještě musí schválit zastupitelé. Více zde. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

EVROPSKÁ CYKLISTICKÁ DEKLARACE

EVROPSKÁ CYKLISTICKÁ DEKLARACE
04. 04. 2024 | Evropská rada, Evropská komise a Evropský parlament dne 3. 4. 2024 společně podepsaly Evropskou deklaraci o cyklistice, čímž oficiálně potvrdily přijetí první interinstitucionální politiky v oblasti cyklistiky na evropské úrovni. Podepsání deklarace se uskutečnilo na neformálním zasedání ministrů dopravy EU, pořádaném belgickým předsednictvím Rady Evropské unie. Evropská... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Národní strategie aktivní mobility s genderovým a diferencovaným přístupem (ENMA)

Národní strategie aktivní mobility s genderovým a diferencovaným přístupem (ENMA)
28. 03. 2024 | ENMA je v Kolumbii první veřejnou strategií v oblasti mobility s genderovým adiferencovaným přístupem. Snaží se zajistit pocit bezpečí žen, dětí a osob se zdravotním postižením, aby mohly samostatně dorazit tam, kam potřebují. Dalším milníkem je zvýšit potenciál aktivní mobility.  Cíl 1: Vyjádřit rozvoj opatření v oblasti aktivní a bezpečné mobility s genderovým... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Děti (Občan, tag38), Ženy (Občan, tag39), Lidé s omezenou hybností a zdravotně postižení (tag43)

Manchester - hlavní Evropské město cyklistiky

Manchester - hlavní Evropské město cyklistiky
16. 03. 2024 | Cyklistika se dostává do popředí dopravních politik města. Například cílem Manchestru do konce roku 2028 je zdvojnásobit podíl lidí, kteří na dopravu využívají jízdní kola. A pro škarohlídy... Manchestr, Spojené království... Neprší tam moc často?  Prší, ale ani to není indikátor k tomu, aby měli takový ambiciózní plán. Překlad od Partnerství pro městskou mobilitu... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Kampaně (Občan, tag35)

Brňané pomůžou anketou a pocitovou mapou tvorbě Cyklostrategie.

Brňané pomůžou anketou a pocitovou mapou tvorbě Cyklostrategie.
07. 03. 2024 | Jak vidí občané Brna město ze sedla kola? Kde je to bezpečné a kudy naopak nejezdí? Anketa je na webu ankety.damenavas.cz a dá se vyplňovat do 5.května 2024. Přílohou je i pocitová mapa, která pomůže lépe porozumět celé problematice. Výsledky se zakomponují do Cyklostrategie města Brna, se kterou město právě začalo. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Pražská MHD

Pražská MHD
29. 02. 2024 | Praha řeší, že na MHD doplácí 85% jízdného. Jak tuto částku snížit? Z čeho jí dotovat? Co nabídnout v případě zvýšení jízdného? Dotovat z parkování MHD? Přečtěte si, v jakých souvislostech se řeší pražská MHD. Více zde. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Rozpočet (Role města, tag3), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Plán mobility města Jičína

Plán mobility města Jičína
12. 02. 2024 | Město Jičín 16210 obyvatel (2023) si nechává od CityTraffic zpracovat Plán udržitelné mobility (SUMP). Hotový by měl být koncem září roku 2024. Ti co jezdí auty, řeší nedostatek parkovacích míst, veřejná doprava není dořešená integrací do širší veřejné dopravy (vlakové spoje), nevyhovuje autobusové nádraží. Cyklistům chybí vhodné trasy a chodcům nevyhovují... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Veřejný prostor (tag42)

Hlavní nádraží - dopravní uzel a veřejný prostor

Hlavní nádraží - dopravní uzel a veřejný prostor
26. 01. 2024 | Hlavní nádraží je potřeba nadimenzovat na potřeby budoucnosti. A to i celý veřejný prostor, který ho obklopuje, aby byl vhodný, funkční, atraktivní - prostě ideální současným, ale i budoucím požadavkům. Podívejme se, jak to řeší v Praze, je více veřejných prostorů v České republice okolo nádraží, která budou řešit obdobnou situaci, byť v menším. Více zde. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)

Jízda v buspruzích v Bratislavě

Jízda v buspruzích v Bratislavě
15. 01. 2024 | Kdo může jet v buspruhu v Bratislavě? Odbočující auta v levo, cyklisté, výjimečně i nákladní automobily. Jak je to ve Vašem městě? Zdržuje to městskou hromadnou dopravu? O Bratislavě zde. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Mobilita jako služba (MAAS)

Mobilita jako služba (MAAS)
11. 01. 2024 | MaaS jako služba není nic nového, zmiňovali jsme se o něm zde.  Je inspirací pro česká města, neboť propojuje jednotlivé druhy dopravy a tím konkuruje samotné individuální automobilové dopravě jak cenou, tak konfortem a především na dlouhé vzdálenosti i časem.  Samotný dokument je k dispozici tady. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Rozvoj a budování cyklostezek a cyklotras v Královéhradeckém kraji

 Rozvoj a budování cyklostezek a cyklotras v Královéhradeckém kraji
07. 12. 2023 | Dotace na rozvoj a projektovou přípravu dálkových cyklotras v Královehradeckém kraji. Od včerejška do 10.1.2024. Podpora rozvoje a bezpečnosti infrastruktury pro cyklistickou dopravu a pro výstavbu. Více zde. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Finance (Mezioborového plánování, tag20), Ostatní (Občan, tag41)

Ve Frankfurtu nad Mohanem 20 km/h a konec s parkováním

Ve Frankfurtu nad Mohanem 20 km/h a konec s parkováním
24. 11. 2023 | Od prosince tohoto roku se rychlost vybraných ulic v centru města mění na 20 km/h. Počet parkovišť bude o 300 000 méně. Nejde o to udělat centrum bez aut, ale centrum s co nejméně auty. Zvýšit kvalitu života, zařadit více cyklistů, koloběžkařů a chodců do ulic. Frankfurt přiznává, že tato opatření se setkávají s vlnou kritiky. Čtěte zde. A jaký bude další krok?... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Nová výzva na 5G sítě - pro chytrá města, obce a regiony, kteří přispějí k rozvoji Smart Cities

Nová výzva na 5G sítě - pro chytrá města, obce a regiony, kteří přispějí k rozvoji Smart Cities
23. 11. 2023 | Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na projekty využívající 5G sítě pro chytrá města. Jde o podpor u vývoje a aplikací sítí 5G, které přispějí k rozvoji Smart Cities. Zaměřte se třeba na bezpečnost veřejných prostranství2, městskou mobilitu, elektronické zdravotnictví nebo vzdělávání. Dokumentace na webových stránkách MMR, informační online seminář v... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Digitalizace (Role města, tag4), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)

Vídeň sází na zelené veřejné prostory - asfaltové parkoviště se promění v oázu zeleně

Vídeň sází na zelené veřejné prostory - asfaltové parkoviště se promění v oázu zeleně
22. 11. 2023 | Vídeňský trh Naschmarkt v novém kabátě.  Vídeňští občané dávají jasně najevo, že si přejí více zeleně, možnosti k ochlazení, nový prostor pro kulturní akce, prodej regionálních potravin. A Vídeňské radnici se líbí plnit takovéhle přání. Je to skutečně takhle jednoduché? ;-) Obrovské parkoviště u největšího městského trhu Naschmarkt se přemění v rozkvetlou... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Zahraniční města (Role města, tag8), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32), Ostatní (Občan, tag41)

11 měst, která zásadně omezují provoz nebo vlastnění aut vůbec

11 měst, která zásadně omezují provoz nebo vlastnění aut vůbec
17. 11. 2023 | Celá řada měst si uvědomuje negativní následky vlatnění a užívání auta. Některá města přestavují parkoviště v centrech na krásná zákoutí k životu, jiní jdou až tak daleko, že se upisují, že nebudou vlastnit auto vůbec. A to jak v Evropě (např. Utrecht), tak i v Arizoně (čtvrť v Tempe). Přečtěte si zajímavé shrnutí od Čistou Stopou Prahou. číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Zahraniční města (Role města, tag8), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19)

Vídeň město pro pěší

Vídeň město pro pěší
14. 11. 2023 | Celá Evropa, aby se inspirovala, jak budovat cyklistickou infrastrukturu a další vychytávky podporující cyklisty, jezdí do holandských měst. A víte, kam se hlavně jezdí, pokud chcete podpořit pěší dopravu? Do Vídně. Vídeň je totiž městem chodců. Více než třetinu svých denních cest absolvují Vídeňané pěšky. A podpora chůze je jednou z hlavních priorit vídeňských... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Plánování městské logistiky

Plánování městské logistiky
09. 11. 2023 | Zásilkové služby ve městech v dnešní době příbývají na důležitosti. Narůstá celkový počet dodávek v ulicích nejen kvůli zásobování, ale i kvůli internetovým obchodům. Partnerství pro městskou mobilitu pro Vás připravilo překlad čtvrté kapitoly - Kroky plánování udržitelné městské mobility jako pomoc pro přípravu SULP. Celý dokument zde:  Sustainable urban... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Městská logistika a přeprava zboží (Dobrá praxe, tag31)

Plán udržitelné mobility města Zlín

Plán udržitelné mobility města Zlín
22. 10. 2023 | Statutární město Zlín (74 191 obyvatel) s CDV zpracovalo Plán udržitelné mobility města Zlín. V městském systému stále hodně dominuje IAD  a to 45%, pěší chůze 27%, hromadná doprava 26% a kolo 4%. Aktivní doprava tj celkem na 31%. Jak jí město Zlín podpoří? Jak vylepší městskou hromadnou dopravu, aby ji místní více využívali? Více zde. číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2)

Bezpečnost chodců - vliv rychlosti vozidel

Bezpečnost chodců - vliv rychlosti vozidel
20. 10. 2023 | Německý FUSS e.V. Profesní sdružení pro pěší dopravu v Německu uveřejnil informace k bezpečnosti pěší dopravy. Při klesající rychlosti vozidel kledá procentuelní riziko úmrtí chodce. Důležitý argument, proč snižovat rychlosti aut ve městech. Článek pro Vás přeložilo Partnerství pro městkou mobilitu. Více zde. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Ústí nad Labem - Plán udržitelné mobility

Ústí nad Labem - Plán udržitelné mobility
17. 10. 2023 | Statutární město Ústí nad Labem ve spolupráci s HaskoningDHV a CDV vytvořili v roce 2020 Plán udržitelné mobility města Ústí nad Labem. Ústí nad Labem (94 963 obyvatel) má zajímavý modal split. IAD 38%, 40% VHD, 21% pěší a 1% cyklisti. Cílem je samozřejmě více podpořit pěší a cyklisty a VHD minimálně udržet. Jak na to v tomto rozlehlém a kopcovitém městě? Více... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Podpora pěší dopravy

Podpora pěší dopravy
15. 10. 2023 | Plánování měst přizpůsobené automobilu zavedlo města do slepé uličky: Ukázalo se, že z míst, která se automobilové dopravě přizpůsobila, zmizel život. Bydlet v oblasti zatížené automobilovým provozem není příjemné a mnoho lidí to přivedlo k rozhodnutí se odstěhovat Tak to byla jen krátká citace. Tento dokument skýtá mnohem víc. Rozhodně doporučejeme k přeč... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Uherský Brod má Plán udržitelné městské mobility pro 2022 - 2027

Uherský Brod má Plán udržitelné městské mobility pro 2022 - 2027
11. 10. 2023 | Uherský Brod (16 410 obyvatel) ve spolupráci se SmartPlan, s.r.o. vytvořili Plán udržitelné městské mobility města Uherský Brod. V tomto městě mají modal split pro IAD téměř na 60% a MHD na 9%. Jak tomuto městu pomoci se vzrůstem aktivní dopravy? O kolik procent to dokáže snížit využití automobilu? Stáhněte si: Manažerské shrnutí, PUMM - návrhová část, PUMM - analytická... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Hamburk - jasná přednost chodcům před auty

Hamburk - jasná přednost chodcům před auty
09. 10. 2023 | V Hamburku zavedli v prosinci 2022 na křižovatce stálou zelenou pro chodce a cyklisty. Auta mají červenou a zelenou dostanou, až když je systém detekuje. Jednoduché a krásné s jasnou vizí - chodci a cyklisté mají prioritu! Celý článek zde číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Třebíč - Plán udržitelné městské mobility města Třebíče

Třebíč - Plán udržitelné městské mobility města Třebíče
08. 10. 2023 | Město Třebíč - 34 712 obyvatel si s autorským týmem vypracovalo Plán udržitelné městské mobility. Jaké jsou jejich strategické cíle? Omezí parkování? Podpoří cyklisty a chodce? Více zde. Miamibeach - Longbeach - Třebíč :-)) číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Teplice mají SUMP

Teplice mají SUMP
07. 10. 2023 | Plán udržitelné městské mobility statutárního města Teplice. Teplice mají 50 843 obyvatel, s firmou UDIMO vytvořili SUMP, který byl v březnu 2023 schválen  Ministerstvem dopravy ČR. Jak se k tomu postavili? Dokumenty ke stažení zde. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Polaď Prahu - Plán udržitelné mobility Prahy a okolí

Polaď Prahu - Plán udržitelné mobility Prahy a okolí
03. 10. 2023 | Praha, naše metropole s 1 357 326 obyvatel, má Plán udržitelné mobility Prahy a okolí od roku 2019. Řeší se v něm organizace individuální (automobilové), veřejné a bezmotorové dopravy tak, aby z metropole nebyla dopravně kolabující džungle. Nutnost řešit dopravní situaci vychází z masivního rozmachu automobilismu a narůstající ekologické zátěže s ním související.... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Přerov - představujeme Plán udržitelné městské mobility

Přerov - představujeme Plán udržitelné městské mobility
01. 10. 2023 | Město Přerov (41 634 obyvatel) se zpracovateli ACCENDO a UDIMO vytvořili Plán udržitelné městské mobility města Přerova. Myslí přitom na děti, ženy a osoby s omezenou pohyblivostí? Je ve hře bikesharing? Dočtete se zde. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Plzeň má plán mobility do roku 2025

Plzeň má plán mobility do roku 2025
29. 09. 2023 | Píše se rok 2023 a PLZEŇ MÁ PLÁN MOBILITY DO ROKU 2025. Zlepší plánovaná opatření pohyb městem? Plzeň je přece jen velké město (181 240 obyvatel), držíme plzeňákům i Mott MacDonald palce! Přece jen ušetřit čas a peníze v dopravních zácpách, dýchat více čerstvého vzduchu a být zdravější rozhodně stojízato. Více detailů zde. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Parduplán - Plán udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice

Parduplán - Plán udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice
27. 09. 2023 | Město Pardubice (92 149 obyvatel) si se zpracovatelem firmou UDIMO vyrobilo Parduplán. Co tohle město řeší za dopravní problémy? Jak upřednostňuje aktivní mobilitu a veřejnou hromadnou dopravu? To vše dohledáte zde. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Plán udržitelné městské mobility města Otrokovice

Plán udržitelné městské mobility města Otrokovice
25. 09. 2023 | I menší města si vypracovávají PUMM. Tohle je případ i Otrokovic (17 634 obyvatel) ze zlínského kraje, který se zpracovatelem UDIMO vytvořili svůj vlastní Plán udržitelné městské mobility. Dokumenty ke stažení zde. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Integrovaný plán mobility Ostrava

Integrovaný plán mobility Ostrava
22. 09. 2023 | Ostrava je třetí největší město České republiky co do počtu obyvatel (283 504), tak i hustoty osídlení. Se zpracovatelem AF CITY PLAN s.r.o. společně vytvořili Integrovaný plán mobility Ostrava. Teď již jen pokračovat v naplňování jednotlivých opatření a indikátorů, které jsou v rámci dokumentace nastaveny.  Více zde číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Strategický plán rozvoje statutárního města Opavy 2021

Strategický plán rozvoje statutárního města Opavy 2021
20. 09. 2023 | Opava (55 512 obyvatel) má takovou poetickou vizi. Opava - láska na celý život. a Opava nabízí svým obyvatelům vše, co je potřeba k prožití spokojeného a naplněného života. Doufejme, že se to vyplní. Nicméně s mobilitou je stále co dělat (mobilita str. 17). Návrhová část zde Zpracovatel plánu: BeePartner a.s. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Plán udržitelné městské mobility v Olomouci (PUMMO)

Plán udržitelné městské mobility v Olomouci (PUMMO)
19. 09. 2023 | Město Olomouc (101 825 obyvatel) si za pomoci CDV vypracovalo Plán udržitelné městské mobility.  Cíle a vize dokumentu by měli být vidět již do sedmi let! Přečtěte si zde. Na základě pozvání Magistrátu města Most diskutoval dnes 19. 9. 2023 jednatel spolku Jarda Martinek s žáky II. stupně na téma Plán udržitelné městské mobility v souvislosti s probíhajícím ETM. Celý... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Londýnský akční plán pro cyklistiku

Londýnský akční plán pro cyklistiku
15. 09. 2023 | Nejen Česká republika a její Cyklovize2023, ale i další státy Evropy a světa si uvědomují důležitost investic do cyklistické dopravy. A jak se na to dívá hlavní město Anglie?  Akční plán pro cyklistiku - aneb Londýn navazuje na úspěchy. Více zde. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Most a Litvínov - PUMM

Most a Litvínov - PUMM
14. 09. 2023 | Dvě města - Most (63 856) a Litvínov (22 695 obyvatel) si firmami ACCENDO a UDIMO nechala zpracovat Plán udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova. Nezáviděníhodná situace, kdy individální automobilová doprava dosahuje téměř 50%. Jak si s tím poradit? Více info zde. Na základě pozvání z Magistrátu města MOST diskutoval v úterý 19. 9. 2023 jednatel spolku PMM... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Plán udržitelné mobility města Karviné

Plán udržitelné mobility města Karviné
13. 09. 2023 | Město Karviná (50 172 obyvatel) ve spolupráci s CDV vytvořílo Plán udržitelné mobility Města Karviné. Cílem je zvýšení bezpečnosti v dopravě, větší atraktivitu veřejného prostoru, zvýšení kvality života obyvatel, pozitivní dopad na životní prostředí a zdraví obyvatel města. Více podrobností zde. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Liberec a Jablonec - Chytře na cestu

Liberec a Jablonec - Chytře na cestu
11. 09. 2023 | Města - Liberec (107 389) a Jablonec nad Nisou (45 830 obyvatel) - se zpracovateli NDCON a SPF Group společnými silami dokončili Plán udržitelné městské mobility. Jak si s ním poradili, se můžete podívat na těchto stránkách. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Plán udržitelné městské mobility města Milevska

Plán udržitelné městské mobility města Milevska
08. 09. 2023 | Je krásné, že I takhle "malé" město, jako je Milevsko (8 089 obyvatel) myslí na své občany a svojí budocnost. Součástí projektu Živé Milevsko je  SMART REGION, který znamená zapojení města a jeho okolí do programu SMART CITY všude tam, kde to dává smysl. A smysl to dává mimo jiné právě v dopravě. Zpracovatel: Smartplan. Více info zde. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Plán udržitelné mobility města Krnov

Plán udržitelné mobility města Krnov
06. 09. 2023 | Město Krnov (22 146 obyvatel) ve spolupráci s FD ČVUT od září 2022 mají zpracován Plán udržitelné mobility města. Jeho plnění se má projevit na zlepšení kvality veřejného prostoru, zlepšení kvality života a zdraví, změně životního stylu a dopravního chování a v neposlední řadě na zvýšení bezpečnosti. Více zde. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice

Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice
05. 09. 2023 | Moravskoslezské město Kopřivnice (21 669obyvatel) si firmou UDIMO nechalo zpracovat Plán udržitelné městské mobility. . Základním posláním PUMM je pomoci zlepšit životní úroveň lidí ve městě, a to tak, aby byla zajištěna dostupnost dopravy. Více zde. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Plán udržitelné městské mobility statutárního města Kladna

Plán udržitelné městské mobility statutárního města Kladna
04. 09. 2023 | Chceme Vám představit novou strategii dopravy statutárního města Kladna (68 436obyvatel). Byla vypracována firmou CityTraffic s vizí do roku 2050. K nalezení zde.  číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Plán udržitelné městské mobility Karlovy Vary a Generel dopravy města Karlovy Vary

Plán udržitelné městské mobility Karlovy Vary a Generel dopravy města Karlovy Vary
01. 09. 2023 | Západoćeské město Karlovy Vary (49 043 obyvatel) v letech 2018 - 2022 si ve spolupráci s firmou UDIMO zhotovilo Plán udržitelné městské mobility a Generel dopravy. Hlavním cílem je zlepšit fungování a zvýšit efektivnost výkonu veřejné správy Magistrátu města Karlovy Vary v oblasti strategického plánování mobility a udržitelnosti dopravy na území města. Více info zd... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Jihlava má svůj Plán udržitelné městské mobility

Jihlava má svůj Plán udržitelné městské mobility
31. 08. 2023 | V roce 2019 Statutární město Jihlava (52 548obyvatel) s Mott MacDonald dokončili Plán udržitelné městské mobility. Ke stažení zde.  číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Plán udržitelné městské mobility měst Chomutova a Jirkova

Plán udržitelné městské mobility měst Chomutova a Jirkova
30. 08. 2023 | Dvě sousední města v těsné blizkosti - Chomutov (46 940) a Jirkov (19 305 obyvatel) si nechali od firmy UDIMO zhotovit společný Plán udržitelné městské mobility. Města jsou vzájemně dopravně provázaná, plán je k dispozici zde. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Plán udržitelné městské mobility Hradec Králové

Plán udržitelné městské mobility Hradec Králové
29. 08. 2023 | Hradec Králové (93 506 obyvatel) si nechal zpracovat od Afry s.r.o. Plán udržitelné městské mobility. Cílem je za pomoci občanů, městských, regionálních a státních orgánů hledat a najítmožnosti udržitelné městské dopravní obsluhy území. Inspirovat se můžete zde. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Plán udržitelné městské mobility statutárního města Havířova

Plán udržitelné městské mobility statutárního města Havířova
28. 08. 2023 | Statutární město Havířov (70 245 obyvatel) si nechalo firmou CityTraffic zpracovat PUMM. Dokument společně zveřejnili v říjnu 2022.. Inspirovat se můžete zde. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Plán udržitelné mobility města Děčín

Plán udržitelné mobility města Děčín
23. 08. 2023 | Statutární město Děčín leží na severu České republiky u hranic s Německem  a má 47 180 obyvatel. Město ve spolupráci s HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. v listopadu v roce 2019 dokončilo svůj Plán udržitelné mobility. Jejich společným mottem je  „Rozmanité město všemi směry“. Inspirovat se můžete zde. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Plán udržitelné městské mobility Frýdku-Místku

Plán udržitelné městské mobility Frýdku-Místku
22. 08. 2023 | Frýdek-Místek, město s 58 188 obyvatel (2023), má od září 2022 vypracován Plán udržitelné městské mobility. Finálním zpracovatelem projektu je pražský CityTraffic. Projekt byl schválen Ministerstvem dopravy a je k nalezení zde. Příjemnou inspiraci! číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Strategický plán městské mobility města České Budějovice

Strategický plán městské mobility města České Budějovice
21. 08. 2023 | Dnes Vám chceme představit Strategický plán městské mobility (SUMP) města České Budějovice. Strategický plán se od Plánu městské mobility (PUMM) liší tak, že je pro města závazný v jeho plnění.  Plán byl zpracován společností AFCITYPLAN s.r.o. v roce 2016 - 2018.  Více info o SUMP a dokumenty ke stažení najdete na https://www.c-budejovice.cz/sump číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Představujeme Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Brna

Představujeme Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Brna
18. 08. 2023 | Od dnešního dne Vám budeme postupně dle abecedy představovat jednotlivé strategické nebo jen plány městské mobility měst z České republiky, které máme k dispozici. Dnes začneme Brnem. Plán udržitelné městké mobility Statutárního města Brna je dokument, který na základě odborných analýz, ale také ve spolupráci s obyvateli města, stakeholdery a odborníky atd. stanovil... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Projekt prvního vídeňského superbloku vstupuje do další fáze

Projekt prvního vídeňského superbloku vstupuje do další fáze
03. 08. 2023 | Po pilotní fázi, která proběhla v polovině loňského roku, plánuje vídeňská radnice zahájit trvalé úpravy městské čtvrti Favoriten na tzv. superblok. Kromě zklidnění dopravy, a tím i větší bezpečnosti provozu, je cílem vyšší kvalita bydlení, více zeleně a ochlazení ulic v horkých letních měsících. Než ale na konci roku začnou stavební práce, připravila vídeňská... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Zahraniční města (Role města, tag8)

Rekordní finanční prostředky na nové vídeňské cyklostezky

Rekordní finanční prostředky na nové vídeňské cyklostezky
01. 08. 2023 | Vídeň obdrží od Spolkového ministerstva pro ochranu klimatu dosud největší finanční prostředky na rozvoj své cyklistické sítě. V následujících dvou letech bude město realizovat 50 nových cykloprojektů v hodnotě 57 milionů eur, přičemž ministerstvo zaplatí 50 % nákladů. Díky dlouhodobému úsilí o rozšiřování cyklostezek a podpoře ekologicky šetrné dopravy se jízda... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Neplýtvej energií: Jak hovořit o udržitelné dopravě (nejen) v rámci Evropského týdne mobility

Neplýtvej energií: Jak hovořit o udržitelné dopravě (nejen) v rámci Evropského týdne mobility
31. 05. 2023 | Pracovní setkání ke kampani Evropský týden mobility, které se konalo ve dnech 22. a 23. května ve Znojmě, poskytlo účastníkům z celé republiky nejen inspiraci, ale také cenné zkušenosti od odborníků. Během dvoudenní akce se téměř 50 zástupců českých měst, krajů a dvou ministerstev intenzivně zaměřovalo na možnosti, jak ovlivnit vnímání a chování lidí v oblasti... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17)

Evropský týden mobility spouští registraci do letošní kampaně na téma Neplýtvej energií!

Evropský týden mobility spouští registraci do letošní kampaně na téma Neplýtvej energií!
29. 05. 2023 | Města a obce se mohou od 15. května 2023 oficiálně zaregistrovat do letošního ročníku největší iniciativy na podporu udržitelné městské mobility - Evropský týden mobility (ETM). Díky kampani, která proběhne v tradičním termínu 16.-22. září 2023, budou mít obce znovu možnost občanům přiblížit udržitelné formy dopravy, jež mají významné přínosy pro kvalitu života... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

S vlakem a kolem na výlet, České dráhy přepravují kola ve všech spojích a vypravují také speciální výletní cyklovlaky

S vlakem a kolem na výlet, České dráhy přepravují kola ve všech spojích a vypravují také speciální výletní cyklovlaky
19. 05. 2023 | Jízdní kolo lze přepravit prakticky ve všech spojích Českých drah. Většina vlaků nabízí rozšířenou kapacitu pro přepravu jízdních kol a jsou označeny symbolem kola nebo kufru. Kola lze přepravovat také do zahraničí k populárním evropským cyklotrasám. Výletníci mají k dispozici 68 půjčoven jízdních kol ČD Bike, v mnoha z nich lze půjčit také elektrokolo nebo... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní občan, NNO (Občan, tag36)

Centrum aktivní mobility ve Whiterock na podporu rozvoje pěší a cyklistické dopravy

Centrum aktivní mobility ve Whiterock na podporu rozvoje pěší a cyklistické dopravy
25. 04. 2023 | K rozvoji aktivní mobility je důležitá osvěta. Své o tom vědí v severoirském Belfastu, kde otevřeli nové Centrum aktivní mobility, které má sloužit k podpoře pěší i cyklistické dopravy. Překlad článku pro vás zajistil spolek Partnerství pro městkou mobilitu. Belfast může sloužit jako dobrý příklad pro česká města. Originální znění článku můžete nalézt... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Placemaking jako způsob zvyšování odolnosti vůči klimatické změně

Placemaking jako způsob zvyšování odolnosti vůči klimatické změně
14. 04. 2023 | Kvalitní plánování městského prostoru je v období klimatické změny stále důležitější. Stěžejním bodem pro udržení příjemné teploty ve městech je potřeba vytvářet zelené plochy. Spolek partnerství pro městskou mobilitu pro vás přeložil inspirativní článek z Velké Británie, ve kterém urbanisté Paria Mundhra a Tiegan Salter popisují, jak používat placemaking... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23)

Některé z nejlepších projektů Ulice pro děti

Některé z nejlepších projektů Ulice pro děti
12. 04. 2023 | Bezpečí dětí je jednou z nejdůležitějších funkcí, které by měly ulice měst splňovat. Spolek vám přináší překlad článku, ve kterém GDCI oceňuje projekty měst po celém světě, jenž zlepšují bezpečnost dětí na ulicích. Tyto projekty mohou být inspirativní i pro města v České republice. Originální znění článku můžete nalézt ZDE.   Deset měst, která... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Děti (Občan, tag38)

Zelená Evropa bude cyklistická Evropa

Zelená Evropa bude cyklistická Evropa
20. 03. 2023 | Web Motorguru.cz informuje o plánech evropské komise na podporu cyklistické dopravy ve svém článku: zelená Evropa bude cyklistická Evropa, říká EU. Chystají se velké změny. Řidiči pravděpodobně nebudou spokojení. Evropská komise chce podporovat cyklo dopravu ve městech, ale i v meziměstské přepravě. Více o plánech Evropské komise můžete dočíst v článku ZDE. Zdroj:... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Cesta k udržitelné dopravě: Masarykova univerzita sleduje svoji uhlíkovou stopu

Cesta k udržitelné dopravě: Masarykova univerzita sleduje svoji uhlíkovou stopu
14. 03. 2023 | Budovy Masarykovy univerzity jsou rozprostřeny po celém území Brna. To klade zvýšené nároky na mobilitu studentů a zaměstnanců, kterých se MU nyní v dotazníku ptá na to, jak cestují do školy a do práce.  Velká část univerzitních budov včetně samotného rektorátu je umístěna v centru města a je tedy možné se na přednášku či do zaměstnání přesouvat pěšky... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Evropský parlament vyzývá k zdvojnásobení objemu cyklistiky v Evropě do roku 2030

Evropský parlament vyzývá k zdvojnásobení objemu cyklistiky v Evropě do roku 2030
04. 03. 2023 | Poslanci Evropského parlamentu si uvědomují důležitost cyklistické dopravy a vyzývají k jejímu zvýšení. Spolek Partnerství pro městkou mobilitu, z. s. vám přináší překlad tiskové zprávy Evropské cyklistické federace, která informuje o přijetí rezoluce o zdvojnásobení objemu cyklistické dopravy do roku 2030. Důsledkem této rezoluce by měla být větší podpora aktivního... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

O čem se mluví ve Velké Británii: Města by neměla jen rozvíjet zelenou dopravu, ale ..

O čem se mluví ve Velké Británii: Města by neměla jen rozvíjet zelenou dopravu, ale ..
25. 02. 2023 | Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. přeložil článek „Města by neměla jen rozvíjet zelenou dopravu, ale aktivně rušit infrastrukturu pro osobní auta“. V České republice toto téma asi zatím není na pořadu dne, ale je dobré informovat o tom, co se děje v Evropě. Překlad článku si můžete přečíst níže: Místo zoufalé snahy o krátkodobé zmírnění dopravních... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Cykloopatření mají smysl, potvrzuje výzkum

Cykloopatření mají smysl, potvrzuje výzkum
16. 02. 2023 | Výzkum zaměřený na dopravu v pražské aglomeraci prokázal, že cyklistická opatření zvyšují bezpečnost nejen cyklistů, ale také automobilistů. Nejbezpečnější jsou cyklostezky. Pokud na sebe cyklostezky, cyklopruhy a další dopravní opatření navazují, výrazně roste počet cyklistů, kteří je využívají. „V posledních čtyřech letech jsme v Praze zaváděli různé... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Strategie udržitelné mobility

Strategie udržitelné mobility
31. 01. 2023 | Všechna města nad 40 tis. obyvatel musí mít zpracován tzv. Plán udržitelné městské mobility.. Otázka ale zní: Nakolik jsou tyto plány v souladu s článkem "A Structural Analysis for the Categorization of the Negative Externalities of Transport and the Hierarchical Organization of Sustainable Mobility’s Strategies", který vyšel na internetu na tomto odkaze.? Anotace článku: Dopravní... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Městské čtvrti pro pěší: výstavba ve správných lokalitách snižuje naši závislost na autech

Městské čtvrti pro pěší: výstavba ve správných lokalitách snižuje naši závislost na autech
20. 01. 2023 | Jednou z aktivit spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. je i realizace výzvy 10000 kroků. Jedním jejím cílem je pomáhat měnit veřejná prostranství, zlepšovat mobilitu ve městech, učit města komunikovat témata spojená s dopravou (zejména plány městské mobility, který musí mít svou komunikační strategii), pomáhat městům tvořit místa pro život v duchu Ghelovských... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Webová aplikace OBCEPRO

Webová aplikace OBCEPRO
19. 01. 2023 | V souvislosti s evropskými fondy je nutné připomenout, že každá obec by měla mít zpracovaný svůj strategický plán obce. Obce mohou v tomto kontextu využít stránky webové aplikace OBCEPRO, která podporuje obce při tvorbě Programu rozvoje obce (PRO). Uživatelům je poskytována i odborná pomoc formou případných konzultací s metodickými pracovníky. Webová aplikace je pomocníkem... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Finance (Mezioborového plánování, tag20), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Nový manuál usnadní zástupcům měst přípravu technické specifikace a zpracování SUMP.

Nový manuál usnadní zástupcům měst přípravu technické specifikace a zpracování SUMP.
03. 01. 2023 | Předpokladem zpracování kvalitního a efektivního plánu udržitelné městské mobility je zadání s jasně specifikovanými požadavky, které nastaví proces přípravy finálního dokumentu. Centrum dopravního výzkumu vytvořilo v rámci projektu CLIMASUM (Climate Mitigation Through Sustainable Urban Mobility) publikaci „Manuál ke zpracování technické specifikace plánu udržitelné... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

KONFERENCE COP27 PŘEDSTAVUJE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO POLITIKU PĚŠÍ DOPRAVY

KONFERENCE COP27 PŘEDSTAVUJE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO POLITIKU PĚŠÍ DOPRAVY
14. 11. 2022 | Nový politický vzdělávací program, který vznikl v rámci partnerství mezi Walk21 a VREF (Volvo Research and Education Foundations – Nadace Volvo pro výzkum a vzdělávání), bude dnes představen na konferenci COP27; cílem programu je pomoci až 56 národním vládám v jejich úsilí o rozvoj efektivní národní politiky pěší dopravy, tedy nástroje, jenž pomáhá zlepšit zdravotní... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17)

Díky jízdním kolům je Lublaň příjemnějším městem

Díky jízdním kolům je Lublaň příjemnějším městem
08. 07. 2022 | Ve dnech 14. - 17. 6. 2022 se ve slovinské Lublani konala další meziinárodní konference VeloCity 2022. Shodou okolností patří mezi města, která jsou prezentována jako příklad podpory cyklistické dopravy na Akademii městské mobility, viz následujíci odkaz: https://www.akademiemobility.cz/lublan-295 Proto také spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. nechal také přeložit... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Méně aut, více místa pro lidi. Ve Vídni už vzniká první superblok

Méně aut, více místa pro lidi. Ve Vídni už vzniká první superblok
07. 07. 2022 | Ve vídeňské činžovní zástavbě začala proměna běžné čtvrti v takzvaný superblok. Ten se vyznačuje omezením motorové dopravy a proměnou ulic v pěší zóny s řadou kvalitních míst pro trávení volného času. Díky zeleni zvýší komfort obyvatel i v horkých letních dnech.   První takzvané superbloky se začaly přibližně před pěti lety objevovat v Barceloně. Koncept... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Co je ParduPlán?

Co je ParduPlán?
15. 03. 2022 | ParduPlán je plán jak dostat dopravu ve městě do formy a udržet ji dlouhodobě v kondici. Plán udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice, zkráceně ParduPlán, zmapuje problémové partie pardubické dopravy, zváží výzvy, které mohou přijít a navrhne řešení, která všem Pardubičanům usnadní pohyb po městě. Někde pomůže třeba změna vyhlášky. Jinde... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Plán na komplexní řešení dopravy v Lounech

Plán na komplexní řešení dopravy v Lounech
15. 02. 2022 | V porovnání s jinými městy není dopravní situace v Lounech nejhorší, přesto ale v každodenním provozu narážejí Louňáci na celou řadu problémů, ať už jde o nedostatek volných míst k zaparkování, hustý provoz v některých ulicích, nebezpečné křižovatky, chybějící cyklostezky a podobně.Nedořešená dopravní situace komplikuje pohyb po městě, bohužel současný... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Postavte to a oni přijdou – opravdu to tak je?

Postavte to a oni přijdou – opravdu to tak je?
02. 11. 2021 | Vybudujte cyklostezku a uvidíte, že na ní cyklisté budou jezdit. Statistiky však neukazují, kdo vlastně nové cyklostezky skutečně využívá. Londýnský projektový ředitel Sustrans James Wheale se zabývá otázkou, proč je nutné, aby součástí projektů zaměřených na budování nové infrastruktury byly i iniciativy cílené na změnu dopravních návyků. Jak tomu problému... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32)

Evropská mise: Dosažení 100 klimaticky neutrálních měst do roku 2030

Evropská mise: Dosažení 100 klimaticky neutrálních měst do roku 2030
25. 10. 2021 | Mise EU jsou novinkou programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa na období 2021-2027. Evropská komise zahájila celkem pět nových misí, jejichž cílem je skrze podporu výzkumu řešit velké výzvy v oblasti zdraví, klimatu a životního prostředí a dosáhnout v těchto oblastech ambiciózních a inspirativních cílů EU. Každá mise bude fungovat jako portfolio akcí – například... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Politici přislíbili pomoc v podpoře pohybu a sportu v ČR

Politici přislíbili pomoc v podpoře pohybu a sportu v ČR
22. 10. 2021 | Celkem 66 % lidí v ČR trpí obezitou nebo nadváhou. Pravidelně se hýbe jen 7 % Čechů a 46 % se nevěnuje žádné fyzické aktivitě. Máme jednu z nejvyšších spotřeb léků na hlavu ve světě. A umíráme v průměru o 2 roky dříve než ostatní obyvatelé EU. To jsou některá z alarmujících dat, která prezentovali lékaři a odborníci na pohyb zástupcům politických stran 30.... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Kampaně (Občan, tag35)

Manifest 2021 Sustrans Cymru: Wales pro budoucnost a pro každého

Manifest 2021 Sustrans Cymru: Wales pro budoucnost a pro každého
22. 10. 2021 | Současný Wales čelí náročným výzvám, počínaje klimatickou změnou a znečištěným ovzduším až po krizi fyzického i psychického zdraví obyvatel. Tlak na společnost roste všude, napříč národem. A neexistuje žádné univerzální řešení. Návrhy Manifestu Sustrans pro Wales Sustrans Cymru (velšská pobočka organizace Sustrans) předložil příští vládě Walesu požadavky,... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

8. ročník mezinárodní konference České parkovací asociace

8. ročník mezinárodní konference České parkovací asociace
01. 10. 2021 | 07. – 09. září 2021, Hotel Luna – Kouty u Ledče nad Sázavou Hlavní téma: Jak správně komunikovat parkovací politiku? Září 2021 se vyznačuje vysokou koncentrací odborných akcí. Některé byly známy již dlouho dopředu, jiné pak vznikly na poslední chvíli, což částečně narušilo původně plánovaný formát naší akce. I tak jsme ale naplnili maximální kapacitu hotelu... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)

JAK MŮŽE 30 MINUT ZMĚNIT NÁŠ SVĚT

JAK MŮŽE 30 MINUT ZMĚNIT NÁŠ SVĚT
11. 09. 2021 | Spolek Partnerství pro městskou mobilitu přeložil zprávu od Jennifer Lenhart, PhD Global Lead, WWF Cities, nabízí rychlá fakta a řešení pro čistší a zdravější města – a stačí k tomu jen těch 30 minut. "Předpokládejme, že cesta do práce většiny z nás trvá 30 minut, i když samozřejmě někdo musí zvládat mnohem delší dojíždění. Způsob dopravy, který pro cestu... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Město přátelské k dětem

Město přátelské k dětem
05. 09. 2021 | Autoři toho článku jsou Chris & Melissa Bruntlettovi. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu zajistil překlad. Odchod do nové země je těžké rozhodnutí pro každého a my jsme si byli plně vědomi toho, že vytržení našich dvou dětí ve věku 9 a 12 let ze života, který doposud od svého narození vedly, přinese celou řadu problémů a výzev. Chtěli jsme však našim dětem... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Děti (Občan, tag38)

Superbloky. Vídeň jako Barcelona či Berlín

Superbloky. Vídeň jako Barcelona či Berlín
27. 08. 2021 | Více zeleně a volného veřejného prostoru, méně dopravy. Vídeň po vzoru Barcelony či Berlína plánuje svůj první superblok. Při výběru lokality sehrála významnou roli i analýza českého startupu. Radnice chce do přípravy zapojit i místní obyvatele a zohlední strategické cíle města.   Koncept takzvaných superbloků, které získaly světovou pozornost zejména díky Barceloně,... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Cílem nového projektu je bojovat proti vyloučení mladých lidí v souvislosti s dostupností dopravy

Cílem nového projektu je bojovat proti vyloučení mladých lidí v souvislosti s dostupností dopravy
20. 08. 2021 | Nejedná se o projekt, který by byl realizován v Česku, ale ve Vellké Británii. Sustrans společně s University of the West England zahájil nový výzkumný projekt, jehož cílem je pomoci řešit překážky, kterým v souvislosti s dopravou musí čelit mladí lidé ve věku mezi 12 a 24 lety. Nicméně za pozornost stojí už jen proto, aby i česká města při plánování myslela na... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Prosperující město

Prosperující město
14. 08. 2021 | Autoři toho článku jsou Chris & Melissa Bruntlettovi. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu zajistil překlad. Bez ohledu na to, o který stát jde, všude se setkáme s tím, že dostupnost příležitostí je úzce propojená s ekonomickou prosperitou. Bydlení, vzdělání, práce, zdravotnické služby, obchody a další základní služby, to vše by mělo být snadno dostupné.... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14)

Všechno v životě je lepší v sedle jízdního kola

Všechno v životě je lepší v sedle jízdního kola
13. 08. 2021 | Autorkou toho článku je Tracy Metzová. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu zajistil překlad. „Zeptejte se Holanďanů, proč tak často jezdí na kole, oni jen pokrčí rameny: ‚Je to prostě součást naší kultury‘, a přitom zapomínají na rozsáhlou síť infrastruktury, která jim to tak usnadňuje. Zeptejte se Američanů, proč tak často jezdí autem, a výsledek bude stejný.... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Feministické město

Feministické město
12. 08. 2021 | Autory toho článku jsou Chris & Melissa Bruntlettovi. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu zajistil překlad.  V Holandsku tvoří ženy 56 % všech osob, které jezdí na kolech. A není to proto, jak mnozí rádi uvádějí, že se holandské ženy rodí na kole, nebo že jsou z nějakého důvodu sebevědomější, víc riskují nebo jsou nějakým jiným způsobem nadprůměrné.... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Ženy (Občan, tag39)

Město pro všechny věkové kategorie

Město pro všechny věkové kategorie
10. 08. 2021 | Autoři toho článku jsou Chris & Melissa Bruntlettovi. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu zajistil překlad. Jak stárneme, většina z nás usiluje o stejný ideál: užít si stáří v pohodlí domova, který jsme vybudovali, a to tak dlouho, dokud nám to naše tělo a mysl dovolí. Abychom snížili riziko finančních problémů, šetříme si na důchod. Snažíme se nastavit... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Senioři (Občan, tag40)

Město bez bariér

Město bez bariér
09. 08. 2021 | Autoři toho článku jsou Chris & Melissa Bruntlettovi. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu zajistil překlad. Jedno téma se během pandemie nemoci COVID-19 objevilo pokaždé, když město navrhlo odstranění parkovacích míst na ulici ve prospěch opatření ke snížení počtu aut (např. rozšířené chodníky, cyklopruhy a posezení před domy) v zájmu umožnění sociálního... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Ostatní (Občan, tag41)

Jak plány městské mobility zlepšit fyzické zdraví obyvatel?

Jak plány městské mobility zlepšit fyzické zdraví obyvatel?
06. 08. 2021 | Vývoj SUMP, což je dlouhodobý komplexní plán integrované mobility pro celou funkční městskou oblast, poskytuje jasné dlouhodobé cíle na základě analýzy výzev v oblasti mobility holistickým způsobem, při současném řešení celkového mixu dopravy pro snížení externích vlivů, které jsou škodlivé pro lidi a životní prostředí. Město Budapešť zdůraznilo důležitost... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Strategie snižování hluku z dopravy a znečištění ovzduší

Strategie snižování hluku z dopravy a znečištění ovzduší
21. 07. 2021 | Projekt Phenomena (posouzení potenciálních zdravotních přínosů opatření zaměřených na snižování hluku (Potential Health Benefits of Noise Abatement Measures v EU) financovaný EU pracuje na identifikaci opatření pro snížení zdravotního zatížení hlukem z okolního prostředí. Jeho prvotní zjištění naznačují, že účinky nadměrného hlukového znečištění by měly... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10)

15minutové město - Paříž a Vitoria-Gasteiz

15minutové město - Paříž a Vitoria-Gasteiz
19. 07. 2021 | Poskytnutí prostoru V průběhu kampaně EVROPSKÝTÝDENMOBILITY bylo v minulých 20 letech zorganizováno široké spektrum místních aktivit pro podporu chůze a cyklistiky v městských oblastech. Samosprávy organizují Den bez aut uzavřením středu města pro soukromá vozidla a využitím takto uvolněného prostoru k různým akcím na propagaci udržitelné městské mobility. Bulharské... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Byl schválený Panevropský plán na podporu cyklodopravy

Byl schválený Panevropský plán na podporu cyklodopravy
20. 05. 2021 | Ve Vídni byla dne 18. května 2021 podepsána tzv. Vídeňská deklarace, jejíž součástí byl i Panevropský plán na podporu cyklistické dopravy. Dokument byl podepsán na 5. schůzce ministrů dopravy, zdravotnictví a životního prostředí členských zemí UNECE, včetně zástupců českého ministerstva dopravy a ministerstva životního prostředí. Dokument, který se stane základním... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Partnerství městská mobilita: Výstupy v kostce

Partnerství městská mobilita: Výstupy v kostce
10. 04. 2021 | Od 1. ledna 2017 se Česká republika (prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj) stala spolukoordinátorem projektu Partnerství městská mobilita (PUM). PUM je jedním z 14 projektů tzv. Městské agendy pro EU (Urban Agenda for the EU), která byla definována, konkretizována a formalizována v červnu 2016 na setkání ministrů členských zemí EU.  Mobilita je téma propojující... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Analýza stávajícího stavu tvorby institucionálních plánů mobility v ČR

Analýza stávajícího stavu tvorby institucionálních plánů mobility v ČR
09. 04. 2021 | Nyní se dostáváme k institucionálním plánům mobility, které se zaměřují na organizaci mobility typicky z pohledu pracoviště, anebo v Česku také vzdělávací instituce, typicky základní školy. Dokument s názvem Analýza stávajícího stavu tvorby institucionálních plánů mobility v ČR se ohlíží na zkušenosti s těmito plány v České republice za posledních 20... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ na roky 2021 a 2022

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ na roky 2021 a 2022
02. 04. 2021 | Vláda dne 11. ledna schválila Akční plán, který obsahuje aktivity podporující regiony, a naplní cíle Strategie regionálního rozvoje ČR 21+. Stejně jako samotná strategie stojí na principu tzv. územní dimenze, tedy efektivního využití dostupných zdrojů na řešení problémů konkrétního regionu nebo rozvíjení jeho potenciálu. Jedná se tak o řešení šitá přímo na míru. „V... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Životní pohoda je legitimním a nutným politickým cílem

Životní pohoda je legitimním a nutným politickým cílem
21. 03. 2021 | V současnosti se hodně mluví o zdravých, aktivních a přátelských městech, jak je ale vytvořit? Město, kde je řada příjemných míst, kde si děti mohou hrát, město, které funguje jako jedna velká sportovní škola, město, kde můžete bezpečně vyrůstat a pohodlně zestárnout, město, kde je jízda na kole zcela přirozená. Dokument Aktivní město, který vznikl na objednávku... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14)

Výzkum mobility v reálném životě v laboratoři aspern.mobil

Výzkum mobility v reálném životě v laboratoři aspern.mobil
19. 03. 2021 | Obyvatelé Vídně jsou hrdí na vysokou kvalitu života ve svém městě. Udržet tuto kvalitu v rychle rostoucím městě vyžaduje především zapojení inovací. Právě tuto cestu zvolila Vídeň v rámci své „Rámcové strategie pro chytré město“. Jedna věc je zřejmá: inovativní řešení nespočívají jen v technologickém pokroku. Město může být tzv. chytré jen tehdy, když... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19)

Smlouvy o udržitelných městských částech v Bruselu

Smlouvy o udržitelných městských částech v Bruselu
18. 03. 2021 | V bruselském regionu jsou přesvědčeni, že je důležité jak budování nových městských částí, tak transformace těch starších. V tomto regionu proto zavedli tzv. smlouvy s městskými částmi, což jsou iniciativy omezené v čase a prostoru, realizované v partnerství mezi regionem, obcí a obyvateli městské části města Brusel. Součástí každé smlouvy je program s konkrétním... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8)

Městská čtvrť je tam, kde probíhá každodenní život

Městská čtvrť je tam, kde probíhá každodenní život
15. 03. 2021 | V rámci projektu CIVITAS SUNRISE spolupracuje na změně dokonce šest městských částí! V řadě evropských měst čím dál častěji vznikají iniciativy, které řídí místní aktivní komunita, protože lidé cítí potřebu formovat své vlastní město, propojovat se v rámci občanské společnosti a vzájemně sdílet ty nejlepší příklady z praxe. To platí pro celou řadu aspektů... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19)

Opakování - 15minutové město: o co jde?

Opakování - 15minutové město: o co jde?
01. 03. 2021 | Na téma čtvrhodinového města byly v loňském roce vydány dva články Co může mít společného Paříž s městy jako jsou Litomyšl, Hodonín nebo Most? a Paříž - praktické cvičení. Dnes přinášíme další, který byl vytvořen spolkem Kolem na kole, který vyšel v jejich newsletteru podpořeném v rámci 2. kola svého krizového fondu Nadační fond ŠKODA AUTO. Článek byl... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2)

Atlas mobility pro Evropu 2021 byl oficiálně představený v Bruselu

Atlas mobility pro Evropu 2021 byl oficiálně představený v Bruselu
08. 02. 2021 | Bruselská kancelář nadace Heinrich-Böll-Stiftung představila minulý týden zbrusu nový Atlas mobility pro Evropu. Publikace představuje klíčová fakta a čísla o dopravě a mobilitě v Evropě a přispívá k úsilí o udržitelnou a spravedlivou mobilitu v Evropské unii. Hlavní poznatky z Atlasu jsou shrnuty ve 12 krátkých lekcích. Výhledově by měla vyjít také česká verze, zatím... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Partnerství pro městskou mobilitu má před sebou nové úkoly

Partnerství pro městskou mobilitu má před sebou nové úkoly
29. 01. 2021 | Čtyřletý evropský projekt Partnerství pro městskou mobilitu, který vznikl v roce 2017 pod hlavičkou Městské agendy pro EU (Urban Agenda for EU), uzavřel svoji činnost odevzdáním hlavních výstupů. Jeho úkoly ale zdaleka nekončí, právě naopak. Na působení evropského partnerství v ČR navazuje sdružení měst, které přijalo spolu s misí i stejný název, tedy Partnerství... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)

Zelená dohoda pro Evropu a mobilita

Zelená dohoda pro Evropu a mobilita
23. 01. 2021 | Na dopravu připadá čtvrtina skleníkových plynů produkovaných v Unii a tento podíl stále roste. Zelená dohoda usiluje o 90 % snížení těchto emisí do roku 2050. Hlavními nástroji budou digitalizace, využívání různých druhů dopravy, ceny odrážející dopad na životní prostředí, podpora dodávek udržitelných alternativních paliv v dopravě a snižování znečiště... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9)

Strategie udržitelné a inteligentní mobility EU

Strategie udržitelné a inteligentní mobility EU
18. 12. 2020 | Evropská komise představila svou Strategii udržitelné a inteligentní mobility spolu s akčním plánem 82 iniciativ, které mají řídit její práci v příštích čtyřech letech (aby se cíle staly skutečností, strategie identifikuje celkem 82 iniciativ v 10 klíčových oblastech činnosti, každá s konkrétními opatřeními).  Tato strategie podporuje transformaci dopravních... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Evropský projekt Partnerství pro městskou mobilitu vydává souhrn opatření akčního plánu

Evropský projekt Partnerství pro městskou mobilitu vydává souhrn opatření akčního plánu
07. 12. 2020 | Partnerství pro městskou mobilitu, spolukoordinované českým Ministerstvem pro místní rozvoj  a německým městem Karlsruhe ukončilo svoji misi. Osm evropských měst, dva regiony, pět států, dvě evropské instituce a šest zastřešujícíchorganizací spolu s poradním orgánem a dalšími partnery ukázaly, jak může vypadat vícečlenná spolupráce na evropské úrovni. Partnerství, které... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Primátor Bratislavy Matúš Vallo: Centra měst to zvládnou i bez aut

Primátor Bratislavy Matúš Vallo: Centra měst to zvládnou i bez aut
23. 11. 2020 | Proč nemůže být parkování aut ve městech zdarma? Proč je primátor Bratislavy stále více přesvědčený, že auta do měst, zejména do jejich center, nepatří? Architekt a primátor Bratislavy Matúš Vallo v rozhovoru pro CAMP o tom, jak postupně proměňuje Bratislavu k lepšímu. Jaké měl jediné přání na primátora Vídně a jak funguje dialog s veřejností?  Odkaz poskytl... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Politický program města Vídně 2021 - 2024

Politický program města Vídně 2021 - 2024
20. 11. 2020 | Po deseti letech vlády sociálních demokratů a Zelených dostane Vídeň novou koalici. V čele městské rady zůstává SPÖ, Zelené ale střídají liberální NEOS. V dalších pěti letech chce Vídeň zvýšit investice do vzdělávání, zečtyřnásobit rozpočet na cyklistickou infrastrukturu a zavázat se k CO2 neutralitě do roku 2040. Jednou z klíčových kapitol koaličního programu... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8)

Městské prostředí, životní prostředí a vazba na Plány udržitelné městské mobility (příklad Lublan)

Městské prostředí, životní prostředí a vazba na Plány udržitelné městské mobility (příklad Lublan)
03. 11. 2020 | Podívejte se, jak EU činí města udržitelnějšími prostřednictvím zákonů a iniciativ. Naleznete informace o iniciativách Evropské zelené město a Zelená listina na podporu udržitelných měst a o dohodě o zeleném městě, aby byla města zelenější.  Městské prostředí Opatření EU na podporu udržitelnosti evropských měst. Dohoda o zeleném městě Iniciativa... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8)

Evropský zelený list

Evropský zelený list
23. 10. 2020 | Evropská cena za zelený list je otevřena všem městům v celé Evropě s populací 20 000 až 100 000 obyvatel. Pravidla soutěže pro poslední cyklus Evropské ceny zelených listů jsou k dispozici zde . Pravidla soutěže musí být dodržována, aby žádající města mohla podávat způsobilé žádosti. Titul European Green Leaf v roce 2020 byl společně udělen Limericku v Irsku a Mechelen... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Kampaně (Občan, tag35)

Evropské zelené město

Evropské zelené město
22. 10. 2020 | Evropské zelené město - Iniciativa Evropské komise na podporu a odměnu větších měst za jejich environmentální úspěchy. Dnes více než dvě třetiny Evropanů žijí ve městech. Městské oblasti koncentrují většinu environmentálních výzev, kterým čelí naše společnost, ale také spojují odhodlání a inovace, aby je vyřešily. Cena Evropské zelené město byla koncipována... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Kampaně (Občan, tag35)

Dohoda o zeleném městě

Dohoda o zeleném městě
21. 10. 2020 | Dohoda o zeleném městě - Iniciativa Evropské komise, jejímž cílem je učinit města zelenějšími, čistšími a zdravějšími. Green City Accord je hnutí evropských starostů, kteří se zavázali k tomu, aby města byla čistší a zdravější. Jeho cílem je zlepšit kvalitu života všech Evropanů a urychlit provádění příslušných právních předpisů EU v oblasti životního... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Kampaně (Občan, tag35)

Politika EU v oblasti městského prostředí - přehled

Politika EU v oblasti městského prostředí - přehled
20. 10. 2020 | Evropská komise v posledních letech intenzivněji zaměřuje na městské záležitosti v reakci na skutečnost, že do roku 2020 se odhaduje, že ve městech bude žít téměř 80% občanů EU. Politický význam problému dokazuje jeho zařazení do 7. akčního programu pro životní prostředí (7EAP) v rámci prioritního cíle 8 s názvem Udržitelná města: „ Společně pracujeme na společných... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Paříž a česká města

Paříž a česká města
12. 08. 2020 | Proč se v Paříži podporuje cyklodoprava, když ji vlastně nikdo nechce? I takto provokativně by se dala popsat situace v Paříži. Jak jsme se na to přišli? Iniciativa Plan Vélo starostky Hidalgové se potýkala s opozicí ze strany automobilového a ropného průmyslu i ze strany řidičů motorových vozidel, kteří měli námitky proti omezení prostoru pro motorovou dopravu ve prospěch... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8)

Jaké je postavení bezmotorové dopravy ve strategických dokumentech

Jaké je postavení bezmotorové dopravy ve strategických dokumentech
28. 07. 2020 | Jaké je postavení bezmotorové, potažmo cyklodopravy v rámci státních politik a strategických dokumentů? Otázka je velmi důležitá. Vrcholné strategické dokumenty představuji základní rámce, podle kterých by měly fungovat ministerstva, české ústřední orgány státní správy. Ministerstva jsou složkou státní moci vykonávající správu na věcně vymezeném úseku fungování... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Ochrana klimatu: Adaptační strategie připravují města i kraje

Ochrana klimatu: Adaptační strategie připravují města i kraje
05. 06. 2020 | Výkyvy počasí, jaké nemají obdoby v posledních 500 letech. Ve stejný den se tak ve zprávách sejdou varování před povodněmi z přívalových dešťů i upozornění na rizika z dlouhodobého sucha.  Nejen města, ale také kraje i stát se připravují na změny, které to s sebou přinese. Na tomto místě chceme jen připomenout, že opatření pro adaptaci na změnu klimatu se budou... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

SUMP Živé Milevsko - skvělá inspirace pro další města

SUMP Živé Milevsko - skvělá inspirace pro další města
25. 05. 2020 | Je skvělé, že tvorba nové metodiky Plánu udržitelné městské mobility (SUMP 2.0.) se může opřít o konkrétní příklady. Pokud si chtějí města jako např. Krnov, Litomyšl, Uherský Brod, Hodonín, Svitavy, atd. zpracovat svůj SUMP, tak se mohou inspirovat novým pojetím SUMP 2.0. Plánu udržitelné městské mobility Živého Milevska. O rady se mohou obrátit na akreditovaného... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Lekce 11, díl 2. Co je cíl? Objective, Aim nebo Target

Lekce 11, díl 2. Co je cíl? Objective, Aim nebo Target
14. 05. 2020 | Další díl překladu evropské metodiky začíná jazykovou hříčkou. Jak byste přeložili slovo cíl? Zjedodušeně jsou k dispozici tři možnosti překladu - Objective, Aim, Target. Co rozhoduje o tom, které slovo zvolíme? Kontext. Každý překladatel ovšem ví, že někdy je těžké určit kontext. Pokud nežijete v dané kultuře, snadno se můýže stát. že je zvolen chybný překlad.... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Třinec - příběh proměny jedné ulice

Třinec - příběh proměny jedné ulice
10. 05. 2020 | Již před časem vyšla zpráva, že v Třinci, na ulici Dukelská, byl zřízen ochranný pruh pro cyklisty a ulice byla zjednosměrněná, a to vše pro větší bezpečí pro cyklisty a pěší. Na téma bezpečnosti jsme včera zveřejnili příběh norského Osla, ale je dobré ukazovat a připomínat i ty české, dnes tedy z Třince. My vidíme jen opatření, ale kdo ví, co vše pro změnu... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Jak snadné je žít ... v moudrém městě po karanténě

Jak snadné je žít ... v moudrém městě po karanténě
03. 05. 2020 | Dne 30. 4. 2020 proběhl webinář Tři kroky pro změnu ulice, nebo náměstí, ale ten se dá zjednodušit dvěma větami. „Úředníci mají odvahu, starostky se nebojí a primátoři umějí jednat rychle a přemýšlet u toho o budoucnosti svého města i lidí, kteří v něm žijí. Všichni mají vizi, kterou dokáži srozumitelně vysvětlovat a prezentovat na konkrétních příkladech.“ A... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Lekce 10 - scénáře, příklad z Lipska

Lekce 10 - scénáře, příklad z Lipska
30. 04. 2020 | Scénáře pomáhají lépe pochopit pravděpodobné dopady externích faktorů, ovlivňujících městskou mobilitu (např. klimatické změny, informační technologie, finance nebo bezpečnost), v kombinaci s alternativními metodami, jak na ně reagovat. Scénáře znázorňují různé možnosti budoucího vývoje, vzájemně odlišné, a tím umožňují nezávisle posoudit možné důsledky... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Jak na strategické plánování?

Jak na strategické plánování?
29. 04. 2020 | Základním stavebním prvkem SUMP je strategický plán, který má svou vizi, strategické a specifické cíle, opatření, které jsou spojené se zainteresovanými partnery.  Kdy se mají ale stanovovat vize a cíle? Až po analýzách a přípravné fázi? A co když město má již definované své cíle a nepotřebuje je definovat znovu? A co města, která už mají svůj SUMP?¨ Cyklus dvanácti... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Co může mít společného Paříž s městy jako jsou Litomyšl, Hodonín nebo Most?

Co může mít společného Paříž s městy jako jsou Litomyšl, Hodonín nebo Most?
27. 04. 2020 | Ve Francii je pro život v hlavním městě Paříži typické rčení metro-boulot-dodo, které v překladu znamená metro-práce-spánek. Vyjadřuje tak každodenní rutinu mnoha Pařížanů, které ovlivňuje fenomén dnešní době typický. Pod příslibem větší rychlosti a dostupnosti se cíle cest a základní funkce měst rozlily do okolí. V souvislosti s tím často urbanisté hovoří... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Most se může pochlubit aktivním přístupem k řešení udržitelné mobility

Most se může pochlubit aktivním přístupem k řešení udržitelné mobility
26. 04. 2020 | V této chvíli se připravuje nová metodika Plánu udržitelné městské mobility, tzv. SUMP 2.0. Už teď se vedou velké diskuse nad tím, nakolik se liší od první verze SUMP 1.0. a co budou města změnit. Především přístup k SUMP! Vzorem může být město Most! Mnozí by rádi, aby nová metodika SUMP 2.0. byla jen cyklem dvanácti po sobě následujících kroků SUMP, kdy jednotlivé... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Lekce 9 - Shrnutí: Dokončení analýzy problémů a příležitostí

Lekce 9 - Shrnutí: Dokončení analýzy problémů a příležitostí
20. 04. 2020 | Máme za sebou prvních 8 lekcí, které měly za úkol představit základní principy plánů udržitelné městské mobility (SUMP 2.0.) a také první přípravnou fázi SUMP, zahrnující i analýzy. Zatím existuje zažitá představa, že nejprve je třeba udělat analýzu, díky které je možné nastavit vize, cíle atd. a vše za vás udělá externí firma, neboť ona tomu přeci rozumí... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Každé město má právo na svou politiku řešení městské mobility, včetně důsledků.

Každé město má právo na svou politiku řešení městské mobility, včetně důsledků.
19. 04. 2020 | Každé město má na svou politiku řešení městské mobility a je jedno, zda se jmenuje plán udržitelné městské mobility, smart city strategie, zda o ní rozhodují jen politici, nebo o ní rozhodují spolu s veřejností. Skutečná politika řešení městské mobility se nejvíce pozná při rekonstrukci ulic, či veřejného prostoru, kdy finance de facto nehrají podstatnou roli. Tu... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Lekce 8., díl 2. Proveďte analýzu problémů a příležitostí (u všech způsobů dopravy)

Lekce 8., díl 2. Proveďte analýzu problémů a příležitostí (u všech způsobů dopravy)
16. 04. 2020 | Čeká republika by mohla učit Evropu, jak zpracovat analýzu v rámci procesu SUMP. V získávání dat a analýzy problémů jsou naše externí firmy skutečně jedničky. Čím delší text analýzy, čím více dat, čím více matematických výpočtů, tím lépe. Ale možná přeci jen něco našim analýzám chybí. Neměla by být analýza taky o něčem jiném? „Neříkejte mi, jaké... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12)

Lekce 7 - díl 4. Externí pomoc při procesu SUMP

Lekce 7 - díl 4. Externí pomoc při procesu SUMP
31. 03. 2020 | Lekce boří jeden mýtus. Externí firma je ta, která nám zpracuje SUMP. Není to pravda (pokud tedy nežijeme třeba v Rumunsku).  Pokud časový harmonogram počítá s implementační fází, pak hlavním koordinátorem procesu SUMP nemůže být firma, ale město. Pokud se komunikuje s veřejností, tak hlavní roli má město (konkrétní politik), nikoliv odborná firma. Samozřejmě je dobré... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Lekce 7 - díl 3. Časový harmonogram

Lekce 7 - díl 3. Časový harmonogram
27. 03. 2020 | Lekce boří jeden mýtus. Časový harmonogram je stanoven na období zpracování SUMP. Není to pravda. Do časového harmonogramu musí být zahrnuta i implementace. Představujeme proto tři kritéria, na které se v novém SUMP 2.0. nesmí zapomenout, pokud se bude navrhovat časový harmonogram: Vypracovat předběžný časový rámec pro implementaci opatření, který bude podrobně rozpracován... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Lekce 6 - Hledáme české příklady

Lekce 6 - Hledáme české příklady
09. 03. 2020 | Aby byla nová česká metodika SUMP 2.0. použitelná, musí být opřena o konkrétní příklady, byť třeba nebudou popsané v "růžových" barvách. Jako první zveřejňujeme témata, které jsou spojené s přípravou SUMP 2.0. Vzhledem k tomu, že si myslíme, že žádný dobrý příklad takový v Česku není, tak se je pokusíme vytvořit. Termín je do 16. 9. 2020, neboli do začátku... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Lekce 6: Praktické cvičení - Vídeň: město krátkých vzdáleností

Lekce 6: Praktické cvičení - Vídeň: město krátkých vzdáleností
05. 03. 2020 | Největší  revolucí ve vnímání zpracování Plánu udržitelné městské mobility je fakt, že již v přípravní fází si politické vedení stanoví vizi, kam chce, aby město kráčelo. Klasické pojetí však říká, že nejprve musí být analýza a až pak se stanoví vize. V principu je to ale jednoduché. Nic přeci nevzniká na zelené louce a každé vedení by přeci mělo vědět,... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23)

Lekce 6 – Podceňovaná úvodní část PUMM

Lekce 6 – Podceňovaná úvodní část PUMM
04. 03. 2020 | Na počátku všeho stálo rozhodnutí – chceme si připravit vlastní plán udržitelné městské mobility (PUMM). Pravdou je, že v Česku u měst stojí na počátku informace, že jej musí mít, jinak nedostanou dotace.  Pár měst jej má i z jiných důvodů, ale pravá podstata asi většině uniká. Jak by to tedy mělo být v ideálním, až naivním případě? Jen pouhý překlad... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Koordinátor mobility (Role města, tag5), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Litomyšl: Přesedlejte z aut na kola, vyzývá chodící starosta

Litomyšl: Přesedlejte z aut na kola, vyzývá chodící starosta
12. 02. 2020 | Pořád se mluví o hledání řešení pro městskou mobilitu, ale faktem zůstává, že pokud starosta nebude tahounem, až zas se tolik nezmění. Proto jsme rádi za jakoukoliv první vlaštovku, že i v Česku je to možné. Dnes vyšla v tisku tato zpráva: Odborníci i laici v Litomyšli společně řeší mobilitu ve městě. Pracovní skupina ochotných a nadšených věří, že rozetnou... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19)

Lekce 4 - Praktické cvičení: Rady pro Kutnou Horu a Hodonín. Inspirujte se Prahou a Lipskem.

Lekce 4 - Praktické cvičení: Rady pro Kutnou Horu a Hodonín. Inspirujte se Prahou a Lipskem.
06. 02. 2020 | Lekce 4 řeší otázku: Jak plánování udržitelné městské mobility funguje v praxi? Vybrali jsme si dvě města - Prahu a Lipsko jako inspiraci pro Kutnou Horu a Hodonín. Obě naposledy uvedená města oslovila spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.  s prosbou, aby se vyjádřil k dokumentům, které povedou ke zpracování jejich plánů udržitelné městské mobility. Kutná... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Lekce 2 - Jaké jsou přínosy PUMM?

Lekce 2 - Jaké jsou přínosy PUMM?
23. 01. 2020 | Dnes zveřejňujeme překlad z evropské metodiky o plánování udržitelné městské mobility (SUMP) na téma Jaké jsou přínosy PUMM? Čím je plánování udržitelné mobility pro města a obce přínosné? Jaké jsou příklady úspěchu ve městech, kterým se podařilo proměnit SUMP ve skutečné politické strategie? Zde je stručný výběr toho, co příprava a realizace SUMP může... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Strategický rámec „Smart Česko“ je na světě

Strategický rámec „Smart Česko“ je na světě
23. 01. 2020 | Jak vypadá Vize 2050 z pohledu Udržitelného Česka a Vize 2035: SMART Česko? Jaké jsou strategické a specifické cíle? V projektu Svazu měst a obcí České republiky, který má pracovní název „Smart Česko“, je zpracován "Strategický rámec Smart City" jako vodítko pro představitele obcí a měst při koncipování a implementaci jejich lokálních "Smart City strategií". Dokument... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)

Lekce 1 - Paříž: praktické cvičení

Lekce 1 - Paříž: praktické cvičení
22. 01. 2020 | Lekce 1 byla mimo jiné o tom,  že se hledají politici, kteří rozumí principům plánu udržitelné městské a mobility a chtějí je realizovat v praxi. Příklad z praxe se našel sám - Paříž. Náhoda tomu chtěla, že na facebooku pracovní skupiny CityChanger Tomáš Novotný zveřejnil dne 21. 1. 2020 informaci o tom, že starostka Paříže představuje projekt “Čtvrthodinové město”... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

33 příkladů o principech strategického plánování mobility

33 příkladů o principech strategického plánování mobility
15. 01. 2020 | Strategie mobility je postavena na jednoduhém principu: Poslání – vize – strategické cíle – specifické cíle – opatření – akční plán. Neboli plán udržitelné městské mobility je strategickým plánem řešící dopravu a mobilitu, který má pomoci mu vytvořit město bez dopravních zácp, čisté, dostupné pro všechny. Pro plán udrži­telné městské mobility platí... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Brno a data

Brno a data
12. 01. 2020 | Zveřejňujeme odkat na webovou stránku: CYKLODOPRAVA V BRNĚ, Oddělení dat, analýz a evaluací | Magistrát města Brna. Současně zveřejňujeme i související článek: Brno se střelilo do vlastní nohy. Jeho aplikace potvrdila, že nemá rádo cyklisty A teď "Babo raď!!!" číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Monitoring a evaluace (Role města, tag7)

75 příkladů dobré praxe za rok 2019

75 příkladů dobré praxe za rok 2019
11. 01. 2020 | Není nad příklady z praxe. V roce 2019 bylo zveřejněno celkem 75 příkladů, které jsou tématicky roztříděné) Parkování (10 příkladů) Jak se stát nejoblíbenějším starostou. Stačí vyřešit parkování Závěry ze semináře ČPA s názvem Moderní parkovací dům od A do Z. Otevření dalšího parkovacího domu v Hradci Králové - tak trochu jiný přístup Konference... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

35 příkladů plánování z českých měst a krajů

35 příkladů plánování z českých měst a krajů
04. 01. 2020 | Na jedné straně jsou k dispozici příklady strategického plánování ze zahraničí, na druhé straně je dobré úvadět i příklady z praxe z českého prostředí. Přitom se nemusí vždy jednat o příklady dobré praxe. Přehled měst, které mají zpracován plán udržitelné městské mobility PUMM, nebo jej zpracovává najdete na tomto odkaze, popis obecných problémům je popsán... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Dycky Most !!!

Dycky Most !!!
02. 01. 2020 | Belgický Gent a český Most. Co mohou mít společného? Inspirují naše města. Dnes na sociálních sítích na profilu skupiny CityChangers byla zveřejněna novinka o belgickém městě Gent, které zavedlo v roce 2017 "The Circulation Plan", který pomohl odvést auta z centra města. V roce 2012 byl podíl cyklistů v Gentu 22 %, dnes je to 35 % a stále roste. Nejednalo se o žádný projekt,... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Partnerství: základní podmínka úspěchu

Partnerství: základní podmínka úspěchu
18. 12. 2019 | „Lidská představivost má ohromnou sílu. Rozum člověka posune z A do B. Představivost Tě dostane kamkoliv." Dávný výrok Alberta Einsteina posloužil jako hlavní motto nového zpravodaje Partnerství pro městskou mobilitu.  Poslední číslo s tématem PARTNERSTVÍ se zamýšlí nad komunikací mezi námi, nad principem partnerství. Ano, pokud chceme řešit dopravu a mobilitu ve... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Strategický rozvoj Uherského Brodu 2022+

Strategický rozvoj Uherského Brodu 2022+
17. 12. 2019 | Město Uherský Brod získalo dotaci z OP Zaměstnannost dotaci na zpracování Strategického rozvoje Uherského Brodu 2022+ v rámci prioritní osy OPZ: 4 Efektivní veřejná správa. Projekt byl zahájen 01. 11. 2019 a ukončen bude 30. 10. 2021. Celkové náklady: 7.089.784,50 Kč (před vysoutěžením)  ( 95 % dotace, spolufinancování 5 % tj. 354 489, 23 Kč). Základní informace: SRUB... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Martin Buršík: Příbram potřebuje řešit parkování, jdeme na to jinak

Martin Buršík: Příbram potřebuje řešit parkování, jdeme na to jinak
27. 11. 2019 | Město Příbram, které leží 60 km na jihozápad od Prahy, už dávno není jen hornickým městem. S více než 30 tisíci obyvateli a těsným vztahem na Prahu se město už řadu let potýká s rostoucí dopravou. Co se chystá v nejbližší době a jak by se také Příbram  mohla stát městem krátkých vzdáleností, o tom hovoří 1. místostarosta města Martin Buršík.  Jaké hlavní... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Francie má nový zákon pro čistou mobilitu.

Francie má nový zákon pro čistou mobilitu.
25. 11. 2019 | Před časem byl ve Francii přijat návrh zákona, který znamená zásadní změny v dopravní politice Francie. Ve  známost vešel pod označením Loi Mobilités. Dne 19. listopadu schválil francouzský parlament Projet de Loi d’orientation des mobilités (LOM) neboli návrh zákona o směřování mobility, zkráceně Loi Mobilités. Tento zákon představuje transformaci národní dopravní... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)