Chceme se inspirovat britským vládním dokumentem:
Budoucnost mobility - Strategie pro města

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu chce se inspirovat touto strategií, která klade pěší a cyklistickou dopravu do samého centra budoucí městské mobility.

Budoucnost našich měst a obcí závisí na naší schopnosti přepravovat se udržitelným způsobem a hledat taková řešení, která mají kladný vliv na zdraví člověka, na veřejný prostor a plynulost dopravy. Proto tak rádi vidíme, že pěší, cyklistická a aktivní doprava obecně by měly zůstat tou nejlepší volbou pro krátké cesty v městském prostoru.

Během následující dekády nastane díky technologiím v dopravě podobná revoluce, jakou v minulosti představovaly železnice nebo spalovací motory, tahle by ale mohla vést k ekologičtějšímu a pohodlnějšímu cestování nás všech. Musíme však začít na konci. Jaká jsou místa, na kterých chceme žít? Jaké chceme, aby byly naše životy?

A zatím neznáme nic lepšího pro zdravější životní prostor a šťastnější životy než opatření, která usnadní dopravu chodců a cyklistů.

Se správným vedením a odhodláním má naše vláda jedinečnou příležitost transformovat podmínky pro pěší a cyklistickou dopravu dneška i budoucích let.

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. proto přeložil dokument Future of Mobility Urban Strategy (Budoucnost mobility: Strategie pro města), které Britské ministerstvo dopravy zveřejnilo dne 19. 3. 2019.

Strategie vysvětluje přístup, jaký zvolila vláda, aby mohla plně využít příležitost ke změnám v oblasti městské dopravy. Chce přitom v maximální míře využít inovací a následujících 9 principů, kterých se vládní postupy budou v co největší míře držet.

Je konec roku, tak je dobré si celý seriál připomenout. Otázka totiž stále trvá: Co můžeme udělat pro to, abychom jednotlivé principy implementovali do České republiky?

  1. Nové způsoby dopravy a nové služby v oblasti mobility musí být koncipovány jako maximálně bezpečné.
  2. Inovace v oblasti mobility musí být přínosné pro všechny regiony na území Spojeného království a pro všechny společenské skupiny.
  3. Pěší, cyklistická a aktivní doprava musí zůstat tou nejlepší možností dopravy na krátké vzdálenosti ve městech a obcích.
  4. Hromadná přeprava cestujících musí zůstat základem efektivního dopravního systému.
  5. Nové služby mobility musí vést k nulovým emisím.
  6. Inovace v oblasti mobility musí přispívat ke snížení dopravního přetížení pomocí efektivnějšího využití omezeného dopravního prostoru (např. sdílené jízdy, vyšší kapacita vozidel, sloučení nákladní dopravy).
  7. Trh pro mobilitu musí být otevřený pro nové inovace, které poskytnou zákazníkům to nejlepší řešení.
  8. Nové služby mobility se musí koncepčně začlenit do integrovaného dopravního systému, který kombinuje veřejnou, soukromou a multimodální dopravu.
  9. Data z nových služeb mobility musí být poskytnuta ke sdílení tam, kde je to vhodné a kde to přispěje ke zkvalitnění dopravního systému.

P.S. Který vás zaujal nejvíce a co se dá použít pro českou vládní koncepci městské a aktivní mobility?

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.