Česko v pohybu. Metoda a základní výsledky celostátního průzkumu dopravního chování.

CDV, 2022

Petr Kouřil, Michal Šimeček, Zdeněk Dytrt

Zde uvádíme průzkumy dopravního chování, které jsou jedním z důležitých zdrojů informací pro dopravní plánování. Více zde.