Bezpečnost.

Cílem této webové stránky je propojit teze Koncepce městské a aktivní mobility a Strategie BESIP. Cílem je ukázat, že pokud stát, kraje a města mají zmírňovat dopady na životní prostředí, pak se tomu má přizpůsobit i dopravní infrastruktura a i pohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Příkladem propojení obou strategií ...

  • Společným cílem může být upozornit na problém, že rodiče musí vozit svoje děti autem do škol, na trénink, protože se jednoduše bojí o své děti, právě kvůli dopravnímu provozu. Při schvalování projektů je většinou brán ohled na zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ale měl by brán ohled na omezení provozu aut, zejména v okolí škol. Cílem je vytvořit našim dětem takové podmínky, aby se cítili bezpečně.

Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Dobříš chce ochránit děti na cestě do školy. Pomoci má školní ulice

Dobříš chce ochránit děti na cestě do školy. Pomoci má školní ulice
21. 03. 2023 | Komplex dvou základních škol a gymnázia v centru Dobříše ve Středočeském kraji navštěvuje denně kolem 2 000 školáků a studentů. Třetinu z nich přivážejí rodiče automobily. To znamená, že v areálu se před začátkem vyučování otočí kolem 300-500 aut. To vytváří samozřejmě nepřehledné a potenciálně nebezpečné situace pro ty, kdo přicházejí pěšky nebo... číst dále
Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Děti (Občan, tag38)

Životní náklady: ekonomické přínosy pěší a cyklistické dopravy

Životní náklady: ekonomické přínosy pěší a cyklistické dopravy
05. 03. 2023 | Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. vám přináší překlad článku z Velké Británie o tom, že aktivní mobilita je nejen zdravá, ale také šetří peníze. V době rostoucích nákladů by pěší a cyklistická doprava mohla pomoci nízkopříjmovým skupinám snížit své výdaje. Tato část společnosti nepovažuje cyklistickou dopravu za příliš bezpečnou. Autor článku... číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18)

Program Bezpečné cesty do škol

Program Bezpečné cesty do škol
18. 01. 2023 | Celkem tři pražské školy či školky, které podají přihlášku do 24. února 2023, budou vybrány k účasti v programu Bezpečné cesty do školy. Organizace Pěšky městem jim ve spolupráci s dopravními odborníky pomůže navrhnout a zrealizovat nové dopravní řešení pro jejich školu. Program pomáhá řešit nebezpečnou dopravní situaci v okolí škol. Každý čtvrtý školák... číst dále
Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Teorie - problémy na cyklistické síti.

Teorie - problémy na cyklistické síti.
02. 11. 2022 | Partnerství pro městskou mobilitu se účastní projektu SABRINA, který řeší otázky bezpečnosti cyklistické infrastruktury na stávajících a plánovaných cyklistických koridorech procházejících devíti zeměmi v Podunají.  Cílem je zlepšit podmínky pro budování a zlepšování infrastruktury pro jízdní kola bezpečným a udržitelným způsobem. Jedním ze způsobů, jak... číst dále
Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

CycleRAP: Nový nástroj hodnocení rizik pro cyklisty a uživatele lehké mobility

CycleRAP: Nový nástroj hodnocení rizik pro cyklisty a uživatele lehké mobility
18. 06. 2022 | Na konferenci Velo-city ve slovinské Lublani byl 14. května představen nástroj CycleRAP, a to v návaznosti na řadu úspěšných pilotních projektů v Evropě a čtyři roky výzkumu ve spolupráci s odborníky v oblasti cyklistiky a dopravní bezpečnosti. CycleRAP je jednoduchá, cenově dostupná a rychlá metoda pro evaluaci bezpečnosti silniční a cyklistické infrastruktury. Jejím... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Co je Safety Cube?

Co je Safety Cube?
18. 02. 2022 | SafetyCube DSS je evropský systém pro podporu rozhodovacích procesů v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Byl vytvořen jako součást evropského výzkumného projektu SafetyCube s finanční podporou programu Evropské komise Horizon 2020. Cílem SafetyCube je rozvíjet tvorbu politiky založené na důkazech. Systém pro podporu rozhodování SafetyCube nabízí podrobné interaktivní... číst dále
Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18)

Bezpečnost silniční dopravy: Evropská komise udělila ceny a zveřejnila údaje o smrtelných dopravních nehodách za rok 2020

Bezpečnost silniční dopravy: Evropská komise udělila ceny a zveřejnila údaje o smrtelných dopravních nehodách za rok 2020
20. 12. 2021 | Evropská komise dnes udělila každoroční výroční ceny Excellence in Road Safety Awards v oblasti bezpečnosti silniční dopravy, a ocenila tak přínos členů komunity Evropské charty pro bezpečnost silniční dopravy pro společný cíl, kterým je vyšší bezpečnost na evropských silnicích. Komise rovněž zveřejnila statistiky o bezpečnosti silniční dopravy v roce 2020. Statistika... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18)

Palec nahoru OSTRAVĚ! Na městskou tepnu zkouší přilákat více cyklistů

Palec nahoru OSTRAVĚ! Na městskou tepnu zkouší přilákat více cyklistů
02. 12. 2021 | Ostrava se nebojí experimentovat. Po vzoru řady dalších evropských i světových měst se i zde rozhodli podpořit městskou cyklistickou dopravu pomocí rychlých nestavebních opatření. S relativně nízkým rozpočtem a bez omezení jiných druhů dopravy. Kde? Na významné městské třídě 28. října v Ostravě. Návrhy, jak na ní zlepšit život cyklistům, vyplynuly ze širších... číst dále
Štítky: Rozpočet (Role města, tag3), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Bezpečnost silniční dopravy: Na evropských silnicích umírá méně lidí, většina smrtelných dopravních nehod se však stále týká osobních aut

Bezpečnost silniční dopravy: Na evropských silnicích umírá méně lidí, většina smrtelných dopravních nehod se však stále týká osobních aut
24. 11. 2021 | Evropská komise zveřejnila zprávu, podle které došlo v roce 2020 ve srovnání s předchozími roky ke snížení počtu dopravních nehod, což dokazuje, že větší podíl aktivní mobility zvyšuje bezpečnost provozu na silnicích. Motorová doprava však stále nadměrně figuruje ve smrtelných nehodách, které na silnicích nastávají napříč všemi skupinami účastníků silniční... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18)

Představujeme iRAP

Představujeme iRAP
24. 08. 2021 | International Road Assessment Program (iRAP) je registrovaná charitativní organizace zaměřená na bezpečnost na silnicích po celém světě. Jejich přístup k bezpečnosti je založený na faktech a důkazech. Základní informace lze dohledat na webové stránce - https://irap.org/. Metody jejich práce jsou popsané v manuálu (v angličině), který si můžete stáhnout zde. Níže jsou... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18)

Všichni chceme pro naše děti to nejlepší

Všichni chceme pro naše děti to nejlepší
18. 08. 2021 | Představujeme webovou stránku Star rating for schools, která se zaměřuje na zvýšení bezpečnosti v okolí škol. Každý den na světě zemře asi 500 dětí v důsledku dopravní nehody, které bylo možné zabránit. Někdy se děti stávají obětí nehody jen pár metrů od školních bran. Každé takové úmrtí dítěte při dopravní nehodě ohrožuje právo všech dětí na vzdělání. Nástroj... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Děti (Občan, tag38)

Inkluzivní doprava přispívá zdraví měst

Inkluzivní doprava přispívá zdraví měst
15. 07. 2021 | Zvyšující se cenová nedostupnost měst vede ke gentrifikaci metropolitních území a jejich okolí. Předměstí, která z hlediska dostupnosti zcela závisí na autech, mohou marginalizovat ty, kteří auto nemají - zejména mladé a starší lidi. Sociální izolace a nedostatek komunitní interakce jsou spojeny s horším zdravotním stavem. Výzkum odhaluje jasné a významné spojení mezi... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19)

Představujeme inovativní projekt: CycleRAP

Představujeme inovativní projekt: CycleRAP
26. 05. 2021 | V důsledku pandemie nemoci COVID-19 došlo k prudkému nárůstu počtu cyklistů, ale např. i aplikací zaměřených na dovoz jídla nebo na sdílení jízdních kol či elektrokol. Proto je v současnosti připravována druhá generace modelu CycleRAP. Přípravu vedou odborníci z dvaceti celosvětových organizací. Koncept CycleRAP vznikl v roce 2015 společným úsilím iRAP, Královského... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Světový týden silniční bezpečnosti (17. – 23. 5. 2021)

Světový týden silniční bezpečnosti (17. – 23. 5. 2021)
17. 05. 2021 | Od pondělí 17. května běží Světový týden silniční bezpečnosti, letos se speciálním podtitulem Ulice pro život #Love30. Součástí tohoto týdne je celosvětová výzva, která je zveřejněna na tomto odkaze: https://www.unroadsafetyweek.org/en/home TEXT VÝZVY „Ulice, ve kterých auta musí jezdit pomalu, chrání lidské životy a jsou srdcem každé obce. S nejvyšší povolenou... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18)

Publikace Město hřištěm: Jak plánování pro děti pomůže zachránit města

Publikace Město hřištěm: Jak plánování pro děti pomůže zachránit města
12. 05. 2021 | S eskalací klimatické krize a urbanizace je naléhavě nutné, aby se města stala ještě více inkluzivními a udržitelnými. Publikace naznačuje, že podívat se na město dětskýma očima pomůže posílit argumenty ve prospěch plánování a dopravní politiky, které skutečně fungují, a to pro lidi všech věkových skupin i celou planetu. Ukazuje, jak urbanisté a městští architekti... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Po městě 30 km/h. Ve Španělsku začíná platit plošné snížení rychlosti

Po městě 30 km/h. Ve Španělsku začíná platit plošné snížení rychlosti
10. 05. 2021 | Jak uvedl server zdopravy.cz, tak od zítřka čeká Španělsko zásadní změna pravidel na silnicích. Od úterý 11. 5. 2021 bude v ulicích měst na většině úseků platit omezení rychlosti z 50 na 30 km/h. Španělsko je první zemí na světě, která se rozhodla takto plošně snížit povolenou rychlost v zastavěném území. Změna má pomoci snížit nehodovost. O snížení rozhodlo... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Strategie bezpečnosti: Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu

Strategie bezpečnosti: Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu
11. 04. 2021 | V lednu 2021 schválila vláda novou Strategii BESIP, která má snížit počet obětí nehod na polovinu. Jedním z  klíčových bodů je také ochrana zranitelných účastníků silničního provozu – tedy pěších a cyklistů. Především cyklisté často sdílejí společný prostor s automobily. Reálně není možné zajistit vždy a všude vedení po zvláštních komunikacích, proto... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18)

Vláda schválila novou strategii BESIP, má snížit počet obětí nehod na polovinu

Vláda schválila novou strategii BESIP, má snížit počet obětí nehod na polovinu
06. 01. 2021 | Vláda schválila novou strategii BESIP, má snížit počet obětí nehod na polovinu. Níže přinášíme oficiální zprávu, která vyšla na stránkách BESIP. Snížit počet obětí a těžkých zranění v důsledku dopravních nehod na polovinu je dlouhodobým cílem Strategie BESIP, kterou dnes schválila vláda. Podobně jako další státy Evropské unie i Organizace spojených národů... číst dále
Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18)

Zóny 30 se mají v roce 2021 rozšířit

Zóny 30 se mají v roce 2021 rozšířit
13. 11. 2020 | 12. 11. 2020, Brusel, tisková zpráva Evropské rady bezpečnosti dopravy (ETSC)  Paříž rozšíří rychlostní limit 30 km/h tak, aby od roku 2021 pokrýval celé město a zahájila již veřejnou konzultaci o tomto opatření. Tento krok naplňuje volební slib starostky Anne Hidalgo. Paříž má již několik let limit 30 km/h pokrývající širokou oblast, ale nyní bude tato základní... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Evropská rada pro bezpečnost dopravy: Jak na vyšší bezpečnost chodců a cyklistů

Evropská rada pro bezpečnost dopravy: Jak na vyšší bezpečnost chodců a cyklistů
25. 10. 2020 | Milán, Amsterdam, Brusel a Paříž. Všechna tato města se během koronavirové krize rozhodla do ulic vylákat víc lidí na kolech. A to pomocí opatření jako vytváření nových cyklopruhů, cyklostezek či aplikování nových strategií bezmotorové dopravy. To všechno přineslo velký nárůst počtu cyklistů, zrychlení i zpříjemnění dopravy. V Česku se zatím vede vášnivá diskuse... číst dále
Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Dopravní výuka ve školách má rezervy, ukázala zpráva České školní inspekce

Dopravní výuka ve školách má rezervy, ukázala zpráva České školní inspekce
31. 08. 2020 | Už zítra začíná nový školní rok. Jak jsou děti připravené, pokud jde o jejich cesty do škol, jak dobře se orientují v silničním provozu?  Česká školní inspekce pravidelně sleduje úroveň znalostí pravidel silničního provozu u žáků na 2. stupni základních škol. Dnes přinášíme hlavní závěry poslední studie, která je výsledkem "předcovidové" běžné výuky... číst dále
Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Děti (Občan, tag38)

Bezpečnost a aktivní mobilita v kontextu SUMP

Bezpečnost a aktivní mobilita v kontextu SUMP
28. 06. 2020 | Plán udržitelné městské mobility reprezentuje určité postoje, východiska, která lze považovat za status quo. Ta by se měla projevit při návrhu opatření. Dnes se zaměřujeme na propojení principů bezpečnosti s aktivní mobilitou a se SUMPem. Inspirací pro česká města může být evropská publikace „Topic Guide Urban Road Safety and Vulnerable Road Users as annex to the SUMP... číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18)

Asfaltujeme pole za městem, lidi ale jezdí v centru. Česko stagnuje v bezpečnosti chodců a cyklistů

Asfaltujeme pole za městem, lidi ale jezdí v centru. Česko stagnuje v bezpečnosti chodců a cyklistů
24. 03. 2020 | V severní i západní Evropě těžkých nehod zranitelných účastníků dopravy rychle ubývá. Například v 700tisícovém Oslu loni při dopravní nehodě nezemřel jediný chodec nebo cyklista, stejně tak ve finských Helsinkách. Podobná opatření jako tam – nižší rychlost v centrech měst nebo oddělení od motorové dopravy – jsou ale v Česku vzácná. Velikostí srovnatelná... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Jednoduché řešení na živější ulice a bohatší město? Oslo a Helsinki nabízejí recept.

Jednoduché řešení na živější ulice a bohatší město? Oslo a Helsinki nabízejí recept.
23. 02. 2020 | Města, která chtějí pro své občany relativně rychle zlepšit bezpečnost v ulicích, stále častěji sahají také po plošném snižování rychlosti. 30 km/h a tomu přizpůsobený design ulic pomáhá jak s hlukem, tak i nehodovostí a celkovou plynulostí provozu.  V Helsinkách loni nezabili řidiči v autech jediného chodce ani člověka na kole. Zní to možná morbidně, a přitom... číst dále
Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18)

Tisková zpráva - Fatální nehody chodců a cyklistů klesají v EU velmi pozvolně

Tisková zpráva - Fatální nehody chodců a cyklistů klesají v EU velmi pozvolně
31. 01. 2020 | 30. 1. 2020, Brusel, tisková zpráva Evropské rady bezpečnosti dopravy (ETSC)  V letech 2010 až 2018 bylo na silnicích EU usmrceno nejméně 51 300 chodců a 19 450 cyklistů Pokles usmrcených cyklistů je osmkrát pomalejší než pokles usmrcených osob v motorových vozidlech Podle aktuálně zveřejněné zprávy Evropské rady bezpečnosti v dopravě (ETSC), klesá od roku 2010... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18)

Denně nás dopravní nehody stojí 216 milionů korun

Denně nás dopravní nehody stojí 216 milionů korun
21. 01. 2020 | Počet obyvatel ve městech stále roste, populace obecně stárne. Počet úmrtí na silnicích sice klesá, ve městech ale daleko pomaleji než jinde. Tolik statistiky Evropské rady pro bezpečnost dopravy (ETSC), které se týkají celé Evropské unie. A jak jsme na tom v České republice? Statistiky máme podobné, ale jsme zvyklí pracovat s tématem bezpečnosti strategicky?  V roce 2019... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18)

Nová pravidla silničního provozu v Německu

Nová pravidla silničního provozu v Německu
06. 01. 2020 | Větší bezpečnost chodců a cyklistů, omezení a zákazy pro motoristy a hlavně výrazně tvrdší postihy pro ty neukázněné. To je společný jmenovatel pro změny v silničních zákonech, které chystá na rok 2020 Německo. Nová pravidla jsou nastavena tak, aby poskytovala větší ochranu zranitelným účastníkům silničního provozu, jako jsou cyklisté a chodci. Zpomalení kamionů... číst dále
Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Cizinci zaviní v ČR tisíce nehod, může za to i neznalost pravidel

Cizinci zaviní v ČR tisíce nehod, může za to i neznalost pravidel
29. 08. 2019 | Česká republika je vyhledávanou turistickou destinací, navíc je pro řadu motoristů významnou tranzitní zemí. A tak není divu, že řidiči s cizí státní příslušností zaviní ročně na našem území několik tisíc nehod, při nichž několik desítek osob zemře a více než tisícovka účastníků silničního provozu je zraněna. Jednou z příčin nehodovosti cizinců je... číst dále
Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18)

Bezpečnější silnice, bezpečnější města: Jak zvýšit bezpečnost dopravy v evropských městech (PIN Flash 37)

Bezpečnější silnice, bezpečnější města: Jak zvýšit bezpečnost dopravy v evropských městech (PIN Flash 37)
09. 07. 2019 | Větší i menší města jsou domovem pro 72 % populace Evropské unie. Jsou tedy i místem, kde začíná a končí většina vykonaných cest. Řídit způsob, jakým se lidé a zboží v tomto prostoru pohybují, to znamená řešit obrovské množství často protichůdných a neustále se měnících potřeb a problémů. Počet obyvatel ve městech stále roste, populace obecně stárne.... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18)

ETSC: Jak zvýšit bezpečnost dopravy v evropských městech

ETSC: Jak zvýšit bezpečnost dopravy v evropských městech
10. 06. 2019 | Evropská rada pro bezpečnost dopravy (ETSC) dnes pod názvem „Bezpečnější silnice, bezpečnější města“ zveřejnila aktuální Zprávu o výkonu v oblasti bezpečnosti silničního provozu (Road Safety Performance Index, PIN). Zpráva shrnuje nejen poslední údaje o bezpečnosti dopravy ve městech EU i v dalších státech. Doporučení ETSC ukazují systémový pohled na bezpečnost,... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18)

Jak se jezdí v pruzích? Naučíte se do pěti minut.

Jak se jezdí v pruzích? Naučíte se do pěti minut.
08. 02. 2019 | Jen nedávno se v českém zákoně objevily novinky, které mají vliv na chování prakticky všech, kdo jezdí po českých silnicích. Od roku 2016 se začaly objevovat ochranné cyklopruhy, které doplnily už dříve uzákoněné vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty.  Většina lidí, kteří vlastní řidičský průkaz, ale absolvovala zkoušky už před schválením novinek. Přezkoušení... číst dále
Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Kampaně (Občan, tag35)

Inspirace - drak na ulici v britském Exeteru pomáhá řidičům jezdit opatrně

Inspirace - drak na ulici v britském Exeteru pomáhá řidičům jezdit opatrně
14. 01. 2019 | Než si přečtete tuto novinku. Zkusme přemýšlet, nakolik dáváme prostor našim dětem, aby spoluvytvářely naše města. Pokud máte příklady, pošlete nám je. Blízko k tomu mají Bezpečné cesty do škol, ale třeba bychom mohli jít dále. Rádi bychom myšlenky uplatnili v nově připravované kampani CityChangers. Inspirace z britského Exeteru. Zdroj: https://www.sustrans.org.uk/news/exeter-pupils-design-street-dragon-encourage-cautious-driving Žáci... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Děti (Občan, tag38)