Typová opatření z vládní Koncepce městské a aktivní mobility pro období 2021 - 2030

Cíl: Zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech

Typová opatření pro Plán udržitelné městské mobility

 • Zavádění a rozvoj IDS.
 • Provázání dopravy veřejné a dopravy individuální včetně bezmotorové dopravy – podpora vzniku parkovišť PaR, KaR, PaB, BaR u městské a příměstské dopravy.
 • Zřizování vyhrazených autobusových pruhů pro pravidelnou linkovou dopravu nejen ve městech, ale i na příjezdech do jádrových měst aglomerace.
 • Preferenční opatření pro VHD.
 • Zřizování integrovaných přestupních uzlů.

 

Cíl: Zlepšení kvantitativních standardů VHD

Typová opatření pro Plán udržitelné městské mobility

 • Propojení městské a krajské objednávky VHD i s ohledem na obslužnost jádrového města se zohledněním kvantitativních standardů stanovených v rámci plánů dopravní obslužnosti krajů dáno zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících
 • Stanovení kvantitativních standardů dopravní obslužnosti měst dle jejich velikostní kategorie.

 

Cíl: Zlepšení kvalitativních standardů VHD

Typová opatření pro Plán udržitelné městské mobility

 • Propracovaná tarifní politika ve veřejné hromadné dopravě.
 • Zřizování krajských dispečinků VHD k praktickému zajištění přestupního režimu ve VHD v rámci integrovaného dopravního systému (IDS).
 • Podpora vzniku, modernizace a řízení terminálů osobní dopravy v aglomeraci.
 • Kvalitní vozidla (z hlediska kvalitativních standardů je nutné, aby nová nebo modernizovaná vozidla byla alespoň částečně nízkopodlažní).
 • Zavádění progresivních odbavovacích systémů ve veřejné hromadné dopravě.
 • Zvýšení bezpečnostních standardů, osvětlení zastávek a terminálů se zohledněním principů světelného znečištění, proškolování obslužného personálu.
 • Zlepšení informovanosti cestujících o nabídce VHD.

 

Cíl: Zkvalitnění technicko-technologické oblasti VHD

Typová opatření pro Plán udržitelné městské mobility

 • Rozvoj infrastruktury MHD v elektrické trakci.
 • Další rozvoj preference VHD.
 • Podpora zavádění alternativních energií ve VHD.
 • Napojení velkých komerčních (nákupních, sportovních, kulturních), rekreačních a administrativních zón na VHD.
 • Zavádění vyhrazených jízdních pruhů pro veřejnou linkovou dopravu na vjezdech do velkých měst.