Náměty pro řešení parkovací politiky


A pak už jen pár námětů k zamyšlení

Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4


Zkuste jen přemýšlet, proč se stále hledají nová parkující místa?

Až bude mít každá rodina tři auta, taky zajistíme více parkujících míst?

„Říká se, že jsme zdědili historický dluh v podobě nedostatku parkovacích míst. Není to pravda. Jediný dluh, který jsme zdědili je v nás samotných. A tak zatímco Evropa pracuje na smysluplných projektech a mění tvář veřejného prostoru, my jsme zpravidla ani nestačili zahájit proces dialogu, který je základem pro nové pojetí podoby našich měst.“


Petr Horský – Předseda Rady České parkovací asociace z.s.p.o.

Parkování je natolik ožehavým tématem, že rovnou doporučujeme spolupracovat s partnerem Platformy pro městkou mobilitu a konkrétně s Českou parkovací asociací z.s.p.o.

Inspirativní příklad olomoucké kavárny Café New One

V centru Olomouce byla před časem otevřena nová, kavárna - Café New One. Rekonstrukce zahrnovala i pět zrušených parkovacích míst, nahrazených venkovním posezením. V Olomouci si jen málokdo všiml, že zmizelo parkování, nikdo neprotestoval. Proč by člověk nevyužil něco lepšího, atraktivnějšího? Máte podobné příklady i ze svého okolí?

Inspirativní náměty

Parkování pro cyklisty a úschova jízdních kol – Parkování pro jízdní kola by ideálně mělo zajišťovat následující typy parkovacích míst: nekryté, ale bezpečné parkování, finančně nenákladné, na místě, které bude vhodné s ohledem na umístění obchodů a služeb; uzamykatelný prostor pro parkování jízdních kol a hlídané parkoviště pro cyklisty, které zajistí možnost dlouhodobé úschovy a ochrany jak před krádeží, tak před povětrnostními vlivy.

Parkování mimo ulice města – Parkování pro cyklisty, které není umístěné přímo na ulici města, většinou buď nějaké zařízení/budova (vícepatrová), nebo plocha vyhrazená pro parkování jízdních kol. Přítomnost takového zařízení nebo plochy ve městě mívá výrazný vliv na vyšší podíl cyklistů a menší podíl osobních aut v ulicích.

Regulace parkování ve městech - Počet parkovacích míst pro zásobovací vozy nebývá dostatečný, poptávka po parkování většinou převyšuje lineární kapacitu ulic a dopravci jsou nuceni parkovat dvojitě, tedy v rozporu s pravidly. Zajištění prostoru pro vykládání/nakládání zboží je součástí místní dopravní politiky, která má zajistit provoz zásobovacích aut na posledním kilometru. Nedostatek prostoru pro zásobovací vozy přesouvá zásobovací aktivity do jízdních pruhů a na chodníky, způsobuje dopravní zácpy a vytváří potenciálně nebezpečné situace pro všechny účastníky provozu.

Parkovací poplatky – Parkovací poplatky jsou peněžní poplatky, které řidiči motorových vozidel platí za používání parkovacích míst, buď na vyhrazených parkovištích, nebo na vyznačených místech na ulici.

Kontrolní zařízení – Kontrolní zařízení se používají u parkovacích míst na ulicích i mimo ně a jejich forma se liší podle typu parkování.

Parkovací normy – Parkovací normy určují počet požadovaných nebo povolených parkovacích míst ve všech nových výstavbách, které jsou součástí územního plánu.

Poplatky na soukromém parkovišti – Tento typ poplatků ukládá většinou místní úřad na stávající nebo budoucí výstavbu, která nebude sloužit k rezidenčním účelům, např. na kancelářské budovy. Cílem těchto poplatků je pomoci snížit poptávku po parkovacích místech pro auta, a tím i provoz automobilové dopravy především v centrech měst, kde vysoký podíl dopravního provozu tvoří právě ti, kdo dojíždějí do práce.


STRATEGICKÁ OBLAST CIVITAS – Strategie řízení poptávky

Naváděcí systémy pro parkování – Naváděcí a informační systémy pomáhají řidičům aut pomocí proměnlivých informačních nástrojů (VMS) najít vhodné a volné místo k zaparkování.

STRATEGICKÁ OBLAST CIVITAS – Dopravní telematika

Management parkování osobních aut – Termín „management parkování“ se týká procesu řízení počtu parkovacích míst, výše poplatků a / nebo přístupu k parkování na určitém místě.

Management parkování na konkrétním místě – Termín „management parkování“ se týká procesu řízení počtu parkovacích míst, výše poplatků a / nebo přístupu k parkování na konkrétním místě.

Sdílené užívání parkovacích míst: zaměstnanci 9-17 hod, obyvatelé 17-9 hod – proveditelné většinou jen ve víceúčelových sídlech/budovách.


ARCHÍV NOVINEK Z ROKU 2017

 • 3. Seminář moderní parkovací dům od A do Z (2017/09/12). 3. Seminář moderní parkovací dům od A do Z Hotel Olšanka, Táboritská 1000/23, Praha 3, 2. listopadu 2017 od 09:00 do cca 17:00 hodin Předběžný program semináře: Zahájení semináře (9:30)– Česká parkovací asociace z.s.p.o. Úvodní slova partnerů a zahraniční delegace Úvod – Informace z proběhlé konference Evropské parkovací asociace v Rotterdamu.
 • Novinky v oblasti parkování v Praze (2017/07/16). Z informačního servisu České parkovací asociace, která je partnerem značky Město s dobrou adresou: K 1. únoru 2018 již budou veškeré parkovací zóny v Praze v režimu CISem evidovaných parkovacích transakcí. Jedná se konec doby papírovév oblasti městského parkování v Praze. K tomuto datu již budou všechny zóny placeného stání v Praze v jednotném režimu.
 • Rada Evropské parkovací asociace se sešla v Praze. Dne 30. června 2017 se uskutečnilo první zasedání Rady Evropské parkovací asociace v Praze. Evropská parkovací asociace (EPA) je zaštiťující asociací pro národní parkovací asociace v rámci evropského prostoru, ale zároveň i pro soukromé společnosti, které jsou aktivní v problematice parkování, využití veřejného prostoru a udržitelné dopravy.
 • Tisková zpráva – 4. konference České parkovací asociace z.s.p.o. 25. až 27. dubna 2017 – Kouty, Ledeč nad Sázavou. Již úvodní avíza na konferenci slibovaly její netradiční pojetí. Navázali jsme na dřívější aktivity a dali jim novou dimenzi. Pokud bychom chtěli najít jednotící slovní vyjádření, jednoznačně bychom použili slovo „REGION“.
 • Parkovací politika v Bruselu. Pokud jde o prostor vyhrazený automobilům, belgické noviny Le Soir nedávno zveřejnily zajímavá čísla – novinář Michel De Muelenaere trochu prozkoumal parkovací politiku v Bruselském regionu a porovnal ji s jinými evropskými městy. Zdá se, že Brusel má početnější a levnější parkovací místa pro auta než jiná města Evropy.
 • ČPA zprovoznila novou rubriku - Názorové fórum. Česká parkovací asociace zprovoznila dne 23.02.2017 novou rubriku - Názorové fórum. Najdete zde jak dřívější úvahy, tak i nové komentáře. Předem díky za Vaše tipy: http://www.parkovaciasociace.cz/nazorove-forum/.
 • Koncepce statické dopravy v centru města Hodonín. Projekt „Koncepce statické dopravy v centru města Hodonín“ řeší zejména, jakým způsobem nakládat se stávající kapacitou parkovacích a odstavných míst. Kromě reorganizace stávajících parkovišť však navrhuje též výstavbu parkovišť nových, popř. jiných objektů statické dopravy. Tyto návrhy vycházejí z možností technické a dopravní infrastruktury a urbanistických ...více
 • Česká parkovací asociace (ČPA) se stala členem Evropské parkovací asociace 23. ledna Česká parkovací asociace (ČPA) obdržela tuto zprávu ze sekretariátu Evropské parkovací asociace v tomto znění: "thank you for getting in contact. It with great pleasure to inform you that at their meeting last week Friday January 20, 2017 the EPA board have formally approved your application for membership and welcome you as a full member of the EPA“. Kam jdou poplatky za parkování v českých městech? Průzkum na dané téma nebyl proveden, ale je vysoce pravděpodobné, že v českých městech, kde udržitelná mobilita nemá ještě tradici, tak poplatky za parkování nejsou zpět na podporu udržitelné mobility. Bylo by zajímavé sledovat, co by se stalo, kdyby tyto poplatky šly například do výstavby cyklostezek. Každopádně inspirací ze zahraničí může být video.
 • Vazba na cyklistickou dopravu - Nové boxy pro úschovu kol v pražském obchodním centru Chodov. Obchodní centrum Chodov, které sídlí na pražském Jižním Městě, jako vůbec první objekt v České republice zprovoznilo Bike Safe Box, do něhož si cyklisté mohou uschovat kola, ale i maminky uložit své kočárky.
 • Vazba na veřejný prostor - Brno: Z parkoviště reprezentativní místo. Z Dominikánského náměstí mají zmizet auta. Centra měst mají sloužit pro auta, nebo pro setkání lidí? Otázka, na kterou má každé město jinou odpověď. Do diskuse chce ale přispět i město Brno. Dne 12.12.2016 vyšel v Brněnském deníku zajímavý článek - Z parkoviště reprezentativní místo. Z Dominikánského náměstí mají zmizet auta. Zveřejňujeme jej proto v plném rozsahu. Brno - Kupte si rybu!
 • Vazba na chytré technologie - České Budějovice: parkování také pomocí mobilní aplikace. Mezi další města, kde je možné platit za parkování také pomocí mobilní aplikace,patří České Budějovice. Stalo se tak od 1. 11. 2016. V první etapě se jedná ocentrum města, konkrétně o zónu N - náměstí Přemysla Otakara II. Pokud se systém osvědčí, může se rozšířit používání mobilní aplikace k placeníparkovného i do ostatních zón placeného stání.
 • Parkování jednoduše. Zveřejňujeme překlad jednoduchého manuálu "Parkování - základní informace" od organizace "Institute for Transportation and Development Policy". Zatím jsme zahlcování odbornou literaturou, ale ještě se na trhu neobjevila publikace, která by na 20 stránkách pomocí jednoduchých hesel a obrázků vysvětlila, kde je problém. Publikaci vám pošleme na požádání.