SIMPLA

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. byl pozván zástupci projektu SIMPLA (http://www.simpla-project.eu/en/about/) účastnit se dne 28. 11. 2018 mezinárodní konference v italském Terstu na téma "NEW TRENDS IN URBAN ENERGY AND MOBILITY PLANNING", aneb o hledání harmonizace dvou dokumentů SEAP (Akční plán na úsporu energií) a SUMP (Plán udržitelné městské mobility). Všechny klíčové informace a prezentace je možné si stáhnout na tómto odkaze: http://www.simpla-project.eu/6616.

Asociace měst pro cyklisty měla dále možnost se zúčastnit dvoudenního školení o tomto projektu a to ve dnech 26. - 27. 11. 2018. Zpráva v anglickém jazyce je přiložena v příloze, na konci této stránky.

Projekt SIMPLA přichází s jednoduchou myšlenkou: propojit, či harmonizovat ve městech dva strategické dokumenty. Na jedné straně se jedná o dokument Plán udržitelné městské mobility, tzv. SUMP, na druhé straně strategie energetických úspor, známá v Evropě pod značkou SEAPs. V čem je přínos takového propojení?

Cílem dokumentu SEAPs je do roku 2020 snížit CO2 o 20 % a do 2030 o 40 %. Za zajímavost stojí, že v České republice má 6 měst zpracovanou tuto strategii energetických úspor. Součástí dokumentu SEAPs je i řešení dopravy, ale většinou jen na úrovni podpory čistých, ekologických dopravních prostředků, případně rozvoje systému bikesharingu apod. Jenže aby se dosáhlo stanovených cílů, pak je třeba vynaložit daleko více úsilí, než jen podpora zaměřena na čistá, ekologická vozidla.

A právě v tomto momentě přichází na scénu Plán udržitelné městské mobility, který má daleko lépe vypracovanou koncepci řešení dopravy a mobility, ale jen ve vazbě na lokální cíle, bez vazby na snižování CO2.  Cíl je tedy jednoduchý: propojme z obou dokumentů to nejlepší a dejme si společný cíl, aby doprava výrazně přispěla k naplnění cíle do roku 2020 snížit CO2 o 20 % a do 2030 o 40 %. Více informací o SEAP lze najít na stránkách MŽP: https://www.mzp.cz/cz/pakt_starostu_a_primatoru.

Pojem SEAP je v Česku spojován s Paktem starostů a primátorů - https://www.covenantofmayors.eu/en/. Každopádně samo MŽP na stránkách uvádí, že v Česku, oproti jiným zemím, se nejedná o příliš známou a populární věc.

Další podrobnosti:

.

Ke stažení