Parkovací politika

Parkovací chaos či dlouhá čekací doba při zaparkování není často vinou nedostatkem parkovacích míst, ale tím, že řidič vozidla hledá volné parkovací místo. Cílem inteligentního řízení obsazenosti parkovišť je zajištění lepší plynulosti v silniční dopravě, úspoře času při hledání parkovacího místa, úspoře pohonných hmot a díky tomu i cestou ke snižování dopadů na životní prostředí.

Inteligentní řízení obsazenosti parkovišť umožňuje uživatelům silničního provozu sledovat volná místa na parkovacích plochách. Počet, případně rozmístění volných parkovacích míst je možné sledovat různými způsoby. Mezi nejpoužívanější patří zejména sledování počtu vozidel vjíždějících/odjíždějících z parkoviště, senzory umístěné pod jednotlivými parkovacími místy, nebo používání kamer sledujících obsazenost parkovacích míst pomocí speciálního softwaru. V ideálním případě jsou data o volných parkovacích místech exportována do aplikací umožňujících navigovat vozidlo k zaparkování na takovém místě.

Řada obcí také zpoplatňuje užívání parkovacích míst, aby tak regulovala jejich užívání rezidenty nebo návštěvníky obce, a to i systémy umožňujících měnit cenu za parkování během dne nebo preferujícími krátkodobé parkování. Placení za parkování se také postupně přesouvá z placení při vjezdu na parkoviště nebo u automatu k placení pomocí elektronických nástrojů (SMS, aplikace).

Modul: Seznam podstránek

Pro aktuální informace v oboru doporučujeme navštivit stránky České parkovací asociace.


Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Fenomén - Argentinská ulice ve Vídni.... Trend v ČR za 20 let???

Fenomén - Argentinská ulice ve Vídni.... Trend v ČR za 20 let???
24. 04. 2024 | » 60 nově vysazených stromů» 1300 m² otevřené zelené plochy» 5000m² nových zpevněných ploch» Vodní prvky, hry podél cesty, mobiliář k posezení » Prioritní osa cyklistického provozu» Více prostoru pro jízdu na kole» Dvě stanice Wien Mobil (půjčovna kol) a více stojanů pro jízdní kola» Lepší spojení a viditelnost » Širší chodníky a větší plochy náměstí»... číst dále
Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Veřejný prostor (tag42), Sdílená zóna (tag45)

Náměstí v Uherském Hradišti pro lidi

Náměstí v Uherském Hradišti pro lidi
23. 04. 2024 | V Uherském Hradišti jsou nové lokality na bydlení, tak se začíná rekonstrukcí náměstí. Na náměstí by místa pro auta měla nahradit místa pro kola. Ze tří směrů na náměstí povedou pěší zóny a díky tomu se náměstí výrazně zklidní. Skvělá lidská myšlenka. Více zde. Mapa - mapy.cz číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Veřejný prostor (tag42)

Pocitová mapa - proč?

Pocitová mapa - proč?
18. 04. 2024 | Pocitová mapa nabízí možnost zapojit občany, aby se vyjádřily k otázkám: Kam rádi chodíte na procházku? Kde se Vám líbí? Kde se necítíte bezpečně?Kam byste nepustily děti? Nebo: Kam se nedostanete pomocí MHD?  Co Vám chybí na Vašem sídlišti? Kde Vám chybí přechod pro chodce? Mapování probíhá buď offline - kdy sezvete obyvatele města a oni do vytištěné... číst dále
Štítky: Digitalizace (Role města, tag4), Koordinátor mobility (Role města, tag5), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Děti (Občan, tag38), Ženy (Občan, tag39), Senioři (Občan, tag40), Veřejný prostor (tag42), Lidé s omezenou hybností a zdravotně postižení (tag43), Bezbariérovost (tag44), Cykloturistika (tag46)

Cykloboxy u škol v Mostě

Cykloboxy u škol v Mostě
14. 04. 2024 | Město Most přispívá základním školám na zřízení cykloboxů. Děti si do nich mohou uschovat kola a koloběžky. Vybírány jsou školy na základě průzkumu a zájmu žáků. Náklady na pořízení cykloboxů jsou 880tisíc Kč + DPH. Cykloboxy jsou již vybudovány na 8mi místech v Mostě. číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Děti (Občan, tag38)

MaaS v Praze a Středočeském kraji

MaaS v Praze a Středočeském kraji
15. 02. 2024 | Pražská PID Lítačka se integrovala s carsharingem Anytime, aby nabídla nové možnosti, jak kombinovat různé formy dopravy. Jde o optimalizaci kombinací MHD a VHD (veřejné hromadné dopravy), vlaků, taxi, pěší chůze, kol, sdílených a vlastních aut. Carsharing Anytime s automatickou převodovkou a elektroauty se stává alternativou k tradičnímu vlastnictví auta. Více info: Byzmag Více... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30), Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)

Plán mobility města Jičína

Plán mobility města Jičína
12. 02. 2024 | Město Jičín 16210 obyvatel (2023) si nechává od CityTraffic zpracovat Plán udržitelné mobility (SUMP). Hotový by měl být koncem září roku 2024. Ti co jezdí auty, řeší nedostatek parkovacích míst, veřejná doprava není dořešená integrací do širší veřejné dopravy (vlakové spoje), nevyhovuje autobusové nádraží. Cyklistům chybí vhodné trasy a chodcům nevyhovují... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Veřejný prostor (tag42)

Co je to PIARC?

Co je to PIARC?
15. 12. 2023 | PIARC je Světová silniční asociace založená za účelem podpory spolupráce u témat souvisejících se silniční dopravou a infrastrukturou. PIARC byla založena v roce 1909, je mezinárodní, nepolitická a nezisková a již ve více než 120 zemích. Integruje odborníky z oblasti silniční dopravy a infrastruktury, uveřejňuje jejich doporučení a zprávy. Výsledky jsou široce přístupné... číst dále
Štítky: Koordinátor mobility (Role města, tag5), Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10), Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30), Městská logistika a přeprava zboží (Dobrá praxe, tag31), Ostatní (Občan, tag41)

Oslo - zimní údržba cyklistických tras

Oslo - zimní údržba cyklistických tras
11. 12. 2023 | Jak se řeší zimní údržba cyklistických stezek ve městě? Jako u nás, kde sníh z chodníku nahrnou na cyklostezku?  Napsali jsme našemu kontaktu do Norska a tady sdílíme, jako to probíhá tam. Oslo: Prioritní zimní provoz se týká 120 kilometrů infrastruktury po celém městě.Na které se vztahuje, se můžete podívat na této mapě: https://experience.arcgis.com/experience/d4369b3b80e549418430c5f4bec4e971.Zde... číst dále
Štítky: Rozpočet (Role města, tag3), Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Zahraniční města (Role města, tag8), Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Šetříte pohybem po městě CO2? Vídeň vás odmění vstupenkou do galerie

Šetříte pohybem po městě CO2? Vídeň vás odmění vstupenkou do galerie
09. 12. 2023 | Vídeň má připraveno 2000 volných vstupenek na kulturní zážitky pro ty, kteří místo auta budou jezdit na kole, MHD nebo chodit pěšky. Za ušetřených 20 kg CO2 vstupenka pro Vás. Krásná myšlenka podpořit udržitelnou dopravu a kulturu současně! Více zde. číst dále
Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Kampaně (Občan, tag35)

Parkování a plánování trvale udržitelné mobility

Parkování a plánování trvale udržitelné mobility
20. 11. 2023 | Jak vytvářet parkovací politiku strategičtější, efektivnější a udržitelnější? European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans vydal příručku Parkování a plánování trvale udržitelné mobility. Dosti zajímavé téma nejen pro naše dopravní experty, aby se seznámili s tím, jak se také dá na parkování koukat - aneb "Stručný návod pro odborníky v praxi", který... číst dále
Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Velké proměny Paříže. Chodci budou mít v dopravě prioritu, zmizí polovina parkovacích míst

Velké proměny Paříže. Chodci budou mít v dopravě prioritu, zmizí polovina parkovacích míst
27. 07. 2023 | Parkovné se bude odvíjet podle velikosti auta. Paříž pod vedením starostky Anne Hidalgo pokračuje ve své politice otevřít město více lidem, kteří se po něm pohybují pěšky či na kole. Radnice představila nový „uliční řád“, který omezí dopravu autem po městě a naopak vytvoří větší prostor pro přirozený pohyb. O jeho zavedení budou hlasovat radní v červenci. „Za... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Nebylo by úžasné, kdyby se v Anglii podařilo zakázat parkování na chodnících?

Nebylo by úžasné, kdyby se v Anglii podařilo zakázat parkování na chodnících?
25. 06. 2023 | Soužití chodců a řidičů bývá někdy složité. Auta stojící na chodnících mohou blokovat cestu, obzvláště pro zdravotně postižené. Společnost Sustrans v Anglii chce zakázat parkování na chodnících. Tento článek pro vás přeložil spolek Partnerství pro městkou mobilitu z.s. Originální znění můžete nalézt ZDE.   Parkování vozidel na chodnících je často bezohledné... číst dále
Štítky: Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Budoucnost parkování v Jičíně

Budoucnost parkování v Jičíně
08. 02. 2023 | Město Jičín již delší dobu připravuje Plán udržitelné městské mobility. Konzultace k jeho zpracování poskytuje spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. Jednou z otázek, který bude muset řešit, bude i otázka parkování. Na dané téma nedávno vyšel i článek v Jičínském deníku.cz. Z něho jsou pak převzaté citáty, které popisují, co si o parkování myslí městský... číst dále
Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Parkovací lístek jako celodenní jízdenka v MHD nově v Plzni

Parkovací lístek jako celodenní jízdenka v MHD nově v Plzni
11. 07. 2022 | Od čtvrtka 7. července začal platit nový režim parkoviště P+R na Borech v Dobřanské – Kaplířově ulici u konečné tramvaje číslo 4. Toto parkoviště je prvním svého druhu na území města, které za zvýhodněných podmínek umožní dojíždějícím motoristům pohodlně přestoupit do vozidel plzeňské MHD a ulevit tak dopravě v centru. Nové parkoviště dostává po několikaměsíčním... číst dále
Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Doporučení pro města a obce pro přijímání potřebných právních předpisů

Doporučení pro města a obce pro přijímání potřebných právních předpisů
01. 02. 2022 | Zákony a předpisy jsou mnohdy komplikované i pro zasvěcené. V oblasti regulace parkování formou placeného stání se objevuje mnoho nejasností. Proto jsme ve spolupráci s advokátní kanceláří KROUPAHELÁN vytvořili informační brožuru, která by měla předejít nedorozuměním při aplikaci §23 zákona o pozemních komunikacích. číst dále
Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Nové směrnice pro energetickou náročnost budov zavádějí povinné parkování pro jízdní kola

Nové směrnice pro energetickou náročnost budov zavádějí povinné parkování pro jízdní kola
13. 01. 2022 | Zveřejňujeme překlad článku, který zpracoval Fabian Küster, z Evropské cyklistické federace, a to na téma nové směrnice pro energetickou náročnost budov zavádějí povinné parkování pro jízdní kola Článek vyšel dne 22. 12. 2021. Podle návrhu Evropské komise na novou revizi směrnic o energetické náročnosti budov musí být ve všech nových i rekonstruovaných obytných... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Automatizované systémy dopravních informací s navigací k volným parkovacím plochám

Automatizované systémy dopravních informací s navigací k volným parkovacím plochám
16. 12. 2021 | Lokality s intenzivním turistickým ruchem mohou vykazovat typické problémy, které s ním souvisejí. V exponovaných časech se může jednat zejména o vyčerpání legálních parkovacích kapacit, což následně vede k nelegálnímu parkování, s dopadem na snížení dopravní bezpečnosti – parkování a pohyb turistů na místech, která k tomu nejsou určena, a zvýšení ekologické... číst dále
Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Manifest 2021 Sustrans Cymru: Wales pro budoucnost a pro každého

Manifest 2021 Sustrans Cymru: Wales pro budoucnost a pro každého
22. 10. 2021 | Současný Wales čelí náročným výzvám, počínaje klimatickou změnou a znečištěným ovzduším až po krizi fyzického i psychického zdraví obyvatel. Tlak na společnost roste všude, napříč národem. A neexistuje žádné univerzální řešení. Návrhy Manifestu Sustrans pro Wales Sustrans Cymru (velšská pobočka organizace Sustrans) předložil příští vládě Walesu požadavky,... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

8. ročník mezinárodní konference České parkovací asociace

8. ročník mezinárodní konference České parkovací asociace
01. 10. 2021 | 07. – 09. září 2021, Hotel Luna – Kouty u Ledče nad Sázavou Hlavní téma: Jak správně komunikovat parkovací politiku? Září 2021 se vyznačuje vysokou koncentrací odborných akcí. Některé byly známy již dlouho dopředu, jiné pak vznikly na poslední chvíli, což částečně narušilo původně plánovaný formát naší akce. I tak jsme ale naplnili maximální kapacitu hotelu... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)

Bez parkovacích míst, za to se zelenou fasádou. Nová IKEA v centru Vídně otevře koncem srpna

Bez parkovacích míst, za to se zelenou fasádou. Nová IKEA v centru Vídně otevře koncem srpna
17. 08. 2021 | Parkovací politika je úzce spojena s kulturou městské mobility. Jen tak je možné si vysvětlit, jak je možné, že IKEA v centru Vídně buduje novou prodejnu bez parkovacích míst. V České republice by tento experiment nejprve skončil na českých normách a pak na lidech, kteří by se dožadovali svých parkujících míst. Ve Vídni se ale experiment podařil. Po dvou letech příprav... číst dále
Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Žádné energeticky úsporné budovy bez vhodných parkovacích prostor pro jízdní kola a bez možnosti nabíjení elektrokol

Žádné energeticky úsporné budovy bez vhodných parkovacích prostor pro jízdní kola a bez možnosti nabíjení elektrokol
28. 07. 2021 | Doprava a stavebnictví jsou dvě odvětví, která mají zásadní význam pro dosažení cíle EU snížit do roku 2030 emise o 55 %. ECF v tomto článku představuje možnost, jak začlenit parkování pro jízdní kola a nabíjecí zařízení pro elektrokola do Směrnice o energetické náročnosti budov. 14. července zveřejnila Evropská komise obsáhlý balíček „Fit for 55“ s několika... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Parkovací normy u kořenů problému

Parkovací normy u kořenů problému
08. 07. 2021 | Horké téma parkování je na pořadu dne nejen v souvislosti s parkovacími zónami v Praze. Není divu, u parkování začíná a končí dopravní politika města. Zpoplatnění parkování nebo výstavbu parkovacích domů, to vše může město iniciovat. Nová zástavba je ale stále podřízená možnostem parkování. Proč? Dnes se podíváme, jak české normy stanovují počet parkovacích... číst dále
Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Jak zmapovat vlastní ulici a čtvrť

Jak zmapovat vlastní ulici a čtvrť
30. 05. 2021 | Tato zpráva byla převzata z newsletteru Kolem na kole, která vyšla dne 29. 5. 2021. Chcete si udělat přehled, jak je vlastně rozdělený veřejný prostor ve vaší ulici či čtvrti? Kolik místa dává vaše radnice lidem, co jdou po svých, kolik bezpečného pro ty, co se pohybují na kole, kolik pro auta, ať už v pohybu, nebo pro jejich skladování? Daniel Duriš na to mapování vytvořil... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Parkování aut: analýza z města aut

Parkování aut: analýza z města aut
29. 05. 2021 | Tato zpráva byla převzata z newsletteru Kolem na kole, která vyšla dne 29. 5. 2021. Parkovací místa pro auta umějí být ve zdejších luzích a hájích zdrojem vyhrocených debat, radnice dosud v duchu zastaralých politik minulého století často obětovávají každé volné místo veřejného prostoru. Věcné argumenty, nebo snad dokonce propočty? Kéž by. Jenže jakmile s člověk... číst dále
Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Švédsko. Ulice v pohybu. Sbohem, parkování!

Švédsko. Ulice v pohybu. Sbohem, parkování!
08. 03. 2021 | Jak se Švédové zapojují do plánů na zlepšení svých obcí.  Jak parklety nahrazují parkovací místa stoly, židlemi a květinami. Podobně jako v Paříži, ve Švédsku chtějí samosprávy zrušit 70 tisíc parkovacích míst. Foto: LundbergDesing Napříč celým Švédskem se obyvatelům měst nabízí šance pomoci s přestavbou městských prostor, které se nacházejí... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Aktivní občan, NNO (Občan, tag36)

Přehled doporučení a rad pro projektování stojanů na kola u škol

Přehled doporučení a rad pro projektování stojanů na kola u škol
24. 02. 2021 | Jaké jsou zkušenosti s projektováním stojanů na kola u školy. Jedná se o trochu jinou problematiku, než například projektování parkování pro kola u nádraží nebo na náměstí. Obecně se vychází z faktu, že město, resp. škola nejspíše nebude mít dostatek prostředků na nějakou uzavřenou klec. Jaký typ stojanů je tedy vhodné zvolit, např. pro cca 30 stání? Ocení děti... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Děti (Občan, tag38)

Městský prostor patří lidem, ne parkujícím autům

Městský prostor patří lidem, ne parkujícím autům
26. 01. 2021 | V rámci projektu CIVITAS Park4SUMP, který je součástí programu Horizon 2020 (viz také elektronická aktualita EPOMM: Management parkování a Plány udržitelné městské mobility: zaměřeno na CIVITAS Park4SUMP), byla nedávno vydána publikace „Dobré důvody pro management parkovacího prostoru“. Předkládá 34 argumentů ve prospěch managementu parkování, společně se základními... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Výstupy Konference ČPA 2020

Výstupy Konference ČPA 2020
30. 10. 2020 | Konference ČPA 2020 byla uspořádána ve dnech 22. - 24. září 2020. Na webu se dozvíte hlavní závěry, které si účastníci z konference odnesli. Rovněž si zde budete moci přečíst závěrečnou zprávu, dozvíte se o vítězích letošního ročníku soutěže Parkoviště roku. Prezentace ke stažení Web konference číst dále
Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Parkovací politika a normy

Parkovací politika a normy
07. 09. 2020 | Kapacita parkování trápí většinu měst. Proto se také tématu věnuje několik legislativních předpisů. Základním předpisem, který stanovuje počet parkovacích míst u nových budov, je ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, který stanovuje:Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily se zřizují u všech potenciálních zdrojů a cílů dopravy, tj. u obytných... číst dále
Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Parkování v kontextu SUMP

Parkování v kontextu SUMP
07. 07. 2020 | Pokud města skutečně chtějí, či musejí se realizovat SUMP, pak v otázkách parkování se mohou inspirovat evropskou publikací, která právě propojuje udržitelné principy parkování se SUMPem. Pokud půjdou česká města touto cestou, bude jen dobře, ale realita naznačuje, že spíše si města parkovací politiku spojují s navyšováním parkovacích míst. Publikace je ke stažení... číst dále
Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Budoucnost parkování v Třinci

Budoucnost parkování v Třinci
24. 06. 2020 | Víte, že v současné době připadá podle statistik na 1 000 obyvatel 700 aut? Pohledem bydlení to dělá 2 auta na 3 byty. Tak to jsou aktuální čísla z Třince. U ostatních měst budou čísla asi podobná a tak není divu, že vedení měst dlouhodobě věnuje pozornost právě parkování. Vzrůstající potřebu parkovacích ploch řeší města po celé republice, ale jen málo měst... číst dále
Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Lepší parkování

Lepší parkování
14. 06. 2020 | Výborný článek o principu parkování v České republice vyšel v Respektu 9. 9. 2019, ale stále je poplatný své době Celostátní politika je o kmenové identitě, všechna ostatní je z 90 procent o parkování. Města jsou hned po ohni druhý nejdůležitější lidský vynález, hlavně proto, že umožnila vznik téměř všeho ostatního, včetně aktivit jako organizované zemědělství,... číst dále
Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Lepší parkování

Lepší parkování
06. 01. 2020 | Celostátní politika je o kmenové identitě, všechna ostatní je z 90 procent o parkování. Města jsou hned po ohni druhý nejdůležitější lidský vynález, hlavně proto, že umožnila vznik téměř všeho ostatního, včetně aktivit jako organizované zemědělství, nebo industriální výroba, tedy věci které si s městy už málokdy spojujeme. Města navíc ilustrují stav civilizace... číst dále
Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Krnov a parkovací politika

Krnov a parkovací politika
03. 01. 2020 | Na konferenci "Promýšlíme své městou, svou obec", která proběhla v Milevsku ve dnech 16. - 17. 10. 2019, zazněla také přednáška starosty města Krnova Tomáše Hradila na téma: "Stát se úspěšným starostou je mnohem jednodušší, než jsem si myslel…" Jelikož je prezentace postavena především na fotkách, tak Jitka Vrtalová z našeho spolku napsala ještě pěkný komentář,... číst dále
Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Jak se stát nejoblíbenějším starostou. Stačí vyřešit parkování

Jak se stát nejoblíbenějším starostou. Stačí vyřešit parkování
28. 11. 2019 | V posledních letech se mnohá města potkávají s reálným nedostatkem prostoru. Především na sídlištích, kde bývá mezi bytovými domy málo místa a domy zároveň mají nejméně šest či sedm pater na výšku. Existuje způsob, jak s nedostatkem prostoru řešit i důsledky klimatických změn? Článek v magazínu Ekolist.cz přináší několik úvah na téma souvislosti mezi designem... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Martin Buršík: Příbram potřebuje řešit parkování, jdeme na to jinak

Martin Buršík: Příbram potřebuje řešit parkování, jdeme na to jinak
27. 11. 2019 | Město Příbram, které leží 60 km na jihozápad od Prahy, už dávno není jen hornickým městem. S více než 30 tisíci obyvateli a těsným vztahem na Prahu se město už řadu let potýká s rostoucí dopravou. Co se chystá v nejbližší době a jak by se také Příbram  mohla stát městem krátkých vzdáleností, o tom hovoří 1. místostarosta města Martin Buršík.  Jaké hlavní... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Závěry ze semináře ČPA s názvem Moderní parkovací dům od A do Z.

Závěry ze semináře ČPA s názvem Moderní parkovací dům od A do Z.
06. 11. 2019 | Koncem října se uskutečnil seminář ČPA s názvem Moderní parkovací dům od A do Z. Níže přinášíme zprávu České parkovací asociace, z.s., partnera Akademie městské mobility. Seminář byl uspořádán tradičně v Praze, a to v Autoklubu ČR. Celou tiskovou zprávu naleznete v příloze, níže jsou však shrnuty nejzásadnější přínosy: Hlavní město Praha získalo druhé... číst dále
Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)