Opatření pro rozvoj elektromobility

Elektrifikace dopravy se přizpůsobuje různým dopravním prostředkům, druhům dopravy a řešením. Cílem následující kapitoly je představit několik opatření a s nimi související cíle a problémy.