ZAMĚSTNAVATELÉ A ZAMĚSTNANCI -
FIREMNÍ PLÁNY MOBILITY

CÍL

Chceme zapojit firmy a jejich aktivity do procesu změny života ve městě. Chceme jim pomoci vytvořit sadu opatření řešící sladění dopravních potřeb zaměstanců firem, které by mohly vést ke snížení závislosti na automobilové dopravě. Víme ovšem, že v Česku se jedná o nové téma a tak v prvních letech se chceme zaměřit především na pilotní spolupráci s vybranými firmami.

Modul: Seznam podstránek
Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Jak si poradí Vídeň s bývalým železničním nádražím?

Jak si poradí Vídeň s bývalým železničním nádražím?
28. 09. 2023 | Vídeňská radnice a rakouský dopravce ÖBB dokončili plány, jak zrevitalizovat původní železniční nákladové nádraží. Vznikne multifunkční čtvrť krátkých vzdáleností, zelený park a vodní plochy. Krásná nová městská čtvrť s vysokou kvalitou života. Viz další informace. číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32)

The PEP - Národní politika pěší chůze

The PEP - Národní politika pěší chůze
21. 09. 2023 | 12.-13. září 2023 se v Lisabonu pořádalo školení PEP (Celoevropský program pro dopravu, zdraví a  životní prostředí), kterého jsme se za Spolek Partnerství pro městskou mobilitu také zúčastnili. Smyslem bylo, aby účastníci po absolvování programu byli schopni rozvíjet a zlepšovat účinnost národních politik v oblasti pěší dopravy v rámci celého programu v celoevropském... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32)

Zaměstnanci Národní zdravotní služby ušetří tisíce v rámci nového programu zdravého dojíždění do práce

Zaměstnanci Národní zdravotní služby ušetří tisíce v rámci nového programu zdravého dojíždění do práce
22. 01. 2023 | Tento příklad není z České republiky, ale z Velké Británie. Pokud ale chce Česká republika měnit pohled na městskou mobilitu, tak to nemůže být jen záležitost státu, krajů a měst.  Nemalým dílem by měly přispět i firmy, a to zpracováním svých firemní plánů mobility. Kdo by ale měl jít prioritně příkladem? Jednoznačně by to měly být zdravotnická zařízení.... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32), Aktivní občan, NNO (Občan, tag36)

Koncept mobility jako služby

Koncept mobility jako služby
15. 12. 2021 | Realitou venkovských oblastí je málo autobusů, ještě méně vlakových stanic a z toho plynoucí vysoká míra závislosti obyvatel na osobních vozidlech. Tato realita zavazuje obyvatele venkova k vyšším výdajům za cestování a k využívání osobní dopravy na úkor více udržitelných alternativ. Cílem konceptu Mobilita jako služba (Mobility as a service – MaaS) je zlepšení... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32), Kampaně (Občan, tag35)

Poptávková veřejná doprava

Poptávková veřejná doprava
14. 12. 2021 | Cílem opatření je zajištění dopravní obslužnosti v méně frekventovaných lokalitách, zejména mimo dopravní špičku a o víkendech. Může jít také o nahrazení klasického autobusu mikrobusem a díky ušetřeným nákladům pak zvýšení počtu spojů. Poptávková veřejná doprava kombinuje principy veřejné hromadné dopravy a taxislužby. Její podstatou je, že vozidlo jede... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32)

Postavte to a oni přijdou – opravdu to tak je?

Postavte to a oni přijdou – opravdu to tak je?
02. 11. 2021 | Vybudujte cyklostezku a uvidíte, že na ní cyklisté budou jezdit. Statistiky však neukazují, kdo vlastně nové cyklostezky skutečně využívá. Londýnský projektový ředitel Sustrans James Wheale se zabývá otázkou, proč je nutné, aby součástí projektů zaměřených na budování nové infrastruktury byly i iniciativy cílené na změnu dopravních návyků. Jak tomu problému... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32)

Mobilita jako služba (MAAS) v kontextu SUMP

Mobilita jako služba (MAAS) v kontextu SUMP
06. 07. 2020 | Plán udržitelné městské mobility je především o realizaci konkrétních opatření. Dnes se zaměřujeme na představení opatření mobility jako službu (MAAS). Inspirací pro česká města může být evropská publikace „MOBILITY AS A SERVICE (MAAS) AND SUSTAINABLE URBAN MOBILITY PLANNING“, která právě propojuje principy Mobility jako služby se SUMPem. číst dále
Štítky: Plán mobility (Dobrá praxe, tag32)

Od plánů mobility 1. generace k SUMP 2.0

Od plánů mobility 1. generace k SUMP 2.0
14. 11. 2019 | Od dopravy směrem k životnímu stylu. I tak by se daly charakterizovat závěry konference k plánům mobility (SUMP 2.0), která se uskutečnila na půdě Ministerstva dopravy (MD). Jaké byly její závěry? Jeden prsten vládne všem... Tušíte, jakou souvislost může mít plán udržitelné městské mobility s Pánem prstenů? Někdy pro pochopení vážných věcí pomáhá nadsázka.... číst dále
Štítky: Plán mobility (Dobrá praxe, tag32)

Praha má akční plán městské mobility

Praha má akční plán městské mobility
24. 05. 2019 | Pražští zastupitelé dnes schválili Plán udržitelné mobility Prahy a okolí – dokument, který prostřednictvím 242 konkrétních opatření v dlouhodobém horizontu řeší snadnější spojení metropolitní oblasti s hlavním městem, celkové zklidnění dopravy, rozvoj elektromobility a v neposlední řadě zvýšení bezpečnosti v dopravě. Opatření v rámci projektu Polaď Prahu... číst dále
Štítky: Plán mobility (Dobrá praxe, tag32)