Cyklistická doprava

Města a obce se mohou připojit k iniciativě CYKLOVIZE 2030, což je soubor opatření k tvorbě bezpečné dopravní sítě pro moderní prostředky individuální dopravy v České republice. Iniciativa má přispět k tomu, aby se síť budovala a fungovala podobně jako je tomu u železnic nebo silnic. Tato síť musí: 1) zohledňovat dopravní potřeby obyvatel a zajišťovat vytvoření dopravního prostoru pro aktivní mobilitu uvnitř měst, či v blízkém jejich okolí; 2) podporovat multimodální dopravní systém díky napojení na zastávky veřejné dopravy; 3) poskytovat vlastní bezpečný dopravní prostor v urbanisticky silných směrech z krajských metropolí do regionálních center; 4) vycházet z vedení páteřních dálkových cyklotras (účelem je provést takové úpravy, aby dálková cyklotrasa co nejvíce uspokojovala dopravní potřeby obyvatel daného území). Páteřní cyklotrasy definované v jednotlivých krajích představují základní páteř pro budoucí ucelenou dopravní infrastrukturu pro alternativní - aktivní dopravu. Její realizací dojde k vytvoření odpovídajícího dopravního prostoru nejen pro cyklisty, ale pro alternativní způsoby dopravy obecně.

Odkaz na stránky projektu CykloVize2030 - https://www.stavbycyklo.cz/

Kdo chce plánovat cyklistickou infrastrukturu, tak vychází z TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty, či z ČSN 73 61 10 Projektování místních komunikací a příslušných vyhlášek a zákonů. Jenže i když je v Česku jedno právní prostředí, výklady jsou různé. Tento odkaz tak neřeší technické detaily, ale vede k podpoře opatření aktivní mobility. Není možné, aby subjektivní pohledy některých úředníků bránili naplňování cílů plánů udržitelné městské mobility. Tento odkaz tak chce vyvolat diskusi na téma, proč to někde jde a někde nejde.

Cílem této webové stránky je zdůrazňovat, že pokud mají plány udržitelné městské mobility (PUMM) podporovat aktivní mobilitu, pak se tomu má přizpůsobit i dopravní infrastruktura a pohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Evropské fondy a podpora výstavby cyklistické infrastruktury

Evropské fondy a podpora výstavby cyklistické infrastruktury
21. 09. 2023 | ŘO IROP dnes 21. 9. 2023 vydal změny textu 35. / 36. výzvy IROP - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - SC 6.1 (MRR / PR). Předmětem změn je posun data ukončení příjmu žádostí o podporu - v 35. výzvě pro méně rozvinuté regiony na 26. 1. 2024, v 36. výzvě pro přechodové regiony na 29. 3. 2024. Dále se mění nejzazší datum ukončení realizace projektu na 30. 9. 2027 a... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Úpravy pro aktivní mobilitu na stezce u kanálu poblíž města Aldermaston jsou v plném proudu

Úpravy pro aktivní mobilitu na stezce u kanálu poblíž města Aldermaston jsou v plném proudu
12. 09. 2023 | V České republice na podporu výstavby bezpečné cyklistické infrastuktury je realizován projekt CYKLOVIZE2030. V Evropě to ovšem není nic výjimečného, případně se i inspirovat zahraničními příklady. Proto představujeme modernizaci 2,5km dlouhé vlečné stezky podél kanálu Kennet and Avon v Aldermastonu v hrabství Berkshire v Severním Irsku.. Jedná se o součást programu Stezky... číst dále
Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Máme klíč k mysli teenagerů: Propojení biologie a behaviorálních změn v cyklistických programech

Máme klíč k mysli teenagerů: Propojení biologie a behaviorálních změn v cyklistických programech
07. 09. 2023 | V tomto článku můžete objevit fascinující interakci mezi biologií a změnami chování u dospívajících, kterou lze využít v cyklistických programech. Sylvia Gauthereau je referentkou pro behaviorální změny a zabývá se složitým fungováním mozku dospívajících a vlivem puberty; ve svém blogu osvětluje, proč dospívající vykazují určité chování a jak je můžeme účinně... číst dále
Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Děti (Občan, tag38)

Rekordní finanční prostředky na nové vídeňské cyklostezky

Rekordní finanční prostředky na nové vídeňské cyklostezky
01. 08. 2023 | Vídeň obdrží od Spolkového ministerstva pro ochranu klimatu dosud největší finanční prostředky na rozvoj své cyklistické sítě. V následujících dvou letech bude město realizovat 50 nových cykloprojektů v hodnotě 57 milionů eur, přičemž ministerstvo zaplatí 50 % nákladů. Díky dlouhodobému úsilí o rozšiřování cyklostezek a podpoře ekologicky šetrné dopravy se jízda... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Transport Day OSN vyhlásila 26. listopad Světovým dnem udržitelné dopravy

Transport Day OSN vyhlásila 26. listopad Světovým dnem udržitelné dopravy
12. 07. 2023 | listopad bude prvním Světovým dnem udržitelné dopravy. Tento den má napomoci k rozvoji bezemisních způsobů například cyklistiky. Článek, který zveřejnila Evropská cyklistická federace pro vás nechal přeložit spolek Partnerství pro městskou mobilitu z.s. jeho originální můžete nalézt ZDE.   zdroj: ECF OSN přijímá novou rezoluci, která vybízí k podpoře udržitelné... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

EHK OSN s podporou ECF vypracuje opatření na podporu cyklistiky s cílem do roku 2030 zdvojnásobit počty cyklistů

EHK OSN s podporou ECF vypracuje opatření na podporu cyklistiky s cílem do roku 2030 zdvojnásobit počty cyklistů
10. 07. 2023 | Společná evropská strategie pro podporu cyklistiky je zásadní pro její rozvoj. Evropská cyklistická asociace ve svém článku informuje o plánu Evropské hospodářské komise OSN o podpoře cyklistiky. Tento článek pro vás nechal přeložit spolek Partnerství pro městskou mobilitu z.s. a jeho originální znění můžete nalézt ZDE.   EHK OSN svolala skupinu expertů včetně ECF,... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Bezpečnost silničního provozu: Bezpečný boční odstup při předjíždění cyklistů

Bezpečnost silničního provozu: Bezpečný boční odstup při předjíždění cyklistů
06. 07. 2023 | Bezpečnou vzdáleností při předjíždění cyklistů se zabývá řada evropských států. Její vymáhání značně komplikuje nedostatečná legislativa pro přeshraniční spolupráci. Spolek partnerství pro městkou mobilitu z.s. pro vás k tomuto tématu přeložil článek Evropské cyklistické federace. Originální text můžete nalézt ZDE.   Autor: Krezofen/ depositphotos.com   V... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Silniční konference 2023: Více bezpečí pro pěší a cyklisty, nové pohledy na veřejný prostor ve městech

Silniční konference 2023: Více bezpečí pro pěší a cyklisty, nové pohledy na veřejný prostor ve městech
01. 07. 2023 | Ve dnech 13. -14. června 2023 proběhla výroční 30. silniční konference, tentokrát v industriálních prostorách ostravského Trojhalí Karolina. Za spolek Partnerství pro městskou mobilitu se zúčastnili tři členové. Témata přednášek spadající pod Partnerství pro městskou mobilitu se týkala konkrétně cyklistiky a veřejného prostoru.   Silniční konference je platformou... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Evropský rok cyklistiky 2024 je na dosah

Evropský rok cyklistiky 2024 je na dosah
26. 06. 2023 | Rok 2024 může být evropským rokem cyklistiky! Philip Amaral ve svém článku popisuje, jak každý občan evropské unie může pomoci tomu aby tomu tak skutečně bylo. Díky spolku partnerství pro městskou mobilitu, který zajistil překlad toho článku si ho můžete přečíst i v češtině. Originální znění článku můžete nalézt ZDE.    Zdroj:ECF   ECF nedávno zaslala... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Unikátní webový portál, prezentující plánované a realizovány cyklistické komunikace v Olomouckém kraji

Unikátní webový portál, prezentující plánované a realizovány cyklistické komunikace v Olomouckém kraji
20. 06. 2023 | Cílem Olomouckého kraje je vybudovat bezpečnou dopravní síť pro cyklisty. Zat tím účelem, ve spolupráci se spolkem Partnertsví pro městskou mobilitu, z.s. a jako součást CYKLOVIZE 2030, vytvořil unikátní webový mapový portál https://olkr.stavbycyklo.cz, na kterém jsou zanesené všechny plánované a realizovány cyklistické komunikace v Olomouckém kraji, včetně návrhů... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Cyklistika je budoucnost, shodují se europoslanci

Cyklistika je budoucnost, shodují se europoslanci
08. 06. 2023 | Počty lidí, kteří usedají na jízdní kolo, v posledních letech viditelně vzrostly. Covidový cykloboom by ale podle europoslanců neměl skončit u rekreačních vyjížděk. Evropa by se měla na cyklistiku dívat i jako na celý průmyslový ekosystém, který má ekonomice co nabídnout. Právě o to by měla Evropská unie a její členské země usilovat, když se řekne budoucnost cyklistiky.... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Cyklovize 2030 se představí na Světové jízdě v Praze

Cyklovize 2030 se představí na Světové jízdě v Praze
02. 06. 2023 | Stovky lidí na jízdních kolech projedou v sobotu 3. června Prahou při akci Světová cyklojízda a Cyklozvonění 2023. Připomenou si tak důležitost toho, co na českých silnicích citelně chybí – respekt, vzájemná ohleduplnost cyklistů a motoristů, a znalost dopravních pravidel. Oslavy Světového dne kola pak pokračují doprovodným programem v A-Parku Ledárny Braník. Návštěvníci... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Argentinská ulice pro cyklisty místo aut. Hlavní město na přání místních zahájí přestavbu důležité ulice

Argentinská ulice pro cyklisty místo aut. Hlavní město na přání místních zahájí přestavbu důležité ulice
12. 05. 2023 | Argentinská ulice v Praze patří jako součást magistrály mezi místa s nejsilnějším automobilovým provozem v metropoli. I ve Vídni se místní Argentinierstraße řadí mezi významnější komunikace, brzy ji však čeká zásadní proměna, která by pro její pražskou jmenovkyni aktuálně byla nepředstavitelná. Ve Vídni totiž místo aut dostanou přednost kola, magistrát chystá... číst dále
Štítky: Rozpočet (Role města, tag3), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Zahraniční města (Role města, tag8), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Liberecký kraj podporuje sdílení kol, vyhlásil dotace pro menší města

Liberecký kraj podporuje sdílení kol, vyhlásil dotace pro menší města
14. 04. 2023 | Liberecký kraj v České republice podniká kroky na podporu sdílení kol v menších městech. O celkem tři miliony korun může požádat deset obcí s rozšířenou působností. V plánu je pilotní program propojení se systémem veřejné dopravy, který umožní lidem po vystoupení z vlaku nebo autobusu pokračovat v cestě na kole. Prvních 15 minut jízdy na kole bude zdarma, a to zejména... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

CYKLOVIZE 2030: bezpečnější cyklistická infrastruktura

CYKLOVIZE 2030: bezpečnější cyklistická infrastruktura
16. 03. 2023 | CYKLOVIZE 2030 je soubor opatření k tvorbě bezpečné dopravní sítě pro moderní prostředky individuální dopravy v České republice.   Na jejím vytvoření pracuje skupina složená ze zástupců jednotlivých krajů pod záštitou Asociace krajů a spolku Partnerství pro městskou mobilitu. CYKLOVIZE 2030 spolupracuje úzce s Pracovní skupinou Ministerstva dopravy zaměřenou na koordinaci... číst dále
Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Proč je důležité mít bezbariérovou národní síť pro cyklisty: příběh Jane

Proč je důležité mít bezbariérovou národní síť pro cyklisty: příběh Jane
08. 03. 2023 | Podpora bezbariérové aktivní mobility je u nás na vzestupu. Pro tělesně postižené je velmi důležitá možnost aktivního pohybu. Stejně důležitý je i pro Jane jejíž příběh pro vás do češtiny přeložil spolek Partnerství pro městkou mobilitu. Pro aktivní bezbariérový pohyb je potřebné odstraňování zábran, které mohou být pro lidi s handicapem nepřekonatelné. Originální... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Nový připravovaný projekt statutárního města Mostu: Naučná cyklostezka krajinou dotčenou těžbou uhlí

Nový připravovaný projekt statutárního města Mostu: Naučná cyklostezka krajinou dotčenou těžbou uhlí
06. 03. 2023 | Trasa je navržena na územích dotčených těžbou hnědého uhlí jižně, západně a severozápdně vůči zastavěnému území statutárního města Mostu. Je vedena po specificky upravených rekultivovaných plochách a mimo jiné propojuje sportovní areály a rekreační území – golf, dostihovou dráhu Hipodorm Most, vyhlídku nad dolem Vršany, autodrom a rekreační areál u jezera... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Evropský parlament vyzývá k zdvojnásobení objemu cyklistiky v Evropě do roku 2030

Evropský parlament vyzývá k zdvojnásobení objemu cyklistiky v Evropě do roku 2030
04. 03. 2023 | Poslanci Evropského parlamentu si uvědomují důležitost cyklistické dopravy a vyzývají k jejímu zvýšení. Spolek Partnerství pro městkou mobilitu, z. s. vám přináší překlad tiskové zprávy Evropské cyklistické federace, která informuje o přijetí rezoluce o zdvojnásobení objemu cyklistické dopravy do roku 2030. Důsledkem této rezoluce by měla být větší podpora aktivního... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Spouštíme nástroj pro výuku o aktivní dopravě v souladu s novými školními osnovami ve Walesu

Spouštíme nástroj pro výuku o aktivní dopravě v souladu s novými školními osnovami ve Walesu
03. 03. 2023 | Tento článek popisuje novou strategii podpory cyklistické dopravy mezi dětmi ve Walesu. Strategie má vést ke snížení automobilové dopravy v ranních dopravních špičkách a zároveň k podpoře zdravého životního stylu Waleských dětí. Spolek Partnerství pro městkou mobilitu, z. s. pro vás připravil překlad tohoto článku, který může inspirovat k podpoře cyklistické dopravy... číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Děti (Občan, tag38)

Česká republika patří mezi evropskou špičku ve výrobě jízdních kol, chybí ale bezpečné cesty

Česká republika patří mezi evropskou špičku ve výrobě jízdních kol, chybí ale bezpečné cesty
01. 03. 2023 | Nizozemí je u nás spojeno nejčastěji s představou moře, větrných mlýnů a jízdních kol. Země cyklistů přitom nemůže České republice upřít prvenství, pokud jde o význam cykloprůmyslu na celkové zaměstnanosti. Kultura na silnicích a ohleduplnost, spolu s dlouhodobou podporou šetrné dopravy, je naopak inspirací pro Českou republiku. Možnosti dalšího rozvoje ukázal seminář,... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Cykloopatření mají smysl, potvrzuje výzkum

Cykloopatření mají smysl, potvrzuje výzkum
16. 02. 2023 | Výzkum zaměřený na dopravu v pražské aglomeraci prokázal, že cyklistická opatření zvyšují bezpečnost nejen cyklistů, ale také automobilistů. Nejbezpečnější jsou cyklostezky. Pokud na sebe cyklostezky, cyklopruhy a další dopravní opatření navazují, výrazně roste počet cyklistů, kteří je využívají. „V posledních čtyřech letech jsme v Praze zaváděli různé... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Cyklostezky za evropské peníze odnikud nikam? Mýtus, Česko buduje síť

Cyklostezky za evropské peníze odnikud nikam? Mýtus, Česko buduje síť
12. 02. 2023 | Jitka Vrtalová ze spolku Partnerství pro městskou mobilitu. z.s. poskytla rozhovor Hospodářským novinám na téma Cyklostezky. Kateřina Zichová z těchto novin z něj vytvořila tento článek "Cyklostezky za evropské peníze odnikud nikam? Mýtus, Česko buduje síť". Češi si během pandemie zvykli na kola, využívají je nejen ve volném čase k rekreaci, ale také jako dopravní prostředek... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Vídeň udržela vysoký počet cyklistů i po covidu. Zlepšuje podmínky a umožnila odbočování na červenou

Vídeň udržela vysoký počet cyklistů i po covidu. Zlepšuje podmínky a umožnila odbočování na červenou
09. 02. 2023 | Jízda na kole, pro Vídeňany tradiční způsob dopravy, získal během pandemických let na další popularitě. Kola ve Vídni zůstala oblíbená i po covidu, počet cyklistů neklesl. I proto jde Vídeň rostoucí poptávce naproti a staví další cykloinfrastrukturu. Od podzimu také přinesla velkou novinku: nové předpisy umožňují cyklistům ve vybraných případech odbočit vpravo i... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Teorie - problémy na cyklistické síti.

Teorie - problémy na cyklistické síti.
02. 11. 2022 | Partnerství pro městskou mobilitu se účastní projektu SABRINA, který řeší otázky bezpečnosti cyklistické infrastruktury na stávajících a plánovaných cyklistických koridorech procházejících devíti zeměmi v Podunají.  Cílem je zlepšit podmínky pro budování a zlepšování infrastruktury pro jízdní kola bezpečným a udržitelným způsobem. Jedním ze způsobů, jak... číst dále
Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Anglie a podpora aktivní mobility

Anglie a podpora aktivní mobility
01. 11. 2022 | V Anglii byla nedávno založena nová organizace Active Travel England, která se ujímá vedení realizace vládního programu pro aktivní dopravu a cestování. Organizace vznikla na základě jednoho ze závazků plánu 2020 Gear Change – Odvážná vize pro pěší a cyklistickou dopravu. Došlo také k jmenování Chrise Boardmana národním komisařem pro cyklistickou a pěší dopravu v... číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Publikace THE PEP „Chůze a jízda na kole: nejnovější poznatky na podporu tvorby politik a praxe“.

Publikace THE PEP „Chůze a jízda na kole: nejnovější poznatky na podporu tvorby politik a praxe“.
31. 10. 2022 | Jsme rádi, že se s Vámi můžeme podělit o publikaci THE PEP „Chůze a jízda na kole: nejnovější poznatky na podporu tvorby politik a praxe“. Tato publikace komplexním způsobem představuje důvody, proč a jak podporovat chůzi a jízdu na kole jako aktivní způsoby dopravy. uvedené důvody vychází z nejnovějších poznatků vědeckých výzkumů i z praxe v oblasti plánování.... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Výstavbu nových cyklostezek i rekonstrukci stávajících podpoří nové výzvy IROP téměř 3 miliardami korun

Výstavbu nových cyklostezek i rekonstrukci stávajících podpoří nové výzvy IROP téměř 3 miliardami korun
13. 10. 2022 | Výstavba a rekonstrukce cyklostezek i jejich doprovodné infrastruktury. Na to se zaměřují dvě nové výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) spravovaného Ministerstvem pro místní rozvoj. Připravené jsou téměř 3 miliardy korun, čímž se IROP 2021 – 2027 stává dosud největším programem na podporu cyklodopravy v České republice. „Díky právě vyhlášeným... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Vyhlášení výzev v aktivitě Infrastruktura pro cyklistickou dopravu specifického cíle 6.1 IROP 2021-2027

Vyhlášení výzev v aktivitě Infrastruktura pro cyklistickou dopravu specifického cíle 6.1 IROP 2021-2027
11. 10. 2022 | Dne 11. 10. 2022 byly vyhlášeny výzvy v aktivitě Infrastruktura pro cyklistickou dopravu specifického cíle 6.1 IROP 2021-2027:  35. výzva IROP - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - SC 6.1 (MRR) – dokumentace k výzvě je dostupná na odkaze: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/35vyzvairop 36. výzva IROP - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - SC 6.1 (PR) – dokumentace... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Lidé ve Vídni si mohou zažádat o finanční příspěvek na koupi cargo kola. Město jim přispěje až tisíc euro

Lidé ve Vídni si mohou zažádat o finanční příspěvek na koupi cargo kola. Město jim přispěje až tisíc euro
07. 10. 2022 | Zatímco v Čechách se cargo kola vidí jen zřídka, ve Vídni jejich koupi přímo podporuje město, a to v maximální výši tisíc euro. Vídeňská radnice v nich totiž vidí alternativní dopravní prostředek, který je šetrný k životnímu prostředí. Město navíc přispívá i na speciální cargo kola upravená pro vozíčkáře. Nákladní kola, tzv. cargo kola, jsou nejvíce... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

ECF napsala dopis ministrům dopravy zemí EU: Využijte příležitosti a zrychlete rozvoj cyklistiky ve vaší zemi

ECF napsala dopis ministrům dopravy zemí EU: Využijte příležitosti a zrychlete rozvoj cyklistiky ve vaší zemi
20. 09. 2022 | ECF: Právě teď je čas investovat do rozvoje cyklistiky V žádné jiné době nebyla cyklistika pro naši mobilitu tak naléhavou prioritou jako v současnosti. Domníváme se, že právě teď nastala pro členské státy EU mimořádně vhodná příležitost k tomu, aby ukázaly obnovenou politickou vůli, přijaly nové strategie a upravily rozpočty pro mobilitu tak, abychom mohli začít... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Ostrava: Spojení Poruby s centrem města je bezpečnější pro cyklisty

Ostrava: Spojení Poruby s centrem města je bezpečnější pro cyklisty
10. 08. 2022 | Městská třída 28. října – Opavská je jednou z nejvýznamnějších tepen v Ostravě, představuje přímé spojení z Moravské Ostravy do Poruby, je dlouhá 12 km. V jejím okolí žije 100 tisíc lidí, kteří na ní tráví čas a pohybují se po ní pěšky, autem, v MHD nebo na kolech. Aktuální opatření je jednou z dílčích etap projektu pro zkvalitnění městské třída... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Šest evropských zemí vyzývá k vytvoření cyklistické strategie EU

Šest evropských zemí vyzývá k vytvoření cyklistické strategie EU
20. 07. 2022 | U příležitosti Světového dne jízdního kola (3. 6. 2022) šest zemí EU pod vedením Belgie podepsalo „Evropskou cyklistickou deklaraci“, v níž vyzývá Evropskou komisi, aby vypracovala "řádný akční plán na úrovni EU", kterým by náležitě podpořila rozvoj cyklistiky. Výzvu podpsalo Rakousko, Belgie, Dánsko, Irsko, Lucembursko a Nizozemí. Přidá se k výzvě i Česká republika? Oznámení... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Zahrada Park Krajina: Aktivní mobilita a Cena Víta Brandy

Zahrada Park Krajina: Aktivní mobilita a Cena Víta Brandy
26. 06. 2022 | Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. zveřejňuje se souhlasem článek Aktivní mobilita a Cena Víta Brandy od Ing. Martiny Havlové, Ph.D., autorizované krajinářské architektky České komory architektů. Článek vyšel v časopise Zahrada Park Krajina, vydávaného SZKT (Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu). Více o Ceně Víta Brandy. Cílem bylo ocenit realizace... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Kampaně (Občan, tag35)

Udělejte Vaše cyklostezky atraktivnější!

Udělejte Vaše cyklostezky atraktivnější!
20. 06. 2022 | Hustá síť cyklostezek přináší cyklistům jízdu městy, atraktivními místy a vede je skrze historické památky a podél přírodních útvarů světového formátu. Pro odpočinek, doplnění energie a refresh zájemců o cyklistiku vznikají podél stezek a tras odpočinková zařízení. Jedním z nich je moderně řešený a optimálně vybavený, energeticky soběstačný PIT STOP vyráběný... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

CycleRAP: Nový nástroj hodnocení rizik pro cyklisty a uživatele lehké mobility

CycleRAP: Nový nástroj hodnocení rizik pro cyklisty a uživatele lehké mobility
18. 06. 2022 | Na konferenci Velo-city ve slovinské Lublani byl 14. května představen nástroj CycleRAP, a to v návaznosti na řadu úspěšných pilotních projektů v Evropě a čtyři roky výzkumu ve spolupráci s odborníky v oblasti cyklistiky a dopravní bezpečnosti. CycleRAP je jednoduchá, cenově dostupná a rychlá metoda pro evaluaci bezpečnosti silniční a cyklistické infrastruktury. Jejím... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Ve Vídni roste počet cyklistů. Čeká na ně další vylepšení.

Ve Vídni roste počet cyklistů. Čeká na ně další vylepšení.
10. 06. 2022 | Počet lidí ve Vídni, kteří denně nebo víckrát za týden usedají na kolo, se neustále zvyšuje. Podle dat rakouské organizace VCÖ zabývající se mobilitou se počet cyklistů od roku 2007 téměř zdvojnásobil. Mezi další kroky, které mají za cíl zatraktivnit jízdu na kole, patří otevření jednosměrných ulic pro obousměrnou jízdu i zavedení minimálního odstupu od cyklisty... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Význam geoportálu geoportálu Státního pozemkového úřadu pro rozvoj cyklistické dopravy

Význam geoportálu geoportálu Státního pozemkového úřadu pro rozvoj cyklistické dopravy
16. 02. 2022 | Cílem geoportálu Státního pozemkového úřadu je prezentovat výsledky jeho činnosti formou mapových vrstev a zpřístupnit data ostatním orgánům státní správy a odborné i laické veřejnosti. Geoportál je spuštěn od 1. 9. 2021 v pilotním provozu. V důsledku obsahových i výkonnostních optimalizací může být změna provozních parametrů zaznamenatelná uživatelem. Odkaz... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Polní cesty a podpora cyklistické dopravy

Polní cesty a podpora cyklistické dopravy
24. 01. 2022 | Státní pozemkový úřad (SPÚ) vynaložil v roce 2021 na pozemkové úpravy finanční prostředky v celkové výši 2,965 miliard Kč, což je historicky nejvyšší částka, s kterou kdy SPÚ operoval. Finanční investice týkající se pozemkových úprav lze rozdělit do čtyř základních skupin, a to ekologická opatření za 69 milionů korun, vodohospodářská opatření za 313 milionů... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Nové směrnice pro energetickou náročnost budov zavádějí povinné parkování pro jízdní kola

Nové směrnice pro energetickou náročnost budov zavádějí povinné parkování pro jízdní kola
13. 01. 2022 | Zveřejňujeme překlad článku, který zpracoval Fabian Küster, z Evropské cyklistické federace, a to na téma nové směrnice pro energetickou náročnost budov zavádějí povinné parkování pro jízdní kola Článek vyšel dne 22. 12. 2021. Podle návrhu Evropské komise na novou revizi směrnic o energetické náročnosti budov musí být ve všech nových i rekonstruovaných obytných... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Analýza ECF: nový evropský Rámec pro městskou mobilitu je pro cyklistiku velkým vítězstvím

Analýza ECF: nový evropský Rámec pro městskou mobilitu je pro cyklistiku velkým vítězstvím
12. 01. 2022 | Zveřejňujeme překlad článku, který zpracoval Philip Amaral, a to na téma podpory aktivní mobility v rámci nového evropského Rámce pro městskou mobilitu. Článek vyšel dne 22. 12. 2021. Svým obsahem je inspirací pro plánovánou mezinárodní konference o proměnách městské a aktivní mobility, která proběhne ve dnech 17. - 18. 5. 2022 v Jihlavě. Článek Nový Rámec Evropské... číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Summit o změně klimatu COP26. Díl 5 - Vyšší počty cyklistů pomohou v boji s klimatickou změnou

Summit o změně klimatu COP26. Díl 5 - Vyšší počty cyklistů pomohou v boji s klimatickou změnou
09. 12. 2021 | Středa 10. listopadu byla na konferenci COP26 v Glasgow zaměřena na Den pro dopravu. V tomto kontextu spolek Partnerství pro městskou mobilitu sleduje aktivity Evropské cyklistické federace, která se již několik týdnů zabývá zvyšováním povědomí o faktu, který v jednáních o klimatu bývá stále opomíjen, a to je význam investic do rozvoje cyklistiky v našem úsilí o naplnění... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Palec nahoru OSTRAVĚ! Na městskou tepnu zkouší přilákat více cyklistů

Palec nahoru OSTRAVĚ! Na městskou tepnu zkouší přilákat více cyklistů
02. 12. 2021 | Ostrava se nebojí experimentovat. Po vzoru řady dalších evropských i světových měst se i zde rozhodli podpořit městskou cyklistickou dopravu pomocí rychlých nestavebních opatření. S relativně nízkým rozpočtem a bez omezení jiných druhů dopravy. Kde? Na významné městské třídě 28. října v Ostravě. Návrhy, jak na ní zlepšit život cyklistům, vyplynuly ze širších... číst dále
Štítky: Rozpočet (Role města, tag3), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

V červnu Vídeň evidovala rekordní počet cyklistů

V červnu Vídeň evidovala rekordní počet cyklistů
23. 11. 2021 | Tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně Eurocomm-PR Praha   Rekordní počet čítající bezmála 1,4 miliónů cyklistů předčil v červnu veškerá očekávání organizace VCÖ, která se monitoringem cyklistické dopravy ve Vídni zabývá. Červnový výsledek je tak doposud nejvyšší naměřenou hodnotou od počátku měření. V meziročním srovnání se podle zástupců... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Co odhalil Evropský týden mobility ve Vídni? Skoro polovina tamějších domácností nevlastní auto

Co odhalil Evropský týden mobility ve Vídni? Skoro polovina tamějších domácností nevlastní auto
14. 11. 2021 | Tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně Eurocomm-PR Praha   Až do středy 22. září probíhá napříč městy u nás i v zahraničí Evropský týden mobility. Pro Vídeň je přitom ten letošní již dvacátý v řadě. Podle dostupných dat to však vypadá, že Vídeň na udržitelný způsob dopravy sází celoročně a ne jen jeden týden v roce. Skoro dvě třetiny... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Chůze a jízda na kole či elektrokole pomáhají zmírnit klimatické změny

Chůze a jízda na kole či elektrokole pomáhají zmírnit klimatické změny
03. 11. 2021 | Podle nejnovější studie, vedené vědci z Oxfordské univerzity, může rozvoj cyklistiky (včetně e-cyklistiky) a pěší dopravy pomoci zmírnit klimatickou krizi – a to i v případě, že auto nahradíte aktivní dopravou pouze na jeden den v týdnu. Pozvali jsme jednoho z autorů, doktora Christiana Branda, aby nám k tomuto tématu řekl víc. Je vysoce nepravděpodobné, že by... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Postavte to a oni přijdou – opravdu to tak je?

Postavte to a oni přijdou – opravdu to tak je?
02. 11. 2021 | Vybudujte cyklostezku a uvidíte, že na ní cyklisté budou jezdit. Statistiky však neukazují, kdo vlastně nové cyklostezky skutečně využívá. Londýnský projektový ředitel Sustrans James Wheale se zabývá otázkou, proč je nutné, aby součástí projektů zaměřených na budování nové infrastruktury byly i iniciativy cílené na změnu dopravních návyků. Jak tomu problému... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32)

Elektrokola místo emisí z aut: Francie zavádí inovativní program šrotovného

Elektrokola místo emisí z aut: Francie zavádí inovativní program šrotovného
01. 11. 2021 | Autor: Holger Haubold Na základě intenzivního úsilí ze strany FUB, francouzské členské organizace ECF, schválili zákonodárci ve Francii nové opatření, díky kterému mohou majitelé zastaralých typů osobních aut, kteří se rozhodnou svůj vůz dát k likvidaci, získat až 2500 euro na zakoupení elektrokola. 1. dubna hlasovali zákonodárci ve francouzském Národním shromáždění... číst dále
Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Zahraniční města (Role města, tag8), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Jak cyklistika změnila můj život: příběh vietnamské spisovatelky ve Skotsku

Jak cyklistika změnila můj život: příběh vietnamské spisovatelky ve Skotsku
01. 11. 2021 | Ngan Nguyenová je vietnamská spisovatelka, která žije ve Skotsku a plní si zde svůj sen – naučit se psát v angličtině. Podělila se s námi o svůj vlastní příběh, kde vysvětluje, jak jízda na kole funguje jako její inspirace ke kreativitě a nabízí zklidnění do celého života. Jízda na kole změnila můj život Ani v těch nejdivočejších snech jsem si nepředstavovala,... číst dále
Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Ostatní (Občan, tag41)

Nejrozsáhlejší hodnocení městské cyklistické dopravy ve Spojeném království

Nejrozsáhlejší hodnocení městské cyklistické dopravy ve Spojeném království
01. 11. 2021 | Tim Burns Senior Policy and Partnerships Advisor at Sustrans   V tomto měsíci ve 14 městech, obcích a městských regionech napříč zeměmi Spojeného království spouštíme další soubor zpráv Bike Life. A v následujícím měsíci zahájí své zpravodajství první Bike Life městský region mimo území Spojeného království: metropolitní oblast Dublin. Součástí programu... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Samoobslužné cykloservisy - proč jsou důležité pro rozvoj aktivní mobility

Samoobslužné cykloservisy - proč jsou důležité pro rozvoj aktivní mobility
31. 10. 2021 | Co to vlastně je? Samoobslužný cykloservis je samostatně stojící jednotka, vybavená nářadím, které je nutné k seřízení jízdního kola nebo opravě běžných mechanických problémů. Cykloservisy lze instalovat na mnoha místech, kde napomáhají tomu, aby ti, kdo na kole jezdí, měli větší chuť vytrvat, a ti, kdo ještě nejezdí, se do toho s chutí pustili. Jejich jednoduchá... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)

Aktivní dojíždění a jeho zdravotní přínosy

Aktivní dojíždění a jeho zdravotní přínosy
30. 10. 2021 | Kieran Turner je asistentem výzkumu ve Výzkumném středisku fyzické aktivity pro zdraví (PAHRC) při University of Edinburgh. Na následujících řádcích shrnuje, jaké přínosy získáme začleněním fyzické aktivity do každodenního dojíždění do práce či do školy, a vybízí k účasti v iniciativě Scottish Workplace Journey Challenge, která může zábavnou formou motivovat... číst dále
Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Lítačka na sdílená kola? Novinku zavádí i Vídeň

Lítačka na sdílená kola? Novinku zavádí i Vídeň
14. 10. 2021 | Tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně Eurocomm-PR Praha 1. října 2021 Vídeň, podobně jako Praha, propojí nabídku dopravního podniku a sdílená kola. V ulicích rakouské metropole se během roku objeví 3 000 nových kol, která budou trvale jezdit přímo v barvách dopravního podniku. Držitelé předplatných kuponů si navíc kola půjčí za poloviční tarif,... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)

Jubilejní desátý ročník evropských cen greenways proběhl ve Valencii s českou účastí

Jubilejní desátý ročník evropských cen greenways proběhl ve Valencii s českou účastí
12. 10. 2021 | Brno (12. října 2021) – Evropská asociace zelených stezek – Greenways zastoupená v ČR Partnerství, o.p.s. ve spolupráci s hostitelským španělským regionem Valencia a španělskou Nadací železnic (FFE) ocenila první říjnový den v rámci mezinárodní konference o greenways nejlepší Evropské zelené stezky – Greenways 2021.   Již desátého ročníku evropských cen se... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

S aktivní dopravou je stárnutí jednodušší

S aktivní dopravou je stárnutí jednodušší
04. 10. 2021 | Andy Cope (Sustrans Head of Impact and Insight) vysvětluje, jak probíhá naše spolupráce s Centrem pro kvalitní stárnutí. Společně chceme zjistit, jak pomoci lidem ve středním věku (od 50 do 70 let) k využití aktivních způsobů dopravy, a jak si tato věková skupina může udržet, nebo dokonce zvýšit podíl aktivní dopravy ve svém životě. Aktivní doprava, především jízda... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Praha - Suchdol vybízí občany k pohybu

Praha - Suchdol vybízí občany k pohybu
22. 09. 2021 | Městská část Praha - Suchdol podporuje zvýšení zdravé mobility ve městech. Pro občany připravila Evropský týden mobility, v rámci kterého se konal i Den bez aut. Na Suchdolském náměstí, v městské části Praha - Suchdol, se konal světově rozšířený Den bez aut. Akce každoročně poukazuje na přijatelnější způsoby dopravy a podporuje omezování městského automobilismu.... číst dále
Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Aktivní občan, NNO (Občan, tag36)

Dřív než automobil tady bylo jízdní kolo.

Dřív než automobil tady bylo jízdní kolo.
01. 09. 2021 | Historie jízdního kola však není zdaleka tak jednoduchá, jak byste se mohli domnívat. O tom, jak jízdní kolo skutečně vzniklo, se vedou spory a existuje řada dezinformací a protichůdných příběhů. Každoročně se dokonce koná konference Historie jízdního kola s cílem objasnit některé podrobnosti k tématu. Jistě víme jen to, že podoba tehdejších jízdních kol byla na... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Ve Vídni roste zájem o nákladní elektrokola. Radnice proto navyšuje dotace pro firmy

Ve Vídni roste zájem o nákladní elektrokola. Radnice proto navyšuje dotace pro firmy
19. 08. 2021 | Ve Vídni stoupá obliba nákladních elektrokol u firem. Vídeňská radnice, která jejich nákup dotuje, proto navýšila dotační prostředky o dalších 200 tisíc euro. Částka, kterou tak mohly firmy celkem čerpat, se vyšplhala na 1 milión euro. Zatím nabídku města využilo 214 vídeňských firem, dalších 148 na nákladní elektrokolo čeká. Zájem ze strany firem je podle vídeňské... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Městská logistika a přeprava zboží (Dobrá praxe, tag31)

Chodíme a jezdíme na kole - během menopauzy

Chodíme a jezdíme na kole - během menopauzy
18. 08. 2021 | Menopauza je přirozenou součástí stárnutí a dostavuje se průměrně mezi 45. a 55. rokem věku ženy. Aktivity jako jízda na kole a rychlá chůze mohou přispět ke zvládání symptomů menopauzy, s nimž se potýká 75 % žen. Některé z nich mohou být dost vážné a ovlivňovat každodenní život ženy. Pravidelná pohybová aktivita, jakou může být i chůze a jízda na kole, pomáhá... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Všechno v životě je lepší v sedle jízdního kola

Všechno v životě je lepší v sedle jízdního kola
13. 08. 2021 | Autorkou toho článku je Tracy Metzová. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu zajistil překlad. „Zeptejte se Holanďanů, proč tak často jezdí na kole, oni jen pokrčí rameny: ‚Je to prostě součást naší kultury‘, a přitom zapomínají na rozsáhlou síť infrastruktury, která jim to tak usnadňuje. Zeptejte se Američanů, proč tak často jezdí autem, a výsledek bude stejný.... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Cyklistické organizace reagují na balíček Evropské komise „Fit for 55“

Cyklistické organizace reagují na balíček Evropské komise „Fit for 55“
05. 08. 2021 | Evropská komise ve svém balíčku „Fit for 55“ promeškala skvělou příležitost navrhnout radikální transformační posun směrem od silniční motorové dopravy, která je významným znečišťovatelem ovzduší. Pokud chce EU do roku 2030 snížit množství emisí o 55 %, musí výrazně navýšit podíl cyklistiky ve všech evropských státech. Pod názvem „Fit for 55“ Evropská... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Strade Aperte. Skutečné kilometry nebo mentální krůčky směrem ke změně chování?

Strade Aperte. Skutečné kilometry nebo mentální krůčky směrem ke změně chování?
02. 08. 2021 | Vzhledem k tomu, že mnoho lidí volí možnosti aktivní mobility, jako je chůze nebo jízda na kole, byla městskými správami zavedena různá opatření pro podporu aktivní mobility a snížení zatížení veřejné dopravy. Mnoho měst rozšířilo svoji přechodnou infrastrukturu alternativní mobility k vytvoření trvalých řešení. Italské město Milán se inspirovalo různými městy... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Pedestrianizace. Slyšeli jste o ní?

Pedestrianizace. Slyšeli jste o ní?
31. 07. 2021 | Pedestrianizace celých ulic může být opatřením blokujícím přístupnost určitých oblastí pro provoz osobních aut. Drobnější opatření v oblasti infrastruktury však také mohou mít významný vliv na bezpečnost chodců. Německá studie poukázala na různá opatření menšího rozsahu a jejich účinky. Jednalo se například o ostrůvky pro pěší, rozšíření obrubníků pro... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Žádné energeticky úsporné budovy bez vhodných parkovacích prostor pro jízdní kola a bez možnosti nabíjení elektrokol

Žádné energeticky úsporné budovy bez vhodných parkovacích prostor pro jízdní kola a bez možnosti nabíjení elektrokol
28. 07. 2021 | Doprava a stavebnictví jsou dvě odvětví, která mají zásadní význam pro dosažení cíle EU snížit do roku 2030 emise o 55 %. ECF v tomto článku představuje možnost, jak začlenit parkování pro jízdní kola a nabíjecí zařízení pro elektrokola do Směrnice o energetické náročnosti budov. 14. července zveřejnila Evropská komise obsáhlý balíček „Fit for 55“ s několika... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Velká Británie a Belgie povzbuzují k aktivní mobilitě

Velká Británie a Belgie povzbuzují k aktivní mobilitě
20. 07. 2021 | Motivace k aktivní mobilitě může mít výrazný dopad. V mnoha zemích existují motivační programy již dlouho, například se jedná o iniciativu „cycle to work“ (do práce na kole) ve Velké Británii, nabízející osvobození od daně při zapůjčení nebo koupi jízdních kol a patřičného vybavení. Podobné příklady lze nalézt v Belgii, zemi se sklonem k používání osobních... číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Kampaně (Občan, tag35)

Dotační možnosti na cyklistickou infrastrukturu

Dotační možnosti na cyklistickou infrastrukturu
05. 07. 2021 | S ohledem na velký zájem obcí o informace o dotačních možnostech na cyklistickou infrastrukturu zpracoval Odbor strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje přehled, který ve formě PowerPointové prezentace naleznete v příloze. Prezentace je rozčleněna do několika částí – krajské dotační programy, dotace Státního fondu dopravní infrastruktury, evropské... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Představujeme inovativní projekt: CycleRAP

Představujeme inovativní projekt: CycleRAP
26. 05. 2021 | V důsledku pandemie nemoci COVID-19 došlo k prudkému nárůstu počtu cyklistů, ale např. i aplikací zaměřených na dovoz jídla nebo na sdílení jízdních kol či elektrokol. Proto je v současnosti připravována druhá generace modelu CycleRAP. Přípravu vedou odborníci z dvaceti celosvětových organizací. Koncept CycleRAP vznikl v roce 2015 společným úsilím iRAP, Královského... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Byl schválený Panevropský plán na podporu cyklodopravy

Byl schválený Panevropský plán na podporu cyklodopravy
20. 05. 2021 | Ve Vídni byla dne 18. května 2021 podepsána tzv. Vídeňská deklarace, jejíž součástí byl i Panevropský plán na podporu cyklistické dopravy. Dokument byl podepsán na 5. schůzce ministrů dopravy, zdravotnictví a životního prostředí členských zemí UNECE, včetně zástupců českého ministerstva dopravy a ministerstva životního prostředí. Dokument, který se stane základním... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

#Bikeconomics: podpora cyklodopravy se vyplatí

#Bikeconomics: podpora cyklodopravy se vyplatí
16. 05. 2021 | Jízda na kole má celou řadu přínosů, dokazují studie z celého světa. Jejich přehled zpracovali členové proslulé nizozemské organizace Dutch Cycling Embassy. Český překlad je k dispozici díky týmu portálu Městem na kole.Infografiku #Bikeconomics najdete ke stažení pod tímto článkem.  Jde o přehledně a moderně zpracovaný leták, který shrnuje všechna pozitiva rozvoje... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Stát investuje peníze do cyklostezek, nemá ale přehled o jejich stavu, délce ani využití.

Stát investuje peníze do cyklostezek, nemá ale přehled o jejich stavu, délce ani využití.
11. 05. 2021 | NKÚ prověřil výstavbu a opravy cyklistické infrastruktury, tedy cyklostezek a parkovacích zařízení pro jízdní kola. Na cyklostezky šly v letech 2013 až 2020 z veřejných peněz celkem 3 miliardy korun. Z toho více než 1,8 miliardy korun bylo v letech 2014 až 2020 z fondů EU. Kontrola poukázala mimo jiné na výrazné rozdíly v jednotkových cenách při stavbě cyklostezek. Politiku... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Příručka řešení odstavování kol v Amsterdamu:

Příručka řešení odstavování kol v Amsterdamu:
28. 03. 2021 | Stáhněte si pro inspiraci novou příručku řešení odstavování kol v Amsterdamu:  https://handshakecycling.eu/resources/best-practices-%E2%80%93-inner-city-bicycle-parking číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Hejtmani i města chtějí v Národním plánu obnovy peníze na cyklostezky

Hejtmani i města chtějí v Národním plánu obnovy peníze na cyklostezky
23. 03. 2021 | Evropské státy včetně České republiky nyní připravují vlastní Národní plány obnovy (NPO). Ty jsou rozcestníkem pro finance z Evropské unie a mají pomoci znovu nastartovat ekonomiku. Mnohé země z nich směřují peníze na efektivní a udržitelnou dopravu, která zažila během pandemie rekordní vzestup – na tu cyklistickou. Hejtmani a města společně požadují vyčlenit na... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Aktivní mobilita pomáhá transformovat městské části

Aktivní mobilita pomáhá transformovat městské části
20. 03. 2021 | Alstadt-Süd je velmi hustě obydlená část německého Kolín, kde bylo relizováno několik opatření na podporu chodců a cyklistů. Jde například o úpravy jízdních pruhů pro auta, z nichž jsou nyní vyhrazené cyklopruhy, dále odstranění překážek pro chodce, zajištění kvalitního parkování pro cyklisty, a také přípravu strategie pro pěší dopravu, a to ve spolupráci... číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Nový magazín Městem na kole

Nový magazín Městem na kole
12. 03. 2021 | Magazín Prahou na kole se po téměř 15 letech vývoje přejmenovává a získává novou, přehlednější a vzdušnější podobu pod názvem Městem na kole. Změna názvu završuje mnohaletou cestu, během níž se z amatérské cyklistické mapy Prahy zrodil online magazín, který postupně začal přerůstat hranice svého města a informovat o dění v oblasti cyklistické dopravy nejen v... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

V čem jsme nejlepší v Evropě? Železnice a cykloprůmysl vynesly Česko na první příčky žebříčků

V čem jsme nejlepší v Evropě? Železnice a cykloprůmysl vynesly Česko na první příčky žebříčků
11. 03. 2021 | Evropský atlas mobility vydaný bruselskou kanceláří nadace Heinrich-Böll-Stiftung ukazuje trendy v dopravě i přehled o situaci v Evropě. Dvakrát přitom zmiňuje i Českou republiku - poprvé v souvislosti s železniční sítí a vysokým standardem služeb ve vlacích, podruhé s cykloprůmyslem. V čem se tedy ostatní státy mohou u nás inspirovat?    Víte, že rok 2021 je rokem... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Vídeňská mobilita: skoro každá druhá cesta pěšky nebo na kole

Vídeňská mobilita: skoro každá druhá cesta pěšky nebo na kole
25. 02. 2021 | Pandemie výrazně ovlivnila chování a cestování obyvatel ve městech. Ve Vídni v loňském roce výrazně stoupla obliba jízdy na kole a hlavně chůze. Dohromady se na modal splitu podílí ze 46 procent. Podíl automobilistů zůstal beze změny, naopak znatelně ubylo cestujících v MHD, ukazují data vídeňského dopravního podniku.   Práce z domova, dálková výuka a lockdown. Mnoho... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Přehled doporučení a rad pro projektování stojanů na kola u škol

Přehled doporučení a rad pro projektování stojanů na kola u škol
24. 02. 2021 | Jaké jsou zkušenosti s projektováním stojanů na kola u školy. Jedná se o trochu jinou problematiku, než například projektování parkování pro kola u nádraží nebo na náměstí. Obecně se vychází z faktu, že město, resp. škola nejspíše nebude mít dostatek prostředků na nějakou uzavřenou klec. Jaký typ stojanů je tedy vhodné zvolit, např. pro cca 30 stání? Ocení děti... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Děti (Občan, tag38)

Jak dokázala Lipská Charta změnit Lipsko. Dokáže změnit i naše města?

Jak dokázala Lipská Charta změnit Lipsko. Dokáže změnit i naše města?
12. 02. 2021 | V rámci německého předsednictví EU byla dne 30. listopadu 2020 podepsána „Obnovená Lipská charta: Transformační síla měst pro všeobecné blaho". Dokument je k dispozici také v českém jazyce.  Nová lipská charta, která vychází z Lipské charty schválené roku 2007, je strategický dokument se zaměřením na integrovaný a udržitelný městský rozvoj v Evropě. Zdůrazňuje,... číst dále
Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Slovensko: Cyklodopravu chceme napojit na železnici. Umožní to i evropské fondy

Slovensko: Cyklodopravu chceme napojit na železnici. Umožní to i evropské fondy
02. 02. 2021 | Podobně jako ostatní evropské země připravuje Slovensko Národní plán obnovy a další programové dokumenty pro nový Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) a Fond soudržnosti na období 2021-2027. Je to mimo jiné kvůli nutnosti přizpůsobit investice požadavkům Zelené dohody pro Evropu (Green Deal). Cílem EU je nejpozději do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality. Jde... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Od historických center měst až k nově budovaným oblastem - Rakousko

Od historických center měst až k nově budovaným oblastem - Rakousko
01. 02. 2021 | Existuje celá řada možností, jak zvýšit kvalitu času, který trávíme ve veřejném prostoru. Jednou z nejúčinnějších je snížit provoz motorové dopravy, ať už pomocí pěší zóny, sdíleného prostoru, omezení rychlosti nebo vjezdu motorových vozidel. Město Gmunden (Horní Rakousy) v souladu s dopravním generelem nabízí svým obyvatelům i turistům atraktivní veřejný... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Už je tady ten vánoční čas: #treebybike

Už je tady ten vánoční čas: #treebybike
21. 12. 2020 | Kvalita městského prostoru souvisí s dopravou, o tom mluví i nový newsletter spolku Kolem na kole, tentokrát věnovaný aktuálním vánočním tématům.    Ani stereo rok 2020 se svým novým koronavirem nezměnil nic na tradici, která se šíří po celém světě: když pro vánoční stromek, tak na kole. Že to nejde? Zkuste si najít na sociálních médiích hashtag #treebybike... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Zima? Vídeň hlásí o 20 % více cyklistů

Zima? Vídeň hlásí o 20 % více cyklistů
15. 12. 2020 | Cyklistický boom ve Vídni pokračuje. V listopadu rakouská metropole zaevidovala meziroční nárůst cyklistů o 20 procent, což z letošního listopadu dělá nejsilnější listopad od počátku měření. Kolo se podle organizace VCÖ, která se monitoringem cyklistické dopravy zabývá, stává čím dál více součástí každodenní mobility Vídeňanů.  Stále více Vídeňanů používá... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Do centra Prahy vyjela nákladní elektrokola. Hlavní město otevřelo první cyklodepo pro rozvoz zásilek

Do centra Prahy vyjela nákladní elektrokola. Hlavní město otevřelo první cyklodepo pro rozvoz zásilek
19. 11. 2020 | Na pražské Florenci se ve středu 18. listopadu 2020 otevřelo první městské cyklodepo Depot.Bike. Slouží pro rozvoz zásilek po centru města prostřednictvím nákladních elektrokol. Praha chce tímto krokem ulevit veřejnému prostoru, snížit dopravní zátěž a přispět tak ke zkvalitnění života obyvatel města. Další informace jsou převzaté z tiskové zprávy odboru médií... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Městská logistika a přeprava zboží (Dobrá praxe, tag31)

Evropská rada pro bezpečnost dopravy: Jak na vyšší bezpečnost chodců a cyklistů

Evropská rada pro bezpečnost dopravy: Jak na vyšší bezpečnost chodců a cyklistů
25. 10. 2020 | Milán, Amsterdam, Brusel a Paříž. Všechna tato města se během koronavirové krize rozhodla do ulic vylákat víc lidí na kolech. A to pomocí opatření jako vytváření nových cyklopruhů, cyklostezek či aplikování nových strategií bezmotorové dopravy. To všechno přineslo velký nárůst počtu cyklistů, zrychlení i zpříjemnění dopravy. V Česku se zatím vede vášnivá diskuse... číst dále
Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Stáhněte si metodiku Cyklistika pro všechny - průvodce pro začlenění cyklistiky do měst.

Stáhněte si metodiku Cyklistika pro všechny - průvodce pro začlenění cyklistiky do měst.
17. 08. 2020 | Dnes britská organizace SUSTRANS zveřejnila svou metodiku „Cyklistika pro všechny - průvodce pro začlenění cyklistiky do měst". V čem tato metodika by mohla být přínosná pro nás, když už přeci „všechno víme“? Minimálně ve dvou oblastech. Celá publikace je postavena na příbězích lidí. Dokážete si představit, že by jakákoliv česká metodika vycházela z lidských... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

8 tipů pro novou českou vládní koncepci městské a aktivní mobility

8 tipů pro novou českou vládní koncepci městské a aktivní mobility
03. 08. 2020 | V pondělí 27. 7. 2020 představila britská vláda ukázkovou vizi svých investic do lepší městské mobility za 2 miliardy liber. Detailní plán, chytře rozdělený na investice do tvrdých (rozuměj asfaltových) i měkkých (lidských a strukturálních) opatření. Svět aplaudoval. Na serveru Akademie mobility k tomu byly vydány dvě novinky (30. 7. 2020 a 31. 7. 2020). V úterý 28.... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Plán britské vlády na podporu cyklodopravy - díl II.

Plán britské vlády na podporu cyklodopravy - díl II.
31. 07. 2020 | Nová cyklistická infrastruktura může přinést oživení ekonomiky Infrastruktura pro chodce a cyklisty s potenciálem vzniku 103 000 nových pracovních míst pro další dva roky je jednou z nejlepších investic, které by vláda Spojeného království mohla udělat – takový je závěr ekonomického hodnocení možných projektů, zaměřených na obnovu ekonomiky po epidemii Covid-19,... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Plán britské vlády na podporu cyklodopravy - díl I.

Plán britské vlády na podporu cyklodopravy - díl I.
30. 07. 2020 | Jeden z podstatných vzkazů, kterým britská vláda uvedla do světa nový program na podporu aktivní městské mobility, kterým mimo jiné reaguje na zkušenosti z koronavirové krize, pokračující epidemii obezity a také prosté poznání z Nizozemska či Kodaně, že města, kde se dá dobře pohybovat pěšky či na kole jsou zkrátka lepším místem pro život pro všechny. V programu... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Jaké je postavení bezmotorové dopravy ve strategických dokumentech

Jaké je postavení bezmotorové dopravy ve strategických dokumentech
28. 07. 2020 | Jaké je postavení bezmotorové, potažmo cyklodopravy v rámci státních politik a strategických dokumentů? Otázka je velmi důležitá. Vrcholné strategické dokumenty představuji základní rámce, podle kterých by měly fungovat ministerstva, české ústřední orgány státní správy. Ministerstva jsou složkou státní moci vykonávající správu na věcně vymezeném úseku fungování... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Cyklistická doprava, či jízda na kole v kontextu SUMP

Cyklistická doprava, či jízda na kole v kontextu SUMP
10. 07. 2020 | Plán udržitelné městské mobility je především o realizaci konkrétních opatření. Dnes se zaměřujeme na představení opatření cyklistické dopravy. Inspirací pro česká města může být evropská publikace „Practitioner Briefings: Cycling Key ingredients to successfully promote cycle use at local level“, která právě propojuje principy podpory cyklistické dopravy se SUMPem. Inspirativní... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Vídeň pokračuje v intenzivní výstavbě cyklostezek a co naše města?

Vídeň pokračuje v intenzivní výstavbě cyklostezek a co naše města?
03. 06. 2020 | Dnes je Světový den jízdního kola. Jak by se měl oslavit. Přichízíme s návodem pro města. Postupujte stejně, jako ve Vídni - Vídeň pokračuje v intenzivní výstavbě cyklostezek... Vídeň chce cyklistickou dopravu po městě udělat ještě snazší a bezpečnější. Skutečnost, že v době koronavirové pandemie mnoho lidí doslova přesedlalo na kolo, vede Vídeň k prioritizaci... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Jízdní kolo je v plánu obnovy EU po COVID-19

Jízdní kolo je v plánu obnovy EU po COVID-19
03. 06. 2020 | Na tiskové konferenci výkonný viceprezident Evropské komise Frans Timmermans oznámil, že cyklistika může být financována jako součást nových peněz vynaložených na mobilitu, které uvolní EU, spolu s dalšími opatřeními, jako je nabíjení elektrických vozidel a veřejná doprava. Nizozemský komisař Timmermans je jednou z nejvýznamnějších politických osobností v EU a vedoucím... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Po pandemii ovládnou města cyklisté. V Bruselu se pokoušejí o revoluci

Po pandemii ovládnou města cyklisté. V Bruselu se pokoušejí o revoluci
29. 05. 2020 | Doporučujeme k přečtění článek, který vyšel na idnes.cz Po pandemii ovládnou města cyklisté. V Bruselu se pokoušejí o revoluci   Města po celém světě v posledních měsících zaměstnávala epidemie koronaviru. Nyní, když se konečně blýská na lepší časy, hledají jejich oficiální představitelé způsob, jak celosvětové krize využít k něčemu dobrému. V Bruselu... číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Vídeň: Dočasné cyklopruhy přitáhly o 66 % více uživatel

Vídeň: Dočasné cyklopruhy přitáhly o 66 % více uživatel
13. 05. 2020 | O dočasných opatřeních v ulicích měst v době korony jsme psali už několikrát. V současné době se v ulicích objevuje více cyklistů a Vídeň jim proto vyšla vstříc urychleným zřízením nového dočasného jízdního pruhu v ulici Praterstraße, kde narostl počet cyklistů o dvě třetiny. Další pop-up cyklopruh je v plánu. Už v dubnu začala rakouská metropole navíc vyznačovat... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Pět dobrých zpráv pro Česko, pro nás

Pět dobrých zpráv pro Česko, pro nás
23. 04. 2020 | Dobrou zprávou pro Českou republiku je, že mnozí z nás teď pochopili, že cestovat je mnohdy zbytná činnost a také jsme pochopili to, že když používáme nohy nebo jízdní kolo, je to pro naše zdraví a imunitu daleko prospěšnější. Dobrou zprávou pro Českou republiku je, že státní rozpočet stále počítá s podporou cyklistickou dopravou. V letošním roce Státní fond dopravní... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Asfaltujeme pole za městem, lidi ale jezdí v centru. Česko stagnuje v bezpečnosti chodců a cyklistů

Asfaltujeme pole za městem, lidi ale jezdí v centru. Česko stagnuje v bezpečnosti chodců a cyklistů
24. 03. 2020 | V severní i západní Evropě těžkých nehod zranitelných účastníků dopravy rychle ubývá. Například v 700tisícovém Oslu loni při dopravní nehodě nezemřel jediný chodec nebo cyklista, stejně tak ve finských Helsinkách. Podobná opatření jako tam – nižší rychlost v centrech měst nebo oddělení od motorové dopravy – jsou ale v Česku vzácná. Velikostí srovnatelná... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Proměny městských bulvárů: Groothertoginnelaan, Haag

Proměny městských bulvárů: Groothertoginnelaan, Haag
24. 02. 2020 | Všimli jste si například někdy v poslední době, jak hlučné jsou naše ulice? A co je zdrojem toho hluku? Vědci i lékaři vědí, že hluk je jedním z největších stresových faktorů, ohrožuje sluch i srdce a nebezpečnější je o to více, že si ho často ani neuvědomujeme, nebo před ním nemáme úniku. 60% veškerého hluku na našich ulicích přitom způsobují auta. Nizozemské... číst dále
Štítky: Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10), Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Chodíte pěšky, jezdíte na kole? Ve Vídni vás radnice odmění.

Chodíte pěšky, jezdíte na kole? Ve Vídni vás radnice odmění.
21. 02. 2020 | Jak jednoduchá může být podpora městské cyklistiky, ukazuje nově Vídeň. Rakouská metropole, dlouhodobě vyhlašovaná za hlavní město s nejvyšší kvalitou života na světě, začíná s pilotním projektem, který obyvatele chodící pěšky a jezdící na kole nebo MHD odmění body Wien Token, které budou moci směnit za vstupy do kulturních institucí nebo na různé akce. Vídeňské... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Propagace bezmotorové dopravy začíná bezpečnou infrastrukturou: příklad z Třince

Propagace bezmotorové dopravy začíná bezpečnou infrastrukturou: příklad z Třince
20. 02. 2020 | Jak zatraktivnit pěší a cyklistickou dopravu? Dnešní dva příklady z Třince ukazují, jak kampaně mohou být provázané s územním plánováním a sloužit ke stejnému cíli. Město vydalo dvě zprávy. První hovořila o schválení aktualizované podoby strategického dokumentu s názvem Generel cyklistické dopravy v Třinci, druhá o připojení se ke kampani Do práce na kole.  Město... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Kampaně (Občan, tag35)

V Říčanech dostanou zaměstnanci města příspěvek na elektrokola

V Říčanech dostanou zaměstnanci města příspěvek na elektrokola
16. 02. 2020 | Elektrokola jako služební vozidla. Říčany jsou dalším městem, které chce jít příkladem. Zastupitelstvo města schválilo, že zaměstnanci města mohou dostat až 75 % příspěvek na nákup elektrokola nebo koloběžky s elektropohonem. Pořízení takového dopravního prostředku se ale řídí jasnými pravidly. Zaměstnanci na těchto kolech musí dojíždět do práce a nad rámec... číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Budoucnost se na RegionTour řešila s mikroregionem Ivančicko

Budoucnost se na RegionTour řešila s mikroregionem Ivančicko
16. 01. 2020 | Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. se již tradičně účastní mezinárodního veletrhu Regiontour, aby se zde potkával se svými členy a řešil aktuální otázky. Mimo jiné dne 16. 1. 2020 proběhlo jednání o problémech s plánováním nové cyklostezky Mikroregionu Ivančicko, v úseku Ivančice – Dolní Kounice. Podívejte na videoreportáž, která představuje Mikroregion... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Rekola v 10 českých městech i v zahraničí

Rekola v 10 českých městech i v zahraničí
03. 01. 2020 | Sdílená kola oslaví v letošním roce už 7. narozeniny. Poslední zpravodaj přinesl shrnutí roku 2019 i ohlédnutí za historií "růžových kol".   Přebíráme jen nejzajímavější čísla, další najdete v ročence za rok 2019, která je ke stažení pod článkem.  Společně se nám v jedenácti městech podařilo najezdit 1 413 417 kilometrů. To je více než 35krát kolem... číst dále
Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)

Uničovsko rozšiřuje síť cyklostezek a přichází s vánoční výzvou

Uničovsko rozšiřuje síť cyklostezek a přichází s vánoční výzvou
20. 12. 2019 | Město Uničov a obec Dlouhá Loučka právě dnes 20. 12. 2019 otevřely cyklostezku Uničov, m.č. Horní Sukolom - Dlouhá Loučka (společná stezka pro chodce a cyklisty, náklad 13.905.199 Kč,  dotace 9.014.550 Kč, délka 2.016m, šířka 2,5m, povrch asfalt). Tím se opět rozšířila síť cyklostezek na Uničovsku, na které se systematicky pracuje už od roku 2000:  https://unicov.dobramesta.cz/cyklo Nicméně... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

IROP2: větší podpora pro aktivní mobilitu

IROP2: větší podpora pro aktivní mobilitu
05. 12. 2019 | Dne 29. 11. 2019 se v Praze sešli zástupci krajů a dalších partnerů, aby tu diskutovali další podporu pro aktivní mobilitu a bezmotorovou dopravu. Hlavním účelem setkání bylo pomoci správně nastavit podmínky pro Integrovaný regionální operační program (IROP) v novém programovém období 2021-2017.  V úvodní části ŘO IROP představil stav podpory cyklistické dopravy v IROP... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Cyklomagistrály. Z Nizozemí a Německa se šíří i k nám.

Cyklomagistrály. Z Nizozemí a Německa se šíří i k nám.
30. 11. 2019 | Způsob navrhování cyklostezek zvaný „cycle highway“ (cyklistická dálnice) je nový západoevropský trend, který se pomalu prosazuje i v České republice. Zdatný cyklista má na tomto typu stezek stejnou průměrnou rychlost jako například tramvaj. Cyklomagistrála zájemcům umožňuje pravidelně jezdit po městě na kole, aniž by jim hrozil úraz při dopravní nehodě. Počítá... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Náš postoj k integrování pěší a cyklistické dopravy s dopravou veřejnou

Náš postoj k integrování pěší a cyklistické dopravy s dopravou veřejnou
03. 11. 2019 | Snadná dostupnost služeb veřejné dopravy prostřednictvím chůze nebo na jízdním kole – to je klíčový krok k tomu, aby lidé byli méně závislí na svých autech, aby polevily dopravní zácpy v ulicích měst i v okolí autobusových zastávek a vlakových nádraží. Shrnutí Integrování pěší a cyklistické dopravy s dopravou veřejnou je zcela zásadní, pokud chceme,... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Když se jízdní kolo stane zdravotní pomůckou: Na kole s artritidou

Když se jízdní kolo stane zdravotní pomůckou: Na kole s artritidou
12. 10. 2019 | Určitě o tom někdy uslyšíte. Nebo si o tom někde přečtete. Jízdní kolo jako zdravotní pomůcka. Možná nad otázkou mobility přemýšlíte, i když je vaše zdraví a kondice v pořádku. Jak může někdo zvládnout jízdu na jízdním kole, a přitom nezvládat chůzi? To nedává smysl. A proč je pro tyto lidi chůze nezvladatelná? Přece se jejich nohy na kole pohybují, ne? Existuje... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Ostatní (Občan, tag41)

Obousměrná jízda cyklistů jednosměrnými komunikacemi - zahraniční zkušenosti

Obousměrná jízda cyklistů jednosměrnými komunikacemi - zahraniční zkušenosti
22. 08. 2019 | Odbor dopravy, oddělení rozvoje dopravy MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY získal odkazy na mezinárodní studie a analýzy nehodovosti cyklistů při jejich (povoleném) obousměrném pohybu v jednosměrných komunikacích a doprovodné informační a implementační dokumenty. Získané analýzy a studie potvrzují a zpřesňují starší studii z města Brusel, která je již zveřejněna... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Krok za krokem: jak se dostat na letiště udržitelným způsobem

Krok za krokem: jak se dostat na letiště udržitelným způsobem
14. 08. 2019 | Pěší a cyklistická doprava mohou znamenat další krok směrem k budoucnosti udržitelné dopravy na letištích a v jejich okolí. Marius Nicolescu sleduje, jak jeden evropský projekt posouvá měkkou mobilitu kupředu. Regiony, ve kterých se nacházejí letiště, hledají způsob, jak zlepšit jejich dostupnost prostřednictvím aktivní mobility. Samozřejmě táhnout se s kufrem na letiště... číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Aktuální informace k výstavbě cyklověží

Aktuální informace k výstavbě cyklověží
06. 08. 2019 | Dne 1.8.2019 byla v Trutnově spuštěna do provozu v pořadí již 14.cyklověž.  Jedná se o standardní model BT 2.1, který byl stejně jako v Kolíně doplněn montážním stojanem s veřejnou pumpu pro cyklisty. Více informací z otevření na odkazu: https://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/cyklovez-v-trutnove-kola-sama-zaparkuje-20190801.html Jako číslo 15 je od 1.8.2019 realizována... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Chůze a jízda na kole jsou klíčem k rozvoji fyzické aktivity

Chůze a jízda na kole jsou klíčem k rozvoji fyzické aktivity
28. 07. 2019 | Chůze a jízda na kole, pokud slouží jako doprava pro každý den, mohou významně ovlivnit míru aktivity jedince i celé populace. Ať už jdeme pěšky do školy nebo jedeme na kole do práce, aktivní doprava nabízí pohodlný, dostupný a cenově nenáročný způsob, jak se víc hýbat. Pro každého, kdo dnes jako většina žije hekticky a neví, kam dřív, je to jedna z mála příležitostí... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

SFDI vyhlašuje nová pravidla na rok 2020

SFDI vyhlašuje nová pravidla na rok 2020
08. 07. 2019 | Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) schválil podmínky pro poskytování příspěvků v programech "cyklostezky", "křížení komunikací" a "zvyšování bezpečnosti". Základní informace – „Cyklostezky“ Výše příspěvku pro rok 2020 zůstává stejná, a to 85 % celkových uznatelných nákladů akce, případně 90 % celkových uznatelných nákladů akce, pokud... číst dále
Štítky: Rozpočet (Role města, tag3), Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Představujeme projekt BiTiBi: kolo-vlak-kolo (Bike Train Bike)

Představujeme projekt BiTiBi: kolo-vlak-kolo (Bike Train Bike)
07. 07. 2019 | BiTiBi, to je kolo-vlak-kolo (Bike Train Bike) Budoucností městské mobility je návrat k osvědčené kombinaci jízdní kolo – vlak. Pod názvem BiTiBi se ukrývá tříletý inovativní projekt, financovaný ze zdrojů EU a zaměřený na zvýšení obyvatelnosti evropských měst a energetické účinnosti dopravy. Kombinací dvou způsobů dopravy, které jsou na špici právě pokud jde... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Inovovaný model cyklověže označený jako BT 2.1+.

Inovovaný model cyklověže označený jako BT 2.1+.
13. 06. 2019 | V Čelákovicích byl 13.6.2019, v prostoru nově zrekonstruované železniční stanice, uveden do ostrého provozu inovovaný model cyklověže označený jako BT 2.1+. Tato cyklověž je výsledkem spolupráce společností SYSTEMATICA s.r.o. a mmcité + a.s. Od ostatních cyklověží se odlišuje způsobem opláštění a nově přidaným modulem šatny. V tomto modulu je cyklistům nabídnuta... číst dále
Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Aktivní mobilita ve městech. Počítají s její podporou evropské a národní fondy?

Aktivní mobilita ve městech. Počítají s její podporou evropské a národní fondy?
20. 05. 2019 | Dnes je velmi populární hovořit o podpoře aktivní mobility, o ochraně klimatu, o podpoře řešení městské mobility. Už méně populární ale je dokázat podporu konkrétními a razantními kroky. Hlavním nástrojem, jak mohou města zvyšovat podíl aktivní dopravy, je stavba bezpečné infrastruktury. Podle opakovaných průzkumů jsou hlavní bariéry pro větší využití jízdního... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Krakov bojuje proti smogu

Krakov bojuje proti smogu
10. 04. 2019 | V posledních letech zavedl Krakov přísná opatření, která mají pomoci vypořádat se s "neviditelným zabijákem", jak se někdy smogu přezdívá. Malopolská metropole se podle žebříčku Světové zdravotnické asociace (WHO) dostala na přední místo žebříčku měst s nejvyšším znečištěním ovzduší v Evropě. Může za to především poloha města v údolí řeky Visly, což... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30), Městská logistika a přeprava zboží (Dobrá praxe, tag31), Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)

Proč Vídeň podporuje jízdu na kole?

Proč Vídeň podporuje jízdu na kole?
01. 04. 2019 | V neděli 31. 3. se konala v pořadí už devátá oficiální cyklojízda ve Vídni. Během ní jsme se setkali s radní města pro mobilitu, paní Marií Vassilakou a natočili s ní krátký vzkaz pro česká města. Vídeň svoje opatření zakládá na dlouhodobém plánu, jenž směřuje ke konkrétním cílům.   Konkrétně pro oblast dopravy chce město do roku 2025 snížit podíl motorizované... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Ostravský bikesharing se rozšíří

Ostravský bikesharing se rozšíří
17. 03. 2019 | Přes poslední záchvěvy paní zimy pomalu začíná cyklistická sezóna. Statutární město Ostrava s dotčenými městskými obvody na rok 2019 připravilo rozšíření vloni úspěšného systému sdílení kol. Nově kromě centra města přibudou stojany i ve Vítkovicích, Porubě, Mariánských Horách a Hulvákách, na jihu města i na Slezské Ostravě. Do obvodů v příštím týdnu... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)

Vysočina: Jak může kraj podpořit cyklistiku

Vysočina: Jak může kraj podpořit cyklistiku
03. 03. 2019 | Naše země má dlouhou tradici v podpoře cykloturistiky. Délka chráněných cest pro bezpečnou jízdu na kole u nás čítá celkem 3240 km, další tisíce kilometrů bezpečných cest vznikly ve městech v podobě jízdních pruhů pro cyklisty. Vybudovat fungující produkty pro cykloturistiku nebo změnit podíl cyklistiky ve městech přesto není tak jednoduché, jak by se mohlo na první... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Zelenější Trondheim, elektrokola a magazín Electric Bike Action

Zelenější Trondheim, elektrokola a magazín Electric Bike Action
01. 03. 2019 | Včera byla zveřejněna novinka o zelenějším Trondheimu. Dnes se zaměříme ne jeden jeho rozměr. Trondheim je totiž kopcovitý a navíc tam ještě fouká silný vítr a často prší. Tak proč se v Trondheimu tak často jezdí na kole. Je to jednoduché. Norové jsou chytří a používají elektrokola. Je s podivem, že s tímto fenoménem se u nás tak málo pracuje v rámci tzv. plánů... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Tajemství úspěchu Uničova

Tajemství úspěchu Uničova
21. 02. 2019 | Pro Nizozemce a pro Uničováky je cyklistika stejně normální jako dýchání. Nemyslí na to, prostě to dělají. Snad fakt, že o tom nemyslí, je klíčem k úspěchu kola v Nizozemsku a v Uničově. O Nizozemsku víme, ale proč mluvíme o Uničově, když u nás je řada dalších cyklistických českých měst? V roce 2000 byla zde jedna krátká cyklostezka. V roce 2018 je na katastru... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Cyklistická doprava a městská část Praha 19 - Kbely

Cyklistická doprava a městská část Praha 19 - Kbely
18. 02. 2019 | Kbely jsou první městskou částí v Praze, která začala systematicky podporovat cyklodopravu, a to už od roku 2005, kdy začalo projednávání prvního kbelského generelu cyklodopravy. V roce 2006 byl pak dokončen základní desetikilometrový systém cyklotras celé Prahy 19 s názvem Kbelský okruh. O čtyři roky později – v návaznosti na otevření tunelu pod tratí v roce 2010... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Jak se jezdí v pruzích? Naučíte se do pěti minut.

Jak se jezdí v pruzích? Naučíte se do pěti minut.
08. 02. 2019 | Jen nedávno se v českém zákoně objevily novinky, které mají vliv na chování prakticky všech, kdo jezdí po českých silnicích. Od roku 2016 se začaly objevovat ochranné cyklopruhy, které doplnily už dříve uzákoněné vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty.  Většina lidí, kteří vlastní řidičský průkaz, ale absolvovala zkoušky už před schválením novinek. Přezkoušení... číst dále
Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Kampaně (Občan, tag35)

Novinka z říše snů: Krajská správa silnic řeší ukládání jízdních kol na zastávkách veřejné dopravy

Novinka z říše snů: Krajská správa silnic řeší ukládání jízdních kol na zastávkách veřejné dopravy
06. 02. 2019 | Plzeňský kraj a Správa ůdržby silnic Plzeňského kraje společně realizují projekt, jehož hlavním cílem je zajištění podmínek pro ukládání jízdních kol na zastávkách veřejné dopravy tak, aby se zvýšil počet cestujících, kteří díky možnosti bezpečného uložení kola využijí veřejnou dopravu. Součástí projektu tak je uzamykatelný cyklobox a stojan na kola. Předpokládá... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)