Cyklistická doprava

Potřebujeme cyklistickou infrastrukturu, která v lidech vyvolá touhu jezdit na kole a která to svým designem dává jasně najevo. Strach z nebezpečí na silnicích odrazuje od jízdy na kole. Bezpečnost jde tedy ruku v ruce s udržitelností, a proto je nezbytné aktivně budovat a udržovat bezpečnou cyklistickou infrastrukturu. Sofia Salek de Braun, PTV GroupMěsta a obce se mohou připojit k iniciativě CYKLOVIZE 2030, což je soubor opatření k tvorbě bezpečné dopravní sítě pro moderní prostředky individuální dopravy v České republice. Iniciativa má přispět k tomu, aby se síť budovala a fungovala podobně jako je tomu u železnic nebo silnic. Tato síť musí: 1) zohledňovat dopravní potřeby obyvatel a zajišťovat vytvoření dopravního prostoru pro aktivní mobilitu uvnitř měst, či v blízkém jejich okolí; 2) podporovat multimodální dopravní systém díky napojení na zastávky veřejné dopravy; 3) poskytovat vlastní bezpečný dopravní prostor v urbanisticky silných směrech z krajských metropolí do regionálních center; 4) vycházet z vedení páteřních dálkových cyklotras (účelem je provést takové úpravy, aby dálková cyklotrasa co nejvíce uspokojovala dopravní potřeby obyvatel daného území). Páteřní cyklotrasy definované v jednotlivých krajích představují základní páteř pro budoucí ucelenou dopravní infrastrukturu pro alternativní - aktivní dopravu. Její realizací dojde k vytvoření odpovídajícího dopravního prostoru nejen pro cyklisty, ale pro alternativní způsoby dopravy obecně.

Odkaz na stránky projektu CykloVize2030 - https://www.stavbycyklo.cz/

Kdo chce plánovat cyklistickou infrastrukturu, tak vychází z TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty, či z ČSN 73 61 10 Projektování místních komunikací a příslušných vyhlášek a zákonů. Jenže i když je v Česku jedno právní prostředí, výklady jsou různé. Tento odkaz tak neřeší technické detaily, ale vede k podpoře opatření aktivní mobility. Není možné, aby subjektivní pohledy některých úředníků bránili naplňování cílů plánů udržitelné městské mobility. Tento odkaz tak chce vyvolat diskusi na téma, proč to někde jde a někde nejde.

Cílem této webové stránky je zdůrazňovat, že pokud mají plány udržitelné městské mobility (PUMM) podporovat aktivní mobilitu, pak se tomu má přizpůsobit i dopravní infrastruktura a pohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Via Czechia - pěšky nebo na kole skrz Českou republiku

Via Czechia - pěšky nebo na kole skrz Českou republiku
17. 06. 2024 | Mnozí z Vás už šli nebo jeli na kole či na koni do španělského Santiaga de Compostella. Někteří dokonce Pacifickou hřebenovku nebo přechod Kanady - Velkou stezku. A co naše Via Czechia stezky? Vyberte si, i tady je co překonat. Více zde. číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Cykloturistika (tag46)

Parkování v domech - rekonstrukce, novostavby

Parkování v domech - rekonstrukce, novostavby
14. 06. 2024 | Po březnovém schválení Evropským parlamentem členské státy nedávno přijaly směrnici o energetické náročnosti budov (EPBD), což představuje poslední legislativní krok na evropské úrovni. Evropská cyklistická federace (ECF) oslavuje tuto průlomovou legislativu, která poprvé stanovuje minimální standardy pro parkování jízdních kol v různých kategoriích obytných a nebytových... číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Vozíte děti autem do škol? Koukněte, jak se jezdí jinde.

Vozíte děti autem do škol? Koukněte, jak se jezdí jinde.
13. 06. 2024 | Pěší chůze nebo jízda na kole před vyučováním, je přesně to, co potřebujete, aby Vám fungoval mozek naplno. Okysličit.  Čím více jezdí lidí na kole společně, tím je větší i dopravní bezpečnost. A tu vznikl nápad, jak děti dopravovat do škol jedním z nejpřirozenějším způsobům. Na kole. Všichni najednou. Akce, které mají celou řadu pozitivních dopadů nejen... číst dále
Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Zahraniční města (Role města, tag8), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Děti (Občan, tag38)

Větší ochrana stromů

Větší ochrana stromů
12. 06. 2024 | Stromy jsou pro zmírňování následků klimatické změny zásadní. Proto se mění význam stromů rostoucích mimo les.  Arnika v legislativní skupině MŽP usiluje o zefektivnění právní ochrany dřevin. Navrhuje Novelu zákona o ochraně přírody a krajiny a motivovat k hledání postupů, při kterých se stromy kácet nebudou. V současné době se nesází stromy tam, kde došlo ke... číst dále
Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Veřejný prostor (tag42)

Ostrava - za 16 let chce 15% cyklistů v dopravě a celkovou kvalitu života

Ostrava - za 16 let chce 15% cyklistů v dopravě a celkovou kvalitu života
10. 06. 2024 | Ostrava má krásný ambiciózní plán - a to za 16 let zvýšit podíl cyklistů v dopravě ze 4% na 15%. A jak? Oddělenými cyklostezkami, zklidněnými ulicemi. Nová koncepce rozvoje cyklistické dopravy zde. A právě i to pomůže zvýšit kvalitu života ve městě, která jde ruku v ruce právě s aktivní dopravou,  Rozhovor se spoluautory - tady. číst dále
Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Veřejný prostor (tag42)

Chcete cyklisty? Stavěte jim bezpečná parkovací i místa.

Chcete cyklisty? Stavěte jim bezpečná parkovací i místa.
06. 06. 2024 | Ztráta jízdního kola často znamená i ztrátu cyklisty. Dle výzkumů z Anglie, pouze 24% po krádeži jízdního kola jezdí dál a 66% jezdí podstatně méně, nebo vůbec (Gamman, Thorpe, Willcoks; 2004) A kdy kola se kradou? Když na nich nikdo nejezdí. Tudíž pokud chceme rozvíjet cyklistickou dopravu, musíme stavět bezpečné parkovací možnosti.  A Brno začalo zřizovat ve stavebních... číst dále
Štítky: Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Startwithchildren - jednoduše nejlepší cesta

Startwithchildren - jednoduše nejlepší cesta
31. 05. 2024 | 28. a 29.5.2024 proběhla v Bratislavě konference Startwithchildren. Nosnou myšlenkou je, že co je dobré pro děti, je dobré pro všechny. Svět se odvrací od měst stavěných "pro otce" - dálnice, silnice; to už by mělo být minulostí. Teď přecházíme z úrovně "přežít" na úroveň "žít". Města krátkých vzdáleností, kdy můžete všude bezpečně chodit pěšky, jezdit na... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10), Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Děti (Občan, tag38), Ženy (Občan, tag39), Senioři (Občan, tag40), Veřejný prostor (tag42), Lidé s omezenou hybností a zdravotně postižení (tag43)

Velocity 2024 v Belgii

Velocity 2024 v Belgii
23. 05. 2024 | Letošní Velocity je v Ghentu, hodinu vlakem od Brusselu, 3-4 hodiny na kole. Hlavním tématem je propojení prostřednictvím cyklistikySpojení je všechno. Jedno místo s druhým, jedno město se svým regionem, jeden břeh řeky s druhým břehem. Lidé s lidmi. Jízdní kolo je ideálním způsobem spojení! Spojuje místa, spojuje lidi a dokáže propojit různé druhy dopravy a odvětví. Nízké... číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Zahraniční města (Role města, tag8), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Bikesharing prostě frčí...

Bikesharing prostě frčí...
21. 05. 2024 | Sdílená kola... Nejúčinnější způsob, jak zvýšit množství uživatelů jízdních kol ve městě, obci, mikroregionu. V České Republice je už 44 měst, která mají bikesharing. Nejčastější firma, která zprostředkovává tuto službu je Nexbike a Rekola.  Přemýšlíte, jak to rozjet u Vás? Informujte se zde. Foto: Bikesharing Paris - s dětskou sedačkou. (Partnerství pro... číst dále
Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)

V Německu se prodalo více elektrokol než těch běžných

V Německu se prodalo více elektrokol než těch běžných
16. 05. 2024 | V roce 2023 dosáhl prodej jízdních kol podobně vysoké úrovně jako v roce 2020, v roce Covidu. Trendem je také nákup druhého a třetího kola - pro volný čas sport, dojíždění. Hnacím motorem je leasing jízdních kol prostřednictvím zaměstavatelů, výhody z toho těží zaměstnanci, ale i specializovaní prodejci. Více zde. Je vhodné nahradit běžná kolo elektrickými? Určitě... číst dále
Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Středočeský kraj - Koncepce rozvoje cyklistiky

Středočeský kraj - Koncepce rozvoje cyklistiky
13. 05. 2024 | Středočeský kraj si nechal vypracovat Koncepci rozvoje cyklistiky v regionu i o potřebách měst kvůli rozvoji infrastruktury. Cílem je navrhnout priority a opatření pro rozvoj cyklistiky na následujích šest let. Středočeský kraj má na území 503km cyklostezek. Na základě doporučení rady, koncepci ještě musí schválit zastupitelé. Více zde. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Vzdělávací program v trvale udržitelné mobilitě - CIVITAS Deep Dive

Vzdělávací program v trvale udržitelné mobilitě - CIVITAS Deep Dive
07. 05. 2024 | Chcete se dovzdělat v trvale udržitelné mobilitě? 27.května začíná Civitas Deep Dive se zaměřením na pěší a cyklistickou dopravu. Bude následovat změna chování v kontextu veřejné dopravy, cyklistické a pěší... Více zde. číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Slovensko v červnu bude jezdit na kole

Slovensko v červnu bude jezdit na kole
03. 05. 2024 | Největší kampaň na Slovensku, podporující rozvoj cyklistické dopravy startuje od 1. června. Soutěžit mohou jak jednotlivci, tak týmy a to dojížděním do práce na kole, koloběžce, pěší chůzí nebo veřejnou dopravou. Soutěží se o elektrické kolo, skládací a městká kola, rekreační pobyty, nákupní poukázky a další ceny. Více zde. číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Kampaně (Občan, tag35)

Proč pěšky nebo na kole?

Proč pěšky nebo na kole?
02. 05. 2024 | Víte proč je pro Vás lepší jít do práce pěšky nebo jet na kole? Máte to daleko? Vystupte o pár zastávek dříve, jezdíte-li autem pak zaparkujte pár kilometrů před prací... Vyplatí se Vám to! Co se jinak stane s Vaším tělem? Více zde. P.S. nejen Vám, ale i okolí to pomůže. číst dále
Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Veřejný prostor (tag42)

Fenomén - Argentinská ulice ve Vídni.... Trend v ČR za 20 let???

Fenomén - Argentinská ulice ve Vídni.... Trend v ČR za 20 let???
24. 04. 2024 | » 60 nově vysazených stromů» 1300 m² otevřené zelené plochy» 5000m² nových zpevněných ploch» Vodní prvky, hry podél cesty, mobiliář k posezení » Prioritní osa cyklistického provozu» Více prostoru pro jízdu na kole» Dvě stanice Wien Mobil (půjčovna kol) a více stojanů pro jízdní kola» Lepší spojení a viditelnost » Širší chodníky a větší plochy náměstí»... číst dále
Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Veřejný prostor (tag42), Sdílená zóna (tag45)

Náměstí v Uherském Hradišti pro lidi

Náměstí v Uherském Hradišti pro lidi
23. 04. 2024 | V Uherském Hradišti jsou nové lokality na bydlení, tak se začíná rekonstrukcí náměstí. Na náměstí by místa pro auta měla nahradit místa pro kola. Ze tří směrů na náměstí povedou pěší zóny a díky tomu se náměstí výrazně zklidní. Skvělá lidská myšlenka. Více zde. Mapa - mapy.cz číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Veřejný prostor (tag42)

Sdílená kola - Žďár a Plzeň!!

Sdílená kola - Žďár a Plzeň!!
22. 04. 2024 | Od května by měla být k dispozici ve Ždářu nad Sázavou - město s 20.000 obyvateli, kde vyhrála Rekola. Více zde. Od hlavních prázdnin v Plzni.   Chcete také podpořit aktivní mobilitu? Neváhejte a čtěte tady. číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Velké Meziříčí - na kole

Velké Meziříčí - na kole
19. 04. 2024 | Aktuální vize cyklodopravy a turistiky usiluje o pohodlnější a bezpečnější pohyb na kole ve Velkém Meziříčí a jeho okolí. Z koncepčních dokumentů se stávají více konkrétnější podoby v rozvoji cyklistické dopravy. Co se řeší? Balinské údolí, Náměstí, Soutok Balinky a Oslavy, Karlov, Bory, výjezd do nesměřského údolí a Cyklostezka D1 z Velkého Meziříčí do... číst dále
Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Cykloturistika (tag46)

Pocitová mapa - proč?

Pocitová mapa - proč?
18. 04. 2024 | Pocitová mapa nabízí možnost zapojit občany, aby se vyjádřily k otázkám: Kam rádi chodíte na procházku? Kde se Vám líbí? Kde se necítíte bezpečně?Kam byste nepustily děti? Nebo: Kam se nedostanete pomocí MHD?  Co Vám chybí na Vašem sídlišti? Kde Vám chybí přechod pro chodce? Mapování probíhá buď offline - kdy sezvete obyvatele města a oni do vytištěné... číst dále
Štítky: Digitalizace (Role města, tag4), Koordinátor mobility (Role města, tag5), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Děti (Občan, tag38), Ženy (Občan, tag39), Senioři (Občan, tag40), Veřejný prostor (tag42), Lidé s omezenou hybností a zdravotně postižení (tag43), Bezbariérovost (tag44), Cykloturistika (tag46)

Plzeň - sdílená kola, elektrokola a koloběžky

Plzeň - sdílená kola, elektrokola a koloběžky
16. 04. 2024 | Alternativu pro jízdu autem hledá už i Plzeň. Vyhlásili výběrové řízení na nového provozovatele těchto sdílených dopravních prostředků. Chtěli by, aby služba fungovala již o prázdninách - a to prvních 15min zdarma a poté dle placeného tarifu. Každé auto nahrazené kolem nebo koloběžkou je pro město výhra. Více zde. číst dále
Štítky: Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)

Pokud město funguje pro děti, funguje pro všechny.

Pokud město funguje pro děti, funguje pro všechny.
15. 04. 2024 | Když jsme navrhli města, aby se tátové mohli pohodlně dostat do práce, vznikly dálnice. Ale město přátelské k dětem bude ekologičtější, bezpečnější, pohodlnější a zdravější pro všechny. Představte si veřejný prostor plný hrajících si, lezoucích a schovávajících se dětí. Takový prostor je téměř vždy vhodný pro ostatní, protože potřeby dětí jsou... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Děti (Občan, tag38), Ženy (Občan, tag39), Senioři (Občan, tag40), Veřejný prostor (tag42), Lidé s omezenou hybností a zdravotně postižení (tag43)

Cykloboxy u škol v Mostě

Cykloboxy u škol v Mostě
14. 04. 2024 | Město Most přispívá základním školám na zřízení cykloboxů. Děti si do nich mohou uschovat kola a koloběžky. Vybírány jsou školy na základě průzkumu a zájmu žáků. Náklady na pořízení cykloboxů jsou 880tisíc Kč + DPH. Cykloboxy jsou již vybudovány na 8mi místech v Mostě. číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Děti (Občan, tag38)

Cyklisté vítáni - jistota pro cyklisty

Cyklisté vítáni - jistota pro cyklisty
09. 04. 2024 | Cyklisté vítáni je celostátní certifikační systém, který řeší nabídku a vybavení stravovacích a ubytovacích služeb, kempů a turistických cílů z pohledu cyklistů. Ubytování Cyklisté vítáni bude mít uzamykatelný prostor pro kola, vybavenou kuchyňku na pokoji nebo snídani v objektu, možnost čištění a sušení oblečení atp..  Více zde a hezkou cestu! číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Cykloturistika (tag46)

S kolem s Českými drahami

S kolem s Českými drahami
08. 04. 2024 | České dráhy přepravují jízdní kola ve všech spojích v roce 2024. Vlaky s kapacitou dvou až tří kol se speciálně neoznačují., vlaky s více místy se dělí dle toho, zda je přeprava bez rezervace (kolo), s možnou rezervací (kolo v kroužku) a s povinnou rezervací (orámované kolo). Cena za přepravu do 150km je 40Kč a od 151km 60Kč. U mezinárodních spojů 10Euro. O víkendu... číst dále
Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Cykloturistika (tag46)

V Japonsku po bývalých železničních tratích na kole

V Japonsku po bývalých železničních tratích na kole
05. 04. 2024 | Železniční tratě, svého času velmi frekventované byly postupně rušeny. Důvodem, jako téměř všude na světě je automobilismus, vylidňování, přechod k vysokorychlostním příměstským vlakům a případně přírodní katastrofy. Tratě mají příznivý sklon stoupání a tudíž jsou jsou nejjednodušší přestavění na cyklostezku. A pro Japonce je cykloturistika stále populárnější... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Cykloturistika (tag46)

20km/h v centru Frankfurtu

20km/h v centru Frankfurtu
04. 04. 2024 | Evropská města omezují maximální povolené rychlosti. Standard je 50km/h, některá města 30km/h (např. Paříž, Brussel, Helsinky, Zurich) a ve Frankfurtu se jezdí například v centru jen 20km/h. Samozřejmě se omezuje i parkování, jak počtem parkovacích míst, tak cenou za stání. Důvod? Kvalita života místních obyvatel. Snížená rychlost, nemožnost nebo cena parkování často... číst dále
Štítky: Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Bikesharing mezi městy

Bikesharing mezi městy
03. 04. 2024 | Mezi Novým Jičínem a Kopřivnicí budete moci jezdit na sdílených kolech od Nextbike. Od půlky dubna bude k dispozici 75kol a služba bude v provozu do začátku prosince. Navíc prvních 30min jízdy zdarma. Pokud bude o službu zájem, bude Kopřivnice hledat provozovatele na další roky. Výborná příležitost jak snížit automobilové dojíždění mezi městy, úspora energie, emisí.... číst dále
Štítky: Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)

Cyklohráčkem po Středočeském kraji

Cyklohráčkem po Středočeském kraji
25. 03. 2024 | Cyklohráček o víkendu zahájil sezónu. Nabízí zábavu pro malé i velké ve vlaku, láká na cykloturistiku do přírody. Jezdí do Posázaví, do Dobříše, do Rožmitálu pod Třemšínem, do Slánska, Českého ráje, Brd a dalších míst ve Středočeském kraji. Nenechte si ujet vlak. Více zde. číst dále
Štítky: Koordinátor mobility (Role města, tag5), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Cykloturistika (tag46)

Česko v pohybu

Česko v pohybu
20. 03. 2024 | Metoda a základní výsledky celostátního průzkumu dopravního chování. Příručka od CDV, která sleduje účely cest, dělbu přepravní práce, přepravní časy a vzdálenosti, volbu hlavního dopravního módu aj. Ke stažení zde. číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Švýcaři by se rádi obešli bez automobilu

Švýcaři by se rádi obešli bez automobilu
19. 03. 2024 | Ve Švýcarsku se hodně využívá jak osobních automobilů, tak taxíků, sdílených automobilů tak i klasického půjčování automobilů. Švýcaři se chtějí obejít bez vlastního auta. Preferují vlak před autobusem, jízda na kole tvoří 8%. Výsledky průzkumu k dispozici zde. číst dále
Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)

Více žen na kole - projekt

Více žen na kole - projekt
17. 03. 2024 | Po Evropě je čím dál více projektů, jak naučit jezdit ženy po městě na kole. Některé jezdit na kole neumí vůbec, některé se do ruchu města na kole neodváží. Představujeme Vám jeden projekt od EIT Urban Mobility. Překlad od Partnerství pro městskou mobilitu zde. číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Kampaně (Občan, tag35), Ženy (Občan, tag39)

Manchester - hlavní Evropské město cyklistiky

Manchester - hlavní Evropské město cyklistiky
16. 03. 2024 | Cyklistika se dostává do popředí dopravních politik města. Například cílem Manchestru do konce roku 2028 je zdvojnásobit podíl lidí, kteří na dopravu využívají jízdní kola. A pro škarohlídy... Manchestr, Spojené království... Neprší tam moc často?  Prší, ale ani to není indikátor k tomu, aby měli takový ambiciózní plán. Překlad od Partnerství pro městskou mobilitu... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Kampaně (Občan, tag35)

Žďár nad Sázavou chce zvýšit podíl cyklistů .... Ze 4 na 15%

Žďár nad Sázavou chce zvýšit podíl cyklistů .... Ze 4 na 15%
14. 03. 2024 | Žďár nad Sázavou má ambiciózní plán. Zvýšit podíl cyklistů ze 4 na 15%... Co doporučuje ECF (Evropská cyklistická federace)?...  V celém městě povolit max 30km/h, v intravilánu cyklisty jen na silnici (chodci jsou nadevše), cyklopruhy, otevřít jednosměrky cyklistům, bezpečná parkoviště pro cyklisty, bikesharing a ruku v ruce s tím podstatné omezení automobilové dopravy. ... číst dále
Štítky: Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Cykloautobusy - Olomoucký kraj

Cykloautobusy - Olomoucký kraj
13. 03. 2024 | V Olomouckém kraji vyjedou cyklobusy společnosti FTL Prostějov už o Velikonocích, byť největší zájem začíná později, většinou v dubnu a v květnu. Jedná se o linku z Prostějova do Jedovnic a Bouzova. Další cyklobusy budou v provozu od konce dubna do konce září a to každý víkend.Více info číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Cykloturistika (tag46)

Klášterec nad Ohří - bikesharing!!!

Klášterec nad Ohří - bikesharing!!!
12. 03. 2024 | Klášterec nad Ohří, město s 14 538 obyvatel (2018) má bikesharing! Loni se osvědčil a bude pokračovat i letos! Prvních 15minut zdarma, potřeba jen aplikace Next bike a zaregistrovat se. Skvělá služba jak pro místní občany, tak pro turisty. A dopravní revoluce může začít. Více zde. číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Brňané pomůžou anketou a pocitovou mapou tvorbě Cyklostrategie.

Brňané pomůžou anketou a pocitovou mapou tvorbě Cyklostrategie.
07. 03. 2024 | Jak vidí občané Brna město ze sedla kola? Kde je to bezpečné a kudy naopak nejezdí? Anketa je na webu ankety.damenavas.cz a dá se vyplňovat do 5.května 2024. Přílohou je i pocitová mapa, která pomůže lépe porozumět celé problematice. Výsledky se zakomponují do Cyklostrategie města Brna, se kterou město právě začalo. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Praha - nová infrastruktura pro cyklisty z roku 2023

Praha - nová infrastruktura pro cyklisty z roku 2023
01. 03. 2024 | Jak se vede cyklistické dopravě v Praze? Co se postavilo, zlegalizovalo pro cyklisty v roce 2O23? Je to více či méně než v předchozích letech? Více zde. číst dále
Štítky: Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Ostatní (Fakta a čísla, tag16), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Bogota - město dopravních zácp a znečištěného ovzduší

Bogota - město dopravních zácp a znečištěného ovzduší
29. 02. 2024 | Zde je příběh hlavního města Bogoty, kde za včasu nezačali stavět metro a místo toho na stávajících silnicích zavedli jen autobusovou dopravu. Navíc na naftu. Město sužují už leta dopravní zácpy a znečištění ovzduší. Za posledních osm let se rozrostlo využívání jízdních kol - z jednoho procenta na 17%. Jak komplexně vyřešit tuto problematiku? Ženy nechtějí jezdit... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Zahraniční města (Role města, tag8), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Pražská MHD

Pražská MHD
29. 02. 2024 | Praha řeší, že na MHD doplácí 85% jízdného. Jak tuto částku snížit? Z čeho jí dotovat? Co nabídnout v případě zvýšení jízdného? Dotovat z parkování MHD? Přečtěte si, v jakých souvislostech se řeší pražská MHD. Více zde. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Rozpočet (Role města, tag3), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

15ti minutové město

15ti minutové město
28. 02. 2024 | Koncepce městské mobility... Myšlenka 15ti minutových měst na papíře, která vede ke zdravému, praktickému, smysluplnému městu. Jak ji skutečně realizovat? Jaká mají města a obce problémy? Více zde. číst dále
Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Litovel - smíšená stezka pro chodce a cyklisty po jedné z hlavních tras ve městě

Litovel - smíšená stezka pro chodce a cyklisty po jedné z hlavních tras ve městě
26. 02. 2024 | Litovel chce zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů v okolí průtahu městem. V některých úsecích chybí chodníky nebo samostatný cyklopruh. Součástí bude i oprava autobusového zálivu. Situace pomůže jak motoristům, tak cyklistům i chodcům. Více zde. číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Vybavení pro cykloturisty v terénu

Vybavení pro cykloturisty v terénu
22. 02. 2024 | Liberecký kraj vypsal dotační program na budování, zkvalitnění cyklistické infrastruktury a současně doprovodnou infrastrukturu. Tím se myslí stojany pro kola, odpočívadla, mobiliář, přístřešky, servisní a nabíjecí stanice pro elektrokola. Současně podpoří zázemí pro splnění certifikátu Cyklisté vítáni. (7.10 Infrastruktura cestovního ruchu) Více zde. číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Veřejný prostor (tag42), Cykloturistika (tag46)

Slavičín, Hostětín a Pitín propojí nová cyklostezka

Slavičín, Hostětín a Pitín propojí nová cyklostezka
21. 02. 2024 | Nový osmikilometrový úsek cyklostezky by měl kopírovat Vlárskou dráhu. Cyklostezka by podpořila dojíždění do škol v Pitíně v každodenní dopravě. A protože by úsek cyklisticky propojil řeky Olšavu a Vláru, významně doplní síť cyklotras poblíž hranic se Slovenskem. Více zde. Obr. zdroj: mapy.cz číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Cykloturistika (tag46)

Sdílená kola pojedou i mezi obcemi

Sdílená kola pojedou i mezi obcemi
20. 02. 2024 | Město Votice spolu s obcí Olbramovice a Mikroregionem Voticko připravují projekt na pořízení sdílených kol. Budou sloužit lidem ve Voticích a také Olbramovicích, a poskytnou tak alternativu k jízdě autem nebo autobusem, který nezajíždí do všech koutů regionu. Společný projekt počítá s nákupem 40 bicyklů, z toho by mělo být 10 v Olbramovicích a 30 ve Voticích. Obě sídla... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)

Veřejný prostor pro život

Veřejný prostor pro život
20. 02. 2024 | O tom bude debata 5.března v MAPPA. Nechceme již jen cenově dostupné bydlení, ale také praktický a příjemný veřejný prostor. Možnost se bezpečně pohybovat na kole, pěšky. Nemít strach o své děti, když si sami venku hrají a nebo po vlastní ose jezdí samy přes město na kroužky. Debatu doplňuje výstava v Ostravě - Město staví město, 1. 12. 2023 – 30. 4. 2024. Více... číst dále
Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32)

Nové dopravní projekty v Nymburku. Obzlášť zajímavé pro cyklisty

Nové dopravní projekty v Nymburku. Obzlášť zajímavé pro cyklisty
19. 02. 2024 | Jedná se o projekty, které by měly přispět ke zklidnění dopravy.. - most přes Mrlinu a navazující cyklostezka podél řeky - obslužná cesta k budoucímu P+R parkovišti a příjezdová silnice ke sportovišti Veslák.  - nová cyklostezka podél Labe  - točna pro autobusy. Více zde. číst dále
Štítky: Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

MaaS v Praze a Středočeském kraji

MaaS v Praze a Středočeském kraji
15. 02. 2024 | Pražská PID Lítačka se integrovala s carsharingem Anytime, aby nabídla nové možnosti, jak kombinovat různé formy dopravy. Jde o optimalizaci kombinací MHD a VHD (veřejné hromadné dopravy), vlaků, taxi, pěší chůze, kol, sdílených a vlastních aut. Carsharing Anytime s automatickou převodovkou a elektroauty se stává alternativou k tradičnímu vlastnictví auta. Více info: Byzmag Více... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30), Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)

Kotojedy a Vážany spojí nová cyklostezka

Kotojedy a Vážany spojí nová cyklostezka
14. 02. 2024 | V letošním roce (2024) by měla nová cyklostezka spojit mezi částmi Kotojedy a Vážany. Jedná se cca o 500m, součástí je dřevěná lávka přes Kotojedku a odpočinkové místo s mobiliářem. Kroměřížská radnice zaplatí přibližně dva milióny, zbytek se uhadí z dotace z evropských fondů. Zdroj: Město Kroměříž / Kroměřížský zpravodaj 13.2.2024 Foto: mapy.cz číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Liberecký kraj podpoří sdílená kola

Liberecký kraj podpoří sdílená kola
13. 02. 2024 | Zástupci obcí libereckého kraje mohou žádat o příspěvek od 4. do 18. března. Jde o částku 3 miliónů korun, které kraj alokoval na sdílená kola v jednotlivých obcí. Obec může dostat minimální příspěvek 10 tisíc korun a max 1 milión. Zatím v kraji jezdila sdílená kola v Liberci a v Jablonci nad Nisou. Více zde. Foto: motivační foto z Paříže. číst dále
Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Plán mobility města Jičína

Plán mobility města Jičína
12. 02. 2024 | Město Jičín 16210 obyvatel (2023) si nechává od CityTraffic zpracovat Plán udržitelné mobility (SUMP). Hotový by měl být koncem září roku 2024. Ti co jezdí auty, řeší nedostatek parkovacích míst, veřejná doprava není dořešená integrací do širší veřejné dopravy (vlakové spoje), nevyhovuje autobusové nádraží. Cyklistům chybí vhodné trasy a chodcům nevyhovují... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Veřejný prostor (tag42)

Sdílená kola v Brně

Sdílená kola v Brně
10. 02. 2024 | Zatímco v některých městech si vedení města myslí, že sdílená kola u nich nemají smysl, tak v Brně je to naopak. V roce 2017 tu začal Velonet a nyní město podepsalo smlouvu do roku 2026 s Rekoly a Nextbikem. Kdy a kam se se jezdí? Dočtete se zde.  číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Nový cyklististický úsek podél Ohře - Dalovice - Všeborovice

Nový cyklististický úsek podél Ohře - Dalovice - Všeborovice
07. 02. 2024 | Po levé straně Ohře dlouhodobě chyběl logický cyklistický úsek mezi Dalovicemi (okres Karlovy Vary) a Všeborovicemi. Nyní karlovarský kraj na něj získal dotaci ve výši 35 miliónů korun. Od března tohoto roku se začne stavět, úsek by měl být dokončen v květnu 2025 a bude navazovat na již stávající úsek Všeborovice - Šemnice. Jedná se o náročnou stavbu, bude potřeba... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Cykloturistika (tag46)

Znojemský audit - familyfriendlycommunity rodině-přátelská-obec

Znojemský audit - familyfriendlycommunity rodině-přátelská-obec
01. 02. 2024 | Znojmo využívá dvou dotačních programů - pro nově vznikající lékaře a nově - na vybudování nového prostoru pro děti nad 12let. Ve Znojmě to bude skate park. Opatření je ale více. Záchytná parkoviště, navýšení délky cyklostezek, cykloboxy, nový prostor pro sociální služby. Více zde. číst dále
Štítky: Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Bezpečné cesty do školy

Bezpečné cesty do školy
31. 01. 2024 | Program Bezpečné cesty do školy řeší - že každý čtvrtý prvňák vnímá cestu do školy jako nebezpečnou. Děti by rády chodily pěšky, jezdily na kole, koloběžce. A každé čtvrté dítě jezdí do školy autem. Zároveň 75 % rodičů požaduje u škol bezpečnější cesty pro chodce a více než polovina rodičů se přiklání pro větší zklidnění dopravy u školy. Víme... číst dále
Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Sdílená kola v Písku

Sdílená kola v Písku
23. 01. 2024 | Sdílená kola jsou jedním z nejúčinnějších prostředků, jak znásobit používání kol ve městě. Ze začátku lidé hodně jezdí na těch půjčovaných, později oprašují svoje vlastní kola. Co bikesharing v Písku? Více zde. číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Cyklostezka po tělese zrušené železnice Chrást - Bukovec (Plzeň)

 Cyklostezka po tělese zrušené železnice Chrást - Bukovec (Plzeň)
22. 01. 2024 | Od léta se tohoto roku  2024 se budete moci projet na kole mezi Bukovcem (na okraji Plzně) a Chrástem. Správa železnic z bývalé dvoukolejné železniční tratě nechala odstranit pražce. Vznikne zde tři a půl metru široká a cca 5km dlouhá asfaltová cesta. Všechno zlé je k něčemu dobré. Zdroj: Plzeňský deník a mapy.cz číst dále
Štítky: Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Prostějov - proměna Žižkova náměstí

Prostějov - proměna Žižkova náměstí
22. 01. 2024 | Ubudou parkovací místa a vzniknou nové odpočinkové zóny pro chodce, alej stromů, ekologická opatření - zadržování dešťové vody. Kamená dlažba nahradí původní asfalt, přibudou lavičky, osvětlení i vodní prvky. Vznikne sdílená zóna pro pěší a cyklisty. Podrobněji zde. Foto zdroj: Prostějovský večerník. číst dále
Štítky: Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Cyklotrasa mezi Štúrovom a Chľabou

Cyklotrasa mezi Štúrovom a Chľabou
22. 01. 2024 | Na cyklotrase Eurovelo 6 byl dokončen úsek mezi Štúrovem a Chĺaba. Jedná se o 17km úsek. Tato cyklotrasa spojuje Štúrovo s s Ipolydamásd mostem a pokračuje do Budapešti. Jedná se o projekt přeshraniční spolupráce Interreg Slovensko - Maďarsko "Bike Paradise". Více zde. Zdroj současná mapa: googlemaps.com číst dále
Štítky: Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Barcelona investuje do kvality života a zdraví!

Barcelona investuje do kvality života a zdraví!
16. 01. 2024 | Barcelona kvůli zdraví svých spoluobčanů, kvůli klimatické změně, kvůli kvalitě života přeměňuje město k lepšímu. Více zeleně, více parků, z křižovatek dětská hřiště. Před pár lety naprosto nemyslitelné, dnes realita. Více zde. číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32)

Školy řeší nápor mama taxi

Školy řeší nápor mama taxi
10. 01. 2024 | To, že před některými školami jsou dopravní problémy, to víme všichni z praxe. Uvědomme si, jak je důležité, aby děti (ale samozřejmě i dospělí) chodili pěšky (jezdili na kole, koloběžce atp.), je to nejlepší trénink pro tělo i pro výkonnost mozku. Ale... Dopravní plánování s tím ruku v ruce zatím nejde.  Kvůli množství aut i chodců vznikají ráno před některými... číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Pěší a cyklistické novinky v ČR

Pěší a cyklistické novinky v ČR
03. 01. 2024 | Lávka pro pěší a cyklisty v Děčíně V roce 2024 by měla začít mnoho let odkládaná stavba lávky pro pěší a cyklisty, která bude zavěšená na železniční most mezi děčínským hlavním a východním nádražím. Její vybudování zpříjemní a urychlí pro pěší a cyklisty cesty mezi oběma centry Děčína. Stavba by měla vyjít zhruba na 74 milionů korun. Město si od... číst dále
Štítky: Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Nové cyklistické spojení mezi Lipenskem a Vyšehradskem

Nové cyklistické spojení mezi Lipenskem a Vyšehradskem
18. 12. 2023 | Nový cyklistický úsek Loučovice - Vyšší Brod je v provozu. Pro cyklisty to znamená lepší komfort a rozhodně větší bezpečnost. A pro místní?  Ekonomický příjem z turismu. Zdroj: Budějcká drbna. Pátek, 15. prosince 2023, 15:31 V provozu je další část Vltavské cyklostezky. Nově mohou cyklisté využívat úsek Loučovice - Vyšší Brod. Nově zprovozněná trasa měří... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Co je to PIARC?

Co je to PIARC?
15. 12. 2023 | PIARC je Světová silniční asociace založená za účelem podpory spolupráce u témat souvisejících se silniční dopravou a infrastrukturou. PIARC byla založena v roce 1909, je mezinárodní, nepolitická a nezisková a již ve více než 120 zemích. Integruje odborníky z oblasti silniční dopravy a infrastruktury, uveřejňuje jejich doporučení a zprávy. Výsledky jsou široce přístupné... číst dále
Štítky: Koordinátor mobility (Role města, tag5), Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10), Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30), Městská logistika a přeprava zboží (Dobrá praxe, tag31), Ostatní (Občan, tag41)

Finsko - údržba pěší a cyklistické infrastruktury

Finsko - údržba pěší a cyklistické infrastruktury
12. 12. 2023 | V zimních podmínkách jsou pěší a cyklistické trasy většinou pokryty uježděným sněhem. Do dvou hodin se zahajuje protismyková úprava. Uklouznutí na pěších a cyklistických trasách se předchází posypem nebo zdrsněním. Před zahájením údržby může být na pěších a cyklistických trasách několik centimetrů rozbředlého sněhu Trasy musí být do tří hodin od zahájení... číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Údržba cyklistických stezek od sněhu

Údržba cyklistických stezek od sněhu
10. 12. 2023 | Odklízejí se ve Vašem městě cyklostezky od sněhu? Napište nám. Budeme rádi za všechny Vaše informace. Tým Partnerství pro městskou mobilitu číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Šetříte pohybem po městě CO2? Vídeň vás odmění vstupenkou do galerie

Šetříte pohybem po městě CO2? Vídeň vás odmění vstupenkou do galerie
09. 12. 2023 | Vídeň má připraveno 2000 volných vstupenek na kulturní zážitky pro ty, kteří místo auta budou jezdit na kole, MHD nebo chodit pěšky. Za ušetřených 20 kg CO2 vstupenka pro Vás. Krásná myšlenka podpořit udržitelnou dopravu a kulturu současně! Více zde. číst dále
Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Kampaně (Občan, tag35)

Středočeský kraj chce vybudovat další část cyklostezky Greenway Jizera

Středočeský kraj chce vybudovat další část cyklostezky Greenway Jizera
08. 12. 2023 | Jde o cyklostezku Greenway Jizera z Loukova do Bakova nad Jizerou. Cíl projektu je umožnění bezpečného pohybu pěších a cyklistů na dálkové páteřní cyklotrase v daném území tak, aby co nejméně využívali silnice. Více zde. číst dále
Štítky: Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Cestování s kolem v Praze

Cestování s kolem v Praze
05. 12. 2023 | Víte, že za kolo v metru, ani tramvaji, ani v přívoze, ani v lanovce na Petřín neplatíte? Že autobusy v Praze (krom 147 Dejvická - Výhledy a Airport Expres na letiště) kola neberou? Že všechny přívozy přepraví jízdní kola? A ve vlaku s jízdenkou v rámci PID (Pražská integrovaná doprava) jede kolo také zadarmo?  Řeknete si možná, no jo... ale v tramvajích, jen směrem... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Do školy na kole. Kraj buduje v areálech škol přístřešky, nejnovější vznikly v Pelhřimově

Do školy na kole. Kraj buduje v areálech škol přístřešky, nejnovější vznikly v Pelhřimově
02. 12. 2023 | Pelhřimovské gymnázium a obchodní akademie budou mít stojany na kola v rámci areálu školy.  Skvělá podpora zaměstnanců a dětí, kteří chtějí dojíždět do školy nebo zaměstnání na kole. Jakto, že to u Vás nejde a v Pelhřimově ano? Více zde. číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Bypad - 25 let

Bypad - 25 let
01. 12. 2023 | Potřebujete ve svém městě udělat více pro cyklisty? Chcete si nechat poradit? Již 25.rokem je tu BYPAD, vyškolení odborníci v cyklistické dopravě a jejich lety prověřená metodika. https://www.bypad.org/ číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

50 000 stromů od MasterCard

50 000 stromů od MasterCard
29. 11. 2023 | Vzpomínáte si na Zelenou výzvu 2023 o které jsme psali v půlce října? Organizovala ji ČSOB a MasterCard a zapojili 12 společností z finančního sektoru s více jak 4300 zaměstanci.  Společně nasbírali 2 000 000 zelených kilometrů a společnost MasterCard se zavázala vysadit 50 000 stromů.  Zároveň vzkaz pro všechny: berte tuto výzvu jako takovou rozcvičku a teď rozjeďte... číst dále
Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Kampaně (Občan, tag35)

Chodci sobě - aneb potřeba údržby infrastruktury

Chodci sobě - aneb potřeba údržby infrastruktury
28. 11. 2023 | Oprava chodníků a cyklistické infrastruktury bývá prioritně řešena až po opravě silnic. Aby chodci a cyklisté na sebe upozornili, často píšou emaily na technické oddělení s požadavkem na opravu. V Praze na to funguje aplikace - chodci sobě. Údržba infrastruktury v dobrém stavu je důležitá, aby uživatele neodrazovala od aktivní dopravy. Ve Finsku například cyklisté si... číst dále
Štítky: Digitalizace (Role města, tag4), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Ve Frankfurtu nad Mohanem 20 km/h a konec s parkováním

Ve Frankfurtu nad Mohanem 20 km/h a konec s parkováním
24. 11. 2023 | Od prosince tohoto roku se rychlost vybraných ulic v centru města mění na 20 km/h. Počet parkovišť bude o 300 000 méně. Nejde o to udělat centrum bez aut, ale centrum s co nejméně auty. Zvýšit kvalitu života, zařadit více cyklistů, koloběžkařů a chodců do ulic. Frankfurt přiznává, že tato opatření se setkávají s vlnou kritiky. Čtěte zde. A jaký bude další krok?... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Všude se něco děje

Všude se něco děje
21. 11. 2023 | Co se staví, co se řeší pro cyklisty a chodce v České Republice? Máme pro Vás pár novinek křížem krážem Českou Republikou. Svratku ve Žďárských vrších propojila cyklostezka se sousedním Herálcem  Stezka měří přibližně 3 km, z toho 70m vede přes řeku a přes mokřad po dřevěném mostě. Cyklostezka tak propojí město Svratku ve Žďárských vrších s Herálcem.  Jihlavská... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Do práce na vlastní pohon

Do práce na vlastní pohon
16. 11. 2023 | Nedávno přijel Martin na bílém kole ;o) tak Vám chceme připomenout, že třetí týden v lednu 15. – 21. 1. 2024 proběhne akce Do práce na kole - do práce na vlastní pohon. AkceI je zaměřena individuálně, můžete jezdit na kole, chodit pěšky, či různě to kombinovat. Udělejte něco pro sebe i pro celé Vaše město! P.S.: I Vy, co pracujete z domova, můžete se před prací... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Kampaně (Občan, tag35)

Raná - Louny. Propojení novou cyklotrasou. Využití biokoridoru pod komunikací?

Raná - Louny. Propojení novou cyklotrasou. Využití biokoridoru pod komunikací?
13. 11. 2023 | Vrch Raná známe všichni z Českého středohoří, z něhož pravidelně vzlétají paraglidisti. Dalším cílem, jak zvýšit turistiku v regionu a propojit místa bezpečnou cestou jak pro cyklisty tak pro pěší, je cca 10km cyklotrasa z Rané do Loun. V plánu jsou dokonce i zamýšleny informační cedule a  odpočívky. Více zde. číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Každá aktivita se počítá.

Každá aktivita se počítá.
11. 11. 2023 | Před pár dny skončila naše chodecká výzva 10000kroků. Další se na Vás chystá v dubnu 2024. Tak si třeba vyzkoušejte virtuální challenge a překonejte sami sebe v běhu, cyklistice, jízdě na kolečkových bruslích, v plavání, v chůzi nebo na koloběžce. Výborné pro ty, kterým chybí motivace pro pravidelný pohyb. Aktuální výzvy zde. číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Kampaně (Občan, tag35)

CykloRank Česko 2023: Top města pro cyklisty

CykloRank Česko 2023: Top města pro cyklisty
10. 11. 2023 | CykloRank je žebříček měst sestavený podle množství jejich cyklistické infrastruktury. Do srovnání bylo zařazeno všech 127 měst nad 10 000 obyvatel. První tři vítězné stupně obsadila města: Uničov, Hradec Králové a Pardubice!! Sláva městům, která významně podporují cyklistickou dopravu! Podívejte se na celý dokument zde. číst dále
Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Ostatní (Fakta a čísla, tag16), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Česká republika dopravně

Česká republika dopravně
06. 11. 2023 | Do velkých měst lidé za prací dojíždějí hromadnou dopravou. Rozvinutá města s rozvinutou sítí hromadné dopravy jsou také místem, kde lidé jezdí do práce hromadnými prostředky. Ale malé obce? Města a kraje s méně rozvinutou hromadnou dopravou? Tak tam zase vládne automobil. Jedná se především o karlovarský kraj  a Vysočinu. A kolo? To zase nejvíce jezdí v nížinách... číst dále
Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Ostatní (Fakta a čísla, tag16), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Bezpečnější cyklistika ve světě

Bezpečnější cyklistika ve světě
05. 11. 2023 | Mezinárodní program hodnocení silnic (iRAP) vydal zprávu pod názvem Bezpečnější cyklistika ve světě. Projektový tým spolupracoval s místními partnery na identifikaci cílové sítě, sběru dat, tvorbě map rizik, návrhu bezpečnostních řešení a vyhodnotil infrastrukturu v celkové délce 246 km v Madridu, Barceloně, Bogotě a Fayetteville v Arkansasu a dalších 1 115 "bodových"... číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Zahraniční města (Role města, tag8), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Změna za 20 let - jak se jezdí do práce?

Změna za 20 let - jak se jezdí do práce?
04. 11. 2023 | Spolek Partnerství pro městskou mobilitu pro Vás připravil článek - jak Češi dojíždí za prací teď a jak dojížděli před 20 lety. Výsledky jsou víc než tristní!  Posaďte se, data jsou neúprosná! Za posledních 20 let klesl modal split všech dopravních způsobů v České republice, až na individuální motorovou dopravu. Celých 36% přešlo z trvale udržitelné dopravy... číst dále
Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Ostatní (Fakta a čísla, tag16), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Modal split - Češi do práce

Modal split - Češi do práce
03. 11. 2023 | Spolek Partnerství pro městskou mobilitu analyzoval data ze SLDB z roku 2021, abychom zjistili, jakým způsobem se lidé s trvalým pobytem v ČR dopravují do práce.  Data jsou následující: 61% auto nebo motorka 25% hromadná doprava (meziměstský autobus, vlak a městská hromadná doprava) 10% pěšky 4% kolo Celý článek zde. Další zajímavé informace vyšly na aktualne.cz. Základní... číst dále
Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Ostatní (Fakta a čísla, tag16), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

V Paříži se jezdí 30km/h téměř všude!!

V Paříži se jezdí 30km/h téměř všude!!
02. 11. 2023 | Od 30. srpna 2021 je v celé Paříži s výjimkou okruhu, bulváru Maréchaux a několika dalších silnic omezen provoz vozidel na 30 km/h. Co tím Paříž získala? Větší bezpečnostSnížení rychlosti na pařížských silnicích snižuje počet nehod se zraněním v průměru o 25 %. U vážných a smrtelných nehod může toto snížení dosáhnout více než 40 %. Nižší rychlostní... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Žáci a studenti do škol – jak?

Žáci a studenti do škol – jak?
31. 10. 2023 | Tipli byste si, že:  27% žáků a studentů chodí do školy pouze pěšky 23% žáků autobusem Kde se chodí do školy nejvíce pěšky? v Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezkém. Kde se jezdí nejvíce do škol autobusem? na Vysočině, v Jihočeském kraji, Plzeňském, Královehradeckém, Pardubickém a Zlínském. Kde zase do škol většina... číst dále
Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Ostatní (Fakta a čísla, tag16), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Svitavy a Koclířov spojí nová cyklostezka

Svitavy a Koclířov spojí nová cyklostezka
30. 10. 2023 | Světlo "na konci tunelu" vidí Svitavy s Kocířovem, po letech se konečně dočkají cyklostezky. Město Svitavy žádá o evropskou dotaci k vybudování cyklostezky. Pokud to vyjde, tak v roce 2025 se bude již jezdit v tomto úseku bezpečně. Součástí projektu je výsadba lipové aleje, která čítá 133 stromů. Více info zde. číst dále
Štítky: Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Jak by vypadala Vaše ulice podle holandského vzoru?

Jak by vypadala Vaše ulice podle holandského vzoru?
29. 10. 2023 | Umíte si představit, kdyby Vaši ulici někdo přestavěl dle holanského stylu? Aby v ní bylo více zeleně, chodců a cyklistů? Náročné co? Zkuste tohle: napište název ulice a město na web https://dutchcyclinglifestyle.com/ a za chvilku uvidíte rozdíl! číst dále
Štítky: Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Ženy v bezpečí - praktický manuál pro ženy řidičky, cyklistky a chodkyně

Ženy v bezpečí - praktický manuál pro ženy řidičky, cyklistky a chodkyně
24. 10. 2023 | Ministerstvo dopravy - Besip - vydalo v roce 2017 manuál pro ženy řidičky, cyklistky a chodkyně. Manuál se týká i maminek, shrnuje, co je třeba vědět, když vozíte s sebou dítě v autě, na kole, v MHD nebo v kočárku. Manuál je ke stažení zde. číst dále
Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Ženy (Občan, tag39)

Hurá na cestu. Třeba do Santiaga!

Hurá na cestu. Třeba do Santiaga!
19. 10. 2023 | Říká se, že všechny cesty vedou do Říma, ale více poutníků rozhodně najdete na cestě do Santiaga. Zvolte si trasu, která Vám přijde zajímavá, vyberte dovolenou a vydejte se poznat vzdálené kouty země, lidi podobných zájmů a nepřeberné množství zážitků. Je to na Vás, jestli půjdete pěšky nebo jinak. Je to skvělá očista! Více zde. číst dále
Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Pozitivní účinky lesa na naše zdraví

Pozitivní účinky lesa na naše zdraví
16. 10. 2023 | Ing. Alina Huseynli z Institutu lázeňství a balneologie je známá například svou přednáškou „Terapeutické působení lesního prostředí“. Zmiňuje v ní, že venkovní prostředí je vlastně obrovské zdravotní zařízení, které má blahodárné účinky na zdraví člověka. Např. Snižuje krevní tlak Snižuje hladinu stresových hormonů kortizolu a adrenalinu Snižuje... číst dále
Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Podpora pěší dopravy

Podpora pěší dopravy
15. 10. 2023 | Plánování měst přizpůsobené automobilu zavedlo města do slepé uličky: Ukázalo se, že z míst, která se automobilové dopravě přizpůsobila, zmizel život. Bydlet v oblasti zatížené automobilovým provozem není příjemné a mnoho lidí to přivedlo k rozhodnutí se odstěhovat Tak to byla jen krátká citace. Tento dokument skýtá mnohem víc. Rozhodně doporučejeme k přeč... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Zelená výzva - běžte pěšky, jeďte na kole.... Motivace pro banky a finanční instituce

Zelená výzva - běžte pěšky, jeďte na kole.... Motivace pro banky a finanční instituce
14. 10. 2023 | Společnosti ČSOB a Mastercard vyzývají banky a finanční instituce k zapojení do Zelené výzvy. Vyměňte auta za nohy, kola, koloběžky, skateboardy MHD a sbírejte zelené kilometry. Pomůžete tím nejen sobě, ale i životnímu prostředí. Mastercard se navíc zavázalo podpořit výsadbu stromů v závislosti na počtu ujetých kilometrů. Počty km se počítají mezi prací a domovem. Více... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Kampaně (Občan, tag35)

Do práce na kole! Ale i pěšky!! Počítejte s dalšími výzvami!

Do práce na kole! Ale i pěšky!! Počítejte s dalšími výzvami!
13. 10. 2023 | S výzvou Do práce na kole choďte, běhejte, jezděte na kole či koloběžce na jaře, v létě i v zimě! Podpořte myšlenku aktivní dopravy, posilte vztahy mezi kolegy. Nejbližší výzva je 15. – 21. 1. 2024, tentokrát pro jednotlivce. Více na Automatu. číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Kampaně (Občan, tag35)

Mexiko - pravidelné nedělní jízdy na kole, bruslích atp... Již 15let!!

Mexiko - pravidelné nedělní jízdy na kole, bruslích atp... Již 15let!!
12. 10. 2023 | Již více než 15 let v hlavním městě Mexica - v Mexico city (9 209 944 obyvatel!) se každou neděli zavírají některé ulice pro automobilovou dopravu. "Muévete en bici" (Rozjeď se na kole) je program podporovaný ministerstvem mobility (Semovi), který zve všechny zájemce ke sportovním aktivitám na kole, skateboardu, kolečkových bruslích a pěšky. Například v červnu šlo o trasu... číst dále
Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Zahraniční města (Role města, tag8), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

PATH Symposium 2023

PATH Symposium 2023
10. 10. 2023 | PATH tvoří přední organizace zabývající se udržitelnou mobilitou, které spolupracují na podpoře pěší a cyklistické dopravy. A nedávno, 21.září se konalo první sympozium Partnerství pro aktivní mobilitu a zdraví (PATH), sešli se členové koalice, plejáda odborníků na aktivní cestování a posluchači z řad příznivců pěší a cyklistické dopravy, aby si vyměnili názory... číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Bicibus - Skotsko - Glasgow tzv. Permanentní protest

Bicibus - Skotsko - Glasgow tzv. Permanentní protest
02. 10. 2023 | Chceme Vám představit další zkušenost ze zahraničí, tentokrát ze Skotska. A to, že pokud chcete, aby Vám radnice vyšla vstříc s výstavbou nějaké cyklostezky a podobně, musíte dlouhodobě na sebe upozorňovat. V Glasgow vytvořili skupinu lidí, která doprovází děti do škol na kole. Vyjde jim město vstříc? Celý příběh zde. číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Evropské fondy a podpora výstavby cyklistické infrastruktury

Evropské fondy a podpora výstavby cyklistické infrastruktury
21. 09. 2023 | ŘO IROP dnes 21. 9. 2023 vydal změny textu 35. / 36. výzvy IROP - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - SC 6.1 (MRR / PR). Předmětem změn je posun data ukončení příjmu žádostí o podporu - v 35. výzvě pro méně rozvinuté regiony na 26. 1. 2024, v 36. výzvě pro přechodové regiony na 29. 3. 2024. Dále se mění nejzazší datum ukončení realizace projektu na 30. 9. 2027 a... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Úpravy pro aktivní mobilitu na stezce u kanálu poblíž města Aldermaston jsou v plném proudu

Úpravy pro aktivní mobilitu na stezce u kanálu poblíž města Aldermaston jsou v plném proudu
12. 09. 2023 | V České republice na podporu výstavby bezpečné cyklistické infrastuktury je realizován projekt CYKLOVIZE2030. V Evropě to ovšem není nic výjimečného, případně se i inspirovat zahraničními příklady. Proto představujeme modernizaci 2,5km dlouhé vlečné stezky podél kanálu Kennet and Avon v Aldermastonu v hrabství Berkshire v Severním Irsku.. Jedná se o součást programu Stezky... číst dále
Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Máme klíč k mysli teenagerů: Propojení biologie a behaviorálních změn v cyklistických programech

Máme klíč k mysli teenagerů: Propojení biologie a behaviorálních změn v cyklistických programech
07. 09. 2023 | V tomto článku můžete objevit fascinující interakci mezi biologií a změnami chování u dospívajících, kterou lze využít v cyklistických programech. Sylvia Gauthereau je referentkou pro behaviorální změny a zabývá se složitým fungováním mozku dospívajících a vlivem puberty; ve svém blogu osvětluje, proč dospívající vykazují určité chování a jak je můžeme účinně... číst dále
Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Děti (Občan, tag38)

Rekordní finanční prostředky na nové vídeňské cyklostezky

Rekordní finanční prostředky na nové vídeňské cyklostezky
01. 08. 2023 | Vídeň obdrží od Spolkového ministerstva pro ochranu klimatu dosud největší finanční prostředky na rozvoj své cyklistické sítě. V následujících dvou letech bude město realizovat 50 nových cykloprojektů v hodnotě 57 milionů eur, přičemž ministerstvo zaplatí 50 % nákladů. Díky dlouhodobému úsilí o rozšiřování cyklostezek a podpoře ekologicky šetrné dopravy se jízda... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Transport Day OSN vyhlásila 26. listopad Světovým dnem udržitelné dopravy

Transport Day OSN vyhlásila 26. listopad Světovým dnem udržitelné dopravy
12. 07. 2023 | listopad bude prvním Světovým dnem udržitelné dopravy. Tento den má napomoci k rozvoji bezemisních způsobů například cyklistiky. Článek, který zveřejnila Evropská cyklistická federace pro vás nechal přeložit spolek Partnerství pro městskou mobilitu z.s. jeho originální můžete nalézt ZDE.   zdroj: ECF OSN přijímá novou rezoluci, která vybízí k podpoře udržitelné... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

EHK OSN s podporou ECF vypracuje opatření na podporu cyklistiky s cílem do roku 2030 zdvojnásobit počty cyklistů

EHK OSN s podporou ECF vypracuje opatření na podporu cyklistiky s cílem do roku 2030 zdvojnásobit počty cyklistů
10. 07. 2023 | Společná evropská strategie pro podporu cyklistiky je zásadní pro její rozvoj. Evropská cyklistická asociace ve svém článku informuje o plánu Evropské hospodářské komise OSN o podpoře cyklistiky. Tento článek pro vás nechal přeložit spolek Partnerství pro městskou mobilitu z.s. a jeho originální znění můžete nalézt ZDE.   EHK OSN svolala skupinu expertů včetně ECF,... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Bezpečnost silničního provozu: Bezpečný boční odstup při předjíždění cyklistů

Bezpečnost silničního provozu: Bezpečný boční odstup při předjíždění cyklistů
06. 07. 2023 | Bezpečnou vzdáleností při předjíždění cyklistů se zabývá řada evropských států. Její vymáhání značně komplikuje nedostatečná legislativa pro přeshraniční spolupráci. Spolek partnerství pro městkou mobilitu z.s. pro vás k tomuto tématu přeložil článek Evropské cyklistické federace. Originální text můžete nalézt ZDE.   Autor: Krezofen/ depositphotos.com   V... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Silniční konference 2023: Více bezpečí pro pěší a cyklisty, nové pohledy na veřejný prostor ve městech

Silniční konference 2023: Více bezpečí pro pěší a cyklisty, nové pohledy na veřejný prostor ve městech
01. 07. 2023 | Ve dnech 13. -14. června 2023 proběhla výroční 30. silniční konference, tentokrát v industriálních prostorách ostravského Trojhalí Karolina. Za spolek Partnerství pro městskou mobilitu se zúčastnili tři členové. Témata přednášek spadající pod Partnerství pro městskou mobilitu se týkala konkrétně cyklistiky a veřejného prostoru.   Silniční konference je platformou... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Evropský rok cyklistiky 2024 je na dosah

Evropský rok cyklistiky 2024 je na dosah
26. 06. 2023 | Rok 2024 může být evropským rokem cyklistiky! Philip Amaral ve svém článku popisuje, jak každý občan evropské unie může pomoci tomu aby tomu tak skutečně bylo. Díky spolku partnerství pro městskou mobilitu, který zajistil překlad toho článku si ho můžete přečíst i v češtině. Originální znění článku můžete nalézt ZDE.    Zdroj:ECF   ECF nedávno zaslala... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Unikátní webový portál, prezentující plánované a realizovány cyklistické komunikace v Olomouckém kraji

Unikátní webový portál, prezentující plánované a realizovány cyklistické komunikace v Olomouckém kraji
20. 06. 2023 | Cílem Olomouckého kraje je vybudovat bezpečnou dopravní síť pro cyklisty. Zat tím účelem, ve spolupráci se spolkem Partnertsví pro městskou mobilitu, z.s. a jako součást CYKLOVIZE 2030, vytvořil unikátní webový mapový portál https://olkr.stavbycyklo.cz, na kterém jsou zanesené všechny plánované a realizovány cyklistické komunikace v Olomouckém kraji, včetně návrhů... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Cyklistika je budoucnost, shodují se europoslanci

Cyklistika je budoucnost, shodují se europoslanci
08. 06. 2023 | Počty lidí, kteří usedají na jízdní kolo, v posledních letech viditelně vzrostly. Covidový cykloboom by ale podle europoslanců neměl skončit u rekreačních vyjížděk. Evropa by se měla na cyklistiku dívat i jako na celý průmyslový ekosystém, který má ekonomice co nabídnout. Právě o to by měla Evropská unie a její členské země usilovat, když se řekne budoucnost cyklistiky.... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Cyklovize 2030 se představí na Světové jízdě v Praze

Cyklovize 2030 se představí na Světové jízdě v Praze
02. 06. 2023 | Stovky lidí na jízdních kolech projedou v sobotu 3. června Prahou při akci Světová cyklojízda a Cyklozvonění 2023. Připomenou si tak důležitost toho, co na českých silnicích citelně chybí – respekt, vzájemná ohleduplnost cyklistů a motoristů, a znalost dopravních pravidel. Oslavy Světového dne kola pak pokračují doprovodným programem v A-Parku Ledárny Braník. Návštěvníci... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Argentinská ulice pro cyklisty místo aut. Hlavní město na přání místních zahájí přestavbu důležité ulice

Argentinská ulice pro cyklisty místo aut. Hlavní město na přání místních zahájí přestavbu důležité ulice
12. 05. 2023 | Argentinská ulice v Praze patří jako součást magistrály mezi místa s nejsilnějším automobilovým provozem v metropoli. I ve Vídni se místní Argentinierstraße řadí mezi významnější komunikace, brzy ji však čeká zásadní proměna, která by pro její pražskou jmenovkyni aktuálně byla nepředstavitelná. Ve Vídni totiž místo aut dostanou přednost kola, magistrát chystá... číst dále
Štítky: Rozpočet (Role města, tag3), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Zahraniční města (Role města, tag8), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Liberecký kraj podporuje sdílení kol, vyhlásil dotace pro menší města

Liberecký kraj podporuje sdílení kol, vyhlásil dotace pro menší města
14. 04. 2023 | Liberecký kraj v České republice podniká kroky na podporu sdílení kol v menších městech. O celkem tři miliony korun může požádat deset obcí s rozšířenou působností. V plánu je pilotní program propojení se systémem veřejné dopravy, který umožní lidem po vystoupení z vlaku nebo autobusu pokračovat v cestě na kole. Prvních 15 minut jízdy na kole bude zdarma, a to zejména... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

CYKLOVIZE 2030: bezpečnější cyklistická infrastruktura

CYKLOVIZE 2030: bezpečnější cyklistická infrastruktura
16. 03. 2023 | CYKLOVIZE 2030 je soubor opatření k tvorbě bezpečné dopravní sítě pro moderní prostředky individuální dopravy v České republice.   Na jejím vytvoření pracuje skupina složená ze zástupců jednotlivých krajů pod záštitou Asociace krajů a spolku Partnerství pro městskou mobilitu. CYKLOVIZE 2030 spolupracuje úzce s Pracovní skupinou Ministerstva dopravy zaměřenou na koordinaci... číst dále
Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Proč je důležité mít bezbariérovou národní síť pro cyklisty: příběh Jane

Proč je důležité mít bezbariérovou národní síť pro cyklisty: příběh Jane
08. 03. 2023 | Podpora bezbariérové aktivní mobility je u nás na vzestupu. Pro tělesně postižené je velmi důležitá možnost aktivního pohybu. Stejně důležitý je i pro Jane jejíž příběh pro vás do češtiny přeložil spolek Partnerství pro městkou mobilitu. Pro aktivní bezbariérový pohyb je potřebné odstraňování zábran, které mohou být pro lidi s handicapem nepřekonatelné. Originální... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Nový připravovaný projekt statutárního města Mostu: Naučná cyklostezka krajinou dotčenou těžbou uhlí

Nový připravovaný projekt statutárního města Mostu: Naučná cyklostezka krajinou dotčenou těžbou uhlí
06. 03. 2023 | Trasa je navržena na územích dotčených těžbou hnědého uhlí jižně, západně a severozápdně vůči zastavěnému území statutárního města Mostu. Je vedena po specificky upravených rekultivovaných plochách a mimo jiné propojuje sportovní areály a rekreační území – golf, dostihovou dráhu Hipodorm Most, vyhlídku nad dolem Vršany, autodrom a rekreační areál u jezera... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Evropský parlament vyzývá k zdvojnásobení objemu cyklistiky v Evropě do roku 2030

Evropský parlament vyzývá k zdvojnásobení objemu cyklistiky v Evropě do roku 2030
04. 03. 2023 | Poslanci Evropského parlamentu si uvědomují důležitost cyklistické dopravy a vyzývají k jejímu zvýšení. Spolek Partnerství pro městkou mobilitu, z. s. vám přináší překlad tiskové zprávy Evropské cyklistické federace, která informuje o přijetí rezoluce o zdvojnásobení objemu cyklistické dopravy do roku 2030. Důsledkem této rezoluce by měla být větší podpora aktivního... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Spouštíme nástroj pro výuku o aktivní dopravě v souladu s novými školními osnovami ve Walesu

Spouštíme nástroj pro výuku o aktivní dopravě v souladu s novými školními osnovami ve Walesu
03. 03. 2023 | Tento článek popisuje novou strategii podpory cyklistické dopravy mezi dětmi ve Walesu. Strategie má vést ke snížení automobilové dopravy v ranních dopravních špičkách a zároveň k podpoře zdravého životního stylu Waleských dětí. Spolek Partnerství pro městkou mobilitu, z. s. pro vás připravil překlad tohoto článku, který může inspirovat k podpoře cyklistické dopravy... číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Děti (Občan, tag38)

Česká republika patří mezi evropskou špičku ve výrobě jízdních kol, chybí ale bezpečné cesty

Česká republika patří mezi evropskou špičku ve výrobě jízdních kol, chybí ale bezpečné cesty
01. 03. 2023 | Nizozemí je u nás spojeno nejčastěji s představou moře, větrných mlýnů a jízdních kol. Země cyklistů přitom nemůže České republice upřít prvenství, pokud jde o význam cykloprůmyslu na celkové zaměstnanosti. Kultura na silnicích a ohleduplnost, spolu s dlouhodobou podporou šetrné dopravy, je naopak inspirací pro Českou republiku. Možnosti dalšího rozvoje ukázal seminář,... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Cykloopatření mají smysl, potvrzuje výzkum

Cykloopatření mají smysl, potvrzuje výzkum
16. 02. 2023 | Výzkum zaměřený na dopravu v pražské aglomeraci prokázal, že cyklistická opatření zvyšují bezpečnost nejen cyklistů, ale také automobilistů. Nejbezpečnější jsou cyklostezky. Pokud na sebe cyklostezky, cyklopruhy a další dopravní opatření navazují, výrazně roste počet cyklistů, kteří je využívají. „V posledních čtyřech letech jsme v Praze zaváděli různé... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Cyklostezky za evropské peníze odnikud nikam? Mýtus, Česko buduje síť

Cyklostezky za evropské peníze odnikud nikam? Mýtus, Česko buduje síť
12. 02. 2023 | Jitka Vrtalová ze spolku Partnerství pro městskou mobilitu. z.s. poskytla rozhovor Hospodářským novinám na téma Cyklostezky. Kateřina Zichová z těchto novin z něj vytvořila tento článek "Cyklostezky za evropské peníze odnikud nikam? Mýtus, Česko buduje síť". Češi si během pandemie zvykli na kola, využívají je nejen ve volném čase k rekreaci, ale také jako dopravní prostředek... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Vídeň udržela vysoký počet cyklistů i po covidu. Zlepšuje podmínky a umožnila odbočování na červenou

Vídeň udržela vysoký počet cyklistů i po covidu. Zlepšuje podmínky a umožnila odbočování na červenou
09. 02. 2023 | Jízda na kole, pro Vídeňany tradiční způsob dopravy, získal během pandemických let na další popularitě. Kola ve Vídni zůstala oblíbená i po covidu, počet cyklistů neklesl. I proto jde Vídeň rostoucí poptávce naproti a staví další cykloinfrastrukturu. Od podzimu také přinesla velkou novinku: nové předpisy umožňují cyklistům ve vybraných případech odbočit vpravo i... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Teorie - problémy na cyklistické síti.

Teorie - problémy na cyklistické síti.
02. 11. 2022 | Partnerství pro městskou mobilitu se účastní projektu SABRINA, který řeší otázky bezpečnosti cyklistické infrastruktury na stávajících a plánovaných cyklistických koridorech procházejících devíti zeměmi v Podunají.  Cílem je zlepšit podmínky pro budování a zlepšování infrastruktury pro jízdní kola bezpečným a udržitelným způsobem. Jedním ze způsobů, jak... číst dále
Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Anglie a podpora aktivní mobility

Anglie a podpora aktivní mobility
01. 11. 2022 | V Anglii byla nedávno založena nová organizace Active Travel England, která se ujímá vedení realizace vládního programu pro aktivní dopravu a cestování. Organizace vznikla na základě jednoho ze závazků plánu 2020 Gear Change – Odvážná vize pro pěší a cyklistickou dopravu. Došlo také k jmenování Chrise Boardmana národním komisařem pro cyklistickou a pěší dopravu v... číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Publikace THE PEP „Chůze a jízda na kole: nejnovější poznatky na podporu tvorby politik a praxe“.

Publikace THE PEP „Chůze a jízda na kole: nejnovější poznatky na podporu tvorby politik a praxe“.
31. 10. 2022 | Jsme rádi, že se s Vámi můžeme podělit o publikaci THE PEP „Chůze a jízda na kole: nejnovější poznatky na podporu tvorby politik a praxe“. Tato publikace komplexním způsobem představuje důvody, proč a jak podporovat chůzi a jízdu na kole jako aktivní způsoby dopravy. uvedené důvody vychází z nejnovějších poznatků vědeckých výzkumů i z praxe v oblasti plánování.... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Výstavbu nových cyklostezek i rekonstrukci stávajících podpoří nové výzvy IROP téměř 3 miliardami korun

Výstavbu nových cyklostezek i rekonstrukci stávajících podpoří nové výzvy IROP téměř 3 miliardami korun
13. 10. 2022 | Výstavba a rekonstrukce cyklostezek i jejich doprovodné infrastruktury. Na to se zaměřují dvě nové výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) spravovaného Ministerstvem pro místní rozvoj. Připravené jsou téměř 3 miliardy korun, čímž se IROP 2021 – 2027 stává dosud největším programem na podporu cyklodopravy v České republice. „Díky právě vyhlášeným... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Vyhlášení výzev v aktivitě Infrastruktura pro cyklistickou dopravu specifického cíle 6.1 IROP 2021-2027

Vyhlášení výzev v aktivitě Infrastruktura pro cyklistickou dopravu specifického cíle 6.1 IROP 2021-2027
11. 10. 2022 | Dne 11. 10. 2022 byly vyhlášeny výzvy v aktivitě Infrastruktura pro cyklistickou dopravu specifického cíle 6.1 IROP 2021-2027:  35. výzva IROP - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - SC 6.1 (MRR) – dokumentace k výzvě je dostupná na odkaze: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/35vyzvairop 36. výzva IROP - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - SC 6.1 (PR) – dokumentace... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Lidé ve Vídni si mohou zažádat o finanční příspěvek na koupi cargo kola. Město jim přispěje až tisíc euro

Lidé ve Vídni si mohou zažádat o finanční příspěvek na koupi cargo kola. Město jim přispěje až tisíc euro
07. 10. 2022 | Zatímco v Čechách se cargo kola vidí jen zřídka, ve Vídni jejich koupi přímo podporuje město, a to v maximální výši tisíc euro. Vídeňská radnice v nich totiž vidí alternativní dopravní prostředek, který je šetrný k životnímu prostředí. Město navíc přispívá i na speciální cargo kola upravená pro vozíčkáře. Nákladní kola, tzv. cargo kola, jsou nejvíce... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

ECF napsala dopis ministrům dopravy zemí EU: Využijte příležitosti a zrychlete rozvoj cyklistiky ve vaší zemi

ECF napsala dopis ministrům dopravy zemí EU: Využijte příležitosti a zrychlete rozvoj cyklistiky ve vaší zemi
20. 09. 2022 | ECF: Právě teď je čas investovat do rozvoje cyklistiky V žádné jiné době nebyla cyklistika pro naši mobilitu tak naléhavou prioritou jako v současnosti. Domníváme se, že právě teď nastala pro členské státy EU mimořádně vhodná příležitost k tomu, aby ukázaly obnovenou politickou vůli, přijaly nové strategie a upravily rozpočty pro mobilitu tak, abychom mohli začít... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Ostrava: Spojení Poruby s centrem města je bezpečnější pro cyklisty

Ostrava: Spojení Poruby s centrem města je bezpečnější pro cyklisty
10. 08. 2022 | Městská třída 28. října – Opavská je jednou z nejvýznamnějších tepen v Ostravě, představuje přímé spojení z Moravské Ostravy do Poruby, je dlouhá 12 km. V jejím okolí žije 100 tisíc lidí, kteří na ní tráví čas a pohybují se po ní pěšky, autem, v MHD nebo na kolech. Aktuální opatření je jednou z dílčích etap projektu pro zkvalitnění městské třída... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Šest evropských zemí vyzývá k vytvoření cyklistické strategie EU

Šest evropských zemí vyzývá k vytvoření cyklistické strategie EU
20. 07. 2022 | U příležitosti Světového dne jízdního kola (3. 6. 2022) šest zemí EU pod vedením Belgie podepsalo „Evropskou cyklistickou deklaraci“, v níž vyzývá Evropskou komisi, aby vypracovala "řádný akční plán na úrovni EU", kterým by náležitě podpořila rozvoj cyklistiky. Výzvu podpsalo Rakousko, Belgie, Dánsko, Irsko, Lucembursko a Nizozemí. Přidá se k výzvě i Česká republika? Oznámení... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Zahrada Park Krajina: Aktivní mobilita a Cena Víta Brandy

Zahrada Park Krajina: Aktivní mobilita a Cena Víta Brandy
26. 06. 2022 | Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. zveřejňuje se souhlasem článek Aktivní mobilita a Cena Víta Brandy od Ing. Martiny Havlové, Ph.D., autorizované krajinářské architektky České komory architektů. Článek vyšel v časopise Zahrada Park Krajina, vydávaného SZKT (Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu). Více o Ceně Víta Brandy. Cílem bylo ocenit realizace... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Kampaně (Občan, tag35)

Udělejte Vaše cyklostezky atraktivnější!

Udělejte Vaše cyklostezky atraktivnější!
20. 06. 2022 | Hustá síť cyklostezek přináší cyklistům jízdu městy, atraktivními místy a vede je skrze historické památky a podél přírodních útvarů světového formátu. Pro odpočinek, doplnění energie a refresh zájemců o cyklistiku vznikají podél stezek a tras odpočinková zařízení. Jedním z nich je moderně řešený a optimálně vybavený, energeticky soběstačný PIT STOP vyráběný... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

CycleRAP: Nový nástroj hodnocení rizik pro cyklisty a uživatele lehké mobility

CycleRAP: Nový nástroj hodnocení rizik pro cyklisty a uživatele lehké mobility
18. 06. 2022 | Na konferenci Velo-city ve slovinské Lublani byl 14. května představen nástroj CycleRAP, a to v návaznosti na řadu úspěšných pilotních projektů v Evropě a čtyři roky výzkumu ve spolupráci s odborníky v oblasti cyklistiky a dopravní bezpečnosti. CycleRAP je jednoduchá, cenově dostupná a rychlá metoda pro evaluaci bezpečnosti silniční a cyklistické infrastruktury. Jejím... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Ve Vídni roste počet cyklistů. Čeká na ně další vylepšení.

Ve Vídni roste počet cyklistů. Čeká na ně další vylepšení.
10. 06. 2022 | Počet lidí ve Vídni, kteří denně nebo víckrát za týden usedají na kolo, se neustále zvyšuje. Podle dat rakouské organizace VCÖ zabývající se mobilitou se počet cyklistů od roku 2007 téměř zdvojnásobil. Mezi další kroky, které mají za cíl zatraktivnit jízdu na kole, patří otevření jednosměrných ulic pro obousměrnou jízdu i zavedení minimálního odstupu od cyklisty... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Význam geoportálu geoportálu Státního pozemkového úřadu pro rozvoj cyklistické dopravy

Význam geoportálu geoportálu Státního pozemkového úřadu pro rozvoj cyklistické dopravy
16. 02. 2022 | Cílem geoportálu Státního pozemkového úřadu je prezentovat výsledky jeho činnosti formou mapových vrstev a zpřístupnit data ostatním orgánům státní správy a odborné i laické veřejnosti. Geoportál je spuštěn od 1. 9. 2021 v pilotním provozu. V důsledku obsahových i výkonnostních optimalizací může být změna provozních parametrů zaznamenatelná uživatelem. Odkaz... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Polní cesty a podpora cyklistické dopravy

Polní cesty a podpora cyklistické dopravy
24. 01. 2022 | Státní pozemkový úřad (SPÚ) vynaložil v roce 2021 na pozemkové úpravy finanční prostředky v celkové výši 2,965 miliard Kč, což je historicky nejvyšší částka, s kterou kdy SPÚ operoval. Finanční investice týkající se pozemkových úprav lze rozdělit do čtyř základních skupin, a to ekologická opatření za 69 milionů korun, vodohospodářská opatření za 313 milionů... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Nové směrnice pro energetickou náročnost budov zavádějí povinné parkování pro jízdní kola

Nové směrnice pro energetickou náročnost budov zavádějí povinné parkování pro jízdní kola
13. 01. 2022 | Zveřejňujeme překlad článku, který zpracoval Fabian Küster, z Evropské cyklistické federace, a to na téma nové směrnice pro energetickou náročnost budov zavádějí povinné parkování pro jízdní kola Článek vyšel dne 22. 12. 2021. Podle návrhu Evropské komise na novou revizi směrnic o energetické náročnosti budov musí být ve všech nových i rekonstruovaných obytných... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Analýza ECF: nový evropský Rámec pro městskou mobilitu je pro cyklistiku velkým vítězstvím

Analýza ECF: nový evropský Rámec pro městskou mobilitu je pro cyklistiku velkým vítězstvím
12. 01. 2022 | Zveřejňujeme překlad článku, který zpracoval Philip Amaral, a to na téma podpory aktivní mobility v rámci nového evropského Rámce pro městskou mobilitu. Článek vyšel dne 22. 12. 2021. Svým obsahem je inspirací pro plánovánou mezinárodní konference o proměnách městské a aktivní mobility, která proběhne ve dnech 17. - 18. 5. 2022 v Jihlavě. Článek Nový Rámec Evropské... číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Summit o změně klimatu COP26. Díl 5 - Vyšší počty cyklistů pomohou v boji s klimatickou změnou

Summit o změně klimatu COP26. Díl 5 - Vyšší počty cyklistů pomohou v boji s klimatickou změnou
09. 12. 2021 | Středa 10. listopadu byla na konferenci COP26 v Glasgow zaměřena na Den pro dopravu. V tomto kontextu spolek Partnerství pro městskou mobilitu sleduje aktivity Evropské cyklistické federace, která se již několik týdnů zabývá zvyšováním povědomí o faktu, který v jednáních o klimatu bývá stále opomíjen, a to je význam investic do rozvoje cyklistiky v našem úsilí o naplnění... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Palec nahoru OSTRAVĚ! Na městskou tepnu zkouší přilákat více cyklistů

Palec nahoru OSTRAVĚ! Na městskou tepnu zkouší přilákat více cyklistů
02. 12. 2021 | Ostrava se nebojí experimentovat. Po vzoru řady dalších evropských i světových měst se i zde rozhodli podpořit městskou cyklistickou dopravu pomocí rychlých nestavebních opatření. S relativně nízkým rozpočtem a bez omezení jiných druhů dopravy. Kde? Na významné městské třídě 28. října v Ostravě. Návrhy, jak na ní zlepšit život cyklistům, vyplynuly ze širších... číst dále
Štítky: Rozpočet (Role města, tag3), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

V červnu Vídeň evidovala rekordní počet cyklistů

V červnu Vídeň evidovala rekordní počet cyklistů
23. 11. 2021 | Tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně Eurocomm-PR Praha   Rekordní počet čítající bezmála 1,4 miliónů cyklistů předčil v červnu veškerá očekávání organizace VCÖ, která se monitoringem cyklistické dopravy ve Vídni zabývá. Červnový výsledek je tak doposud nejvyšší naměřenou hodnotou od počátku měření. V meziročním srovnání se podle zástupců... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Co odhalil Evropský týden mobility ve Vídni? Skoro polovina tamějších domácností nevlastní auto

Co odhalil Evropský týden mobility ve Vídni? Skoro polovina tamějších domácností nevlastní auto
14. 11. 2021 | Tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně Eurocomm-PR Praha   Až do středy 22. září probíhá napříč městy u nás i v zahraničí Evropský týden mobility. Pro Vídeň je přitom ten letošní již dvacátý v řadě. Podle dostupných dat to však vypadá, že Vídeň na udržitelný způsob dopravy sází celoročně a ne jen jeden týden v roce. Skoro dvě třetiny... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Chůze a jízda na kole či elektrokole pomáhají zmírnit klimatické změny

Chůze a jízda na kole či elektrokole pomáhají zmírnit klimatické změny
03. 11. 2021 | Podle nejnovější studie, vedené vědci z Oxfordské univerzity, může rozvoj cyklistiky (včetně e-cyklistiky) a pěší dopravy pomoci zmírnit klimatickou krizi – a to i v případě, že auto nahradíte aktivní dopravou pouze na jeden den v týdnu. Pozvali jsme jednoho z autorů, doktora Christiana Branda, aby nám k tomuto tématu řekl víc. Je vysoce nepravděpodobné, že by... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Postavte to a oni přijdou – opravdu to tak je?

Postavte to a oni přijdou – opravdu to tak je?
02. 11. 2021 | Vybudujte cyklostezku a uvidíte, že na ní cyklisté budou jezdit. Statistiky však neukazují, kdo vlastně nové cyklostezky skutečně využívá. Londýnský projektový ředitel Sustrans James Wheale se zabývá otázkou, proč je nutné, aby součástí projektů zaměřených na budování nové infrastruktury byly i iniciativy cílené na změnu dopravních návyků. Jak tomu problému... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32)

Elektrokola místo emisí z aut: Francie zavádí inovativní program šrotovného

Elektrokola místo emisí z aut: Francie zavádí inovativní program šrotovného
01. 11. 2021 | Autor: Holger Haubold Na základě intenzivního úsilí ze strany FUB, francouzské členské organizace ECF, schválili zákonodárci ve Francii nové opatření, díky kterému mohou majitelé zastaralých typů osobních aut, kteří se rozhodnou svůj vůz dát k likvidaci, získat až 2500 euro na zakoupení elektrokola. 1. dubna hlasovali zákonodárci ve francouzském Národním shromáždění... číst dále
Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Zahraniční města (Role města, tag8), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Jak cyklistika změnila můj život: příběh vietnamské spisovatelky ve Skotsku

Jak cyklistika změnila můj život: příběh vietnamské spisovatelky ve Skotsku
01. 11. 2021 | Ngan Nguyenová je vietnamská spisovatelka, která žije ve Skotsku a plní si zde svůj sen – naučit se psát v angličtině. Podělila se s námi o svůj vlastní příběh, kde vysvětluje, jak jízda na kole funguje jako její inspirace ke kreativitě a nabízí zklidnění do celého života. Jízda na kole změnila můj život Ani v těch nejdivočejších snech jsem si nepředstavovala,... číst dále
Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Ostatní (Občan, tag41)

Nejrozsáhlejší hodnocení městské cyklistické dopravy ve Spojeném království

Nejrozsáhlejší hodnocení městské cyklistické dopravy ve Spojeném království
01. 11. 2021 | Tim Burns Senior Policy and Partnerships Advisor at Sustrans   V tomto měsíci ve 14 městech, obcích a městských regionech napříč zeměmi Spojeného království spouštíme další soubor zpráv Bike Life. A v následujícím měsíci zahájí své zpravodajství první Bike Life městský region mimo území Spojeného království: metropolitní oblast Dublin. Součástí programu... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Samoobslužné cykloservisy - proč jsou důležité pro rozvoj aktivní mobility

Samoobslužné cykloservisy - proč jsou důležité pro rozvoj aktivní mobility
31. 10. 2021 | Co to vlastně je? Samoobslužný cykloservis je samostatně stojící jednotka, vybavená nářadím, které je nutné k seřízení jízdního kola nebo opravě běžných mechanických problémů. Cykloservisy lze instalovat na mnoha místech, kde napomáhají tomu, aby ti, kdo na kole jezdí, měli větší chuť vytrvat, a ti, kdo ještě nejezdí, se do toho s chutí pustili. Jejich jednoduchá... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)

Aktivní dojíždění a jeho zdravotní přínosy

Aktivní dojíždění a jeho zdravotní přínosy
30. 10. 2021 | Kieran Turner je asistentem výzkumu ve Výzkumném středisku fyzické aktivity pro zdraví (PAHRC) při University of Edinburgh. Na následujících řádcích shrnuje, jaké přínosy získáme začleněním fyzické aktivity do každodenního dojíždění do práce či do školy, a vybízí k účasti v iniciativě Scottish Workplace Journey Challenge, která může zábavnou formou motivovat... číst dále
Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Lítačka na sdílená kola? Novinku zavádí i Vídeň

Lítačka na sdílená kola? Novinku zavádí i Vídeň
14. 10. 2021 | Tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně Eurocomm-PR Praha 1. října 2021 Vídeň, podobně jako Praha, propojí nabídku dopravního podniku a sdílená kola. V ulicích rakouské metropole se během roku objeví 3 000 nových kol, která budou trvale jezdit přímo v barvách dopravního podniku. Držitelé předplatných kuponů si navíc kola půjčí za poloviční tarif,... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)

Jubilejní desátý ročník evropských cen greenways proběhl ve Valencii s českou účastí

Jubilejní desátý ročník evropských cen greenways proběhl ve Valencii s českou účastí
12. 10. 2021 | Brno (12. října 2021) – Evropská asociace zelených stezek – Greenways zastoupená v ČR Partnerství, o.p.s. ve spolupráci s hostitelským španělským regionem Valencia a španělskou Nadací železnic (FFE) ocenila první říjnový den v rámci mezinárodní konference o greenways nejlepší Evropské zelené stezky – Greenways 2021.   Již desátého ročníku evropských cen se... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

S aktivní dopravou je stárnutí jednodušší

S aktivní dopravou je stárnutí jednodušší
04. 10. 2021 | Andy Cope (Sustrans Head of Impact and Insight) vysvětluje, jak probíhá naše spolupráce s Centrem pro kvalitní stárnutí. Společně chceme zjistit, jak pomoci lidem ve středním věku (od 50 do 70 let) k využití aktivních způsobů dopravy, a jak si tato věková skupina může udržet, nebo dokonce zvýšit podíl aktivní dopravy ve svém životě. Aktivní doprava, především jízda... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Praha - Suchdol vybízí občany k pohybu

Praha - Suchdol vybízí občany k pohybu
22. 09. 2021 | Městská část Praha - Suchdol podporuje zvýšení zdravé mobility ve městech. Pro občany připravila Evropský týden mobility, v rámci kterého se konal i Den bez aut. Na Suchdolském náměstí, v městské části Praha - Suchdol, se konal světově rozšířený Den bez aut. Akce každoročně poukazuje na přijatelnější způsoby dopravy a podporuje omezování městského automobilismu.... číst dále
Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Aktivní občan, NNO (Občan, tag36)

Dřív než automobil tady bylo jízdní kolo.

Dřív než automobil tady bylo jízdní kolo.
01. 09. 2021 | Historie jízdního kola však není zdaleka tak jednoduchá, jak byste se mohli domnívat. O tom, jak jízdní kolo skutečně vzniklo, se vedou spory a existuje řada dezinformací a protichůdných příběhů. Každoročně se dokonce koná konference Historie jízdního kola s cílem objasnit některé podrobnosti k tématu. Jistě víme jen to, že podoba tehdejších jízdních kol byla na... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Ve Vídni roste zájem o nákladní elektrokola. Radnice proto navyšuje dotace pro firmy

Ve Vídni roste zájem o nákladní elektrokola. Radnice proto navyšuje dotace pro firmy
19. 08. 2021 | Ve Vídni stoupá obliba nákladních elektrokol u firem. Vídeňská radnice, která jejich nákup dotuje, proto navýšila dotační prostředky o dalších 200 tisíc euro. Částka, kterou tak mohly firmy celkem čerpat, se vyšplhala na 1 milión euro. Zatím nabídku města využilo 214 vídeňských firem, dalších 148 na nákladní elektrokolo čeká. Zájem ze strany firem je podle vídeňské... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Městská logistika a přeprava zboží (Dobrá praxe, tag31)

Chodíme a jezdíme na kole - během menopauzy

Chodíme a jezdíme na kole - během menopauzy
18. 08. 2021 | Menopauza je přirozenou součástí stárnutí a dostavuje se průměrně mezi 45. a 55. rokem věku ženy. Aktivity jako jízda na kole a rychlá chůze mohou přispět ke zvládání symptomů menopauzy, s nimž se potýká 75 % žen. Některé z nich mohou být dost vážné a ovlivňovat každodenní život ženy. Pravidelná pohybová aktivita, jakou může být i chůze a jízda na kole, pomáhá... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Všechno v životě je lepší v sedle jízdního kola

Všechno v životě je lepší v sedle jízdního kola
13. 08. 2021 | Autorkou toho článku je Tracy Metzová. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu zajistil překlad. „Zeptejte se Holanďanů, proč tak často jezdí na kole, oni jen pokrčí rameny: ‚Je to prostě součást naší kultury‘, a přitom zapomínají na rozsáhlou síť infrastruktury, která jim to tak usnadňuje. Zeptejte se Američanů, proč tak často jezdí autem, a výsledek bude stejný.... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Cyklistické organizace reagují na balíček Evropské komise „Fit for 55“

Cyklistické organizace reagují na balíček Evropské komise „Fit for 55“
05. 08. 2021 | Evropská komise ve svém balíčku „Fit for 55“ promeškala skvělou příležitost navrhnout radikální transformační posun směrem od silniční motorové dopravy, která je významným znečišťovatelem ovzduší. Pokud chce EU do roku 2030 snížit množství emisí o 55 %, musí výrazně navýšit podíl cyklistiky ve všech evropských státech. Pod názvem „Fit for 55“ Evropská... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Strade Aperte. Skutečné kilometry nebo mentální krůčky směrem ke změně chování?

Strade Aperte. Skutečné kilometry nebo mentální krůčky směrem ke změně chování?
02. 08. 2021 | Vzhledem k tomu, že mnoho lidí volí možnosti aktivní mobility, jako je chůze nebo jízda na kole, byla městskými správami zavedena různá opatření pro podporu aktivní mobility a snížení zatížení veřejné dopravy. Mnoho měst rozšířilo svoji přechodnou infrastrukturu alternativní mobility k vytvoření trvalých řešení. Italské město Milán se inspirovalo různými městy... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Pedestrianizace. Slyšeli jste o ní?

Pedestrianizace. Slyšeli jste o ní?
31. 07. 2021 | Pedestrianizace celých ulic může být opatřením blokujícím přístupnost určitých oblastí pro provoz osobních aut. Drobnější opatření v oblasti infrastruktury však také mohou mít významný vliv na bezpečnost chodců. Německá studie poukázala na různá opatření menšího rozsahu a jejich účinky. Jednalo se například o ostrůvky pro pěší, rozšíření obrubníků pro... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Žádné energeticky úsporné budovy bez vhodných parkovacích prostor pro jízdní kola a bez možnosti nabíjení elektrokol

Žádné energeticky úsporné budovy bez vhodných parkovacích prostor pro jízdní kola a bez možnosti nabíjení elektrokol
28. 07. 2021 | Doprava a stavebnictví jsou dvě odvětví, která mají zásadní význam pro dosažení cíle EU snížit do roku 2030 emise o 55 %. ECF v tomto článku představuje možnost, jak začlenit parkování pro jízdní kola a nabíjecí zařízení pro elektrokola do Směrnice o energetické náročnosti budov. 14. července zveřejnila Evropská komise obsáhlý balíček „Fit for 55“ s několika... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Velká Británie a Belgie povzbuzují k aktivní mobilitě

Velká Británie a Belgie povzbuzují k aktivní mobilitě
20. 07. 2021 | Motivace k aktivní mobilitě může mít výrazný dopad. V mnoha zemích existují motivační programy již dlouho, například se jedná o iniciativu „cycle to work“ (do práce na kole) ve Velké Británii, nabízející osvobození od daně při zapůjčení nebo koupi jízdních kol a patřičného vybavení. Podobné příklady lze nalézt v Belgii, zemi se sklonem k používání osobních... číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Kampaně (Občan, tag35)

Dotační možnosti na cyklistickou infrastrukturu

Dotační možnosti na cyklistickou infrastrukturu
05. 07. 2021 | S ohledem na velký zájem obcí o informace o dotačních možnostech na cyklistickou infrastrukturu zpracoval Odbor strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje přehled, který ve formě PowerPointové prezentace naleznete v příloze. Prezentace je rozčleněna do několika částí – krajské dotační programy, dotace Státního fondu dopravní infrastruktury, evropské... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Představujeme inovativní projekt: CycleRAP

Představujeme inovativní projekt: CycleRAP
26. 05. 2021 | V důsledku pandemie nemoci COVID-19 došlo k prudkému nárůstu počtu cyklistů, ale např. i aplikací zaměřených na dovoz jídla nebo na sdílení jízdních kol či elektrokol. Proto je v současnosti připravována druhá generace modelu CycleRAP. Přípravu vedou odborníci z dvaceti celosvětových organizací. Koncept CycleRAP vznikl v roce 2015 společným úsilím iRAP, Královského... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Byl schválený Panevropský plán na podporu cyklodopravy

Byl schválený Panevropský plán na podporu cyklodopravy
20. 05. 2021 | Ve Vídni byla dne 18. května 2021 podepsána tzv. Vídeňská deklarace, jejíž součástí byl i Panevropský plán na podporu cyklistické dopravy. Dokument byl podepsán na 5. schůzce ministrů dopravy, zdravotnictví a životního prostředí členských zemí UNECE, včetně zástupců českého ministerstva dopravy a ministerstva životního prostředí. Dokument, který se stane základním... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

#Bikeconomics: podpora cyklodopravy se vyplatí

#Bikeconomics: podpora cyklodopravy se vyplatí
16. 05. 2021 | Jízda na kole má celou řadu přínosů, dokazují studie z celého světa. Jejich přehled zpracovali členové proslulé nizozemské organizace Dutch Cycling Embassy. Český překlad je k dispozici díky týmu portálu Městem na kole.Infografiku #Bikeconomics najdete ke stažení pod tímto článkem.  Jde o přehledně a moderně zpracovaný leták, který shrnuje všechna pozitiva rozvoje... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Stát investuje peníze do cyklostezek, nemá ale přehled o jejich stavu, délce ani využití.

Stát investuje peníze do cyklostezek, nemá ale přehled o jejich stavu, délce ani využití.
11. 05. 2021 | NKÚ prověřil výstavbu a opravy cyklistické infrastruktury, tedy cyklostezek a parkovacích zařízení pro jízdní kola. Na cyklostezky šly v letech 2013 až 2020 z veřejných peněz celkem 3 miliardy korun. Z toho více než 1,8 miliardy korun bylo v letech 2014 až 2020 z fondů EU. Kontrola poukázala mimo jiné na výrazné rozdíly v jednotkových cenách při stavbě cyklostezek. Politiku... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Příručka řešení odstavování kol v Amsterdamu:

Příručka řešení odstavování kol v Amsterdamu:
28. 03. 2021 | Stáhněte si pro inspiraci novou příručku řešení odstavování kol v Amsterdamu:  https://handshakecycling.eu/resources/best-practices-%E2%80%93-inner-city-bicycle-parking číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Hejtmani i města chtějí v Národním plánu obnovy peníze na cyklostezky

Hejtmani i města chtějí v Národním plánu obnovy peníze na cyklostezky
23. 03. 2021 | Evropské státy včetně České republiky nyní připravují vlastní Národní plány obnovy (NPO). Ty jsou rozcestníkem pro finance z Evropské unie a mají pomoci znovu nastartovat ekonomiku. Mnohé země z nich směřují peníze na efektivní a udržitelnou dopravu, která zažila během pandemie rekordní vzestup – na tu cyklistickou. Hejtmani a města společně požadují vyčlenit na... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Aktivní mobilita pomáhá transformovat městské části

Aktivní mobilita pomáhá transformovat městské části
20. 03. 2021 | Alstadt-Süd je velmi hustě obydlená část německého Kolín, kde bylo relizováno několik opatření na podporu chodců a cyklistů. Jde například o úpravy jízdních pruhů pro auta, z nichž jsou nyní vyhrazené cyklopruhy, dále odstranění překážek pro chodce, zajištění kvalitního parkování pro cyklisty, a také přípravu strategie pro pěší dopravu, a to ve spolupráci... číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Nový magazín Městem na kole

Nový magazín Městem na kole
12. 03. 2021 | Magazín Prahou na kole se po téměř 15 letech vývoje přejmenovává a získává novou, přehlednější a vzdušnější podobu pod názvem Městem na kole. Změna názvu završuje mnohaletou cestu, během níž se z amatérské cyklistické mapy Prahy zrodil online magazín, který postupně začal přerůstat hranice svého města a informovat o dění v oblasti cyklistické dopravy nejen v... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

V čem jsme nejlepší v Evropě? Železnice a cykloprůmysl vynesly Česko na první příčky žebříčků

V čem jsme nejlepší v Evropě? Železnice a cykloprůmysl vynesly Česko na první příčky žebříčků
11. 03. 2021 | Evropský atlas mobility vydaný bruselskou kanceláří nadace Heinrich-Böll-Stiftung ukazuje trendy v dopravě i přehled o situaci v Evropě. Dvakrát přitom zmiňuje i Českou republiku - poprvé v souvislosti s železniční sítí a vysokým standardem služeb ve vlacích, podruhé s cykloprůmyslem. V čem se tedy ostatní státy mohou u nás inspirovat?    Víte, že rok 2021 je rokem... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Vídeňská mobilita: skoro každá druhá cesta pěšky nebo na kole

Vídeňská mobilita: skoro každá druhá cesta pěšky nebo na kole
25. 02. 2021 | Pandemie výrazně ovlivnila chování a cestování obyvatel ve městech. Ve Vídni v loňském roce výrazně stoupla obliba jízdy na kole a hlavně chůze. Dohromady se na modal splitu podílí ze 46 procent. Podíl automobilistů zůstal beze změny, naopak znatelně ubylo cestujících v MHD, ukazují data vídeňského dopravního podniku.   Práce z domova, dálková výuka a lockdown. Mnoho... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Přehled doporučení a rad pro projektování stojanů na kola u škol

Přehled doporučení a rad pro projektování stojanů na kola u škol
24. 02. 2021 | Jaké jsou zkušenosti s projektováním stojanů na kola u školy. Jedná se o trochu jinou problematiku, než například projektování parkování pro kola u nádraží nebo na náměstí. Obecně se vychází z faktu, že město, resp. škola nejspíše nebude mít dostatek prostředků na nějakou uzavřenou klec. Jaký typ stojanů je tedy vhodné zvolit, např. pro cca 30 stání? Ocení děti... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Děti (Občan, tag38)

Jak dokázala Lipská Charta změnit Lipsko. Dokáže změnit i naše města?

Jak dokázala Lipská Charta změnit Lipsko. Dokáže změnit i naše města?
12. 02. 2021 | V rámci německého předsednictví EU byla dne 30. listopadu 2020 podepsána „Obnovená Lipská charta: Transformační síla měst pro všeobecné blaho". Dokument je k dispozici také v českém jazyce.  Nová lipská charta, která vychází z Lipské charty schválené roku 2007, je strategický dokument se zaměřením na integrovaný a udržitelný městský rozvoj v Evropě. Zdůrazňuje,... číst dále
Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Slovensko: Cyklodopravu chceme napojit na železnici. Umožní to i evropské fondy

Slovensko: Cyklodopravu chceme napojit na železnici. Umožní to i evropské fondy
02. 02. 2021 | Podobně jako ostatní evropské země připravuje Slovensko Národní plán obnovy a další programové dokumenty pro nový Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) a Fond soudržnosti na období 2021-2027. Je to mimo jiné kvůli nutnosti přizpůsobit investice požadavkům Zelené dohody pro Evropu (Green Deal). Cílem EU je nejpozději do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality. Jde... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Od historických center měst až k nově budovaným oblastem - Rakousko

Od historických center měst až k nově budovaným oblastem - Rakousko
01. 02. 2021 | Existuje celá řada možností, jak zvýšit kvalitu času, který trávíme ve veřejném prostoru. Jednou z nejúčinnějších je snížit provoz motorové dopravy, ať už pomocí pěší zóny, sdíleného prostoru, omezení rychlosti nebo vjezdu motorových vozidel. Město Gmunden (Horní Rakousy) v souladu s dopravním generelem nabízí svým obyvatelům i turistům atraktivní veřejný... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Už je tady ten vánoční čas: #treebybike

Už je tady ten vánoční čas: #treebybike
21. 12. 2020 | Kvalita městského prostoru souvisí s dopravou, o tom mluví i nový newsletter spolku Kolem na kole, tentokrát věnovaný aktuálním vánočním tématům.    Ani stereo rok 2020 se svým novým koronavirem nezměnil nic na tradici, která se šíří po celém světě: když pro vánoční stromek, tak na kole. Že to nejde? Zkuste si najít na sociálních médiích hashtag #treebybike... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Zima? Vídeň hlásí o 20 % více cyklistů

Zima? Vídeň hlásí o 20 % více cyklistů
15. 12. 2020 | Cyklistický boom ve Vídni pokračuje. V listopadu rakouská metropole zaevidovala meziroční nárůst cyklistů o 20 procent, což z letošního listopadu dělá nejsilnější listopad od počátku měření. Kolo se podle organizace VCÖ, která se monitoringem cyklistické dopravy zabývá, stává čím dál více součástí každodenní mobility Vídeňanů.  Stále více Vídeňanů používá... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Do centra Prahy vyjela nákladní elektrokola. Hlavní město otevřelo první cyklodepo pro rozvoz zásilek

Do centra Prahy vyjela nákladní elektrokola. Hlavní město otevřelo první cyklodepo pro rozvoz zásilek
19. 11. 2020 | Na pražské Florenci se ve středu 18. listopadu 2020 otevřelo první městské cyklodepo Depot.Bike. Slouží pro rozvoz zásilek po centru města prostřednictvím nákladních elektrokol. Praha chce tímto krokem ulevit veřejnému prostoru, snížit dopravní zátěž a přispět tak ke zkvalitnění života obyvatel města. Další informace jsou převzaté z tiskové zprávy odboru médií... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Městská logistika a přeprava zboží (Dobrá praxe, tag31)

Evropská rada pro bezpečnost dopravy: Jak na vyšší bezpečnost chodců a cyklistů

Evropská rada pro bezpečnost dopravy: Jak na vyšší bezpečnost chodců a cyklistů
25. 10. 2020 | Milán, Amsterdam, Brusel a Paříž. Všechna tato města se během koronavirové krize rozhodla do ulic vylákat víc lidí na kolech. A to pomocí opatření jako vytváření nových cyklopruhů, cyklostezek či aplikování nových strategií bezmotorové dopravy. To všechno přineslo velký nárůst počtu cyklistů, zrychlení i zpříjemnění dopravy. V Česku se zatím vede vášnivá diskuse... číst dále
Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Stáhněte si metodiku Cyklistika pro všechny - průvodce pro začlenění cyklistiky do měst.

Stáhněte si metodiku Cyklistika pro všechny - průvodce pro začlenění cyklistiky do měst.
17. 08. 2020 | Dnes britská organizace SUSTRANS zveřejnila svou metodiku „Cyklistika pro všechny - průvodce pro začlenění cyklistiky do měst". V čem tato metodika by mohla být přínosná pro nás, když už přeci „všechno víme“? Minimálně ve dvou oblastech. Celá publikace je postavena na příbězích lidí. Dokážete si představit, že by jakákoliv česká metodika vycházela z lidských... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

8 tipů pro novou českou vládní koncepci městské a aktivní mobility

8 tipů pro novou českou vládní koncepci městské a aktivní mobility
03. 08. 2020 | V pondělí 27. 7. 2020 představila britská vláda ukázkovou vizi svých investic do lepší městské mobility za 2 miliardy liber. Detailní plán, chytře rozdělený na investice do tvrdých (rozuměj asfaltových) i měkkých (lidských a strukturálních) opatření. Svět aplaudoval. Na serveru Akademie mobility k tomu byly vydány dvě novinky (30. 7. 2020 a 31. 7. 2020). V úterý 28.... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Plán britské vlády na podporu cyklodopravy - díl II.

Plán britské vlády na podporu cyklodopravy - díl II.
31. 07. 2020 | Nová cyklistická infrastruktura může přinést oživení ekonomiky Infrastruktura pro chodce a cyklisty s potenciálem vzniku 103 000 nových pracovních míst pro další dva roky je jednou z nejlepších investic, které by vláda Spojeného království mohla udělat – takový je závěr ekonomického hodnocení možných projektů, zaměřených na obnovu ekonomiky po epidemii Covid-19,... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Plán britské vlády na podporu cyklodopravy - díl I.

Plán britské vlády na podporu cyklodopravy - díl I.
30. 07. 2020 | Jeden z podstatných vzkazů, kterým britská vláda uvedla do světa nový program na podporu aktivní městské mobility, kterým mimo jiné reaguje na zkušenosti z koronavirové krize, pokračující epidemii obezity a také prosté poznání z Nizozemska či Kodaně, že města, kde se dá dobře pohybovat pěšky či na kole jsou zkrátka lepším místem pro život pro všechny. V programu... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Jaké je postavení bezmotorové dopravy ve strategických dokumentech

Jaké je postavení bezmotorové dopravy ve strategických dokumentech
28. 07. 2020 | Jaké je postavení bezmotorové, potažmo cyklodopravy v rámci státních politik a strategických dokumentů? Otázka je velmi důležitá. Vrcholné strategické dokumenty představuji základní rámce, podle kterých by měly fungovat ministerstva, české ústřední orgány státní správy. Ministerstva jsou složkou státní moci vykonávající správu na věcně vymezeném úseku fungování... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Cyklistická doprava, či jízda na kole v kontextu SUMP

Cyklistická doprava, či jízda na kole v kontextu SUMP
10. 07. 2020 | Plán udržitelné městské mobility je především o realizaci konkrétních opatření. Dnes se zaměřujeme na představení opatření cyklistické dopravy. Inspirací pro česká města může být evropská publikace „Practitioner Briefings: Cycling Key ingredients to successfully promote cycle use at local level“, která právě propojuje principy podpory cyklistické dopravy se SUMPem. Inspirativní... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Vídeň pokračuje v intenzivní výstavbě cyklostezek a co naše města?

Vídeň pokračuje v intenzivní výstavbě cyklostezek a co naše města?
03. 06. 2020 | Dnes je Světový den jízdního kola. Jak by se měl oslavit. Přichízíme s návodem pro města. Postupujte stejně, jako ve Vídni - Vídeň pokračuje v intenzivní výstavbě cyklostezek... Vídeň chce cyklistickou dopravu po městě udělat ještě snazší a bezpečnější. Skutečnost, že v době koronavirové pandemie mnoho lidí doslova přesedlalo na kolo, vede Vídeň k prioritizaci... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Jízdní kolo je v plánu obnovy EU po COVID-19

Jízdní kolo je v plánu obnovy EU po COVID-19
03. 06. 2020 | Na tiskové konferenci výkonný viceprezident Evropské komise Frans Timmermans oznámil, že cyklistika může být financována jako součást nových peněz vynaložených na mobilitu, které uvolní EU, spolu s dalšími opatřeními, jako je nabíjení elektrických vozidel a veřejná doprava. Nizozemský komisař Timmermans je jednou z nejvýznamnějších politických osobností v EU a vedoucím... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Po pandemii ovládnou města cyklisté. V Bruselu se pokoušejí o revoluci

Po pandemii ovládnou města cyklisté. V Bruselu se pokoušejí o revoluci
29. 05. 2020 | Doporučujeme k přečtění článek, který vyšel na idnes.cz Po pandemii ovládnou města cyklisté. V Bruselu se pokoušejí o revoluci   Města po celém světě v posledních měsících zaměstnávala epidemie koronaviru. Nyní, když se konečně blýská na lepší časy, hledají jejich oficiální představitelé způsob, jak celosvětové krize využít k něčemu dobrému. V Bruselu... číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Vídeň: Dočasné cyklopruhy přitáhly o 66 % více uživatel

Vídeň: Dočasné cyklopruhy přitáhly o 66 % více uživatel
13. 05. 2020 | O dočasných opatřeních v ulicích měst v době korony jsme psali už několikrát. V současné době se v ulicích objevuje více cyklistů a Vídeň jim proto vyšla vstříc urychleným zřízením nového dočasného jízdního pruhu v ulici Praterstraße, kde narostl počet cyklistů o dvě třetiny. Další pop-up cyklopruh je v plánu. Už v dubnu začala rakouská metropole navíc vyznačovat... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Pět dobrých zpráv pro Česko, pro nás

Pět dobrých zpráv pro Česko, pro nás
23. 04. 2020 | Dobrou zprávou pro Českou republiku je, že mnozí z nás teď pochopili, že cestovat je mnohdy zbytná činnost a také jsme pochopili to, že když používáme nohy nebo jízdní kolo, je to pro naše zdraví a imunitu daleko prospěšnější. Dobrou zprávou pro Českou republiku je, že státní rozpočet stále počítá s podporou cyklistickou dopravou. V letošním roce Státní fond dopravní... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Asfaltujeme pole za městem, lidi ale jezdí v centru. Česko stagnuje v bezpečnosti chodců a cyklistů

Asfaltujeme pole za městem, lidi ale jezdí v centru. Česko stagnuje v bezpečnosti chodců a cyklistů
24. 03. 2020 | V severní i západní Evropě těžkých nehod zranitelných účastníků dopravy rychle ubývá. Například v 700tisícovém Oslu loni při dopravní nehodě nezemřel jediný chodec nebo cyklista, stejně tak ve finských Helsinkách. Podobná opatření jako tam – nižší rychlost v centrech měst nebo oddělení od motorové dopravy – jsou ale v Česku vzácná. Velikostí srovnatelná... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Proměny městských bulvárů: Groothertoginnelaan, Haag

Proměny městských bulvárů: Groothertoginnelaan, Haag
24. 02. 2020 | Všimli jste si například někdy v poslední době, jak hlučné jsou naše ulice? A co je zdrojem toho hluku? Vědci i lékaři vědí, že hluk je jedním z největších stresových faktorů, ohrožuje sluch i srdce a nebezpečnější je o to více, že si ho často ani neuvědomujeme, nebo před ním nemáme úniku. 60% veškerého hluku na našich ulicích přitom způsobují auta. Nizozemské... číst dále
Štítky: Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10), Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Chodíte pěšky, jezdíte na kole? Ve Vídni vás radnice odmění.

Chodíte pěšky, jezdíte na kole? Ve Vídni vás radnice odmění.
21. 02. 2020 | Jak jednoduchá může být podpora městské cyklistiky, ukazuje nově Vídeň. Rakouská metropole, dlouhodobě vyhlašovaná za hlavní město s nejvyšší kvalitou života na světě, začíná s pilotním projektem, který obyvatele chodící pěšky a jezdící na kole nebo MHD odmění body Wien Token, které budou moci směnit za vstupy do kulturních institucí nebo na různé akce. Vídeňské... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Propagace bezmotorové dopravy začíná bezpečnou infrastrukturou: příklad z Třince

Propagace bezmotorové dopravy začíná bezpečnou infrastrukturou: příklad z Třince
20. 02. 2020 | Jak zatraktivnit pěší a cyklistickou dopravu? Dnešní dva příklady z Třince ukazují, jak kampaně mohou být provázané s územním plánováním a sloužit ke stejnému cíli. Město vydalo dvě zprávy. První hovořila o schválení aktualizované podoby strategického dokumentu s názvem Generel cyklistické dopravy v Třinci, druhá o připojení se ke kampani Do práce na kole.  Město... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Kampaně (Občan, tag35)

V Říčanech dostanou zaměstnanci města příspěvek na elektrokola

V Říčanech dostanou zaměstnanci města příspěvek na elektrokola
16. 02. 2020 | Elektrokola jako služební vozidla. Říčany jsou dalším městem, které chce jít příkladem. Zastupitelstvo města schválilo, že zaměstnanci města mohou dostat až 75 % příspěvek na nákup elektrokola nebo koloběžky s elektropohonem. Pořízení takového dopravního prostředku se ale řídí jasnými pravidly. Zaměstnanci na těchto kolech musí dojíždět do práce a nad rámec... číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Budoucnost se na RegionTour řešila s mikroregionem Ivančicko

Budoucnost se na RegionTour řešila s mikroregionem Ivančicko
16. 01. 2020 | Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. se již tradičně účastní mezinárodního veletrhu Regiontour, aby se zde potkával se svými členy a řešil aktuální otázky. Mimo jiné dne 16. 1. 2020 proběhlo jednání o problémech s plánováním nové cyklostezky Mikroregionu Ivančicko, v úseku Ivančice – Dolní Kounice. Podívejte na videoreportáž, která představuje Mikroregion... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Rekola v 10 českých městech i v zahraničí

Rekola v 10 českých městech i v zahraničí
03. 01. 2020 | Sdílená kola oslaví v letošním roce už 7. narozeniny. Poslední zpravodaj přinesl shrnutí roku 2019 i ohlédnutí za historií "růžových kol".   Přebíráme jen nejzajímavější čísla, další najdete v ročence za rok 2019, která je ke stažení pod článkem.  Společně se nám v jedenácti městech podařilo najezdit 1 413 417 kilometrů. To je více než 35krát kolem... číst dále
Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)

Uničovsko rozšiřuje síť cyklostezek a přichází s vánoční výzvou

Uničovsko rozšiřuje síť cyklostezek a přichází s vánoční výzvou
20. 12. 2019 | Město Uničov a obec Dlouhá Loučka právě dnes 20. 12. 2019 otevřely cyklostezku Uničov, m.č. Horní Sukolom - Dlouhá Loučka (společná stezka pro chodce a cyklisty, náklad 13.905.199 Kč,  dotace 9.014.550 Kč, délka 2.016m, šířka 2,5m, povrch asfalt). Tím se opět rozšířila síť cyklostezek na Uničovsku, na které se systematicky pracuje už od roku 2000:  https://unicov.dobramesta.cz/cyklo Nicméně... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

IROP2: větší podpora pro aktivní mobilitu

IROP2: větší podpora pro aktivní mobilitu
05. 12. 2019 | Dne 29. 11. 2019 se v Praze sešli zástupci krajů a dalších partnerů, aby tu diskutovali další podporu pro aktivní mobilitu a bezmotorovou dopravu. Hlavním účelem setkání bylo pomoci správně nastavit podmínky pro Integrovaný regionální operační program (IROP) v novém programovém období 2021-2017.  V úvodní části ŘO IROP představil stav podpory cyklistické dopravy v IROP... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Cyklomagistrály. Z Nizozemí a Německa se šíří i k nám.

Cyklomagistrály. Z Nizozemí a Německa se šíří i k nám.
30. 11. 2019 | Způsob navrhování cyklostezek zvaný „cycle highway“ (cyklistická dálnice) je nový západoevropský trend, který se pomalu prosazuje i v České republice. Zdatný cyklista má na tomto typu stezek stejnou průměrnou rychlost jako například tramvaj. Cyklomagistrála zájemcům umožňuje pravidelně jezdit po městě na kole, aniž by jim hrozil úraz při dopravní nehodě. Počítá... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)