Chceme pomáhat zprostředkovávat dobré, inovativní nápady

Cílem dopravy je dopravit osobu, případně zboží, z jednoho místa do místa druhého. Alternativou individuální i hromadné dopravy např. do zaměstnání nebo pro nákup zboží nebo poskytnutí služeb může být doprava zboží k odběrateli nebo pracovní činnost vykonávaná v místě bydliště. Podobně – pomocí elektronického kontaktu mohou být poskytovány i některé služby, od vzdělávání až po služby zdravotnického nebo sociálního charakteru. I když elektronický kontakt nebo rozvoz zboží nemohou nahradit dopravu osob a konzumaci služeb přímo v určeném zařízení plnohodnotně. Mohou se stát důležitou alternativou a minimálně nároky na dopravu snížit. Podobně může snížit nároky na dopravu i využití alternativních druhů dopravy jakým je využití platforem pro taxi služby.

„Město nedělá civilizovanějším to, že má své dálnice, ale to, že se dítě na tříkolce může bezpečně a snadno pohybovat kdekoliv.“
Enrique Peñalosa