Čistá mobilita

Při vysoké dopravní zátěži zhoršuje využívání klasických paliv v dopravě podstatným způsobem životní prostředí v okolí intenzivně využívané dopravní trasy (zhoršená kvalita ovzduší – polétavý prach a PaU, hluk). Kromě toho přispívá užívání fosilních paliv ke zvýšení skleníkového efektu, a tedy i ke změně klimatu, a proto se postupně přechází na druhy pohonu, které nemají tyto negativní důsledky.

Typová opatření

  • rozvoj další infrastruktury pro elektromobilitu či vodíkový pohon včetně návaznosti na veřejnou dopravu
  • zvýhodnění využití elektromobilů a plug-in hybridů (např. bezplatným parkováním v modrých zónách).