Společné evropské indikátory

Společné evropské indikátory neboli indikátory ECI (ze zkratky European Common Indicators) jsou v českých podmínkách nejznámější a nejvyužívanější sadou udržitelného rozvoje na místní úrovni. Sada byla vyvinuta v roce 2001 na popud Evropské komise a byla testována v několika desítkách evropských městech. V roce 2003 byla převzata a aplikována do podmínek českých měst. Bylo samozřejmě nezbytné přizpůsobit metodiku podmínkám tuzemských, což se u většiny indikátorů stalo. V současnosti ji jako celek nebo jen její dílčí části využívá nebo historicky využívalo cca 50 měst v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Sada indikátorů ECI se skládá z 10 převážně environmentálních ukazatelů. Jsou jimi:
Odkazy k jednotlivým tématům najdete zde.

Kompletní výsledky sledování indikátorů ECI za jednotlivá města ČR lze nalézt ve "Výsledkovém portále"