Aktuality

Vídeň chce veřejný prostor rozdělit férově

Vídeň chce veřejný prostor rozdělit férově
22. 09. 2020 | Bezmála tři čtvrtiny všech cest ve Vídni vykonají obyvatelé města pěšky, na kole nebo v MHD. Na auto připadá podle městské agentury pro mobilitu kolem 26 procent cest. Ale při pohledu na prostor věnovaný jednotlivým druhům dopravy je poměr obrácený. Jezdící a parkující automobily... číst dále

Jak do škol: po svých, na kole, nebo zase mamataxi?

Jak do škol: po svých, na kole, nebo zase mamataxi?
14. 09. 2020 | Co mají společného moderní městská mobility, svoboda dětí a školní ulice? Jak spolu souvisí mamataxi, hluk kolem škol a kvalita života? Jak fungují školní ulice, které znají rodiče i děti ve Vídni, Bolzanu či Amsterdamu? A k čemu je to všechno dobré? Nizozemsko má premiéra,... číst dále

Parkovací politika a normy

Parkovací politika a normy
07. 09. 2020 | Kapacita parkování trápí většinu měst. Proto se také tématu věnuje několik legislativních předpisů. Základním předpisem, který stanovuje počet parkovacích míst u nových budov, je ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, který stanovuje:Parkovací a odstavná stání... číst dále

Integrované přestupní uzly (Lindau Modell)

Integrované přestupní uzly (Lindau Modell)
04. 09. 2020 | Chytré řešení veřejné dopravy může ušetřit náklady a zastavit úbytek cestujících ve veřejné dopravě. Co je a jak funguje tzv. Lindau Modell?  V současné době pokračuje postupné snižování přepravního podílu veřejné hromadné dopravy na úkor především individuální... číst dále

COVID-19 oslabil veřejnou dopravu

COVID-19 oslabil veřejnou dopravu
02. 09. 2020 | Dopravní podniky napříč republikou v důsledku koronavirové pandemie přišly jak o cestující, tak i o výnosy z tržeb z jízdného. Ztráty se ve větších podnicích pohybují v desítkách až stovkách miliónů korun. Celkově 21 podniků začleněných do Sdružení dopravních podniků... číst dále

Více aktualit

Modul: Aktuality - homepage

Nejbližší akce

23. 9. 2020
Seminář ITS a C-ITS a jejich plánovaná podpora v OPD3, IROP2 a CEF Transport 2

Datum: 23. září 2020Registrace: 09:00 – 09:30 hod.Začátek: 09:30 hod.Konec: 15:30 hod.Účast: Zdarma (do vyčerpání kapacity přednáškového... číst dále

28. 9. 2020
Danube Cycle Plans - Kick-Off-Conference

Cycling is becoming more and more popular in the recent years. The new project Danube Cycle Plans, funded by Interreg Danube Transnational,  is addressing... číst dále

Všechny akce

Modul: Akce - homepage
Modul: Facebook okno