MONITORING a EVALUACE

Komplexní problémy dopravního systému lze řešit jen pomocí celistvého a integrovaného přístupu. Vzhledem k dynamicky se měnícím podmínkám je takový přístup jediným způsobem, jak najít dlouhodobé řešení v oblasti mobility. Tuto vizi je možno uskutečnit nejen procesem plánování městské mobility, ale také procesem hodnocení strategických plánů a stávajících dopravních politik. Města mohou využít několika způsobu hodnocení, např. prostřednictvím Místní agendy 21., případně lze využít k hodnocení doporučené INDIKÁTORY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY, pokud město si nechalo vypracovat svůj plán udržitelné městské mobility.

Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Londýn v číslech

Londýn v číslech
18. 09. 2023 | Chcete si udělat představu, jak to vypadalo s dopravou v Londýně před Covidem a po Covidu? Ale pozor, přece jen je to velké město na naše měřítka. Má přes 9 miliónů a dvojnásobnou hustotu obyvatel než Praha. Pomohla pandemie ke vzrůstu aktivní mobility? Transport for London 2023 číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Ostatní (Fakta a čísla, tag16)

Jarní balíček Evropské komise pro semestr 2022

Jarní balíček Evropské komise pro semestr 2022
23. 05. 2022 | Jarní balíček Evropské komise týkající se evropského semestru 2022 poskytuje členským státům podporu a pokyny v době, kdy uplynuly dva roky od prvních dopadů pandemie COVID-19 a kdy probíhá ruská invaze na Ukrajinu. Hospodářská prognóza z jara 2022 předpokládá, že ekonomika EU bude v letech 2022 a 2023 dále růst. Přestože hospodářství EU zůstává odolné, ruská... číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Lekce 12 - Role indikátorů v SUMP a světová náboženství

Lekce 12 - Role indikátorů v SUMP a světová náboženství
17. 06. 2020 | Titulek je úmyslně napsán tak, aby zaujal. Má to ovšem svůj důvod. Každý, kdo něco slyšel o světových náboženstvích, tak tuší, že lze v nich vystopovat dva přístupy k životu. 1) Pomoci měřitelných ukazatelů člověk zjistí, zda je na „správné cestě“…2) Jsou určitě věci mezi nebem a zemí, které se prostě nedají změřit. Nejde ale o to říci, která varianta... číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Všechno, co teď děláme, je místní Agenda 21…

Všechno, co teď děláme, je místní Agenda 21…
30. 03. 2020 | Všechno, co teď děláme, je místní Agenda 21... Tak se jmenuje název článku, který vyšel dne 25. března 2020 na oficiálních stránkách Informačního systému místní Agendy 21.  Citujeme: …takovou reakci slýcháme nyní od našich kolegů v obcích a městech – koordinátorů místní Agendy 21, když se jich ptáme, jak aktuální situaci zvládají. Velice nás to těší... číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7)

Brno a data

Brno a data
12. 01. 2020 | Zveřejňujeme odkat na webovou stránku: CYKLODOPRAVA V BRNĚ, Oddělení dat, analýz a evaluací | Magistrát města Brna. Současně zveřejňujeme i související článek: Brno se střelilo do vlastní nohy. Jeho aplikace potvrdila, že nemá rádo cyklisty A teď "Babo raď!!!" číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Monitoring a evaluace (Role města, tag7)

Podněty pro český dopravní průzkum nové generace

Podněty pro český dopravní průzkum nové generace
11. 12. 2019 | V Česku probíhá řada průzkumů, ale doposud žádný se nezaměřil na otázku "Omezování automobilové dopravy na krátké vzdálenosti." Možná existuje, ale my o něm nevíme. Budeme rádi, když jeho výsledky nám zašlete. Zatím přicházíme se zprávou ze Skotska. Mimo jiné, myslíte si, že i v Česku by platilo toto konstatování?: Více než polovina dotazovaných podporuje řadu... číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Město Olomouc - průběžný monitoring názorů, přání a dopravního chování obyvatel města.

Město Olomouc - průběžný monitoring názorů, přání a dopravního chování obyvatel města.
01. 10. 2019 | Město Olomouc schválilo v roce 2018 Plán udržitelné městské mobility,  jehož cílem je zlepšit dopravu a život ve městě. Nezbytnou součástí zkvalitňování dopravní situace je také průběžný monitoring názorů, přání a dopravního chování obyvatel města. Je chvályhodné, že se město Olomouc rozhodlo na tomto průběžném monitoringu spolupracovat s Univerzitou Palackého... číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7)