Osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Rada: zlepšete přístupnost lokalit pro starší osoby a osoby s postižením – hladká rovná dlažba, zapuštěné okraje a taktilní prvky v dláždění zajišťují lepší přístup starším lidem a osobám se zdravotním postižením.

Bezbariérová mobilita
– Opatření zaměřená na zlepšení dostupnosti a přístupnosti míst (současné vizuální naváděcí systémy a doplňková opatření poskytující hmatové a/nebo sluchové informace.

Opatření pro přecházení lidí s omezenou pohyblivostí – Dopravním a městským projektantům se nabízí několik způsobů, jak vyřešit přecházení chodců přes dopravní komunikaci, od značených přechodů pro chodce, případně se světelnou signalizací, až po výraznější investice do infrastruktury včetně podchodů, lávek a křižovatek či ulic s tzv. sdíleným prostorem.

Opatření ke zklidnění dopravního provozu – Zklidňování dopravy zahrnuje fyzická a regulační opatření zaměřená na snížení rychlosti dopravního provozu.

Opatření pro prevenci dopravních nehod – Stanovení nejvyšší povolené rychlosti, opatření pro kontrolu dodržování rychlostních limitů, značení.


V prostoru čekají na osoby se ztíženou pohyblivostí či orientací drobné nástrahy, které zdraví lidé ani nezaznamenají, pro ně se však můžou stát nepřekonatelnou překážkou. Někdy je třeba volit originální řešení šité na míru konkrétní situaci na místě.


Víte, že...

Tzv. bezbariérová vyhláška MMR č. 398/2009 Sb. ukládá stavebníkům povinnost vyhradit určitý počet parkovacích míst jednak pro vozidla přepravující osoby se zdravotním postižením, jednak pro osoby doprovázející dítě v kočárku. Aby byla vyhrazená stání skutečně využitelná, musí být vyznačena v předepsaných rozměrech a je třeba k nim zajistit bezbariérový přístup z pěší komunikace.

Co potřebují lidé se zdravotním postižením z hlediska bezbariérovosti

  • Bezpečný a bezbariérový vstup do budovy (jsou-li použity dveře karuselového provedení, musí být doplněny dalšími otevíravými dveřmi); bezbariérová pěší přístupová trasa od zastávky MHD; vyhrazená parkovací stání (venkovní i vnitřní); orientační a navigační systémy uvnitř budovy (včetně výtahů), prvky pro oporu pohybu v náročnějších místech (madla, zábradlí).
  • Nekluzné povrchy podlah.
  • Výtahy (eskalátory nebo travelátory nejsou bezbariérové řešení).
  • Řešení plošin na schodištích (nosnost, uzamykání a obsluha jsou častý problém). Použití plošin je možné jen u stávajících staveb, kde není jiná možnost bezbariérového řešení. Viz bezbariérová vyhláška MMR č. 398/2009 Sb.
  • Výškově přizpůsobená obsluha (bankomaty, pokladny, infocentra – snížené pulty a ovládací panely s možností podjezdu pod stolky); mobilní platební terminály; samoobslužný prodej s košíky pro lidi na vozíku, rozmístění zboží na dosah.
  • Vybavení budovy (signalizace pro obsluhu schodišťové plošiny, volný průjezd mezi regály, prostorné zkušební kabiny).
  • Bezbariérové hygienické zázemí v dostatečném počtu (volně k dispozici, nikoli uzamčené), kompletně vybavená toaleta (včetně vyznačení a signalizace k přivolání obsluhy).
  • Způsob podání informací – všechny důležité informace v hmatové, sluchové a vizuální podobě.
  • Proškolená obsluha (asistenční servis pro osoby se zdravotním postižením v nákupních centrech a prodejnách potravinových řetězců).
  • Přístupnost internetových stránek a e-shopů.

Související předpisy

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a související české a evropské technické normy.