Inspirativní kampaně od aut k aktivní mobilitě a akce k rozvoji infrastrukturyJe třeba propagovat pěší dopravu jako spolehlivou, pohodlnou, nákladově efektivní a dostupnou pro všechny.

Vytvářet povědomí o nedílné úloze chůze pro veřejnou dopravu a všechny formy sdílené mobility pro urbanisty a dopravní plánovače a ve výzkumu.


Kampaň za bezpečnost silničního provozu v Biškeku, Kyrgyzstán

Získané zkušenosti:

Ovlivnit chování účastníků silničního provozu, podpořit zlepšení ve výcviku řidičů a podpořit udržitelnou mobilitu.
Akční body:
V roce 2016 bylo na silnicích usmrceno 125 dětí.
Chodci se podílejí na 44 % nehod a 34,5 % úmrtí.

Monitoring na čtyřech křižovatkách v Biškeku v Kyrgyzstánu, zaměřený na bezpečnostní pásy a dětské autosedačky.
Kampaň "Dobrá židle", doprovázená rozsáhlou mediální kampaní.
Výukové hodiny ve školách, kterých se zúčastnilo 2427 žáků, 160 rodičů, 90 ředitelů a ředitelek.

https://www.easst.co.uk/country/kyrgyzstan/


 

Před a po: rekultivace prostoru pro chodce.

Ulice pro děti v Tiraně, Albánie

Získané zkušenosti:
Pouliční slavnosti budují dynamiku a vyzývají obyvatele, aby si představili jinou čtvrť.
Přechod od dočasných ke kapitálovým investicím: dobrý přístup k politické udržitelnosti.

Akční body:
Město Tirana vyčlenilo v rozpočtu na rok 2023 12 stálých školních ulic.
Projekt "Školní blok" - rekonstrukce všech čtyř ulic obklopujících celý městský blok, v němž sídlí dvě základní školy, mateřská škola a jesle.
https://globaldesigningcities.org/update/gdcis-streets-for-kids-program-helps-create-tirana-albanias-first-school-zone/Zkratky v Trondheimu, Norsko 

Získané zkušenosti:
Zkratky jsou příkladem dobré praxe národního finančního programu, který podpořil místní posun směrem k mobilitě šetrné k životnímu prostředí.
Systematický přístup, který pomocí analýzy GIS identifikoval zkratky pro aktivní mobilitu a upřednostnil oblasti v blízkosti škol.
Akční body:
Město v roce 2014 poprvé investovalo do pěších iniciativ a vyčlenilo 100 000 eur na financování sítě zkratek pro chodce a cyklisty a modernizaci neformálních chodníků.
Trondheim realizoval celkem 11 km, tedy 75 krátkých zářezů.
Rozpočet fondu na roky 2021-2024 se zvýšil na 900 000 eur.
Provoz soukromých vozidel se od roku 2010 nezvýšil a ve zpoplatněných oblastech se snížil. Využívání soukromých automobilů k osobním cestám se snížilo z 58 % na 50 %.
Od roku 2010 do roku 2029 chce město investovat 55 miliard norských korun do silnic a zařízení pro aktivní mobilitu a do veřejné dopravy v naději na snížení emisí skleníkových plynů.
Zdroj: https://geoinnsyn.nois.no/trondheim

Zóna setkání

Získané zkušenosti:
Jako měřítko úspěchu používejte tempo chodců: čím pomaleji, tím lépe!
Aby se vyhnuli výdajům spojeným s živými ulicemi (vyrovnávání povrchu, přidávání stromů), vymysleli ve Švýcarsku jiný mechanismus, a dali tak menším městům možnost zpomalit dopravu. Znovu zavedli pěší zóny, kde mají chodci právo přednosti v jízdě.
Akční body:
Tyto změny byly v roce 2002 kodifikovány ve švýcarském právu a později je převzaly i další země, konkrétně Belgie, Francie, Rakousko a Lucembursko.
Model byl zopakován ve Švýcarsku, kde bylo vytvořeno 600 zón pro střetnutí a webové stránky s informacemi a příklady.
Omezení rychlosti v zónách střetu je 20 km/h.Města pro chodce! Natečaj Mesta pešcem!

Získané zkušenosti:
159 účastníků (více než polovina zahraničních).
Soutěž byla reakcí na vize budoucnosti příliš zaměřené na technologie,
aniž by se myslelo na ústřední roli chůze nebo udržitelného rozvoje.
Propagace chůze jako spolehlivé, pohodlné a nákladově efektivní.
Akční body:
Institut pro územní politiku ve spolupráci s TAM-TAM
Institutem vyhlásil mezinárodní soutěž o návrh plakátu na téma město budoucnosti přátelské k chodcům: Města pro pěší!
Vítězný návrh byl oceněn částkou 1 000 eur.10 000 kroků 

Získané zkušenosti:
Původně zaměřeno na starší dospělé s vyšším BMI jako kampaň na podporu zdravých návyků.
Podpořila komunikaci mezi obyvateli a městem o designu ulic podporujícím pohodlí, dostupnost a bezpečnost při chůzi!
S místními úřady více komunikovalo 43 % účastníků.
Akční body:
Regionální koordinace: V den zahájení registrace se aktivně zapojilo devět obcí, dvě pražské městské části a čtyři kraje.
Různé odznaky pro různé treky, které mají podpořit různé úrovně chůze, jsou motivační.
https://www.desettisickroku.cz/

Pěšky do školy Wales 

Získané zkušenosti:
Závazek národa odevzdán nevládní organizaci, celá kampaň vyzývá školy, aby platily za sběr odznaků.
Žáci zaznamenávají, jak se dostanou do školy, aby získali odznaky WOW.
"Děti byly rády, pokud přišly do školy pěšky nebo na koloběžce či kole, a povzbuzovaly ostatní, aby
dělali totéž. Žákům se také líbilo převzít odpovědnost za zaznamenávání svých pokroků."
Ceri Williams, učitelka 1. ročníku, z webových stránek LivingStreets.org.uk.
Akční body:
Projekt do září 2025 zapojí do svých programů "pěšky do školy" ve Walesu 170 základních škol a 42 středních škol.
Školy WOW obvykle zaznamenávají nárůst počtu chodců o 23 %, přičemž počet aut přijíždějících ke školním branám se sníží o 30 %.Pokračujte pěšky. Irsko.

Získané zkušenosti:
Sjednotit a umožnit úsilí všech rekreačních, sportovních a zdravotních agentur a sdružení, které mají zájem o podporu chůze.
Pandemicky reagující dynamika!
Akční body:
Cílem organizace je maximalizovat počet lidí, kteří chodí pěšky za účelem dosažení zdraví, pohody a kondice.
Pomohlo propojit místní komunity s národními politikami.
Program má malý tým a menší rozpočet ve výši přibližně 300 000 eur ročně. Při aktualizaci svých cílů však spolupracuje s mnoha aktéry v oblasti aktivní mobility.Trans-kanadská stezka

Stezka spojující nejvzdálenější města
Získané zkušenosti:
Národní projekt, který inspiroval místní sítě.
Zapojení komunity pomohlo s domorodým smířením vyjednat cestu.
Akční body:
Pozvěte lidi, aby vyprávěli příběhy a organizovali akce v rámci celé sítě.

Uznávejte dárce.
Trans-kanadská stezka:
Stezka spojující nejvzdálenější města
Transkanadská stezka. Zdroj: https://tctrail.ca/explore-the-map/Společnosti ČSOB a Mastercard vyzývají banky a finanční instituce k zapojení do Zelené výzvy. Vyměňte auta za nohy, kola, skateboardy, koloběžky, MHD a sbírejte zelené kilometry. Pomůžete tím nejen sobě, ale i životnímu prostředí. Mastercard se navíc zavázalo podpořit výsadbu stromů v závislosti na počtu ujetých kilometrů. Aktivita se týká najetých kilometrů do práce a zpět. Více zde. Výzvu Do práce na kole už 13tým rokem organizuje spolek AutoMat ve spolupráci s místními koordinátory a koordinátorkami. Cílem je podpořít myšlenku aktivní dopravy, posílit vztahy napříč celou firmou. Akce se můžete zúčastnit v květnu, v září, ale i v lednu. A můžete jít i pěšky, běžet, jet na koloběžce. Pomůžete nejen sobě, ale i veřejnost na tom získá nejen čistější vzduch!
Více info na AutoMatu.