Strategické dokumenty, deklarace

Města mají realizovat tzv. Plány udržitelné městské mobility (SUMP 2.0.). Co ale pro ně dělá stát, či svět? jejich představu je možné si vyhledat v řadě klíčoových strategických dokumentech, či deklaracích. V praxi to funguje tak, že jsou velmi dobře napsané, jen se obtížněji naplňují. Kompletní databáze všech strategii je k dispozici na https://www.databaze-strategie.cz/.

Na této stránce jsou zveřejněné jen vybrané dokumenty, které mají přímou vazbu na SUMP 2.0. Cílem je hlavně upozornit na propojenost jednotlivých úrovní strategických dokumentů.


Proč začínáme Strategickým rámcem Česká republika 2030?


Dokument Česká republika 2030 se prezentuje heslem "Česko mění svět" , ke kterému je zpracováno i ilustrační video.


Máme ale pocit, že na Strategický dokument Česká republika 2030 se pozapomnělo. Přitom i on má blízko k otázkám dopravy a mobility, v rámci dílčího cíle 11.2. Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce. Pokud chceme něco změnit, pak se můžeme odkazovat nejen na tuto strategii, ale na celou řadu dalších klíčových  evropských a národních dokumentů týkající se mobility a dopravy.

Aktuality k danému tématu

Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Klimatický plán - v Bratislavě

Klimatický plán - v Bratislavě
06. 05. 2024 | Bratislava se zavazuje ke snížení skleníkových plynů o 55% do roku 2030 a zlepšit životní prostředí v Bratislavě. Cíl snížení emisí do roku 2030 je v souladu s požadavky Globálního paktu starostů a primátorů o energetice a klimatu. Klíčové oblasti plánu jsou zaměřené na udržitelnou mobilitu, využití odpadů a přizpůsobení se změně klimatu. Začne se s instalací... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Hledání souvislostí mezi mobilitou a sportem

Hledání souvislostí mezi mobilitou a sportem
26. 04. 2024 | Když se přiblíží očekávaný sportovní zápas, který chcete vidět na vlastní oči, řešíte způsob, jak se tam dopravíte. Bylo by zajímavé udělat takový modal split dopravního chování u sportovního zápasu. Je přitom pravděpodobné, že kdo zvolí auto, tak skončí v dopravní zácpě. A pokud se k tomu ještě přidá rekonstrukce nějaké ulice v blízkosti stadionu, pohroma... číst dále
Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Omezení rychlosti na 100 km/h v Nizozemí

Omezení rychlosti na 100 km/h v Nizozemí
18. 03. 2024 | Jaké má Nizozemí zkušenosti se snížením max rychlosti na dálnicích na 100 km/h? Čím rychlejší jízda, tím více emisí. Při omezení rychlosti na 100/80/30 km/h by bylo na silnicích usmrceno o 116 osob méně (28 %) a zraněno o téměř 7 000 osob méně (19 %). A co na to obyvatelé? Dva roky po jeho zavedení omezení bylo dokonce 60 % pro snížení na 90 km/h. Více zde. číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Pohybová aktivita dětí

Pohybová aktivita dětí
15. 03. 2024 | Je stále více rodičů, které vozí děti na kroužky a do škol autem. Není moc dětí, které si sami hrají venku na čerstvém vzduchu. Děti usedají k telefonům, tabletům.  Co s tím? Představujeme Vám Národní zprávu o pohybové aktivitě českých dětí a mládeže. Pomoci můžete i Vy! Pohybová aktivita dětí 2018 - celá verze Pohybová aktivita dětí 2018 - krátká... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Děti (Občan, tag38)

Metodika pro tvorbu a implementaci plánů mobility pro velkoplošná zvláště chráněná území

Metodika pro tvorbu a implementaci plánů mobility pro velkoplošná zvláště chráněná území
14. 03. 2024 | Od prosince 2023 je na světě tato metodika. Představuje návod pro tvorbu plánů udržitelné mobility v zázemí národních parků a chráněných krajinných oblastí. Ukazuje na dopravní plánování v těchto území směrem k rozvoji udržitelné mobility.  Ke stažení zde. číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32)

Bezpečnost silničního provozu ve městech a aktivní cestování v plánování udržitelné městské mobility

Bezpečnost silničního provozu ve městech a aktivní cestování v plánování udržitelné městské mobility
25. 01. 2024 | Partnerství pro městskou mobilitu pro Vás přeložilo dokument Urban Road Safety And Active Travel In Sustainable Urban Mobility Planning z Evropské platformy pro plány trvale udržitelné městské mobility (European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans).  Český překlad ke stažení zde. Originál tady. číst dále
Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23)

Strategický plán 2024 - 2027 PIARC - Světová silniční asociace

Strategický plán 2024 - 2027 PIARC - Světová silniční asociace
24. 01. 2024 | Silniční světová asociace (PIARC) podporuje mezinárodní spolupráci a výměnu informací o silniční dopravě. Zde je Strategický plán na rok 2024-27 a odráží další zlepšení zavedená v předchozím cyklu. číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Mobilita jako služba (MAAS)

Mobilita jako služba (MAAS)
11. 01. 2024 | MaaS jako služba není nic nového, zmiňovali jsme se o něm zde.  Je inspirací pro česká města, neboť propojuje jednotlivé druhy dopravy a tím konkuruje samotné individuální automobilové dopravě jak cenou, tak konfortem a především na dlouhé vzdálenosti i časem.  Samotný dokument je k dispozici tady. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Parkování a plánování trvale udržitelné mobility

Parkování a plánování trvale udržitelné mobility
20. 11. 2023 | Jak vytvářet parkovací politiku strategičtější, efektivnější a udržitelnější? European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans vydal příručku Parkování a plánování trvale udržitelné mobility. Dosti zajímavé téma nejen pro naše dopravní experty, aby se seznámili s tím, jak se také dá na parkování koukat - aneb "Stručný návod pro odborníky v praxi", který... číst dále
Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Plánování městské logistiky

Plánování městské logistiky
09. 11. 2023 | Zásilkové služby ve městech v dnešní době příbývají na důležitosti. Narůstá celkový počet dodávek v ulicích nejen kvůli zásobování, ale i kvůli internetovým obchodům. Partnerství pro městskou mobilitu pro Vás připravilo překlad čtvrté kapitoly - Kroky plánování udržitelné městské mobility jako pomoc pro přípravu SULP. Celý dokument zde:  Sustainable urban... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Městská logistika a přeprava zboží (Dobrá praxe, tag31)

Bezpečnost chodců - vliv rychlosti vozidel

Bezpečnost chodců - vliv rychlosti vozidel
20. 10. 2023 | Německý FUSS e.V. Profesní sdružení pro pěší dopravu v Německu uveřejnil informace k bezpečnosti pěší dopravy. Při klesající rychlosti vozidel kledá procentuelní riziko úmrtí chodce. Důležitý argument, proč snižovat rychlosti aut ve městech. Článek pro Vás přeložilo Partnerství pro městkou mobilitu. Více zde. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Podpora pěší dopravy

Podpora pěší dopravy
15. 10. 2023 | Plánování měst přizpůsobené automobilu zavedlo města do slepé uličky: Ukázalo se, že z míst, která se automobilové dopravě přizpůsobila, zmizel život. Bydlet v oblasti zatížené automobilovým provozem není příjemné a mnoho lidí to přivedlo k rozhodnutí se odstěhovat Tak to byla jen krátká citace. Tento dokument skýtá mnohem víc. Rozhodně doporučejeme k přeč... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

PATH Symposium 2023

PATH Symposium 2023
10. 10. 2023 | PATH tvoří přední organizace zabývající se udržitelnou mobilitou, které spolupracují na podpoře pěší a cyklistické dopravy. A nedávno, 21.září se konalo první sympozium Partnerství pro aktivní mobilitu a zdraví (PATH), sešli se členové koalice, plejáda odborníků na aktivní cestování a posluchači z řad příznivců pěší a cyklistické dopravy, aby si vyměnili názory... číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Komise navrhuje seznam zásad pro podporu cyklistiky v Evropě

Komise navrhuje seznam zásad pro podporu cyklistiky v Evropě
06. 10. 2023 | Návrh evropské deklarace o cyklistice, který přijala Evropská komise dne 4. 10.2023, uznává cyklistiku jako udržitelný, dostupný a inkluzivní, cenově dostupný a zdravý způsob dopravy s velkou přidanou hodnotou pro ekonomiku EU. Deklarace přináší zásady pro podporu cyklistiky, kterými se budou řídit budoucí opatření v zemích EU. Jasné závazky, jako jsou bezpečné a souvislé... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

EHK OSN s podporou ECF vypracuje opatření na podporu cyklistiky s cílem do roku 2030 zdvojnásobit počty cyklistů

EHK OSN s podporou ECF vypracuje opatření na podporu cyklistiky s cílem do roku 2030 zdvojnásobit počty cyklistů
10. 07. 2023 | Společná evropská strategie pro podporu cyklistiky je zásadní pro její rozvoj. Evropská cyklistická asociace ve svém článku informuje o plánu Evropské hospodářské komise OSN o podpoře cyklistiky. Tento článek pro vás nechal přeložit spolek Partnerství pro městskou mobilitu z.s. a jeho originální znění můžete nalézt ZDE.   EHK OSN svolala skupinu expertů včetně ECF,... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Silniční zákon prošel Poslaneckou sněmovnou. Novinky se týkají i městské mobility

Silniční zákon prošel Poslaneckou sněmovnou. Novinky se týkají i městské mobility
28. 06. 2023 | Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, kterou dnes schválila Poslanecká sněmovna, přinesla několik zásadních novinek. Pro řidiče znamená především zjednodušení bodového systému a zpřísnění sankcí za nejzávažnější přestupky. Zavádí zároveň povinný preventivní program pro začínající řidiče, kteří se dopustí závažného porušení pravidel... číst dále
Štítky: Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Evropský rok cyklistiky 2024 je na dosah

Evropský rok cyklistiky 2024 je na dosah
26. 06. 2023 | Rok 2024 může být evropským rokem cyklistiky! Philip Amaral ve svém článku popisuje, jak každý občan evropské unie může pomoci tomu aby tomu tak skutečně bylo. Díky spolku partnerství pro městskou mobilitu, který zajistil překlad toho článku si ho můžete přečíst i v češtině. Originální znění článku můžete nalézt ZDE.    Zdroj:ECF   ECF nedávno zaslala... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Cyklistika je budoucnost, shodují se europoslanci

Cyklistika je budoucnost, shodují se europoslanci
08. 06. 2023 | Počty lidí, kteří usedají na jízdní kolo, v posledních letech viditelně vzrostly. Covidový cykloboom by ale podle europoslanců neměl skončit u rekreačních vyjížděk. Evropa by se měla na cyklistiku dívat i jako na celý průmyslový ekosystém, který má ekonomice co nabídnout. Právě o to by měla Evropská unie a její členské země usilovat, když se řekne budoucnost cyklistiky.... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Aktuality: V brazilské Fortaleze se daří snižovat počty úmrtí na silnicích několik let po sobě

Aktuality: V brazilské Fortaleze se daří snižovat počty úmrtí na silnicích několik let po sobě
21. 04. 2023 | Zajištovat bezpečnou dopravu je jedním ze základních povinností měst. Brazilská Fortaleza v této oblasti za posledních osm let udělala zásadní posun. Díky budování cyklostezek a snižování maximální rychlosti klesl počet úmrtí za rok o 58,3 %. Překlad této zajímavé zkušenosti z Brazílie pro vás zajistil spolek Partnerství pro městskou mobilitu z.s. Příběh Fortalezy... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Změna chování

Změna chování
05. 04. 2023 | Snižování emisí je výzvou pro všechny země rozvinutého světa. Abychom mohli tohoto snížení dosáhnout, musí celá společnost projít změnou k ekologickému způsobu života. Podpora cyklistické dopravy je součástí této změny. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu z.s. pro vás přeložil tento článek ve kterém Profesor John Whitelegg popisuje, jaké kroky by měla Velká... číst dále
Štítky: Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23)

Češi chodí méně, než je zdravé. Podpořit je v tom má Výzva 10 000 kroků

Češi chodí méně, než je zdravé. Podpořit je v tom má Výzva 10 000 kroků
02. 04. 2023 |   V Evropě chodíme méně, než je zdravé: Průzkum ukázal, že celosvětový průměr počtu kroků je asi 5 000 kroků za den.  Pravidelný pohyb a pobyt venku mají pozitivní vliv na naše tělo i mysl. Propojení chůze s dopravou může být skvělým řešením pro mnoho z nás.  Spolek Partnerství pro městskou mobilitu motivuje lidi k častějšímu pohybu prostřednictvím... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Kampaně (Občan, tag35)

MMR: Obce mohou žádat o dotaci na podporu architektonických a urbanistických soutěží. Připraveno máme 5 milionů korun

MMR: Obce mohou žádat o dotaci na podporu architektonických a urbanistických soutěží. Připraveno máme 5 milionů korun
01. 04. 2023 | Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu architektonických a urbanistických soutěží obcí. Využívání těchto soutěží patří mezi způsoby, jak obce mohou zlepšit kvalitu a atraktivitu vystavěného prostředí. Pro žadatele je připraveno celkem 5 milionů korun. Žádost o dotaci mohou obce podávat od dnešního dne.   „Oproti... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Zelená Evropa bude cyklistická Evropa

Zelená Evropa bude cyklistická Evropa
20. 03. 2023 | Web Motorguru.cz informuje o plánech evropské komise na podporu cyklistické dopravy ve svém článku: zelená Evropa bude cyklistická Evropa, říká EU. Chystají se velké změny. Řidiči pravděpodobně nebudou spokojení. Evropská komise chce podporovat cyklo dopravu ve městech, ale i v meziměstské přepravě. Více o plánech Evropské komise můžete dočíst v článku ZDE. Zdroj:... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Evropský parlament vyzývá k zdvojnásobení objemu cyklistiky v Evropě do roku 2030

Evropský parlament vyzývá k zdvojnásobení objemu cyklistiky v Evropě do roku 2030
04. 03. 2023 | Poslanci Evropského parlamentu si uvědomují důležitost cyklistické dopravy a vyzývají k jejímu zvýšení. Spolek Partnerství pro městkou mobilitu, z. s. vám přináší překlad tiskové zprávy Evropské cyklistické federace, která informuje o přijetí rezoluce o zdvojnásobení objemu cyklistické dopravy do roku 2030. Důsledkem této rezoluce by měla být větší podpora aktivního... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

O čem se mluví ve Velké Británii: Města by neměla jen rozvíjet zelenou dopravu, ale ..

O čem se mluví ve Velké Británii: Města by neměla jen rozvíjet zelenou dopravu, ale ..
25. 02. 2023 | Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. přeložil článek „Města by neměla jen rozvíjet zelenou dopravu, ale aktivně rušit infrastrukturu pro osobní auta“. V České republice toto téma asi zatím není na pořadu dne, ale je dobré informovat o tom, co se děje v Evropě. Překlad článku si můžete přečíst níže: Místo zoufalé snahy o krátkodobé zmírnění dopravních... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Informační den k nové výzvě programu URBACT - 21. 2. 2023

Informační den k nové výzvě programu URBACT - 21. 2. 2023
10. 02. 2023 | Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá dne 21. 2. 2023 informační den k nové výzvě programu URBACT, která je otevřená od 9. ledna do 31. března 2023. Nevíte, co je to URBACT?Jedná se o velice oblíbený program, který může Vašemu městu otevřít dveře ke spolupráci s dalšími českými i zahraničními městy v nejrůznější problematice, která města aktuálně trápí.... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Webová aplikace OBCEPRO

Webová aplikace OBCEPRO
19. 01. 2023 | V souvislosti s evropskými fondy je nutné připomenout, že každá obec by měla mít zpracovaný svůj strategický plán obce. Obce mohou v tomto kontextu využít stránky webové aplikace OBCEPRO, která podporuje obce při tvorbě Programu rozvoje obce (PRO). Uživatelům je poskytována i odborná pomoc formou případných konzultací s metodickými pracovníky. Webová aplikace je pomocníkem... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Finance (Mezioborového plánování, tag20), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Nový manuál usnadní zástupcům měst přípravu technické specifikace a zpracování SUMP.

Nový manuál usnadní zástupcům měst přípravu technické specifikace a zpracování SUMP.
03. 01. 2023 | Předpokladem zpracování kvalitního a efektivního plánu udržitelné městské mobility je zadání s jasně specifikovanými požadavky, které nastaví proces přípravy finálního dokumentu. Centrum dopravního výzkumu vytvořilo v rámci projektu CLIMASUM (Climate Mitigation Through Sustainable Urban Mobility) publikaci „Manuál ke zpracování technické specifikace plánu udržitelné... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Anglie a podpora aktivní mobility

Anglie a podpora aktivní mobility
01. 11. 2022 | V Anglii byla nedávno založena nová organizace Active Travel England, která se ujímá vedení realizace vládního programu pro aktivní dopravu a cestování. Organizace vznikla na základě jednoho ze závazků plánu 2020 Gear Change – Odvážná vize pro pěší a cyklistickou dopravu. Došlo také k jmenování Chrise Boardmana národním komisařem pro cyklistickou a pěší dopravu v... číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Publikace THE PEP „Chůze a jízda na kole: nejnovější poznatky na podporu tvorby politik a praxe“.

Publikace THE PEP „Chůze a jízda na kole: nejnovější poznatky na podporu tvorby politik a praxe“.
31. 10. 2022 | Jsme rádi, že se s Vámi můžeme podělit o publikaci THE PEP „Chůze a jízda na kole: nejnovější poznatky na podporu tvorby politik a praxe“. Tato publikace komplexním způsobem představuje důvody, proč a jak podporovat chůzi a jízdu na kole jako aktivní způsoby dopravy. uvedené důvody vychází z nejnovějších poznatků vědeckých výzkumů i z praxe v oblasti plánování.... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Nový evropský Bauhaus - výzva k předkládání návrhů na inovativní projekty ve městech

Nový evropský Bauhaus - výzva k předkládání návrhů na inovativní projekty ve městech
18. 10. 2022 | V rámci Evropské městské iniciativy dnes byla vyhlášena výzva k předkládání návrhů v celkové hodnotě 50 milionů eur. Hlavním cílem je podpořit inovace a udržitelný rozvoj měst. Tato výzva je dokonalou ukázkou toho, jak lze převést do praxe základní hodnoty Nového evropského Bauhausu: estetiku, udržitelnost a inkluzi. Díky ní se bude moci realizovat druhá vlna demonstračních... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Šest evropských zemí vyzývá k vytvoření cyklistické strategie EU

Šest evropských zemí vyzývá k vytvoření cyklistické strategie EU
20. 07. 2022 | U příležitosti Světového dne jízdního kola (3. 6. 2022) šest zemí EU pod vedením Belgie podepsalo „Evropskou cyklistickou deklaraci“, v níž vyzývá Evropskou komisi, aby vypracovala "řádný akční plán na úrovni EU", kterým by náležitě podpořila rozvoj cyklistiky. Výzvu podpsalo Rakousko, Belgie, Dánsko, Irsko, Lucembursko a Nizozemí. Přidá se k výzvě i Česká republika? Oznámení... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Jarní balíček Evropské komise pro semestr 2022

Jarní balíček Evropské komise pro semestr 2022
23. 05. 2022 | Jarní balíček Evropské komise týkající se evropského semestru 2022 poskytuje členským státům podporu a pokyny v době, kdy uplynuly dva roky od prvních dopadů pandemie COVID-19 a kdy probíhá ruská invaze na Ukrajinu. Hospodářská prognóza z jara 2022 předpokládá, že ekonomika EU bude v letech 2022 a 2023 dále růst. Přestože hospodářství EU zůstává odolné, ruská... číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Co je ParduPlán?

Co je ParduPlán?
15. 03. 2022 | ParduPlán je plán jak dostat dopravu ve městě do formy a udržet ji dlouhodobě v kondici. Plán udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice, zkráceně ParduPlán, zmapuje problémové partie pardubické dopravy, zváží výzvy, které mohou přijít a navrhne řešení, která všem Pardubičanům usnadní pohyb po městě. Někde pomůže třeba změna vyhlášky. Jinde... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Balíček Fit for 55 a podpora cyklistické a pěší dopravy

Balíček Fit for 55 a podpora cyklistické a pěší dopravy
16. 01. 2022 | V rámci Zelené dohody pro Evropu si Evropská unie stanovila závazný cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Aby to bylo možné splnit, musí se současná úroveň emisí skleníkových plynů v příštích desetiletích výrazně snížit. Evropská unie zareagovala na tlak environmentálních hnutí a odborníků, kteří požadovali ambicióznější cíle, a zavázala se snížit... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Analýza ECF: nový evropský Rámec pro městskou mobilitu je pro cyklistiku velkým vítězstvím

Analýza ECF: nový evropský Rámec pro městskou mobilitu je pro cyklistiku velkým vítězstvím
12. 01. 2022 | Zveřejňujeme překlad článku, který zpracoval Philip Amaral, a to na téma podpory aktivní mobility v rámci nového evropského Rámce pro městskou mobilitu. Článek vyšel dne 22. 12. 2021. Svým obsahem je inspirací pro plánovánou mezinárodní konference o proměnách městské a aktivní mobility, která proběhne ve dnech 17. - 18. 5. 2022 v Jihlavě. Článek Nový Rámec Evropské... číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Může předsednictví v Radě EU pomoci rozvoji aktivní mobility v evropských zemích?

Může předsednictví v Radě EU pomoci rozvoji aktivní mobility v evropských zemích?
06. 01. 2022 | Jaké bude české předsednictví v Radě EU (červenec - prosinec 2022) z pohledu podpory městské a aktivní mobility? Nevíme. Víme ale, jaká doporučení pro francouzské předsednictví v Radě EU (leden-červen 2022) připravily tři organizace ECF, FUB a V&T. Doporučení jsou následující (originální dokument je ke stažení v příloze). Francii se podařilo v oblasti cyklistiky... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Rada se dohodla o aktualizovaných pravidlech pro sazby DPH

Rada se dohodla o aktualizovaných pravidlech pro sazby DPH
11. 12. 2021 | Rada dnes dosáhla dohody o návrhu aktualizovaných pravidel EU pro daň z přidané hodnoty (DPH). Nová pravidla reflektují současné potřeby členských států i politické cíle EU, které se od zavedení původních pravidel výrazně změnily. Vedle rovného zacházení zajistí aktualizace všem členským státům i větší flexibilitu při uplatňování snížených a nulových sazeb... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Summit o změně klimatu COP26. Díl 6 - Lidé dělají dopravu: zelená doprava díky komunitám, Glasgow

Summit o změně klimatu COP26. Díl 6 - Lidé dělají dopravu: zelená doprava díky komunitám, Glasgow
10. 12. 2021 | Výtah z jednoho bloku konference COP 26 Glasgow https://www.youtube.com/watch?v=1pP_o5eJbvA Setkání asociací pro udržitelnou dopravu Xavier Brice, výkonný ředitel Sustrans Úvodní slovo Pohyb nás dělá lidmi – naše touha hýbat se a přemisťovat je stará jako lidstvo samo. Avšak způsob, jakým se naše společnost během posledních sto padesáti let rozhodla tuto touhu naplňovat,... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Summit o změně klimatu COP26. Díl 5 - Vyšší počty cyklistů pomohou v boji s klimatickou změnou

Summit o změně klimatu COP26. Díl 5 - Vyšší počty cyklistů pomohou v boji s klimatickou změnou
09. 12. 2021 | Středa 10. listopadu byla na konferenci COP26 v Glasgow zaměřena na Den pro dopravu. V tomto kontextu spolek Partnerství pro městskou mobilitu sleduje aktivity Evropské cyklistické federace, která se již několik týdnů zabývá zvyšováním povědomí o faktu, který v jednáních o klimatu bývá stále opomíjen, a to je význam investic do rozvoje cyklistiky v našem úsilí o naplnění... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Summit o změně klimatu COP26. Díl 4 - Deklarace

Summit o změně klimatu COP26. Díl 4 - Deklarace
08. 12. 2021 | DEKLARACE COP26 O URYCHLENÍ PŘECHODU NA STOPROCENTNĚ BEZEMISNÍ AUTOMOBILOVOU DOPRAVU Poznámka - bez českého podpisu Jako zástupci vlád, firem a dalších organizací, které mají vliv na budoucnost automobilového průmyslu, se zavazujeme, že okamžitě urychlíme přechod k dopravě s nulovými emisemi, s cílem naplnit cíle Pařížské dohody. (Tato deklarace není právně závazná... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Summit o změně klimatu COP26. Díl 3 - Zásadní okamžik v boji proti klimatické změně

Summit o změně klimatu COP26. Díl 3 - Zásadní okamžik v boji proti klimatické změně
08. 12. 2021 | COP 26 je konference OSN pro rok 2021 o klimatické změně  Již téměř třicet let spojuje OSN téměř všechny státy světa v rámci celosvětového klimatického summitu COP, což je zkratka pro Konferenci stran (Conference of the Parties). Během této doby se klimatická změna dostala z pozice okrajového problému celosvětovou prioritou. Letošní summit byl již dvacátý šestý,... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Summit o změně klimatu COP26. Díl 2 - Klimatická změna je největší hrozba, které dnes my všichni čelíme.

Summit o změně klimatu COP26. Díl 2 - Klimatická změna je největší hrozba, které dnes my všichni čelíme.
07. 12. 2021 | Celý svět dnes čelí intenzivním bouřím, záplavám a požárům. Znečištěné ovzduší negativně ovlivňuje zdraví desítek milionů lidí a nepředvídatelné počasí způsobuje nevýslovné škody na našich domovech i zdrojích obživy. Dopady klimatické změny jsou ničivé, pokrok za účelem boje s klimatickou změnu však přináší čistší vzduch, nová pracovní místa,... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Summit o změně klimatu COP26. Díl 1 - Obecný úvod

Summit o změně klimatu COP26. Díl 1 - Obecný úvod
05. 12. 2021 | Světoví lídři se ve dnech 31. října až 13. listopadu setkali v Glasgow (Spojené království) na summitu o změně klimatu – COP26. Co však „COP26“ znamená a proč se lídři setkali? Ke klíčovým iniciativám patřilo: zvýšení závazků za účelem poskytnutí finančních prostředků na pomoc rozvojovým zemím v boji proti změně klimatu, přijetí celosvětového závazku... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Ulice pro všechny

Ulice pro všechny
10. 11. 2021 | Proč je důležité, aby chodci, vozíčkáři a cyklisté dostali víc prostoru Ulice, které umožňují bezpečnější chůzi nebo jízdu na vozíčku či na kole, přinášejí místní komunitě celou řadu výhod. V tomto článku místní firmy i obyvatelé informují o tom, proč je pro ně změna v jejich lokalitě tak důležitá.   Kvůli pandemii Covid-19 bylo naléhavě nutné... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Jaroslav Martinek: Jak by budoucí vláda měla podpořit rozvoj cyklistiky a elektrodopravy?

Jaroslav Martinek: Jak by budoucí vláda měla podpořit rozvoj cyklistiky a elektrodopravy?
04. 11. 2021 | Vláda, která vzejde z jednání po říjnových volbách, převezme od té stávající také agendu týkající se rozvoje cyklistiky a elektromobility. Bylo by dobré, kdyby ji neodsunula na periferii a navázala na to, co už se v této oblasti vykonalo. Práce nové vlády by v prvé řadě měla navázat na vládní Koncepci městské a aktivní mobility pro období 2021—2030, která... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Koordinátor mobility (Role města, tag5), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Evropská mise: Dosažení 100 klimaticky neutrálních měst do roku 2030

Evropská mise: Dosažení 100 klimaticky neutrálních měst do roku 2030
25. 10. 2021 | Mise EU jsou novinkou programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa na období 2021-2027. Evropská komise zahájila celkem pět nových misí, jejichž cílem je skrze podporu výzkumu řešit velké výzvy v oblasti zdraví, klimatu a životního prostředí a dosáhnout v těchto oblastech ambiciózních a inspirativních cílů EU. Každá mise bude fungovat jako portfolio akcí – například... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Realizace Zelené dohody pro Evropu

Realizace Zelené dohody pro Evropu
22. 10. 2021 | Evropská komise přijala soubor návrhů cílů, jejichž splnění povede k tomu, že politiky EU v oblasti klimatu, energetiky, dopravy a zdanění se budou podílet na snižování čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % oproti roku 1990. Jedním z cílů je snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů z dopravy o 90 % (v současnosti představují 25 % celkových... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Manifest 2021 Sustrans Cymru: Wales pro budoucnost a pro každého

Manifest 2021 Sustrans Cymru: Wales pro budoucnost a pro každého
22. 10. 2021 | Současný Wales čelí náročným výzvám, počínaje klimatickou změnou a znečištěným ovzduším až po krizi fyzického i psychického zdraví obyvatel. Tlak na společnost roste všude, napříč národem. A neexistuje žádné univerzální řešení. Návrhy Manifestu Sustrans pro Wales Sustrans Cymru (velšská pobočka organizace Sustrans) předložil příští vládě Walesu požadavky,... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Klimaaktiv mobil: Podpora rozvoje aktivní a klimaticky vstřícné mobility

Klimaaktiv mobil: Podpora rozvoje aktivní a klimaticky vstřícné mobility
17. 10. 2021 | klimaaktiv mobil: Plnou parou vpřed k aktivní a klimaticky vstřícné mobilitě Spolková vláda Rakouska ve svém Vládním programu pro roky 2020 – 2024 stanovila milníky pro ochranu klimatu a rozšíření aktivní a klimaticky šetrné mobility v rakouských zemích. Spolkové ministerstvo pro ochranu klimatu, životní prostředí, energii, mobilitu, inovace a technologie (dále jen BMK)... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

8. ročník mezinárodní konference České parkovací asociace

8. ročník mezinárodní konference České parkovací asociace
01. 10. 2021 | 07. – 09. září 2021, Hotel Luna – Kouty u Ledče nad Sázavou Hlavní téma: Jak správně komunikovat parkovací politiku? Září 2021 se vyznačuje vysokou koncentrací odborných akcí. Některé byly známy již dlouho dopředu, jiné pak vznikly na poslední chvíli, což částečně narušilo původně plánovaný formát naší akce. I tak jsme ale naplnili maximální kapacitu hotelu... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)

Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu

Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu
16. 08. 2021 | Doprava generuje téměř čtvrtinu emisí skleníkových plynů v evropských státech a je hlavním znečišťovatelem ovzduší ve městech. Emise z dopravy neklesají tak rychle jako v jiných odvětvích: jejich pokles začal až v roce 2007 a stále jsou jejich hodnoty vyšší než v roce 1990 (viz graf níže). V rámci dopravy pochází zdaleka nejvíc emisí skleníkových plynů ze... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Cyklistické organizace reagují na balíček Evropské komise „Fit for 55“

Cyklistické organizace reagují na balíček Evropské komise „Fit for 55“
05. 08. 2021 | Evropská komise ve svém balíčku „Fit for 55“ promeškala skvělou příležitost navrhnout radikální transformační posun směrem od silniční motorové dopravy, která je významným znečišťovatelem ovzduší. Pokud chce EU do roku 2030 snížit množství emisí o 55 %, musí výrazně navýšit podíl cyklistiky ve všech evropských státech. Pod názvem „Fit for 55“ Evropská... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Globální oteplování - stávající fakta

Globální oteplování - stávající fakta
30. 07. 2021 | Na portálu Akademie městské mobility jsou rovněž k dispozici informace ke klimatickým změnám., včetně aktuální zprávy OSN , která varuje před alarmující změnou klimatu se všemi důsledky, především dlouhými obdobími sucha, která se mohou střídat s povodněmi.  Na webových stránkách www.tomorrow.io vyšel nedávno článek na téma Global Warming Current Status: Full... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Zásady urbánní politiky

Zásady urbánní politiky
04. 07. 2021 | Zásady urbánní politiky jsou rámcovým dokumentemurbánní politiky státu, která má průřezový a interdisciplinárnícharakter. Na jejím vytváření a realizaci se společně a koordinovaně podílejí jednotlivé dílčí politiky, přičemž regionální politika a územní plánování představují pro tuto koordinaci věcný a územní rámec. Zásady urbánní politiky je třeba vnímat... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Nová Lipská charta

Nová Lipská charta
03. 07. 2021 | Lipská charta z roku 2007 inspirovala městskou politiku v Evropě i mimo ni. Její hlavní poselství o podpoře integrovaného a udržitelného rozvoje měst je dnes stejně platné jako v roce 2007. Avšak v dnešní době existují naléhavé globální výzvy, jako je změna klimatu, ztráta biologické rozmanitosti, nedostatek zdrojů, migrační přesuny, demografické změny, pandemie a rychle... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Jak dokázala Lipská Charta změnit Lipsko. Dokáže změnit i naše města?

Jak dokázala Lipská Charta změnit Lipsko. Dokáže změnit i naše města?
12. 02. 2021 | V rámci německého předsednictví EU byla dne 30. listopadu 2020 podepsána „Obnovená Lipská charta: Transformační síla měst pro všeobecné blaho". Dokument je k dispozici také v českém jazyce.  Nová lipská charta, která vychází z Lipské charty schválené roku 2007, je strategický dokument se zaměřením na integrovaný a udržitelný městský rozvoj v Evropě. Zdůrazňuje,... číst dále
Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Atlas mobility pro Evropu 2021 byl oficiálně představený v Bruselu

Atlas mobility pro Evropu 2021 byl oficiálně představený v Bruselu
08. 02. 2021 | Bruselská kancelář nadace Heinrich-Böll-Stiftung představila minulý týden zbrusu nový Atlas mobility pro Evropu. Publikace představuje klíčová fakta a čísla o dopravě a mobilitě v Evropě a přispívá k úsilí o udržitelnou a spravedlivou mobilitu v Evropské unii. Hlavní poznatky z Atlasu jsou shrnuty ve 12 krátkých lekcích. Výhledově by měla vyjít také česká verze, zatím... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Brusel: Plošné zavedení rychlosti 30 km/h od začátku roku 2021

Brusel: Plošné zavedení rychlosti 30 km/h od začátku roku 2021
14. 01. 2021 | Po dlouhém plánování se snížení rychlosti na 30 km/hod na prakticky všech silnicích Bruselu stane od 1. ledna 2021 realitou. Ve spojením se zavedením modelu Smart Move od roku 2022 by mělo dojít k radikálnímu snížení  počtu automobilů ve městě ve prospěch ekologičtějších způsobů dopravy.   Brusel je již dlouhou dobu známý svými dopravními zácpami, které (mimo... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Vláda schválila novou Koncepci městské a aktivní mobility České republiky

Vláda schválila novou Koncepci městské a aktivní mobility České republiky
12. 01. 2021 | Dne 11. ledna vláda ČR schválila novou Koncepci městské a aktivní mobility, která je návazným dokumentem na Dopravní politiku České republiky pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050. Tato koncepce je zaměřena na přenesení některých zásad Dopravní politiky do úrovně krajské a zejména obecní samosprávy. Součástí materiálu je také část „Podpora aktivní mobility”. Koncepce... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Mobilita a zdraví: kde se setkávají?

Mobilita a zdraví: kde se setkávají?
11. 01. 2021 | V listopadu 2020 vyšel elektronický Newsletter EPOMM, který byl postaven na otázce „Mobilita a zdraví: kde se setkávají?“. Spíš než na konkrétní aktivity, jako jsou chůze či jízda na kole (které byly zahrnuty do předchozí elektronické aktuality EPOMM), se zaměřuje celkově na politické přístupy a strategie, pokyny či doporučení. Autorem je Fred Dotter, Mobiel 21. Vyšly... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Otázka času a interpretace… a ochoty

Otázka času a interpretace… a ochoty
10. 01. 2021 | Jsou to teprve dva roky, kdy se ministři EU pro životní prostředí a pro dopravu sešli v rakouském Grazu, aby podpořili a motivovali Evropskou komisi k přijetí vyváženého strategicko-politického přístupu, včetně vytvoření komplexní strategie, která urychlí posun směrem k ekologické, bezpečné, dostupné a cenově vyvážené mobilitě, a současně posílí rozvoj... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Zdraví a politika mobility s nulovými emisemi

Zdraví a politika mobility s nulovými emisemi
07. 01. 2021 | V rámci Dnů pro městskou mobilitu 2020 se konalo tematické setkání „Zdraví a politika nulové mobility“, na kterém se pracovalo s myšlenkou, že aktivní způsoby dopravy jako chůze či jízda na kole mohou působit jako prevence některých úmrtí a přispívat ke snižování emisí. Aby se těmto opatřením dostalo dostatečné podpory, musí být zdravotní témata pevně ukotvena... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Znečišťování ovzduší je největším environmentálním rizikem pro lidské zdraví

Znečišťování ovzduší je největším environmentálním rizikem pro lidské zdraví
05. 01. 2021 | V posledních padesáti letech po celém světě výrazně vzrostla doprava, především ta automobilová, což lidem přineslo nebývalou míru mobility, nezávislosti, a také příležitostí, které zcela změnily náš dosavadní způsob života. Současně se však objevily nové problémy, zejména zdravotní a sociální. To, jak cestujeme, naše individuální volby, preferovaný způsob... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Propojení dopravy a zdraví v plánování udržitelné městské mobility

Propojení dopravy a zdraví v plánování udržitelné městské mobility
04. 01. 2021 | Zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Můžeme říci, že jde o základ života a žití. Plány udržitelné městské mobility mají řadu aspektů, otázka kvality zdraví však nebyla v minulosti něčím, o co by se dopravní projektanti či urbanisté vědomě zajímali. Ve skutečnosti existuje mnoho zdravotních problémů i zdravotních přínosů, které úzce souvisejí s dopravou,... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Pracovní skupina OSN usiluje o ekologičtější, zdravější a udržitelnější mobilitu ve světě po pandemii COVID-19

Pracovní skupina OSN usiluje o ekologičtější, zdravější a udržitelnější mobilitu ve světě po pandemii COVID-19
03. 01. 2021 | Pandemie a následný nouzový stav nastartovaly řadu společenských, ekonomických i kulturních změn, z nichž mnohé mají výrazný dopad na dosavadní vzorce mobility. Zatímco aktivní mobilita, a především cyklistika, zaznamenala intenzivní oživení, využití služeb veřejné dopravy značně pokleslo. Současně však víc lidí intenzivněji používá osobní auta, která jim zajišťují... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Strategie udržitelné a inteligentní mobility EU

Strategie udržitelné a inteligentní mobility EU
18. 12. 2020 | Evropská komise představila svou Strategii udržitelné a inteligentní mobility spolu s akčním plánem 82 iniciativ, které mají řídit její práci v příštích čtyřech letech (aby se cíle staly skutečností, strategie identifikuje celkem 82 iniciativ v 10 klíčových oblastech činnosti, každá s konkrétními opatřeními).  Tato strategie podporuje transformaci dopravních... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Otevřený dopis na MŽP k dostavbě pražského okruhu SOKP 520 (MZP500)

Otevřený dopis na MŽP k dostavbě pražského okruhu SOKP 520 (MZP500)
26. 11. 2020 | Vážení,ke zjišťovacímu řízení EIA pro dostavbu pražského okruhu SOKP 520 (MZP500) jako odborník zabývající se emisemi z dopravy a zároveň jako občan a vlastník nemovitosti na území hl. m. Prahy uvádím:1. Realizace samotné části Satalice-Březiněves, bez propojení přes Vltavu směr Ruzyně, je celkem k ničemu. Význam má pouze celkové zprovoznění úseků 518, 519 a... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Evropský zelený list

Evropský zelený list
23. 10. 2020 | Evropská cena za zelený list je otevřena všem městům v celé Evropě s populací 20 000 až 100 000 obyvatel. Pravidla soutěže pro poslední cyklus Evropské ceny zelených listů jsou k dispozici zde . Pravidla soutěže musí být dodržována, aby žádající města mohla podávat způsobilé žádosti. Titul European Green Leaf v roce 2020 byl společně udělen Limericku v Irsku a Mechelen... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Kampaně (Občan, tag35)

Evropské zelené město

Evropské zelené město
22. 10. 2020 | Evropské zelené město - Iniciativa Evropské komise na podporu a odměnu větších měst za jejich environmentální úspěchy. Dnes více než dvě třetiny Evropanů žijí ve městech. Městské oblasti koncentrují většinu environmentálních výzev, kterým čelí naše společnost, ale také spojují odhodlání a inovace, aby je vyřešily. Cena Evropské zelené město byla koncipována... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Kampaně (Občan, tag35)

Dohoda o zeleném městě

Dohoda o zeleném městě
21. 10. 2020 | Dohoda o zeleném městě - Iniciativa Evropské komise, jejímž cílem je učinit města zelenějšími, čistšími a zdravějšími. Green City Accord je hnutí evropských starostů, kteří se zavázali k tomu, aby města byla čistší a zdravější. Jeho cílem je zlepšit kvalitu života všech Evropanů a urychlit provádění příslušných právních předpisů EU v oblasti životního... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Kampaně (Občan, tag35)

Politika EU v oblasti městského prostředí - přehled

Politika EU v oblasti městského prostředí - přehled
20. 10. 2020 | Evropská komise v posledních letech intenzivněji zaměřuje na městské záležitosti v reakci na skutečnost, že do roku 2020 se odhaduje, že ve městech bude žít téměř 80% občanů EU. Politický význam problému dokazuje jeho zařazení do 7. akčního programu pro životní prostředí (7EAP) v rámci prioritního cíle 8 s názvem Udržitelná města: „ Společně pracujeme na společných... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Evropa Česku ujíždí a mění se ve velmoc

Evropa Česku ujíždí a mění se ve velmoc
19. 10. 2020 | Zatímco evropské země jen od jara investovaly do nových cyklostezek a přerozdělení uličního prostoru jednu miliardu eur (27 miliard korun) a dál do přechodu k chytřejší městské mobilitě mohutně investují, v Česku je v ohrožení i první plánovaná vlaštovka: dvě miliardy korun, které měly v nejbližší době z evropských fondů putovat na výstavbu cyklostezek, podle posledních... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Finance (Mezioborového plánování, tag20), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Průlom v cyklistice: Rovnocenný druh dopravy v plánu obnovy EU po COVID-19

Průlom v cyklistice: Rovnocenný druh dopravy v plánu obnovy EU po COVID-19
06. 08. 2020 | Jak jsme vás již informovali, Vláda ČR na svém zasedání dne 27. 7. 2020 schválila rozdělení peněz z prvního balíčku pomoci Evropské unie na zmírnění dopadů koronaviru, kde se počítá i se dvěma miliardami na rozvoj cyklistické dopravy. Je plánováno, že bude využita 100% míra spolufinancování projektů. Financování bude zajištěno prostřednictvím prostředků pro IROP. I... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

8 tipů pro novou českou vládní koncepci městské a aktivní mobility

8 tipů pro novou českou vládní koncepci městské a aktivní mobility
03. 08. 2020 | V pondělí 27. 7. 2020 představila britská vláda ukázkovou vizi svých investic do lepší městské mobility za 2 miliardy liber. Detailní plán, chytře rozdělený na investice do tvrdých (rozuměj asfaltových) i měkkých (lidských a strukturálních) opatření. Svět aplaudoval. Na serveru Akademie mobility k tomu byly vydány dvě novinky (30. 7. 2020 a 31. 7. 2020). V úterý 28.... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Plán britské vlády na podporu cyklodopravy - díl II.

Plán britské vlády na podporu cyklodopravy - díl II.
31. 07. 2020 | Nová cyklistická infrastruktura může přinést oživení ekonomiky Infrastruktura pro chodce a cyklisty s potenciálem vzniku 103 000 nových pracovních míst pro další dva roky je jednou z nejlepších investic, které by vláda Spojeného království mohla udělat – takový je závěr ekonomického hodnocení možných projektů, zaměřených na obnovu ekonomiky po epidemii Covid-19,... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Plán britské vlády na podporu cyklodopravy - díl I.

Plán britské vlády na podporu cyklodopravy - díl I.
30. 07. 2020 | Jeden z podstatných vzkazů, kterým britská vláda uvedla do světa nový program na podporu aktivní městské mobility, kterým mimo jiné reaguje na zkušenosti z koronavirové krize, pokračující epidemii obezity a také prosté poznání z Nizozemska či Kodaně, že města, kde se dá dobře pohybovat pěšky či na kole jsou zkrátka lepším místem pro život pro všechny. V programu... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

COVID-19 v kontextu SUMP

COVID-19 v kontextu SUMP
17. 07. 2020 | Evropská města již vyhodnocují dopady pandemie a koronavirovou krizi chtějí využít i k přehodnocení v přístupu k automobilové dopravě. Hrozí totiž, že lidé ze strachu z nákazy v hromadné dopravě budou chtít více využívat soukromých vozů i k pohybu po městě. O tom např. psal deník E15. Jak na danou situaci reagovala česká města? Odráží se COVID-19 v  plánování... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Úspora energií, snižování emisí v kontextu SUMP

Úspora energií, snižování emisí v kontextu SUMP
27. 06. 2020 | Plán udržitelné městské mobility reprezentuje určité postoje, východiska, která lze považovat za status quo. Ta by se měla projevit při návrhu opatření. Dnes se zaměřujeme na propojení principů energetických úspor a snižování emisí se SUMPem. Inspirací pro česká města může být evropská publikace „TOPIC GUIDE HARMONISATION OF ENERGY AND SUSTAINABLE URBAN MOBILITY PLANNING“. Inspirativní... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Primátoři Visegrádu: Zelené investice jsou cestou z krize

Primátoři Visegrádu: Zelené investice jsou cestou z krize
18. 06. 2020 | V úterý 16. června starostové hlavních měst zemí Visegrádské čtyřky (Praha, Budapešť, Bratislava a Varšava) zaslali otevřený dopis hlavám všech členských států EU před zasedáním Evropské rady, které se uskuteční v tomto týdnu. Čtyři starostové – zástupci více než 5 milionů obyvatel regionu střední a východní Evropy a čtyř hlavních měst, která produkují... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

EU může obnovit své hospodářství zahájením největšího ekologického investičního plánu v historii lidstva

EU může obnovit své hospodářství zahájením největšího ekologického investičního plánu v historii lidstva
15. 06. 2020 | Dne 27. května zveřejní Evropská komise v dalším pokusu o uzavření dvouletých jednání balíček obnovy zabývající se hospodářským dopadem koronaviru, jakož i aktualizovaný návrh rozpočtu EU na období 2021–2027, Víceletý finanční rámec (VFR). Nový scénář přitom může být investičním precedens lidstva: 50 % evropského rozpočtu EU do boje za klima, zbývajících... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Zelená dohoda pro Evropu

Zelená dohoda pro Evropu
11. 06. 2020 | Změna klimatu a zhoršování životního prostředí představují pro Evropu a celý svět existenciální hrozbu. K překonání těchto výzev potřebuje Evropa novou strategii růstu, která transformuje Unii na moderní, konkurenceschopnou ekonomiku, jež účinně využívá zdroje a kde se do roku 2050 nebudou produkovat žádné čisté emise skleníkových plynů bude hospodářský... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Ochrana klimatu: Adaptační strategie připravují města i kraje

Ochrana klimatu: Adaptační strategie připravují města i kraje
05. 06. 2020 | Výkyvy počasí, jaké nemají obdoby v posledních 500 letech. Ve stejný den se tak ve zprávách sejdou varování před povodněmi z přívalových dešťů i upozornění na rizika z dlouhodobého sucha.  Nejen města, ale také kraje i stát se připravují na změny, které to s sebou přinese. Na tomto místě chceme jen připomenout, že opatření pro adaptaci na změnu klimatu se budou... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Eropský účetní dvůr: Zásadní změna udržitelné městské mobility nenastala

Eropský účetní dvůr: Zásadní změna udržitelné městské mobility nenastala
21. 05. 2020 | Zveřejňujeme zvláštní zprávu Evropského Účetního Dvora: Udržitelná městská mobilita v EU: bez odhodlání členských států není možné podstatné zlepšení. Hned v úvodu se píše: "Je zřejmé, že výrazné zlepšení v oblasti udržitelné městské mobility může vyžadovat více času. Nicméně šest let poté, co Komise vyzvala k zásadnímu posunu, nic jednoznačně nenasvědčuje... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Vazba mezi SUMP 2.0. a Strategickým rámcem ČR 2030

Vazba mezi SUMP 2.0. a Strategickým rámcem ČR 2030
10. 04. 2020 | Jedním z doporučení nové metodiky SUMP 2.0. je provázanost s národními dokumenty - viz. lekce 5. Mimo jiné se upozorňuje na Strategický rámec ČR 2030, který byl schválen Vládou ČR v roce 2017 (www.cr2030.cz a také viz. příloha). Akademie městské mobility upozorňuje na propojení s otázkami udržitelné dopravy a mobility. Pokud má být SUMP 2.0. ve městech funkční, pak... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Lekce 7 - díl 2. Propojení s dalšími procesy plánování

Lekce 7 - díl 2. Propojení s dalšími procesy plánování
25. 03. 2020 | Hlavním problémem současného plánování městské dopravy je vedle nedostatečné integrace jednotlivých způsobů dopravy i omezená koordinace mezi jednotlivými strategiemi a organizacemi. Řešení těchto nedostatků představuje velkou výzvu (např. koordinace s obory jako územní plánování, ochrana životního prostředí, sociální inkluze, genderová rovnost, ekonomický rozvoj,... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Francie získává data pro cyklodopravu z velkého průzkumu

Francie získává data pro cyklodopravu z velkého průzkumu
17. 02. 2020 | Francie v posledních letech proslula dobrým vztahem k cyklodopravě. Po závazku ztrojnásobit počet cest na kole v roce 2018 přišla Francie s velkými investicemi a balíčkem zákonů pro čistou mobilitu Loi Mobilités. Oba kroky předcházel velký průzkum, do jehož posledního kola se zapojilo více než 185 tisíc lidí z bezmála 800 obcí.   A zdaleka nešlo jen o žebříček... číst dále
Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Zahraniční města (Role města, tag8), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Lekce 5 - praktické cvičení: Wales

Lekce 5 - praktické cvičení: Wales
14. 02. 2020 | Lekce 5 si klade otázku: Jak plánování udržitelné městské mobility podpořit na národní a regionální úrovni? Pro inspiraci jsme si "zašli" do Walsu, kde místní Sustrans napsal Manifest 2021 Sustrans Cymru: Wales pro budoucnost a pro každého. Tak jsme ho mírně aktualizovali na české poměry a máme odpověď. Jak plánování udržitelné městské mobility podpořit na národní... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Lekce 5 - Jak plánování udržitelné městské mobility podpořit na národní a regionální úrovni?

Lekce 5 - Jak plánování udržitelné městské mobility podpořit na národní a regionální úrovni?
13. 02. 2020 | Jelikož po teoretické lekci přichází vždy praktické cvičení, tak tentokrát necháme čtenáře, ať si sami udělají obrázek o tom, jak dané evropské doporučení  pro novou metodiku SUMP 2.0. je aplikovatelné pro Česko. Doslovný překlad z evropské metodiky SUMP 2.0. Městská mobilita je úzce propojena s dalšími politikami, například s politikou životního prostředí,... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

9 principů budoucnosti mobility ve strategiích pro města

9 principů budoucnosti mobility ve strategiích pro města
13. 01. 2020 | V květnu 2019 jsme pro vás připravili překlad dokumentu Future of Mobility Urban Strategy (Budoucnost mobility: Strategie pro města), které Britské ministerstvo dopravy zveřejnilo dne 19. 3. 2019. Strategie vysvětluje přístup, jaký zvolila vláda, aby mohla plně využít příležitost ke změnám v oblasti městské dopravy. Chce přitom v maximální míře využít inovací a následujících... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Nová pravidla silničního provozu v Německu

Nová pravidla silničního provozu v Německu
06. 01. 2020 | Větší bezpečnost chodců a cyklistů, omezení a zákazy pro motoristy a hlavně výrazně tvrdší postihy pro ty neukázněné. To je společný jmenovatel pro změny v silničních zákonech, které chystá na rok 2020 Německo. Nová pravidla jsou nastavena tak, aby poskytovala větší ochranu zranitelným účastníkům silničního provozu, jako jsou cyklisté a chodci. Zpomalení kamionů... číst dále
Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

12 článků z magazínu POLIS - Na konci visutého lana

12 článků z magazínu POLIS - Na konci visutého lana
29. 12. 2019 | V letošním roce jsme pro vás připravili překlad 12 článků z magazínu POLIS - Na konci visutého lana. Dnes přinášíme jejich shrnutí, neboť základní otázka zůstává stejná a je třeba si ji stále opakovat. Dělají města dost pro to, aby zajistila vhodnou mobilitu pro každého občana? Spolek Partnerství pro městskou mobilitu hledá inspiraci pro svou činnost v řadě evropských... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Druhý svátek vánoční - Reforma plánování městských čtvrtí

Druhý svátek vánoční - Reforma plánování městských čtvrtí
26. 12. 2019 | Za věřící se označuje čtvrtina dospělé populace České republiky (25 %). Třetina občanů (35 %) uvádí, že není nábožensky založena a téměř třetina (31 %) se považuje přímo za ateisty. Desetina (9 %) se vyhýbá jasnému vyjádření výběrem varianty „nejsem rozhodnut(a)“. Info z 18. 12. 2018, ale plus minus čísla budou sedět i na dnešní dobu. Takže tato novinka... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Děti (Občan, tag38)

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
19. 12. 2019 | Dne 4. 11. 2019 vláda ČR schválila svým usnesením č. 775/2019 Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ (SRR ČR 21+), základní koncepční dokument v oblasti regionálního rozvoje. Strategie stanovuje podobu regionální politiky po roce 2020. Je jedním ze základních kamenů pro nastavení čerpání finančních prostředků z evropských fondů, obsahuje tematické zaměření národních... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Seznamte se s manifestem pro vládu Spojeného království

Seznamte se s manifestem pro vládu Spojeného království
12. 12. 2019 | Mobilita není o dopravě. Mobilita je o tom, jak se my všichni dostaneme k základním službám, které nám pomáhají naplnit naše každodenní potřeby a žít lépe. Dostupnost zaměstnání, vzdělání, čerstvých potravin, zelených ploch a zdravotní péče, to jsou některé ze základních lidských potřeb. Mobilita nám také umožňuje vidět se s rodinou, zapojovat se do vlastní... číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Partnerství pro městskou mobilitu - stejé sdružení existuje ve Velké Británii

Partnerství pro městskou mobilitu - stejé sdružení existuje ve Velké Británii
01. 12. 2019 | Český  spolek Partnerství pro městskou mobilitu má svého dvojníka ve Velké Británii. Britské Partnerství pro městskou mobilitu je koalice, která poskytuje dlouhodobé vedení a krátkodobá řešení zaměřená na zvyšování kvality městské mobility. Naše inovativní partnerství reprezentuje celou šíři prostředí městské mobility. Naším úkolem je zajistit, aby efektivní... číst dále
Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Francie má nový zákon pro čistou mobilitu.

Francie má nový zákon pro čistou mobilitu.
25. 11. 2019 | Před časem byl ve Francii přijat návrh zákona, který znamená zásadní změny v dopravní politice Francie. Ve  známost vešel pod označením Loi Mobilités. Dne 19. listopadu schválil francouzský parlament Projet de Loi d’orientation des mobilités (LOM) neboli návrh zákona o směřování mobility, zkráceně Loi Mobilités. Tento zákon představuje transformaci národní dopravní... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)