PŘÍKLAD - PODJEZDNÁ VÝŠKA

Na jednom sídlišti v Jihlavě probíhá projekt revitalizace. Jeho součástí je dokončení sítě cyklostezek. Trasování cyklostezek vychází přirozeně z omezených možností vedení. Součástí revitalizace má být i překonání široké (dříve 4 pruhové) komunikace na ulici Okružní se přímo nabízí stávající podchod s chodníkem (4 metry širokým). Navržená úprava počítá s rozdělením chodník a oddělenou cyklostezkou. S tím by problém nebyl, místa jen tam opravdu dost. Problém je jinde.
 
Stávající podchod je jen 2,15 metry vysoký. Norma říká, že minimální podjezdná výška na cyklostezce je 2,5 m.
 
Jak to tedy nyní vyřešit? Jakou značku osadit? Umístit konec cyklostezky? Dát značku, upozorňující na malou výšku podjezdu, případně jí doplnit značkou cyklisto sesedni z kola, ikdyž víme, že se jedná o alibistické řešení? Ideální by bylo osadit přímo na most (podjezd) značku upozorňující na výšku podjezdu 2,15 m a doplnit to výrazným barevným šrafováním. V příloze je pár fotografií s popisem. Odkaz na mapu je zde.

Příklad možného řešení z jiného kouta Česka:

Podjezd D1 v Praze z Újezda u Průhonic směr Křeslice - jedná se o propustek, kde výška se dokonce postupně snižuje z 1,75 na 1,6 m. jedná se přitom o páteřní celopražskou trasu A21 a již v provozu:
http://mapa.prahounakole.cz/misto/4010/. V příloze je projekt.

Ke stažení