Fakta a čísla

Doprava není jen dopravní infrastruktura.
Je třeba znát širší souvislosti.

Každý plán musí vycházet ze stávajícího stavu v obci. Potřebujeme i vědět, jestli se v obci staví nové domy nebo byty, jestli se výstavba dalšího bydlení v naší obci plánuje, jestli a v jakém rozsahu ji připouští územní plán, či kolik rodin se do naší obce ročně přistěhuje. Pro jiný typ služeb – například pro služby sociální naopak potřebujeme vědět kolik a jak starých osob v naší obci žije. Ať již se plánují nové domy, nebo služby, vždy jsou spojené s otázkami dopravy a mobility.

Pro plánování dopravy, potřebujeme vědět, kolik osob vyjíždí nebo dojíždí za prací, do školy či za službami, jakými dopravními prostředky, jak je vytížená veřejná doprava umožňující tuto mobilitu, nebo jak jsou obsazená parkoviště přes den a v nočních hodinách. Pro plánování energetiky jsou nejdůležitější údaje o spotřebě jednotlivých druhů energií spotřebovaných v obecních budovách a zařízeních atd.

Jak je zřejmé některá data má obec přímo k dispozici, některá lze snadno získat např. ze státních registrů či ČSÚ, zatímco jiná data si bude muset obec koupit např. od mobilních operátorů či jejich dceřiných společností. Řádná správa dat, možnost jejich zpracování například v časových řadách pak umožňuje odhadovat trendy dalšího vývoje nebo vytvářet analýzy pro potřebu dobrého plánování.