Turisticky exponované lokality

Řešení dopravních problémů v turisticky exponovaných lokalitách (M. Scháno, FD - schano@fd.cvut.cz)

  • Prezentace popisuje dosavadní a plánované aktivity ČVUT FD v oblasti Národního parku České Švýcarsko, turisticky exponované oblasti, ve které se mísí protichůdné zájmy turistů, podnikatelů a obcí s potřebou ochrany přírody. Představen bude také navazující přeshraniční projekt zaměřený na dopravní propojení Českého a Saského Švýcarska.
  • Prezentace je ke stažení zde.