Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Město jako ekosystém? Brno ukazuje, že udržitelnost je chytrá

27. 12. 2019

Dnešní novinka ukazuje, jak myšlenky Smart City a udržitelnost při řízení města navzájem prolínají. Co je chytré, mělo by být i udržitelné a naopak. Příklady Smart City projektů jsou například městská aplikace a karta Brno iD, projekt RUGGEDISED nebo participativní rozpočet Dáme na vás. Autorem následujícího textu je manažer projektů Smart City Jiří Marek. Ukazuje nejen inspirativní přístup k městu jako ekosystému, ale i praktické ukázky konkrétních výstupů. 

 

O Smart City Brno

 Naším hlavním cílem v oblasti Smart City Brno je tzv. „změna přístupu města“, která by měla zohledňovat 7 pozitivních principů Smart City Brno:

 1. Otevřenost
 2. Modularitu
 3. Odpovědnost
 4. Efektivitu
 5. Diverzitu
 6. Chytrost
 7. Ohleduplnost

 

Protože naplňování těchto principů není možné uskutečnit bez partnerství s řadou aktérů, snažíme se rozvíjet tzv. městský ekosystém. Ten je možné vnímat jako společenství lidí se zájmem rozvíjet město Brno s přesahem do jeho metropolitní oblasti. Z praktické stránky si Městský ekosystém lze představit jako platformu pro spolupráci – spolurozhodování – spoluzodpovědnost na rozvoji města Brna a jeho metropolitní oblasti. Městský ekosystém je rozdělen do 6 níže uvedených částí a každá část má svého ambasadora. Nyní pracujeme na institucionalizaci procesu spolurozhodování s dalšími partnery v rámci tohoto systému.

Příklady Smart City Brno projektů

Ukázkou partnerského přístupu k rozvoji Smart City ve městě Brně jsou poté projekty uvedené níže.

Brno iD

www.brnoid.cz

Brno iD má za cíl zjednodušit přístup k městským službám a komunikaci s úřadem v obecné rovině. Systém je stavěn po částech a postupně jsou přidávány nové moduly. K prosinci 2019 jsou k dispozici tyto moduly:

 1. MHD
 2. Turistická karta
 3. Placení odpadů
 4. Knihovna
 5. Zoo Brno
 6. Sport
 7. Participativní rozpočet

Unikátností systému je, že se snaží maximálně využívat již existující prostředky a možnosti. Příkladem toho je, že jako nosič některých produktů funguje bezkontaktní platební karta, kterou v dnešní době má už prakticky každý a není tak nutné řešit pořizování nové karty. Jelikož snahou dlouhodobé strategie města je dělat město pro příští generace s chytrými službami, vyšší kvalitou života a jasnou vizí. K tomu patří také to, aby lidé trávili stále méně času zbytečnou administrativou. Dopad projektu můžeme vidět zejména ve zvýšení kvality života občanů, kteří mohou díky Brno iD postupně více věcí vyřešit z pohodlí domova. Projekt běží třetím rokem.

 

Evropský projekt RUGGEDISED

www.ruggedised.eu

Cílem rozsáhlého evropského projektu RUGGEDISED je demonstrovat využití inovativních technologií a přístupů pro rozvoj městských čtvrtí. RUGGEDISED sdružuje pilotní města Rotterdam, Umeå a Glasgow, k nimž se přidávají Brno, Gdaňsk a Parma. Projekt je zaměřen na tyto přímé dopady – snížení energetické spotřeby budov, zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie a elektrických vozidel, zavádění inteligentních technologií energetického managementu či využití dostupných dat při plánování rozvoje města.

 

Participativní rozpočet Dáme na vás

www.damenavas.cz

Jedná se o největší participativní rozpočet na území ČR a SR, co se týče alokované částky a počtu zapojených občanů v hlasování. Participativní rozpočet umožňuje občanům rozhodovat o části rozpočtu města Brna. V současné době probíhá již třetí ročník. Pilotní ročník participativního rozpočtu v Brně byl spuštěn roku 2017, kdy o částce 20 mil. Kč rozhodlo 11 660 občanů Brna a vyhrálo 16 projektů, z nichž je 9 již zrealizovaných. Na základě úspěchu z prvního ročníku se Rada města Brna rozhodla pro druhý ročník zvýšit alokovanou částku na 30 mil. Kč, o nichž hlasovalo 14 487 občanů Brna. V současném třetím ročníku rozhodli občané již o 35 mil. Kč. Ukázkou jednoho z projektů, který se podařilo nastartovat díky participativnímu rozpočtu je „Propojení Žebětína i horní části Bystrce s Kohoutovicemi pro pěší i cyklisty“ Ve středu 19. června 2019 byla slavnostně převzata dokončená a povolená projektová dokumentace vítězného projektu prvního ročníku Dáme na vás. Tato projektová dokumentace byla podkladem pro vybudování cyklostezky za 14 mil. Kč, která propojila zmíněné městské části. Hotová cyklostezka byla otevřena 12. prosince 2019.


Pozvánka: URBIS Smart City Fair 2020 jako příklad ekosystémové akce

www.smartcityfair.cz

 Důležitou součástí ekosystémového přístupu je i pořádání živých setkání a akcí. Proto si Vás dovolujeme pozvat na URBIS Smart City Fair 2020.

SAVE THE DATE 3. - 5. června 2020

URBIS Smart City Fair 2020 je ukázkou snahy o podporu ekosystémového přístupu a spolupráce, kterou se město Brno rozhodlo spolupořádat. Jedná se o jedinečnou akci se zaměřením na chytré technologie a moderní postupy v regionu střední a východní Evropy (CEE). Jedná se již o třetí plnohodnotný ročník, který má ambici dát užitečný přehled o této problematice a trendech včetně vytvoření platformy pro pravidelné předávání zkušeností a plánů.

Pozvánka SMART CITY FAIR URBIS 2020 BVV

Základní koncept programu máme připravený, a protože chceme, aby akce byla co nejvíce přínosná, rádi bychom vás požádali o případnou spolupráci na tvorbě programové části níže, kde můžete uvést, co by vás v jednotlivých blocích nejvíce zajímalo:

Spoluvytváření programu

Nově je akce třídenní. První dva dny probíhají v prostorách Veletrhů Brno a.s., kde je expoziční, konferenční a workshopová část. Součástí akce je i prezentace inovativních start-upových řešení. Poslední den je inspirací v realizovaných řešeních ve městě Brně a jeho organizací nebo exkurze v privátních společnostech na jižní Moravě.

Více informací na www.smartcityfair.cz.


Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)