Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

35 příkladů plánování z českých měst a krajů

04. 01. 2020

Na jedné straně jsou k dispozici příklady strategického plánování ze zahraničí, na druhé straně je dobré úvadět i příklady z praxe z českého prostředí. Přitom se nemusí vždy jednat o příklady dobré praxe. Přehled měst, které mají zpracován plán udržitelné městské mobility PUMM, nebo jej zpracovává najdete na tomto odkaze, popis obecných problémům je popsán zde. Obecné principy k plánování PUMM jsou popsány zde.

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu nechce hodnotit kvalitu zpracovaných dokumentů, ale raději pomoci těm, kteří si uvědomují, že města mají problémy s dopravou a že je třeba je řešit. To se ale dá řešit jen tehdy, pokud s městy se diskutuje.

Během roku 2019 jsme 39 x jednali s městy o tom, jak se jim daří plánovat. Přehled jednání je k nahlédnutí zde.

V některých příkladech jsme si z města odnesli cenné informace a nyní pro vás souhrnně zveřejňujeme 35 takových příkladů. V některých případech se jedná i o příklady z kraje, nebot chceme podporovat vazby mezi městy a kraji v plánování městské (regionální) mobility.


Štítky: Strategie (Role města, tag2)