Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Strategie snižování hluku z dopravy a znečištění ovzduší

21. 07. 2021

Projekt Phenomena (posouzení potenciálních zdravotních přínosů opatření zaměřených na snižování hluku (Potential Health Benefits of Noise Abatement Measures v EU) financovaný EU pracuje na identifikaci opatření pro snížení zdravotního zatížení hlukem z okolního prostředí. Jeho prvotní zjištění naznačují, že účinky nadměrného hlukového znečištění by měly být začleněny do urbanistického plánování. Potenciální řešení zahrnují strategie ke snížení rychlosti pro celé městské oblasti nebo použití komerčních budov jako protihlukových bariér. Posun k prevenci vzniku hluku, např. formou podpory udržitelných způsobů dopravy, jako je chůze a cyklistika, má zásadní význam pro dosažení nezbytného dlouhodobého snížení hluku. Řešení zahrnují regulaci vjezdu vozidel do města, zóny pro pěší, snížení maximální povolené rychlosti v městských oblastech a umožnění využívání aktivní mobility.

Meziregionální projekt CHIPS (Cycle Highways Innovation for smarter People Transport and Spatial Planning (Inovace cyklostezek pro chytřejší přepravu lidí a plánování prostoru)) financovaný EU projektoval a propagoval cyklostezky jako nízkouhlíkové řešení pro dojíždění do městských center zaměstnání a zpět. Projekt vyvinul řešení, která mohou pomoci městům a regionům budovat cyklostezky jako nový produkt mobility. Taková řešení mohou překonat fyzické a behaviorální bariéry, které brání dojíždějícím používat cyklostezky, a maximalizovat synergii mezi cyklostezkami a jinými způsoby dopravy.

Snížení znečištění ovzduší pocházejícího z dopravy v městských oblastech se dosahuje hlavně omezením nebo zakázáním dopravního provozu produkujícího znečištění. Barcelonská koncepce „superbloků“ s vymezením jakýchsi ostrůvků zón bez aut přesměrováním dopravy okolo oblastí multibloků vykazuje od zavedení v roce 2016 významné snížení hluku a znečištění ovzduší ve městě. Správa města nyní plánuje značné rozšíření této koncepce a v příští dekádě Barcelona chce přeměnit celý střed města v zelenější zónu přátelskou k chodcům a cyklistům, téměř zcela bez soukromých vozidel. Další úsilí byla realizována ve španělské metropoli Madridu zavedením nízkoemisní zóny (LEZ) jako součásti zdejšího plánu udržitelné městské mobility (SUMP). Ohromný dopad tohoto opatření vedl k 15 % snížení znečištění oxidem dusičitým za pouhé tři měsíce od zřízení nízkoemisní zóny.

Několik rumunských měst, např. Iași, Sibiu, Sighetu Marmației, Suceava, Târgu Mureș a Pitești, si nedávno objednalo moderní bezemisní elektrické autobusy jako součást ekologičtějšího řešení městské dopravy při navyšování vozového parku a rozšiřování nabídky dopravní obslužnosti pro místní obyvatele. Podle nově zveřejněného výzkumu od C40 mohou podstatné zelené investice do veřejné dopravy snížit znečištění ovzduší způsobené dopravou až o 45 % a snížit emise z městské dopravy do roku 2030 o více než polovinu. Na základě nové Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu Evropské komise se 100 evropských měst změní na klimaticky neutrální a na evropských silnicích bude v provozu nejméně 100 milionů bezemisních vozidel pro naplnění cílů v oblasti kvality ovzduší a klimatických cílů na celém kontinentu v rámci Zelené dohody pro Evropu.

  

Zdroj: Tematické pokyny k Evropskému týdnu mobility


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10)