Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Stromy v Paříži nebo Goteborgu ochlazují město a povzbuzují k pohybu

24. 07. 2021

K fyzické aktivitě lze povzbuzovat poskytnutím městské veřejné zeleně, která nabízí prostor pro jogging, jógu nebo k tomu, aby si lidé užívali přírody a sluníčka, čímž zároveň že pomůžeme snížit povrchovou teplotu asfaltových silnic a budov, neboť stromy a větší keře poskytují stín. Příklady ze švédského Gothenburgu ukazují, že teplota v městském parku byla o 4 °C nižší než v zastavěné městské oblasti. Navíc stromy a další zeleň snižují hladiny CO2, poskytují přirozené prostředí pro volně žijící zvířata a dokonce zvyšují hodnotu okolních nemovitostí. Další příklad pochází z Paříže. Francouzská metropole hodlá financovat možnosti ozelenění města vysazením 170 000 stromů, vytvořením hlavní zelené osy a vyčleněním plochy 30 hektarů na parky a zahrady. Vzhledem k tomu, že v Paříži již roste 500 000 stromů, zvýšil by tento plán, který má být uskutečněn do roku 2026, celkový počet stromů přibližně o 25 %.

 

  

Zdroj: Tematické pokyny k Evropskému týdnu mobility


Štítky: Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Kampaně (Občan, tag35)