Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Integrace pěší, cyklistické a veřejné dopravy ve Skotsku

11. 05. 2022

Spolek Partnefství pro městskou mobiitu, z. s. přeložil článek Integrace pěší, cyklistické a veřejné dopravy ve Skotsku. Překlad článku je záměrně načasován ve vztahu k blížící se konfeŕencí o proměnách městské mobility, která proběhne ve dnech 17. - 18. 5. 2022 v Jihlavě. Spolek chce tímto krokem podtrhnout, jak velký význam v současnosti mají aktivní mobilita a veřejná a sdílená doprava. Pokud to jde ve Skotsku, proč by to nemělo jít i v Česku.

Originální článek je zde.

Ross Miller, vedoucí pracovník Sustrans Scotland pro integraci dopravy, spolupracuje s železničními, autobusovými i trajektovými společnostmi v celém Skotsku. Cílem této spolupráce je integrovat sítě pěší, cyklistické a veřejné dopravy. S námi si povídá o pozitivních změnách, které jsme ve Skotsku v posledních letech mohli zaznamenat.

Loňská konference COP26 v Glasgow silně zdůraznila to, jak velký význam v současnosti mají aktivní mobilita a veřejná a sdílená doprava. V rámci „Dne pro dopravu“ se konference zaměřila na elektromobily, ty však nejsou řešením. Elektrifikace vozidel sice přispívá ke snižování množství emisí z dopravy, nepomůže však dosáhnout nulových emisí tak rychle, jak potřebujeme.

Na společné akci Sustrans a Aliance pro udržitelnou dopravu, která proběhla v rámci COP26, jsme pozornost přesunuli zpět k tomu, co my všichni můžeme právě teď udělat, abychom přispěli k řešení klimatické krize.

Jaká je tedy odpověď? My všichni můžeme častěji chodit pěšky, jezdit na kole nebo využívat prostředky veřejné dopravy. Největším producentem emisí skleníkových plynů ve Spojeném království je právě doprava. Řešení klimatické krize od nás vyžaduje, abychom motivovali veřejnost k využití aktivních a udržitelných způsobů dopravy. Pokud se podaří lépe propojit cesty chodců a cyklistů s veřejnou dopravou, bude udržitelná doprava snazší volbou pro větší počet lidí.

Důležitá práce s provozovateli veřejné dopravy u nás v Sustrans stále pokračuje. Jako klíčový influencer spolupracujeme s autobusovými, železničními a trajektovými společnostmi, kterým zprostředkováváme naše odborné znalosti a zkušenosti z oblasti pěší a cyklistické dopravy. Domníváme se, že integrování aktivní mobility a veřejné dopravy představuje atraktivní alternativu k osobní automobilové dopravě a prospívá životnímu prostředí.

Jak pracujeme s provozovateli autobusové dopravy

Pro společnost Borders Buses jsme zajistili grant na jejich službu X62, kterou obsluhuje údolí Tweed Valley a oblast Scottish Borders. Díky grantu je celá tato trasa vhodná pro cyklisty - autobusy byly dovybaveny zařízením pro převoz minimálně dvou jízdních kol. Grant pokryl i marketingová opatření a propagační materiály s cílem rozšířit spádovou oblast pro tyto služby. Díky tomu je celý systém dostupný pro větší počet lidí.

Podrobné informace o našich autobusech pro cyklisty naleznete zde (v aj).

 

Jak pracujeme s provozovatelem skotské železnice ScotRail

Provozovateli skotské železniční sítě ScotRail pomáháme se standardizací loga pro pasažéry z řad cyklistů, aby všechny typy vlaků měly snadno rozpoznatelné nástupní místo, což usnadní pohyb cestujících s jízdním kolem na nástupišti.

V několika vlacích na této síti pomáháme zvýšit kvalitu i kapacitu vozů určených pro přepravu jízdních kol.

Naší snahou je pomoci lidem a usnadnit jim přepravu jízdního kola ve vlaku. Společně s provozovatelem železniční dopravy ve Skotsku připravujeme informativní videa s návodem, jak používat úschovny pro jízdní kola ve všech typech vlaků ScotRail. Součástí videa jsou i užitečné tipy, jak si naplánovat cestu vlakem, pokud cestujete s jízdním kolem. Chceme rovněž veřejnost povzbudit, aby se se společností ScotRail podělila o své cestovatelské zkušenosti s jízdním kolem. Společnost ScotRail tak může lépe chápat, s jakými problémy se cyklisté během cest setkávají a proč je výhodné jim cestování s jízdním kolem umožnit. Zkušenosti uživatelů jsou motivací a hybnou silou pro další investice a zlepšování.

Podrobné informace o cestování vlakem s jízdním kolem naleznete zde (v aj).

Vagóny Highland Explorer

V červenci 2021 jsem s radostí sledoval zahájení provozu nových vagónů Highland Explorer na skotské železnici. Jde o první vagóny pro aktivní cestování ve Spojeném království. Sustrans se spolupodílel na návrhu konstrukce těchto vagónů, aby vyhovovaly všem typům cyklistů.

Tři vagóny, které jezdí na trase ve West Highlandu zGlasgow do Obanu, vytvořily zcela nový precedens pro kvalitu přepravy jízdních kol ve vlacích. V každém vagóně najdou cyklisté prostor pro až dvacet kol, včetně tandemových, a pro dalších 25 osob. Prostor pro takové množství jízdních kol ve vlaku, včetně tandemových, dává cestujícím větší jistotu a zvyšuje spolehlivost služeb.

Lidé se tak mohou dostat do významných destinací, aniž by potřebovali automobil. Služby Highland Explorer zajistí cyklistům přístup na Kaledonskou i Hebridskou stezku.

A co dál

Naše partnerská spolupráce s provozovateli služeb veřejné dopravy i nadále pokračuje. Uvědomujeme si, že výraznější změny vyžadují dostatek času. Hodně se můžeme naučit ze zkušeností našich evropských partnerů s integrací aktivní mobility a veřejné dopravy. Například na hlavním nádraží v Amsterodamu jsou tramvaje, autobusy, vlaky a trajekty součástí jednoho integrovaného železničního uzlu, který cestujícím nabízí i půjčovnu jízdních kol a trojpodlažní parkovací zařízení až pro 2500 jízdních kol.

Co můžete udělat vy

Jezdíte na vlak na kole nebo chodíte pěšky? Ten, kdo cestuje veřejnou dopravou, obvykle na první a poslední úsek cesty využívá některý ze způsobů aktivní mobility. Vyzýváme vás všechny, abyste v roce 2022 omezili jízdy autem a pokusili se používat aktivní a veřejnou dopravu. I my to tak děláme. A budeme i nadále pokračovat v našem úsilí s cílem vytvářet zdravá místa a šťastnější životy.

Přečtěte si našich pět tipů, jak se obejít bez auta a mít z toho užitek (v aj).