Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Představení aktivity RIS3 - výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci 

09. 01. 2023

Výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci (z anglického Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation - RIS3) je za poslední léta hojně využívaným konceptem podpory výzkumu a inovací zejména v zemích EU. Jedná se o koncept směřující k inteligentnímu využívání a rozvíjení potenciálu dané země či regionu, jehož cílem je vytvářet dlouhodobé konkurenční výhody založené na využívání znalostí a na inovacích. Koncept chytré specializace je zapotřebí vnímat jako nový přístup k inovační politice, kde na místo plošné podpory výzkumných a inovačních aktivit se státní intervence zaměřují na vybrané prioritní oblasti s vysokým potenciálem pro rozvoj a uplatnění nových znalostí v ekonomických aktivitách. Nejedná se však pouze o ekonomický růst, ve Strategii je zohledněna i udržitelnost prostředí, sociální soudržnost a reakce na společenské výzvy. Strategie staví na silných stránkách země či regionu a na jejich specifických kapacitách a zdrojích v rovině ekonomické, inovační a výzkumné.

Více informací se dočtete na odkaze https://www.ris3.cz/

Pokud chcete spolupracovat na obsahu Portálu, pak klikněte sem.


Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)