Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Neplýtvej energií: Jak hovořit o udržitelné dopravě (nejen) v rámci Evropského týdne mobility

31. 05. 2023

Pracovní setkání ke kampani Evropský týden mobility, které se konalo ve dnech 22. a 23. května ve Znojmě, poskytlo účastníkům z celé republiky nejen inspiraci, ale také cenné zkušenosti od odborníků. Během dvoudenní akce se téměř 50 zástupců českých měst, krajů a dvou ministerstev intenzivně zaměřovalo na možnosti, jak ovlivnit vnímání a chování lidí v oblasti dopravy.

  

„Neplýtvej energií“ platí pro dopravu i osobní cíle

  

Motivem setkání bylo téma, které zároveň určila Evropská komise jako hlavní téma pro letošní Evropský týden mobility (ETM): Neplýtvej energií. „Energetická krize nás nepříjemně zasáhla a změnila náš každodenní život. Zároveň nás ale učí, jak s energií šetřit a zrychlila proměnu energetiky. Učíme se přecházet na efektivní a dlouhodobě udržitelná řešení. A přesně taková potřebujeme i v dopravě,“ řekl na uvítanou ministr životního prostředí Petr Hladík. Ministr ocenil iniciativu lidí, kteří jsou podle jeho slov ochotni jít za hranice toho, co máme naučené, a pomáhat měnit vnímání a chování v rámci každodenního cestování.  

  

Právě vysoká energetická náročnost dopravy, která se z velké části vrací negativními dopady na krajinu a přírodu, je tématem letošní celoevropské kampaně. Jízda na kole nebo chůze přitom jsou energeticky nejúspornější druhy dopravy. Jen současná úroveň cyklistiky v zemích EU uspoří každoročně 3 miliardy litrů paliva, tedy zhruba totéž jako činí roční spotřeba pohonných hmot v Irsku. Jízdou na kole tak státy Evropské unie ročně uspoří kolem 4 miliard euro.

Stále přitom platí, že 60 % cest je kratších než 5 km. Více než polovinu těchto krátkých cest přitom Evropané překonávají v osobních automobilech.

 

 

Chůze a jízda na kole patří mezi energeticky nejúspornější způsoby dopravy. Zdroj: Best practice bicycle safety – improvement fact sheet. SABRINA – Safer Bicycle Routes in the Danube Area, www.interreg-danube.eu/SABRINA

  

Ať už se jedná o energii v dopravě nebo lidskou, vždy jí máme omezené množství. Synergie a propojení evropské, národní úrovně s municipalitami pomáhá nejen šetřit energii, ale také efektivněji prezentovat udržitelnou mobilitu.

 

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, který akci organizoval společně s Ministerstvem pro životní prostředí, proto zároveň nabídl účastníkům semináře k využití své aktivity. „Spolek se vyprofiloval jako klíčový partner pro samosprávy, který přináší významnou hodnotu nejen v oblasti udržitelné mobility, ale také v urbanismu. Je to přesně ten posun, který naše města a obce v České republice nejvíce potřebují,“ uvedl Michal Vozobule, poradce ministra dopravy pro oblast městské mobility a veřejné dopravy, který také působil jako radní pro dopravu v městě Plzeň.

 

„Velmi mě těší stále narůstající zájem měst a v poslední době i krajů o téma udržitelné mobility. Evropský týden mobility, který byl hlavním motivem našeho setkání, je ideální příležitostí pro vyvážené a koordinované představení tématu,“ komentoval závěry workshopu předseda spolku Partnerství pro městskou mobilitu Jaroslav Vymazal.

 

Klíč k řešení: Proměna veřejného prostoru

 

Intenzivní doprava vyvolává řadu problémů. Znečištěné ovzduší, dopravní zácpy, hluk, emise skleníkových plynů a změny klimatu či zabírání volné půdy – to vše jsou důsledky přebujelé dopravy. Jedním z řešení je zlepšení vozidel samotných, ale problém přetrvává v souvislosti se stářím vozového parku (v Česku je průměrné stáří vozidla 16 let) a vysokými čísly znečištění ve městech. Jak konstatuje řada odborníků, snížení počtu aut je nezbytné, ale politické překážky a nedostatečná infrastruktura brání jeho realizaci. Efektivní opatření v dopravě, jako je omezení rychlosti, podpora cyklistiky a pěšího pohybu, mohou přinést pozitivní změny ve zdraví obyvatel a využití veřejných prostor.

  

Právě poslední jmenovaná oblast – proměna ulic a náměstí - bývá nejčastějším zdrojem diskusí. Dokázala to i anketa mezi účastníky, kteří jako zásadní nominovali nejčastěji proměnu veřejných prostor. Teprve s odstupem za touto oblastí potom následovaly jednotlivé druhy dopravy, ať už kolo, vlastní nohy nebo veřejná doprava.

 

 

Zdroj: Elektronická anketa účastníků semináře, 22. 5. 2023

 

Celý seminář předznamenala prezentace evropského koordinátora kampaně Evropský týden mobility Juana Caballero z mezinárodního sdružení Eurocities, který se zároveň specializuje na kampaně v oblasti udržitelné mobility. Hlavní koordinátor úvodu představil hlavní téma letošní kampaně „Neplýtvej energií: Kombinuj a jeď!“ Na příkladech zároveň ukázal kampaně realizované v zahraničí a doporučil několik praktických tipů, jak postavit aktivity v rámci Evropského týdne mobility.

 

 

Zástupci spolku potom v jednotlivých blocích detailně probrali oblasti, bez kterých se neobejde systémové řešení mobility. To byl zároveň jeden z hlavních závěrů semináře - udržitelná mobilita tvoří systém, ve kterém se opatření pro jednotlivé druhy dopravy ovlivňují.

 

Také proto seminář zahájila přednáška zástupce Dopravní fakulty ČVUT na téma Akademie městské mobility. Její hlavní myšlenkou bylo, že teoretický základ je nutný a nic nemůžeme dělat bez dobrých dat a znalostí. Následovaly bloky věnované konkrétním aktivitám:

  • Cyklovize 2030 – bezpečná dopravní síť pro moderní prostředky individuální dopravy,
  • CityChangers - platforma ke zlepšení situace v dopravě a jejím plánování,
  • Evropský týden mobility jako zastřešující kampaň,
  • Cena Víta Brandy: ocenění za dobré změny ve veřejném prostoru
  • 10 000 kroků: Dejte chůzi šanci!

 

A jaký byl recept účastníků? Na setkání vystoupili zástupci měst, kteří ukázali konkrétní zkušenosti z Říčan, Hradce Králové nebo Jihlavy.

Na workshopu přitom mimo jiné zaznělo:

 

„Příklady fungují. Je třeba chodit po městě a podporovat akce, kdy se chodí. A tlačit k tomu školáky, třeba i projektem Pěšky do školy.“

„Potřebujeme ve městech mít Kvalitní veřejný prostor bez bariér.“

„Dát možnost využití kol jako alternativy k autu.“ 

„Podpořit veřejnou dopravu, cyklisty, chodce, a tím omezit automobilový provoz ve městě.“

„Vést děti odmala k vědomí, že chůze je nejpřirozenější pohyb, ke kterému je člověk stvořen. Dokonce se dá i někam dojít v relativně krátkém čase.“

 

 

Po maratonu přednášek následovala terénní exkurze do národního parku Podyjí, kdy účastníky přišel pozdravit ředitel Tomáš Rothröckl. Na něj směřovala také řada všetečných dotazů, právě k pohybu po parku a jeho omezení, projíždějící turistický vláček ale i třeba režim pěstování vína v chráněném území. Jak jinak než pěšky. A vínu byla zasvěcená i poslední zastávka v klášteře a exkurze do znojemských sklepů.

 

„Workshop byl především o setkání lidí, kteří chtějí měnit pohled na městskou mobilitu. Workshop jim sice poskytl řadu podnětů, jak změn mohou docílit, ale v principu měl ještě jeden cíl. Měl jim samotným dobít baterky, ve smyslu energie.  Budou ji potřebovat, protože je čeká řada výzev. Věřím, že ovoce workshopu posbíráme v rámci Evropského týdne mobility,“ komentoval výsledky setkání jednatel spolku Jaroslav Martinek a na závěr dodal: „Ani ty dnes neplýtvej energií, aby ti ještě nějaká zbyla na září!“

  

Materiály ke stažení:

Prezentace z workshopu 22. 5. 2023

 

 

  


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17)