Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Komise navrhuje seznam zásad pro podporu cyklistiky v Evropě

06. 10. 2023

Návrh evropské deklarace o cyklistice, který přijala Evropská komise dne 4. 10.2023, uznává cyklistiku jako udržitelný, dostupný a inkluzivní, cenově dostupný a zdravý způsob dopravy s velkou přidanou hodnotou pro ekonomiku EU. Deklarace přináší zásady pro podporu cyklistiky, kterými se budou řídit budoucí opatření v zemích EU. Jasné závazky, jako jsou bezpečné a souvislé cyklistické sítě ve městech, lepší propojení s veřejnou dopravou, bezpečná parkovací místa, instalace nabíjecích míst pro elektrokola a cyklistické dálnice spojující města s venkovem, jsou nezbytné pro zlepšení kvality, kvantity, kontinuity a atraktivity cyklistické infrastruktury ve všech členských státech.

Komisařka pro dopravu Adina Văleanová uvedla: „Bezpečnost je nezbytným předpokladem pro podporu cyklistické dopravy, protože cyklisté jsou zranitelnou skupinou - 9 % úmrtí při dopravních nehodách v EU připadá na cyklisty. Kromě bezpečnější infrastruktury, jako jsou oddělené cyklostezky, by se všechny prvky konceptu Safe Systém měly vztahovat jak na jízdní kola, tak na automobily. Jedná se především o bezpečnou rychlost a užívání silnic a řádné dodržování pravidel silničního provozu. Vedle samotné bezpečnosti pomůže tato deklarace stimulovat vznik vysoce kvalitních pracovních míst, mimo jiné v oblasti vzdělávání a cykloturistiky. V roce 2022 bylo v EU vyrobeno celkem 14,7 milionu jízdních kol, což představuje 29% nárůst oproti období mezi 2012 a 2022."

Deklarace o cyklistice byla přijata v rámci Urban Mobility Days v Seville a jako součást širšího úsilí v oblasti bezpečnosti silničního provozu, jako je například kampaň UN-JC Decaux za bezpečnost silničního provozu.

Navržené principy pomohou EU dosáhnout cílů Evropské zelené dohody, Evropské strategie pro udržitelnou a chytrou mobilitu a Akčního plánu pro nulové znečištění. Pokud jde o financování, Evropská komise bude cyklistiku nadále podporovat prostřednictvím Sociálního klimatického fondu, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, nástroje technické podpory a nástroje pro obnovu a odolnost.

V další fázi Evropský parlament a Rada provedou přezkoumání textu a v případě potřeby doplní další závazky, aby implementace tohoto nezávazného prohlášení, které v závěru podepíší všechny tři instituce, byla co nejúspěšnější.

https://transport.ec.europa.eu/news-events/news/commission-proposes-list-principles-boost-cycling-across-europe-2023-10-04_en

Úsilí, které začalo před osmi lety Lucemburskou deklarací, vyzývající k vypracování "strategického dokumentu o cyklistice na úrovni EU", a mezitím se stalo předmětem mnoha snah o naplnění, se tento týden tedy konečně podařilo završit v podobě výše uvedeného návrhu Evropské komise na společnou Evropskou deklaraci o cyklistice.

Ale ještě nejsme úplně u cíle. 8 zásad a 36 doporučení, které Komise předložila (viz příloha), by mělo vést ke společné deklaraci s podpisy Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady, tedy všech 27 členských států EU. Stále tedy potřebujeme i podporu českého Ministerstva dopravy, aby se i náš členský stát připojil a tento záměr se podařilo uskutečnit.


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)