Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Amsterdam nemá Plán udržitelné městské mobility. Proč?

16. 07. 2019

Amsterdam nemá Plán udržitelné městské mobility (PUMM). Jak se to mohlo stát? Tak na tuto otázku odpovíme na konferenci Akademie městské mobility, která proběhne ve dnech 4.. - 5. 10. 2018 v Třebíči. Ale není až těžké zjistit, proč tomu tak je. Prostě města v západní Evropě tento dokument nemusí mít. Pokud ho mají, tak ho berou jako příležitost, šanci, jak řešit problémy s městskou mobilitu. U nás jej města berou jako povinnost, jinak by nedostaly dotaci. Více si ponechejme na konferenci.

Ještě zpět k Amsterdamu. Ten sice nemá PUMM, ale má mnoho dalších politických dokumentů, ať již v rovině bezpečnosti silničního provozu, či podpory aktivní mobility.

Základní informace jsou k disopzici na tomto odkaze: https://www.amsterdam.nl/en/policy/policy-traffic/. Z daného odkazu doporučujeme si stáhnout dva soubory, které jsou sice v nizozemštině, ale i tak jejich grafické zpracování má silnou vypovídající hodnotu.

Zdroj překvapivé informace: Mr E. (Eric) R. de Kievit Senior Advisor Traffic & Transport Research

x City of Amsterdam

x Traffic & Public Space

Team Research & Knowledge 

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)