Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Jaká bude vládní strategie pro čistotu ovzduší?

15. 01. 2019

Vláda ČR připravuje vládní strategii pro čistotu ovzduší. Cílem je navrhnout potřebná opatření ke zlepšení kvality ovzduší. Jakmile bude zveřejněna, budeme o ni informovat. Proč o tom píšeme v přestihu? Každý stát musí připravovat podobnou strategii. Pevně ale věříme, že ta naše bude lepší než ta britská.

Proč? Zaujal nás komentář Sustrans k britské vládní Strategii pro čistotu ovzduší. Snad něco podobného nebudeme muset později napsat.

Zdroj: https://www.sustrans.org.uk/news/sustrans-comments-clean-air-strategy

Chceme-li opravdu řešit problémy se znečištěným ovzduším, je jasné, že na silnicích nepotřebujeme jen ekologicky čistší auta, ale především méně aut.

Reakce Xaviera Brice, generálního ředitele Sustrans (asociace na podporu pěší a cyklistické dopravy) na Strategii pro čistotu ovzduší, kterou zveřejnila britská vláda:

 „Ačkoliv je velmi důležité, že naše vláda má strategii pro boj se všemi formami znečišťování ovzduší, jsme zklamáni neochotou vlády hledat řešení pro snižování emisí z motorové dopravy. Strategie je nadměrně závislá na reaktivních opatřeních a technologických řešeních a boj s dopravními emisemi nechává na jiných, již existujících a doposud neúčinných plánech.

Je evidentní, že na našich silnicích nepotřebujeme jen ekologicky čistá vozidla, ale potřebujeme, aby motorové dopravy ubylo. Jen to pomůže řešit problémy se znečištěným ovzduším. I když to strategie uznává, nenabízí žádné nové finanční prostředky nebo opatření, která by podpořila výrazný rozvoj pěší a cyklistické dopravy.

Znovu proto vyzýváme vládu Spojeného království, aby přijala a uskutečnila rozumné kroky v boji proti emisím ze silniční dopravy, tedy podpořila navyšování investic do kvalitní infrastruktury pro chodce a cyklisty, která umožní celým rodinám chodit do škol a dalších zařízení pěšky nebo jezdit na kole s přesvědčením a důvěrou, že jde o samozřejmou dopravní volbu pro krátké vzdálenosti.“

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9)