Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Jak by mohla fungovat kampaň CityChangers - pohled 1. Design ulice

20. 01. 2019

Na RegionTour byla představena kampaň CityChangers. Teorii tedy známe, ale jak bude fungovat v praxi? Jednu možnost známe. Příklad je sice z Londýna, ale dává jednoduchý návod, jak uchopit kampaň, aby byla úspěšná.

Kampaň CityChangers bude fungovat, když město bude mít aktivního starostu, schopný úřad, bude komunikovat s městskými částmi (pokud je má) a hlavně do společného úsilí o zdravější a spokojenější město se zapojí i četné komunitní skupiny, školy a firmy.

Jak jednoduché, že?

Inspirující zahraniční novinka: Naše práce v ulicích Londýna 2019

Zdroj: https://www.sustrans.org.uk/news/our-work-london-2019-streets-ahead

S hrdostí jsme zveřejnili poslední revizi naší práce v Londýně. Zpráva pod názvem „Naše práce v Londýně v roce 2019: Ulice před námi“ uvádí jen některé příklady pokroku, díky němuž ve spolupráci se starostou Londýna, organizací Transport for London a správou londýnských městských částí pomáháme transformovat naše hlavní město. Do společného úsilí o zdravější a spokojenější město se zapojují i četné komunitní skupiny, školy a firmy.

Uvolnit ulice měst i dopravní komunikace a udělat z nich bezpečnější prostor pro každého, to dává smysl jak v Londýně, tak na celonárodní úrovni. Jde o prospěch nejen environmentální, ale i ekonomický. Méně aut v ulicích znamená efektivnější silniční síť, především s menším problémem dopravních zácp (průměrná rychlost dopravy mezi 7 hodinou ranní a 7 hodinou večerní v centru Londýna je 14 km/h). Navazující zdravotní přínosy jsou rovněž značné. Z každodenních zpráv na nás útočí jak špatná kvalita ovzduší, tak nadváha a obezita, jejichž rekordní míra ohrožuje i životy další generace.

Podle odhadu organizace Transport for London by víc než 8 milionů z celkového počtu cest, které lidé každý den vykonají v ulicích Londýna, mohlo připadnout na cyklistickou dopravu. Chůze a jízda na kole představují pro pohyb ve městě největší potenciál. K tomu je ale nutné vytvořit prostředí, kde se budou lidé cítit jako chodci i cyklisté bezpečně. Jen si zkuste představit, do jaké míry by se naše ulice uvolnily, kvalita vzduchu zlepšila a naše kondice vzrostla.

Spolu s městskými částmi se snažíme hledat řešení, která by pomohla naplno rozvinout ohromný potenciál celého Londýna. Naše studijní cesty, pořádané pro radní a úředníky, představují některé z nejlepších příkladů londýnské infrastruktury pro chodce a cyklisty. Tyto příklady nám umožňují demonstrovat, jak přínosná pro město a jeho komunitu mohou být smělá koncepční rozhodnutí. Transport for London dělá se svou „ultra nízko emisní“ zónou a cyklistickou infrastrukturou i nadále značné pokroky v boji proti dopravním zácpám a znečišťování ovzduší. Jsme skutečně hrdí na to, že jsme se mohli spolupodílet na prvních čtyřech letech jejich úsilí o realizaci klidnějších a bezpečnějších cyklistických tras v ulicích Londýna, tzv. Quietways. Kromě role zprostředkovatele a projektového manažera jsme se podíleli na navrhování systémových koncepcí, výstavbě mostů, zapojování veřejnosti a realizaci programů zaměřených na behaviorální změny v oblasti dopravy. Je nesmírně inspirativní spolupracovat se stovkami angažovaných obyvatel a firem, kteří jsou součástí londýnské komunity, mají nadšený vztah k místu, kde žijí a pracují, a chtějí pro něj to nejlepší. Náš partnerský tým spolupracuje s komunitní skupinou z londýnské čtvrti Bermondsey a společně se snaží zjistit, jak je prostor ve zdejších ulicích využitý a jaké ulice by chtěli mít místní (většinou lépe upravené pro potřeby chodců a cyklistů).

Prospěšná je i práce našeho týmu zaměřeného na změny dopravního chování, který pomáhá změnit způsob dopravy dětí a rodičů do škol. Letos se prostřednictvím našeho programu Bike It Plus zapojilo 94 176 žáků. Na základních a středních školách jsme zaznamenali nárůst počtu dětí, které alespoň dvakrát týdně jedou do školy na kole, o celých 107 %.

Ve zprávě Our Work in London se můžete seznámit s naší prací s některými z mnoha městských částí, s nimiž jsme se společně snažili vytvořit zdravější ulice a celkově spokojenější Londýn.

Nejdůležitější body:

  • Pomoc při realizaci 110 km tzv. Tichých stezek jako zprostředkovatel agentury Transport for London
  • Uvolnění značného potenciálu, kterým oplývá městská část Bromley
  • Spolupráce na ambiciózních projektech v Greenwichi
  • Úspěšná snaha o získání 400 000 liber ze zelených grantů starosty Londýna a od Barking Riverside Ltd. na spolufinancování nového projektu Ripple Greenway v Barkingu a Dagenhamu, které jsou součástí Velkého Londýna
  • Zahájení londýnského akčního plánu na generální revizi Národní cyklistické sítě
  • Transformace způsobu doručení dodávek v místní firmě Drings Butchers v Greenwichi z dieselových vozů na elektrická nákladní kola. Produkce emisí CO2 tak ve firmě poklesla o 75 %
  • Spolupráce s partnery ve všech londýnských městských částech.

Ocenění

Jsme také hrdí na to, že jsme v roce 2018 získali dvě ocenění města Londýna v oblasti dopravy: Dopravní konzultant roku a Vynikající práce v oblasti cyklistické a pěší dopravy.

Také nás velmi těší, že jsme byli jmenováni do 2. panelu TfL pro rozvoj architektury a urbanismu. Naše postavení nám tak umožňuje co nejlépe pomáhat veřejnému sektoru při tvorbě maximálně kvalitních ulic a veřejného prostoru.

Hlavní dopravní projektant v Greenwichi Joel de Mowbray říká:

„Se Sunstrans spolupracujeme již dlouhé roky a společně se snažíme o realizaci a podporu projektů zaměřených na rozvoj cyklistické a pěší infrastruktury, a naše zkušenosti jsou jen pozitivní. Jejich odborné inženýrské služby se vždy svou snahou o maximální kvalitu zaměřují na uživatelskou zkušenost, a přitom dokážou výborně zohlednit finanční limity a místní kontext.“

„Víc než 40 let prosazujeme politické a sociální programy a usilujeme o zdravější a spokojenější město, kde se lidé rozhodnout nechat auto doma a vyrazit pěšky nebo na kole.“

- Matt Winfield, ředitel londýnské pobočky Sustrans


Štítky: Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Aktivní občan, NNO (Občan, tag36)