Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

6 kroků pro město, jak naštvat občana - ohlédnutí za slovenskou konferencí CityChangersSK

02. 02. 2019

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky dne 24. 1. 2019 uskutečnilo pracovní semináž CityChangers SK, jehož cílem bylo spojit lidi, kteří se altivně podílejí na změnách ve prospěch kvality života v našich městách a obcích a to především řešením mobility. Základem úspěšných projektů a prospěšných změn je komunikace a spolupráce. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky tak vyzvalo účastniky akce, aby spojili síly a spolu komunikovali napříč různými odbornými a spoločenskými skupinami, nechali se inspirovat úspešnými příklady a připravovali a realizovali návrhy, které zlepší dostupnost, posílí udržatelnou mobilitu, kvalitu a bezpečnost veřejných prostor.

Je potěšující, že akce se konala na mitovu české myšlenky particapační platformy CityChangers. Je dobré, že na pracovním semináři zaznělo, že české a slovenské země musí v dané oblasti spolupracovat, neboť prosazování myšlenek udržitelné městské mobility je obtížné v obou zemích.

Již brzy na stránkách slovenského MD budou ke stažení všechny prezentace, ale v předstihu zveřejňujeme aspoň prezentaci Cyklistická Trnava, který v šesti krocích popisuje, jak spolehlivě naštvat občana. Jako bonus přikládáme ještě prezentaci z Galanty a také Tomáše Horníka z Dopravní fakulty Jana Pernera z Pardubic, aby bylo vidět, že se jednalo skutečně o mezinárodní pracovní poradu.

Na všech prezentacích jsme si uvědomili, kolik věcí máme ze slovenskými kolegy společného a že bude dobré v této oblasti spolupracovat.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)