Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Strategie pro města - Princip 8: Nové služby mobility se musí koncepčně začlenit do integrovaného dopravního systému

14. 05. 2019

Pokračujeme v seriálu o budoucnosti mobility v našich městech. Seriál je inspirován britským ministerstvem dopravy, které připravilo svou strategii Budoucnost mobility: Strategie pro města. Dokument byl přeložen a dnes zveřejňujeme k diskusi princip 8. Nové služby mobility se musí koncepčně začlenit do integrovaného dopravního systému, který kombinuje veřejnou, soukromou a multimodální dopravu.

Často není možné dostat se do cílové destinace a využít pouze jeden ze způsobů veřejné dopravy. Širší využití dat a nových technologií umožní sloučit různé způsoby dopravy, různé jízdní řády, jízdenky i platby, a to napříč novými i stávajícími službami. Přechod od jedné služby k druhé bude mnohem snazší, což podstatně zkvalitní uživatelskou zkušenost.

Uvědomujeme si význam potenciálu nových technologií a obchodních modelů (např. Mobilita jako služba) pro snazší plánování i realizaci multimodální dopravy osob. S jejich pomocí lze rychleji dosáhnout posunu od osobní automobilové dopravy k udržitelnější mobilitě. Rádi podpoříme vývoj a testování modelů MaaS na území Spojeného království, abychom zajistili, že budou v souladu s cíli veřejné politiky země.

Rovněž se budeme snažit o to, aby uživateli nestály v cestě zbytečné překážky, které mu brání zvolit nejvhodnější způsob dopravy v pro něj novém městě či obci.

Případová studie: Spolupráce s mladými lidmi při vývoji MaaS ve Skotsku

Na vývoji vůbec prvního pilotního projektu MaaS ve Skotsku – NaviGoGo, který je součástí projektu Pick&Mix, financovaném z fondu Innovative UK, se spolupodíleli mladí lidé, tedy hlavní cílová skupina. 98 mladých lidí z volebního obvodu Dundee a North East Fife v rámci šestiměsíčního projektu mohlo úspěšně plánovat, rezervovat a platit za různé možnosti dopravy.

Účastníci projektu získali přístup k účinně uspořádaným a personalizovaným informacím a platbám k železniční, autobusové i pěší dopravě, k taxislužbám, sdíleným autům i jízdním kolům, a to vše v jednom jediném centru. Kromě toho získali i personalizovanou podporu pro plánování cest prostřednictvím sociálních sítí a kontaktního centra.

Víc než polovina (54 %) účastníků testování souhlasila s tím, že NaviGoGo jejich dopravu usnadňuje. Toto číslo ještě vzrostlo, a to na 80 %, v případě účastníků, podle kterých by cestování bylo usnadněno, pokud by jejich autobus byl plně integrován do systému NaviGoGo. Podle provozovatelů tento pilotní projekt zvýšil poptávku po všech službách, které byly jeho součástí, včetně taxi, vlaků a autobusů.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)