Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Strategie pro města - Princip 9: Data z nových služeb mobility musí být poskytnuta ke sdílení

15. 05. 2019

Pokračujeme v seriálu o budoucnosti mobility v našich městech. Seriál je inspirován britským ministerstvem dopravy, které připravilo svou strategii Budoucnost mobility: Strategie pro města. Dokument byl přeložen a dnes zveřejňujeme k diskusi poslední princip 9.

Data z nových služeb mobility musí být poskytnuta ke sdílení tam, kde je to vhodné a kde to přispěje ke zkvalitnění dopravního systému.

Rozšířené sdílení dat je základem pro otevřený trh s mobilitou, který zvyšuje kvalitu uživatelské zkušenosti i bezpečnost a efektivitu dopravní sítě.

Data jsou klíčovým faktorem pro většinu inovací v dopravě, a také základním prvkem v infrastruktuře 21. století. Velký pokrok v oblasti sdílení dat udělala především autobusová a železniční doprava, a také orgány místní samosprávy.

Stále se však setkáváme se značnými nedostatky. Vzhledem k tomu, že v současném dopravním systému hrají čím dál významnější roli služby nabízené soukromými provozovateli, je nutné, aby se také zapojili a sdíleli svá data, samozřejmě při zachování soukromí jednotlivce. Tento krok pomůže zajistit konkurenceschopnost trhu, integraci všech způsobů dopravy, a podpoří schopnost místních úřadů kvalitně řídit dopravní síť.

Dále je třeba intenzivně pracovat na určení toho, které soubory dat sdílet a s kým. To je nezbytné pro vytvoření správné rovnováhy mezi zplnomocněním úřadů a zákazníků a spravedlivým přístupem k těm, kdo investovali do shromažďování a formátování dat. Stejně důležité bude, aby sdílení a užívání dat podléhalo etickým normám a ochraně soukromí. Dobrým výchozím bodem pro řešení těchto záležitostí jsou principy uvedené v Rámci pro etiku práce s daty a v Nařízení k obecné ochraně údajů.

Případová studie: Jak politika otevřených dat společnosti Transport for London prospívá z hlediska ekonomiky a dopravy

Již více než deset let uvolňuje organizace Transport for London (TfL / Doprava pro Londýn) značný objem dat (jízdní řády, informace o aktuálním stavu služeb i o jejich přerušení), a to v otevřeném formátu pro každého uživatele.

Bezplatné poskytování těchto reálných otevřených dat pozvedá ekonomiku Londýna o 130 milionů liber ročně, jak uvádí výzkum, který pro TfL provedla společnost Deloitte. Výzkum kvantifikuje přínosy, které představuje úspora času, pohodlnější cestování, podpora inovací a nová pracovní místa.

Více než 650 aplikací, které využívá 42 % Londýňanů, pracuje s otevřenými datovými zdroji TfL. Kromě vlastních datových zdrojů přijímá TfL i anonymní dopravní data od veřejnosti, která pomáhají ještě lépe pochopit a zkvalitnit dopravu v ulicích Londýna.

Citymapper, jedna z prvních aplikací pro plánování tras v Londýně, získala data pro svůj provoz právě od TfL. V současnosti poskytuje vlastní dopravní služby jako licencovaný soukromý operátor. Další firmy, které využívají otevřená data TfL, jsou Apple, Google, BusChecker, BusTimes a Moovit.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)