Nominace projektů
 

Existuje řada metod, jak s veřejností projednávat otázky dopravy a mobility. Stačí si jen kliknout na webový portál http://www.participativnimetody.cz/ a k dispozici budete mít celou škálu možností - viz. tato kapitola.

Město by mělo do plánování rozvoje měst zapojit jeho obyvatele. Cílem je podporovat princip participace, která je výborným nástrojem aktivizace obyvatel. Jedině aktivní občané mohou měnit město k lepšímu. Pasivita způsobuje postupné odtržení politiků od obyvatel a naopak. První krokem moderní a správné přípravy každého projektu je zjištění potřeb těch, které daná změna – výstavba přechodu pro chodce, cyklostezky, silnice nebo třeba jen instalace laviček – ovlivní. Ať už anketou na ulici, sérií dotazníků, hlasováním na webu, nebo sousedským setkáním u kávy, kde si lidé vyjasní, zda chtějí více míst na parkování, nebo spíše udělat širší chodník. Na takovém sousedském setkání se pak často potká žena na mateřské, živnostník, důchodkyně a řidič. A každý má svůj pohled na věc. Zatímco řidič chce co nejvíce místa k parkování, čerstvá matka by raději širší chodník.


Cílem kampaně CityChanges je proto pomoci do procesu participace zapojit místní komunitu, která by si na samotném začátku definovala jeden, dva dopravní problémy, které by chtěla spolu s městy řešit. Za místní komunitu může být považováno jakékoliv místní sdružení, včetně klubu seniorů, ale pro začátek jsme se rozhodli pracovat s místními studenty, tzv. ambasadory.

Studenti se ptají, upozorňují na závažné trendy ve společnosti, jako jsou klimatické změny, systém vzdělávání, možnosti života v budoucích městech. Partnerství pro městskou mobilitu, které se tématem zabývá, chce pomoci tuto diskusi kultivovat. Na semináři představíme základní fakta, vysvětlíme souvislosti, navrhme jim řešení a samozřejmě představíme klíčové hráče, kteří jim mohou pomoci je realizovat. Bude záležet pouze na studentech, zda budou dále chtít pracovat s informacemi, které během semináře obdrží.

 • Studenti dostali téma klimatické krize do médií, ale rozumějí všem souvislostem tohoto složitého tématu?

 • A co dnešní učitelé: mají, umí a chtějí učit o klimatické změně?

 • Jak si mladí představují budoucnost měst?

 • Struktura společnosti se mění v NěmeckuVelké Británii ubývá mladých řidičů, jaké jsou trendy u nás?

 • Uvědomujeme si, že u nás podobně jako v Rakousku pěší a cyklisté pomáhají řidičům?

 • A tuší, jak s tím souvisí problémy s nadváhou a obavy o vlastní vzhled?


Co k tomu potřebujeme?

 1. Najít město, kde vybraný politik města zaštítí program, který patří mezi vizionáře, kterého není potřebovat přesvědčovat.
 2. Najít školu, kde mají osvíceného ředitele a učitele, který povede program na škole
 3. Nadchnout studenty, aby projekt si vzali za svůj.
 4. Studenti budou dlouhodobě spolupracovat s městem a budou mít s ním pravidelné porady. Nejde tak o individuální akci, ale o proces.
 5. Studenti budou se učit tvořit svůj komunikační plán a budou získávat a propojovat další aktivní lidi ve svém městě.

Krok za krokem


 1. Provedení místního šetření a konzultace na městě. Ve vybraném městě bude provedeno šetření v terénu včetně pořízení fotodokumentace, která má posloužit pro navazující diskusi na škole. Vznikne tak základní přehled o vizích, potřebách a problémech města v oblasti udržitelné mobility a ve vztahu ochraně životního prostředí. Závěry budou prodiskutovány v rámci pracovní skupiny vytvořené ze zástupců města.
 2. Setkání na škole a hledání příběhu. Město připraví na škole besedu s žáky (studenty) a požádá je o pomoc při řešení problematiky městské mobility. V rámci besedy bude veden oboustranný dialog. Na jedné straně město představí své záměry, ukáže souvislosti, na druhé straně dá prostor žákům a studentům, aby sami přišli s konkrétními impulsy. Cílem besedy je:
  1. DESIGN: Vést dialog o živých ulicích. Např. město chce z mnohých oblastí udělat obytné čtvrti, v současnosti orientované na automobilovou dopravu, a změnit je na místa vstřícná k dětem, přesně jak se píše v publikací „20 dobrých důvodů, proč proměnit ulice našich měst a obcí“. Jenže zástupci města také ví, že mnohým se takový plán nebude líbit. Proto chtějí požádat žáky (studenty), aby sami přišly se svými „důvody“, proč by se ulice měly změnit, aby napsaly dopis městu, aby to začaly řešit se svými rodiči.
  2. MOBILITA: Hledat příběhy mobility:
   1. Podporovat opatření aktivní mobility (upozornit na chybějící cyklistické stezky, chodníky, apod.). Například některým studentům chybí již 20 let cyklistická stezka, tak se zaměří na její propagaci, aby byla.
   2. Diskutovat o stavu veřejné dopravy. Například studentům nemusí vyhovovat spojení, kvalita dopravních prostředků.
  3. INOVACE: Slyšet jejich názory na chytré technologie, například jestli počítají se sdílením autem, kol, apod.

Cílem je výběr záměru a z něho vytvořit příběhMožnosti nominace příběhů:

1/ Nominace studentů tj. nominace projektů, které studenti vnímají jako vhodné ke změně

PROČ: cílem je udržet pozornost široké veřejnosti v průběhu roku, zapojujeme veřejnost do veřejného dění a navíc můžeme adresovat firmám a apelovat na sponzoring změn těchto lokalit

2/ Nominace měst, která nominují již naplánované změnové projekty, tj. mají je v plánu, ale vybírají 

PROČ: studenti se angažují a pomáhají s výběrem projektů

3/ Nominace měst, která představují projekty, které mají v plánu, ale shánějí pro ně peníze

PROČ: vyzýváme stát, aby pomohl s financováním, firmy mohou pomoci se sponzorováním

4/ Veřejná soutěž vypsaná městy

PROČ: propojujeme veřejný a privátní sektor