DESIGN ULICE A MĚSTSKÝ VEŘEJNÝ PROSTOR


Nástrojem pro vytváření veřejného prostoru v rámci tzv. živého města je hlavně regulace dopravy v jeho centrálních částech a řada dalších opatřeních.


Zdroj příběhu a fotografie zde:

Zdroj příběhu a fotografie zde:
Většina měst si nemůže dovolit podporovat projekty, kam patří například řešení podzemních garáží v centrech nebo tunelová řešení městských okruhů. Proto je třeba podporovat regulování automobilové dopravy v ulicích, kterým vládnou auta, městotvornými projekty.

Zdroj příběhu a fotografie zde.
Přetvoření městské magistrály do formy městského bulváru. Více danou oblast představuje téma: "Základní komunikační síť"

Zdroj příběhu a fotografie zde.

Zdroj příběhu a fotografie zde.
Naddimenzování chodníků umožňující třeba restaurační provoz či výsadbu stromořadí.

Zdroj příběhu a fotografie zde.

Zdroj příběhu a fotografie zde.
Vytvořit zóny s regulovanou rychlostí a průjezdem dopravy.

Zdroj příběhu a fotografie zde.
Přeorganizování parkování , zjednosměrnění ulic. Záchytná parkování řešit v okrajových částech města. Více o parkovací politice zde.

Zdroj příběhu a fotografie zde.

Zdroj příběhu a fotografie zde.
Snahou každého rozvíjejícího se města je snižování objemu dopravy vytvářením vhodných podmínek pro převedení části dopravy na prostorově méně náročné dopravní módy:
  • městskou hromadnou dopravu, více o veřejné dopravě zde.
  • pěší provoz, více o pěší dopravě zde.
  • zapojení cyklodopravy, více o cyklistické dopravě zde.

Zdroj příběhu a fotografie www.zlin.eu.

Zrekonstruovaná pěší zóna v Chebu je spojnicí mezi nádražím a hlavním náměstím. | foto: www.rsskv.cz
Zdroj: zde
 

Zdroj příběhu a fotografie zde.