Klíčová sdělení pro zainteresované subjekty ve venkovských regionech

 • Identifikujte zdrojové trhy turistů
 • Usilujte o změnu volby dopravních prostředků pro cestu do cílové destinace směrem k dopravě šetrné k životnímu prostředí
 • Vytvořte vhodné nabídky, infrastrukturu a spolupráci

Hosté venkovských regionů vykazují různé vzorce mobility v závislosti na typu regionu. Ty závisí na mnoha faktorech: typu regionu, sociodemografických poměrech, osobním postoji k udržitelnosti, místě bydliště, spolucestujících, každodenní mobilitě a typu dovolené9.

Vzorce mobility tvoří volba dopravních prostředků pro příjezd a odjezd a dopravních prostředků pro překonání posledního kilometru, i když se nemusí nutně jednat o dva různé druhy dopravy. Především kvůli vysokým emisím, ale také kvůli hluku a znečištění, ale také s ohledem na rušení a zhoršování životního prostředí je za nejškodlivější považována letecká a automobilová doprava, zatímco cestování autobusem, vlakem nebo na kole za méně škodlivé pro životní prostředí i společnost.

Pokud se region vyznačuje vysokým podílem uživatelů letadel a automobilů, je vhodné turistické vzorce prostřednictvím různých opatření změnit.

Marketing: Oslovte blízké zdrojové trhy a cílové skupiny s vysokou afinitou k udržitelnosti

Pomocí cíleného marketingu lze oslovit různé cílové skupiny. Zejména je vhodné zaměřit se na hosty z blízkých zdrojových trhů, u nichž je méně pravděpodobné, že by vzhledem ke kratší vzdálenosti cestovali letecky. Kromě toho lze cílové skupiny orientované na udržitelnost oslovit poukázáním na možnosti udržitelného cestování a nabídky mobility v regionu. Je také možné zjistit, které zdrojové trhy mají atraktivní železniční spojení, a provést tam cílený marketing pro vlastní region.

Regiony s dobrou nabídkou veřejné dopravy mohou na cíleném marketingu spolupracovat s influencery. Cílené pobídky, jako je marketing výhod veřejné dopravy, nebo pobídky, jako je poskytnutí kola k zapůjčení zdarma, mohou hosty seznámit s nabídkou a učinit ji atraktivnější. Ucelený marketing mobility, který propojuje aktéry cestovního ruchu a poskytovatele dopravních služeb, může vést k jasnému positioningu destinace.

Služba: Nabídka přepravy a drobných doplňků

Zajištění nadregionálního řetězce mobility od výchozího bodu až po dovolenkovou destinaci

Subjekty zainteresované v cestovním ruchu

 • Nabídka zájezdů Rail Inclusive (RIT), které kromě ubytování zahrnují i cestu vlakem.
 • Speciální nabídky/mimořádné služby pro hosty cestující bez automobilu
 • Speciální slevy na turistické atrakce pro ty, kdo cestují na kole (nebo jiným aktivním způsobem dopravy).
 • Doporučené ubytování v blízkosti nádraží nebo s dobrým spojením
 • Doporučení cestovat dopravními prostředky šetrnými k životnímu prostředí
 • Poskytnout informace o časech provozu veřejné dopravy a navrhnout nejvhodnější dobu příjezdu.
 • Zjistit a nabídnout atrakce a místa v oblasti turistické destinace, kam se lze dostat bez auta
 • Odkaz na plánovač cest s kalkulačkou emisí CO2, aby hosté mohli porovnat různé způsoby dopravy
 • Organizace cestovního ruchu v jezdeckých regionech by mohly podpořit příslušné poskytovatele služeb cestovního ruchu, aby organizovali svoz koňským spřežením

Subjekty zainteresované na dopravě

 • Nabídka kyvadlové dopravy a/nebo přepravy zavazadel z nádraží do ubytovacího zařízení
 • Koordinace spojů (např. železnice, autobus, kyvadlová doprava mezi železnicí a letištěm)
 • Rozšíření nabídky dálkových spojů (vlak a dálkový autobus)
 • Zajistit snadnou rezervaci nabídek mobility (pro příjezd a na místě)
 • Zvážit prostor pro přepravu volnočasového vybavení a jízdních kol ve vlacích a autobusech
 • Nabídka bezbariérových dopravních prostředků
 • Horká linka pomoci pro případ problémů během cesty

Infrastruktura: Udržitelné alternativy potřebují specifické vybavení

 • Čekárna s Wifi a možností nabíjení mobilních zařízení
 • Úschovna a půjčovna kol, servisní stanice
 • Půjčovna ručních vozíků
 • Uzamykatelné skříňky na zavazadla (pro jednodenní návštěvníky)
 • Lavičky k posezení a odpočinku
 • Obchody/stánky pro nákupy každodenních potřeb
 • Stanice pro sdílení aut (možná ve spolupráci s veřejnými organizacemi, které potřebují svá auta pouze od pondělí do pátku v denních hodinách)

Spolupráce: Pozor na partnery ve vlastním sektoru a napříč sektory

Nabídky intermodální dopravy jsou pro dobrou dostupnost regionu zásadní. Aby ze strany turistů byly udržitelné nabídky vnímány jako atraktivní alternativa, musí být zejména přechod v cestovním řetězci mezi prvním a posledním kilometrem plynulý a snadný. Důležité jsou koordinované druhy dopravy, dobré možnosti přestupu a snadná přeprava zavazadel.

Hosté jsou ochotni využívat více druhů dopravy včetně autobusu, jízdního kola, sdílených aut atd., pokud jsou tyto způsoby dopravy koordinovány. Například je nutné zajistit parkování nebo půjčovny kol na nádražích nebo koordinované jízdní řády autobusů a vlaků.

Mnoho jednodenních výletů se uskuteční v rámci Evropské unie. V roce 2021 se uskutečnilo více než 96 milionů jednodenních návštěv z členských zemí EU do zahraničních států10.

Jednodenní turisté mohou mít jiné potřeby v oblasti mobility než hosté, kteří zde přenocují, proto je třeba zohlednit některé dodatečné aspekty.

Příjezd jednodenních turistů udržitelným způsobem

 • Zvýšení ceny parkování (nejvyšší ceny nejblíže k atrakcím)
 • Kombinované jízdenky pro cestování a aktivity v turistické destinaci
 • Integrace veřejné dopravy do vstupenek na akce
 • Speciální levnější nabídky pro rodiny a skupiny
 • U zvláštních akcí je třeba přizpůsobit regionální a místní veřejnou dopravu objemu očekávaných návštěvníků (větší vozy, více vozidel, častější odjezdy)
 • Zvláštní vlaky/autobusy pro jednodenní turistiku do určitých míst o víkendech, (státních) svátcích a akcích s velkým počtem návštěvníků
 • Zvláštní doplňkové a pravidelné vlaky a autobusy pro cyklisty s odpovídajícími jízdními řády během sezóny pro trasy s intenzivním cyklistickým provozem.

9 Groß, Sven & Grimm, Bente (2018): Sustainable mode of transport choices at the destination – public transport at German destinations, Tourism Review https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/TR-11-2017-0177/full/html
10 Eurostat: Same-day visits - annual data [TOUR_DEM_SDVA$DEFAULTVIEW], except Italy and Hungary because of confidential numbers