Evropské iniciativy partnerství


Zvláštní pozornost věnujeme otázkám evropským iniciativám v oblasti partnerství, které jsou dobrou inspirací pro možnost fungování české platformy městské mobility.