Chceme pomáhat zprostředkovávat dobré, inovativní nápady

Stránka jen o tom, jakými novými dopravními prostředky se můžeme pohybovat a jaké nové dopravní služby můžeme využívat. A moderní technologie nám v tom mohou pomáhat.

Partneři pro tuto stránku:
 

EIT Urban Mobility Innovation Hub East, s.r.o.
Roman Holý
GSM: +420 777 464 716
E-mail: roman.holy@eiturbanmobility.eu
Web: www.eiturbanmobility.eu

Ministerstvo dopravy
Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI
Nábřeží L. Svobody 12
110 15 Praha 1
 
 

„Město nedělá civilizovanějším to, že má své dálnice, ale to, že se dítě na tříkolce může bezpečně a snadno pohybovat kdekoliv.“
Enrique Peñalosa