REVITALIZACE SÍTĚ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

CÍL

Cílem je navrhovat komplexní řešení, které se dívají na ulici a veřejný prostor jako celek. Na všech komunikacích ve městě (státních, krajských a místních) je potřeba řešit nejen automobilovou dopravu a obecné zásady bezpečnosti, ale i průjezd nákladní dopravy, řešení parkování, veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu. Bez vzájemné komunikace vznikají zpravidla špatná řešení.

Nicméně "humanizace" veřejného prostoru probíhá ruku v ruce s výstavbou obchvatů kolem města. Pokud nejsou a městem projíždí denně 25.000 aut, těžko se dají realizovat zklidňovací opatření.


Pro všechny druhy doprav, ať už se jedná o automobilovou (IAD), veřejnou, či cyklistickou, platí stejné zásady – zajistit přímost, bezpečnost, atraktivitu, konzistenci, kde důraz má být kladen na integraci, nikoliv na segregaci a dopravní prostor má být řešen jako celek, kde se zohledňují všechny složky doprav. Přitom je ale důležité „navrhovat páteřní komunikace ze stran, ne od prostředku“. Pokud se rekonstruuje anebo buduje nová komunikace, tak by se měla projektovat od kraje, kdy na prvním místě jsou chodci, pak cyklisté a pak automobilová doprava.

Tento záměr vychází z celkové vize rozvoje území a kvality života v něm. Je součástí širšího pojímání prostoru, ve kterém nejsou ulice jen dopravními tepnami umožňujícími pohyb z místa na místo, resp. skladištěm dopravních prostředků, ale především příjemným místem, kde se lidé potkávají, vyměňují si své názory nebo jen relaxují a baví se. Potenciál města jako živého organismu se zvyšuje s rostoucím počtem osob motivovaných k chůzi, k jízdě na kole nebo k pobytu na veřejných prostranstvích.

ZPRÁVY

 • 2017/07/22 - Budoucnost Oxford Street – nešlo by to i v Praze? Brexit, nebrexit, v počítači mi přistál e-mail od britské asociace Živé ulice s výzvou, abych pomohla udělat Oxford Street, nejrušnější a nejšpinavější dopravní tepny centrálního Londýna, kde bývají 4x překročeny limity pro znečištění ovzduší, pěší zónu. Nemám prý váhat, protože právě teď se o slibu primátora Londýna Sadiq Khana zrušit zde provoz aut ...více
 • 2017/07/15 - Ochranné pruhy v Praze na Florenci podle nové legislativy. Praha značí ochranné pruhy podle nové legislativy. Jde o tzv. ochranné cyklopruhy, neboli z hlediska zákona o „jízdní pruhy pro cyklisty“. Pruh vypadá velmi podobně jako "klasický" cyklopruh, svým vzhledem a pravidly používání se od něj nicméně mírně lidí. Ochranný pruh může použít v podélném směru i vozidlo, pro které není přilehlý jízdní pruh dostatečně ...více
 • Aktuálně.cz. Magistrála je jako dinosaurus, do města nepatří. Zlepšovat se může už teď, radí dánská urbanistka. Praha se minulý rok dohodla se světoznámým dánským architektem Janem Gehlem na tom, že jí pomůže s proměnou magistrály. Do hlavního města proto přijela Henriette Vambergová, jež působí v Gehlově architektonickém studiu. Podle Vambergové se z magistrály stala bariéra, která odděluje historické centrum od zbytku města. Upozorňuje také, že i když hlavní pražská tepna ...více
 • Zdravý život ve veřejném prostoru: neaktivní občané jsou pro města výzvou - Jak přimět, či motivovat obyvatele měst, aby se vrátili k fyzické aktivitě? To je jedna z hlavních výzev, které budou města čelit v příští dekádě. Nedostatek fyzické aktivity a sedavý způsob života jsou současné hlavní rizikové faktory pro lidské zdraví. Dramatický nárůst chronických nemocí, které souvisejí s nedostatečnou pohybovou aktivitou obyvatel, se týká ...více
 • Ve francouzském Lyonu ruší část hlavní silnice, aby snížili problémy se znečištěním. Dokážete si představit, že ve vašem městě byste zrušili část rušné hlavní komunikace, která vede přes město a nahradili byste ji bulvárem určený chodcům a cyklistům? Ve francouzském Lyonu se o to pokusí. Právě zde hodlají proměnit část rušné silnice, která protíná centrum města, v bulvár určený chodcům a cyklistům. Tímto krokem chce město podpořit udržitelnou ...více
 • Otrokovice – příklad z webu www.otrokovice.dobramesta.cz - Listopad 2016. Vzhledem k tomu, že se podařilo snížit dopravní zátěž severovýchodní části obchvatu města, plánujeme nyní zklidnit průtah silnice I/55 městem a to zřízením cyklistických pruhů.
 • Praha má své první víceúčelové pruhy. Listopad 2016. Historicky první ochranné jízdní pruhy pro cyklisty v Praze se objevily na Hlubočepské ulici u výjezdu z Prokopského údolí. Jedná se o dva krátké úseky délky cca 110 a 130 m, které jsou vyznačeny v nepřehledné zatáčce pod železničním viaduktem. Novinka, která ...více
 • S pražskou magistrálou pomůže hlavnímu městu světoznámý architekt. Na projektu zklidnění severojižní pražské magistrály bude hlavní město spolupracovat s celosvětově uznávaným dánským architektem Janem Gehlem. Měla by být magistrála pouze dopravní tepnou, nebo i místem pro chodce? Vedení města má poměrně jasný názor chce v budoucnu z nyní nevzhledné a neprostupné silnice udělat městský bulvár, který by byl přívětivý nejenom ...více
 • Design ulice na státních, krajských a místních komunikacíchTak skončily krajské volby. Pro vítězné koalice jsme připravili malý dárek. Už jste slyšeli, že by nějaká norma, vyhláška, či zákon hovořil o designu ulice? My také ne, ale rádi bychom tento pojem zavedli v českém prostředí. Tímto krokem chceme podpořit návrhy komplexních řešení, které by se dívaly na ulici a veřejný prostor jako celek, kde by se současně řešila ...více


PŘÍKLADY Z NĚMECKA (02/2017)


 • Provedení jízdního pruhu pro cyklisty v HDP (v sousedství kolínského hlavního nádraží) - všimněte si standardního vyznačení  souvislou čarou šíře 25 cm (přestože sousedí parkovací pruh) a taktéž standardního užití svislé dopravní značky - stezka pro cyklisty (DZ C8a). V Německu nikdo neargumenuje poťouchlým ryze českým problémem, že C8a platí pro celou šíři komunikace, natož aby instaloval drahé velkoplošné cedule. Zajímavým detailem je nenásilné zahájení a ukončení pruhu několika přerušovanými čarami šíře 12 cm kadencí 1,0-1,0 (fakticky krátkým ochranným pruhem). Komunikace ústí do malé okružní křižovatky.
 • Provedení pruhů pro cyklisty na jedné z nejfrekventovanějších křižovatek ve Wuppertalu na Düsseldorfer Straße (dálniční přivadeč). Pro levé odbočení je nově vyznačen ochranný pruh klasickým způsobem - tj. na úkor šířky sousedního pruhu pro motorovou dopravu (těžká vozidla zasáhnou do ochranného pruhu a nic se neděje). Světelné řízení je standardní - cyklista se řídí signály základních návěstidel; vyklizování asi není problém - těžký náklaďák nevyklizuje o nic rychleji než kolo.
 • Ochranné pruhy na Rauentaler Straße a ve čtvrti Vohwinkel ve Wuppertalu - příklady k zamyšlení, neb zde jsou ochranné pruhy užity způsobem dosud poněkud netypickým (dosud jsme předpokládali a zahraniční technické předpisy též, že toto řešení se užije při nedostatku místa, kdy pruh pro cyklisty se značí na úkor šířky pruhu pro auta). Tady jsou ale ochranné pruhy užity způsobem adekvátním klasickým jízdním pruhům pro cyklisty, neboť místa je dostatek. Lze uznat, že řešení působí funkčně, je pochopitelné a nevyžaduje žádné svislé značení. I vodorovné dopravní značení je úsporné - úzká přerušovaná čára 1,0 - 1,0 spotřebuje ve srovnání se souvislou širokou polovinu barvy. "Čistě" to působí i ve vztahu k parkování a vzájemnému předjíždění cyklistů.
Příklady vedení cyklistů z Kolína nad Rýnem a Wuppertalu (vše frekventované hlavní místní komunikace). Informace připravil Ing. Pavel Skládaný z Centra dopravního výzkumu, v.v.i.

Příklad - Pardubice

Pardubice jsou dobrým příkladem, kde se podařilo v několika místech vhodně skloubit potřeby různých druhů dopravy. Na Jahnově ulici mohli ještě před pár lety cyklisté projet jen na chodníku. Jediný legální průjezd mohl omezovat některé typy zkušených městských cyklistů. Zřízením čerstvého pruhu pro cyklisty se vyhovělo všem typům dopravy, zároveň se přirozeně zklidnil provoz motorové dopravy.
Ne vždy se podaří vyhovět všem. Někdy ale stačí jen zajistit souvislou jízdu bez přerušení u vjezdů. Tak to funguje například na ulici S. K. Neumanna v Pardubicích.

Příklad - Kunovice
Bezpečná opatření pro různé uživatelské skupiny na silnici I. třídy. Na průtahu silnice I. třídy jsou v Kunovicích vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty. Řeší tak cyklistickou dopravu místních občanů bydlících v blízkosti dotčené silnice. Paralelně s touto silnicí jsou cyklisté vedeni po cyklotrase (za železnicí), která je směrována na dopravně zklidněnou komunikaci a následně na stezku pro chodce a cyklisty. Tato trasa je určena pro každodenní přepravu cyklistů mezi Kunovicemi a Ostrožskou Novou Vsí i pro cykloturisty.  

Průtah I. třídy Kunovicemi

Příklad - Ostrava
Vedení cyklistických pruhů po krajských komunikacích se podařilo také v Moravskoslezském kraji. Jeden pruh existoval už historicky, v roce 2014 se cyklopruhy vyznačily na třech dalších silnicích. Byly dohodnuty základní zásady, za nichž je možno provádět tyto pruhy. Je to individuální na domluvě, vždy se to posuzuje. Platí zásada, že značení osazuje město a předává je Správě silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK) do užívání. Vzhledem k tomu, že Ostravské komunikace pro SSMSK vykonávají údržbu značení, tak v podstatě i údržbu.
Na základě těchto dohod byl vybudován i jeden cyklopruh v Karviné, jeden úsek v Českém Těšíně a dva v Třinci, třetí se připravuje. Mimo Ostravu vždy město uzavírá se SSMSK dohodu, kde je specifikován finanční a věcný rámec (v podstatě vše platí město). V Ostravě se jeden cyklopruh prodloužil a jeden se změnil na společný s bus. Pokud jde o piktogramové koridory, postupujeme opět individuelně. Zdroj: Martin Krejčí, cyklokoordinátor Ostravy


Ostrava, Trasa 5 - Polanecká ul. u Ostravské. Foto: Martin Krejčí
xxx
Ostrava, Trasa J Radvanice Těšínská v místě křížení bývalé tramvajové trati. Foto: Martin Krejčí

Příklad - Hradce Králové
Příklad 1 – křižovatka ulic Dukelská-Hořická s krátkým úsekem k silnici I/31 (Střelecká)
Součástí rekonstrukce místní komunikace - ulice Dukelská byla také úprava křižovatky s ul. Hořická s napojením na silniční okruh města (I/31) – zde ul. Střelecká/Resslova. Spolu s doplněním pruhů pro cyklisty v křižovatce byl redukován počet jízdních pruhů (3ð2) pro automobilovou dopravu na vjezdu do křižovatky s ul. Střelecká. 
Provedené úpravy umožňují cyklistům zejména využít samostatného prostoru/pruhu při vjezdu do křižovatky v přímém směru do tř. Karla IV., který zde jednoznačně převažuje (přes 200 cyklistů za špičkovou hod.). Cyklisté tak již nemusejí čekat za motorovými vozidly – mají svůj pruh na jednom rameni křižovatky. 
Na provedené úpravy je nicméně dále potřeba navázat obdobným opatřením za křižovatkou, tj. v tř. Karla IV. (vyhrazené pruhy dle studie celkové rekonstrukce třídy nebo samostatné vyústění cyklistů do PDP).

Původní stavOrtofoto původního stavu
xxx
Ortofoto po úpravách
xxx
pohled směr ul. Dukelská
xxx
pohledy od ul. Střelecká/Karla IV.
xxx
pohled směr ul. Karla IV. od ul. Dukelská
Příklad 2 – nemotorový koridor v ul. V Lipkách
V rámci opravy povrchu chodníku (částečně stezky pro chodce a cyklisty) v ose stávající lipové aleje ulice V Lipkách byla v celém úseku kompletně proznačena společná stezka C9, v polovině úseku byly v místech přechodů pro chodce výškově vzájemně dorovnány úrovně stezky a vozovky, stejně tak došlo k výškovému srovnání celého prostoru křižovatky u ZŠ J.Gočára, byly doplněny bezbariérové úpravy a proběhla revitalizace zeleně.   
xxx

xxx

Provedené úpravy přinesly cyklistům i chodcům větší vnímání i respekt jejich pohybu mezi řidiči, kteří stezku příčně přejíždějí. Prostředí centra města, blízkost zklidněné zóny Labské kotliny I. a školských areálů s těmito úpravami funkčně harmonizuje.  

Na uvedenou realizaci naváže přeznačení stávajících přechodů pro chodce na sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty (doplnění V8c) a dojde ke sdružení stávajících svislých dopravních značek C9a/b na jeden sloupek. (využití vyhlášky č. 294/20015 Sb. v pl. znění). V budoucnu je dále plánováno stavebně upravit způsob křížení této obousměrné středové stezky v ul. V Lipkách s městským silničním okruhem (ul. Střelecká), kde již bude nutné i úprava světelné signalizace pro cyklisty a další stavební zásahy.

Původní stav:
xxx

xxx

Dnešní stav:
xxx

xxx

xxx

xxx