MÁME VIZI, KTERÁ SMĚŘUJE KE ZMĚNÁM

Vize je základním pilířem strategie mobility města. Za vizemi musí vždy někdo stát, věřit jim a prosazovat jejich naplnění v konkrétních opatřeních. Vize a opatření musí tvořit kompaktní celek.

Naše vize je popsána v sedmi bodech, z toho poslední dva jdou za hranici technického myšlení.

ŽIVOT V ULICÍCH

Chceme mít dostatek prostoru pro zdravý, aktivní a společenský život ve městě.

DOSTUPNOST PRO VŠECHNY

Chceme vždy mít možnost vybrat si kterýkoliv dopravní prostředek, jímž se bezpečně, snadno a včas dostanu, kam budu chtít.

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ

Chceme mít takovÉ dopravní prostředky a služby, díky kterým se většina z nás dokáže po městě efektivně pohybovat, aniž by přitom trpěl městský prostor, obecná dostupnost či kvalita života.

ČISTÉ a AKTIVNÍ MĚSTO

Chceme žít ve městě bez větších problémů s dopravními zácpami, hlukem, znečištěním a dalšími zdravotními riziky.

BEZPEČÍ

Chceme mít možnost bezpečně chodit pěšky a jezdit na kole.

SETKÁVÁNÍ SE

Chceme se setkávat s přáteli, známými i neznámými lidmi. Upravený veřejný prostor, dostupnost našich cílů a inovativní řešení nám tomu mohou napomoci.

KRÁSA

Chceme mít prostor pro relaxaci a estetické zážitky.

INSPIRACE

Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Národní strategie aktivní mobility s genderovým a diferencovaným přístupem (ENMA)

Národní strategie aktivní mobility s genderovým a diferencovaným přístupem (ENMA)
28. 03. 2024 | ENMA je v Kolumbii první veřejnou strategií v oblasti mobility s genderovým adiferencovaným přístupem. Snaží se zajistit pocit bezpečí žen, dětí a osob se zdravotním postižením, aby mohly samostatně dorazit tam, kam potřebují. Dalším milníkem je zvýšit potenciál aktivní mobility.  Cíl 1: Vyjádřit rozvoj opatření v oblasti aktivní a bezpečné mobility s genderovým... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Děti (Občan, tag38), Ženy (Občan, tag39), Lidé s omezenou hybností a zdravotně postižení (tag43)

Bogota - město dopravních zácp a znečištěného ovzduší

Bogota - město dopravních zácp a znečištěného ovzduší
29. 02. 2024 | Zde je příběh hlavního města Bogoty, kde za včasu nezačali stavět metro a místo toho na stávajících silnicích zavedli jen autobusovou dopravu. Navíc na naftu. Město sužují už leta dopravní zácpy a znečištění ovzduší. Za posledních osm let se rozrostlo využívání jízdních kol - z jednoho procenta na 17%. Jak komplexně vyřešit tuto problematiku? Ženy nechtějí jezdit... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Zahraniční města (Role města, tag8), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Město očima chodce - nový vzdělávací projekt

Město očima chodce - nový vzdělávací projekt
17. 01. 2024 | Organizace Pěšky městem spolu s odborníky učií děti kriticky se dívat na město z pohledu chodce a navrhovat řešení problémů. Město očima chodce je pětihodinovým projekt, kde se studenti a studentky mohou podílet na veřejném životě a spoluvytvářet obyvatelné čtvrti. Více zde. číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)

Ve Frankfurtu nad Mohanem 20 km/h a konec s parkováním

Ve Frankfurtu nad Mohanem 20 km/h a konec s parkováním
24. 11. 2023 | Od prosince tohoto roku se rychlost vybraných ulic v centru města mění na 20 km/h. Počet parkovišť bude o 300 000 méně. Nejde o to udělat centrum bez aut, ale centrum s co nejméně auty. Zvýšit kvalitu života, zařadit více cyklistů, koloběžkařů a chodců do ulic. Frankfurt přiznává, že tato opatření se setkávají s vlnou kritiky. Čtěte zde. A jaký bude další krok?... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Vídeň sází na zelené veřejné prostory - asfaltové parkoviště se promění v oázu zeleně

Vídeň sází na zelené veřejné prostory - asfaltové parkoviště se promění v oázu zeleně
22. 11. 2023 | Vídeňský trh Naschmarkt v novém kabátě.  Vídeňští občané dávají jasně najevo, že si přejí více zeleně, možnosti k ochlazení, nový prostor pro kulturní akce, prodej regionálních potravin. A Vídeňské radnici se líbí plnit takovéhle přání. Je to skutečně takhle jednoduché? ;-) Obrovské parkoviště u největšího městského trhu Naschmarkt se přemění v rozkvetlou... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Zahraniční města (Role města, tag8), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32), Ostatní (Občan, tag41)

11 měst, která zásadně omezují provoz nebo vlastnění aut vůbec

11 měst, která zásadně omezují provoz nebo vlastnění aut vůbec
17. 11. 2023 | Celá řada měst si uvědomuje negativní následky vlatnění a užívání auta. Některá města přestavují parkoviště v centrech na krásná zákoutí k životu, jiní jdou až tak daleko, že se upisují, že nebudou vlastnit auto vůbec. A to jak v Evropě (např. Utrecht), tak i v Arizoně (čtvrť v Tempe). Přečtěte si zajímavé shrnutí od Čistou Stopou Prahou. číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Zahraniční města (Role města, tag8), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19)

Stromy, cyklisté, parkoviště i chodci. Litomyšl po dostavbě D35 zúží průtah

Stromy, cyklisté, parkoviště i chodci. Litomyšl po dostavbě D35 zúží průtah
08. 11. 2023 | Město Litomyšl by si přálo rekonstruovat průtah městem. Ze čtyř pruhů vytvořit dva a zbylý prostor využít pro stromy, cyklisty, chodníky i parkoviště. ŘSD plánuje obchvat města na rok 2027. Kdy se městu podaří vyřešit dopravní následky socialismu? Více zde. číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Plán udržitelné mobility města Zlín

Plán udržitelné mobility města Zlín
22. 10. 2023 | Statutární město Zlín (74 191 obyvatel) s CDV zpracovalo Plán udržitelné mobility města Zlín. V městském systému stále hodně dominuje IAD  a to 45%, pěší chůze 27%, hromadná doprava 26% a kolo 4%. Aktivní doprava tj celkem na 31%. Jak jí město Zlín podpoří? Jak vylepší městskou hromadnou dopravu, aby ji místní více využívali? Více zde. číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2)

Nový připravovaný projekt statutárního města Mostu: Naučná cyklostezka krajinou dotčenou těžbou uhlí

Nový připravovaný projekt statutárního města Mostu: Naučná cyklostezka krajinou dotčenou těžbou uhlí
06. 03. 2023 | Trasa je navržena na územích dotčených těžbou hnědého uhlí jižně, západně a severozápdně vůči zastavěnému území statutárního města Mostu. Je vedena po specificky upravených rekultivovaných plochách a mimo jiné propojuje sportovní areály a rekreační území – golf, dostihovou dráhu Hipodorm Most, vyhlídku nad dolem Vršany, autodrom a rekreační areál u jezera... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Hluková zátěž patří mezi největší rizika života ve městě

Hluková zátěž patří mezi největší rizika života ve městě
28. 02. 2023 | Hluk, znečištění ovzduší, nedostatek zeleně, to všechno má mnoho lidí spojené s životem ve městě. Moderní města se snaží tyto faktory co nejvíce eliminovat například zvyšováním dostupnosti škol a úřadů pro pěší. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. pro vás připravil překlad anglického článku zabývajícího se problémem hlukového znečištění a... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10)

Jak zavádět koncept 15minutového města

Jak zavádět koncept 15minutového města
06. 01. 2023 | Výzkumníci z německého Mnichova přispěli k diskuzi o dostupnosti a inkluzi v městské mobilitě. Jako výchozí bod vzali koncept 15minutového města Carlose Morena, podpořili ho nejnovějšími poznatky z nedávných experimentů a vytvořili plán, který odborníkům v praxi nabízí konkrétní kroky pro plánování, přípravu a implementaci ±15minutového města nejen v několika... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23)

Jaroslav Martinek: Jak by budoucí vláda měla podpořit rozvoj cyklistiky a elektrodopravy?

Jaroslav Martinek: Jak by budoucí vláda měla podpořit rozvoj cyklistiky a elektrodopravy?
04. 11. 2021 | Vláda, která vzejde z jednání po říjnových volbách, převezme od té stávající také agendu týkající se rozvoje cyklistiky a elektromobility. Bylo by dobré, kdyby ji neodsunula na periferii a navázala na to, co už se v této oblasti vykonalo. Práce nové vlády by v prvé řadě měla navázat na vládní Koncepci městské a aktivní mobility pro období 2021—2030, která... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Koordinátor mobility (Role města, tag5), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

MISE – 100 KLIMATICKY NEUTRÁLNÍCH MĚST DO ROKU 2030

MISE – 100 KLIMATICKY NEUTRÁLNÍCH MĚST DO ROKU 2030
27. 10. 2021 | Wiebke Pankaukeová, Evropská komise – Systémy pro města a mobilitu budoucnosti MISE EU Nový způsob řešení problémů naší společnosti 5 oblastí k řešení (rakovina, zdravá půda a potraviny, schopnost přizpůsobení se klimatu, moře a oceány, klimaticky neutrální města) Konkrétní a měřitelné závěry a výsledky Napříč stávajícími programy a obory Výbory... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)

Webinář JASPERS: Zmírnění klimatické změny prostřednictvím plánů udržitelné městské mobility (PUMM)

Webinář JASPERS: Zmírnění klimatické změny prostřednictvím plánů udržitelné městské mobility (PUMM)
15. 09. 2021 | Piotr Rapacz, vedoucí Týmu pro městskou mobilitu, MOVE B3 DG Mobilita a doprava Obsah prezentace Vlajková loď strategie pro udržitelnou a chytrou mobilitu Mise pro klimaticky neutrální a chytrá města Iniciativa pro nový rámec pro městskou mobilitu Význam PUMM pro zmírnění klimatické změny Spuštění tematického průvodce pro PUMM Přehled několika významných projektů Strategie... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11)

Superbloky. Vídeň jako Barcelona či Berlín

Superbloky. Vídeň jako Barcelona či Berlín
27. 08. 2021 | Více zeleně a volného veřejného prostoru, méně dopravy. Vídeň po vzoru Barcelony či Berlína plánuje svůj první superblok. Při výběru lokality sehrála významnou roli i analýza českého startupu. Radnice chce do přípravy zapojit i místní obyvatele a zohlední strategické cíle města.   Koncept takzvaných superbloků, které získaly světovou pozornost zejména díky Barceloně,... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Thinking Cities # 16: Narušené město?

Thinking Cities # 16: Narušené město?
10. 07. 2021 | Další číslo časopisu Thinking Cities, které vydává sdružení POLIS, se věnuje tématu víc než aktuálnímu.  „Jsou naše města v ohrožení?“, ptá se aktuální vydání magazínu s podtitulem „The Disrupted City?“ To by mohla být nejčastější otázka, kterou jsme si za uplynulý rok společně položili. Otázka, která zahrnovala naše osobní životy, stejně jako... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)

Opakování - 15minutové město: o co jde?

Opakování - 15minutové město: o co jde?
01. 03. 2021 | Na téma čtvrhodinového města byly v loňském roce vydány dva články Co může mít společného Paříž s městy jako jsou Litomyšl, Hodonín nebo Most? a Paříž - praktické cvičení. Dnes přinášíme další, který byl vytvořen spolkem Kolem na kole, který vyšel v jejich newsletteru podpořeném v rámci 2. kola svého krizového fondu Nadační fond ŠKODA AUTO. Článek byl... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2)

Partnerství pro městskou mobilitu má před sebou nové úkoly

Partnerství pro městskou mobilitu má před sebou nové úkoly
29. 01. 2021 | Čtyřletý evropský projekt Partnerství pro městskou mobilitu, který vznikl v roce 2017 pod hlavičkou Městské agendy pro EU (Urban Agenda for EU), uzavřel svoji činnost odevzdáním hlavních výstupů. Jeho úkoly ale zdaleka nekončí, právě naopak. Na působení evropského partnerství v ČR navazuje sdružení měst, které přijalo spolu s misí i stejný název, tedy Partnerství... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)

Lekce 11: Vytvořte společnou vizi se zainteresovanými subjekty a veřejností

Lekce 11: Vytvořte společnou vizi se zainteresovanými subjekty a veřejností
12. 05. 2020 | Co a kdo určuje vizi? Krásnou teorii přináší evropská metodika SUMP 2.0., podle které se má dělat i česká metodika SUMP 2.0. Jenže se zdá, že česká praxe jde úplně jinou cestou a dobře míněné evropské rady se nesetkávají s pochopením. Nebo znáte město, které by pro vytvoření vize uspořádalo sedmnáctihodinový koncentrovaný workshop? Pro česká města nabízíme... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Lekce 10 - scénáře, příklad z Lipska

Lekce 10 - scénáře, příklad z Lipska
30. 04. 2020 | Scénáře pomáhají lépe pochopit pravděpodobné dopady externích faktorů, ovlivňujících městskou mobilitu (např. klimatické změny, informační technologie, finance nebo bezpečnost), v kombinaci s alternativními metodami, jak na ně reagovat. Scénáře znázorňují různé možnosti budoucího vývoje, vzájemně odlišné, a tím umožňují nezávisle posoudit možné důsledky... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Co může mít společného Paříž s městy jako jsou Litomyšl, Hodonín nebo Most?

Co může mít společného Paříž s městy jako jsou Litomyšl, Hodonín nebo Most?
27. 04. 2020 | Ve Francii je pro život v hlavním městě Paříži typické rčení metro-boulot-dodo, které v překladu znamená metro-práce-spánek. Vyjadřuje tak každodenní rutinu mnoha Pařížanů, které ovlivňuje fenomén dnešní době typický. Pod příslibem větší rychlosti a dostupnosti se cíle cest a základní funkce měst rozlily do okolí. V souvislosti s tím často urbanisté hovoří... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Na počátku bylo slovo, myšlenka - i tak se dá charakterizovat Plán udržitelné městské mobility

Na počátku bylo slovo, myšlenka - i tak se dá charakterizovat Plán udržitelné městské mobility
18. 11. 2019 | Plánování udržitelné městské mobility se dá přirovnat k známému výroku "Na počátku bylo slovo, myšlenka". To co si myslí politici a úředníci o plánování udržitelné městské mobility, to taky řeknou a to de facto předurčí jeho podobu.  O tom byla další prezentace na konferenci k plánům mobility (SUMP 2.0), která se uskutečnila na půdě Ministerstva dopravy (MD)... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Plány udržitelné městské mobility 2.0: novinky, změny a možné důsledky pro města

Plány udržitelné městské mobility 2.0: novinky, změny a možné důsledky pro města
15. 11. 2019 | Je na čase, abychom změnili přístup ke zpracování Plánu udržitelné městské mobility (PUMM). O tom byla konference k plánům mobility (SUMP 2.0), která se uskutečnila na půdě Ministerstva dopravy (MD) dne 12. 11. 2019. Celkové shrnutí konference je k dispozici na tomto odkaze. Dnes chceme poskytnout městům první doporučení, jak na změnu. Proto představujeme výtah z prezentace... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Říčany - ativní politika při řešení udržitelné mobility

Říčany - ativní politika při řešení udržitelné mobility
12. 11. 2019 | Dnes 12. 11. 2019 v Praze na Ministerstvu dopravy proběhne konference "Od plánů udržitelné městské mobility 1. generace k SUMP 2.0". MImo jiné zde zazní skvělá prezentace na téma "What is it and how to make it more attractive for politicians and decision makers" od Roberta Pressla z Rakouska. Prezentace nebude o ničem jiném, než o tom, jak motiovat naše politiky, aby šli do změn.... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2)