Zapojení mladých lidí do transformace měst

Zapojení občanů je pro úspěšnou transformaci severských a pobaltských měst klíčové. Výzvou pro nás však stále zůstává, jak naslouchat a využít názory mladých lidí, kteří mohou být významným zdrojem inspirace k tomu, jak nově pojímat vzorce mobility, veřejný prostor, a dokonce i celá města. Jejich zapojení má zásadní význam pro dosažení dlouhodobé změny chování, pro vytvoření inkluzivních městských prostor, které budou přínosem i pro adaptaci na změnu klimatu, a v konečném důsledku pro utváření udržitelné a pro život příznivé budoucnosti pro všechny.

Navíc četné krize, kterým svět čelí, mohou mladým lidem komplikovat optimistický pohled na budoucnost. Podle studie UNICEF z roku 2022 je mezi dětmi a mladými lidmi rozšířená tzv. klimatická úzkost a nespokojenost s reakcí vlád na klimatickou krizi, proto je důležité, aby města s mladými lidmi spolupracovala a pomohla prosadit i jejich hlas.

V rámci experimentování se způsoby, jak zapojit mladé lidi do transformace měst, EIT Urban Mobility vyvinul a realizoval malou iniciativu pro zapojení mládeže s názvem "Transformuj svou ulici! Ve spolupráci s pedagogy byli studenti škol vyzváni, aby se zamysleli nad ideální verzí ulice ve své čtvrti, nově ji promysleli a vytvořili jako fyzickou nebo digitální koláž či kresbu.

Pedagogy jsme také vyzvali, aby se spojili s místními radnicemi nebo komunitními centry, které by studenty informovaly o tom, jak se zapojit do dění v jejich okolí.

Zelenější ulice, autorka Sana (Helsingborg)


Lepší ulice pro lepší budoucnost, autor Amin (Helsingborg)


Město snů, autorky Amina, Sila, Lara & Ruba (Ørestad, Kodaň)


Ráj, autorky Máney & Paprika (Ørestad, Kodaň)Zelenější představy, autor Henrick (Helsingborg)