VEŘEJNÁ DOPRAVA A INTERMODALITA

Veřejná doprava spolu se svou integrací (resp. intermodalitou) patří v současné době nejen na území měst a jejich aglomerací k základním zástupcům prostředků mobility, které jsou v rámci udržitelnosti upřednostňovány. Podobně upřednostňovány jsou i doprava cyklistická a doprava pěší.

Veřejná doprava ale nefunguje samostatně, protože je součástí přepravních řetězců. V současném pojetí mobility či přesněji udržitelné mobility se v rámci dopravního plánování posuzuje přeprava osob komplexně, tedy „z domu do domu“ (dříve též jako „ode dveří ke dveřím“), jako určitá forma intermodality. Znamená to, že se nejedná pouze o posouzení cesty od nástupní zastávky prvního spoje veřejné dopravy do výstupní zastávku posledního spoje veřejné dopravy, ale že se zohledňuje i využití individuální dopravy v části trasy cesty, v literatuře označované jako tzv. „první a poslední míle cesty“.  Pod touto individuální dopravou je myšlena především doprava pěší, doprava (moto-)cyklistická a doprava individuální automobilová, přičemž pro interakci mezi dopravou veřejnou a dopravou individuální se vytváří lepší podmínky, zejména prostřednictvím budování přestupních terminálů P+R, B+R, K+R apod. (to částečně spadá i pod další druh individuální dopravy – dopravu statickou). Naprosto specifické bude uvažování i taxislužby, která je v našem pojetí zařazována pod dopravu individuální, ale v zemích na západ od našich hranic pod dopravu veřejnou.

V optimalizované veřejné dopravě je třeba dosáhnout nejen uspokojení potřeb uživatelů dopravy, ale i příspěvek k rozvoji kvality života v obcích a městech. Nekomplexním plánováním dopravy mohou vzniknout například “satelity”, kde je nízká hustota obyvatel na velké ploše daleko od centra města bez nebo s minimální dopravní obslužností. Je třeba využití integrovaného plánování, které umožní rovnoměrné a vyvážené rozvíjení dopravy a mobility a mj. kombinací dopravních módů (železniční, silniční) vytvořit optimální nabídku pro většinu cestujících v oblasti pravidelné i občasné dojížďky.


Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Startwithchildren - jednoduše nejlepší cesta

Startwithchildren - jednoduše nejlepší cesta
31. 05. 2024 | 28. a 29.5.2024 proběhla v Bratislavě konference Startwithchildren. Nosnou myšlenkou je, že co je dobré pro děti, je dobré pro všechny. Svět se odvrací od měst stavěných "pro otce" - dálnice, silnice; to už by mělo být minulostí. Teď přecházíme z úrovně "přežít" na úroveň "žít". Města krátkých vzdáleností, kdy můžete všude bezpečně chodit pěšky, jezdit na... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10), Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Děti (Občan, tag38), Ženy (Občan, tag39), Senioři (Občan, tag40), Veřejný prostor (tag42), Lidé s omezenou hybností a zdravotně postižení (tag43)

Velocity 2024 v Belgii

Velocity 2024 v Belgii
23. 05. 2024 | Letošní Velocity je v Ghentu, hodinu vlakem od Brusselu, 3-4 hodiny na kole. Hlavním tématem je propojení prostřednictvím cyklistikySpojení je všechno. Jedno místo s druhým, jedno město se svým regionem, jeden břeh řeky s druhým břehem. Lidé s lidmi. Jízdní kolo je ideálním způsobem spojení! Spojuje místa, spojuje lidi a dokáže propojit různé druhy dopravy a odvětví. Nízké... číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Zahraniční města (Role města, tag8), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Slovensko v červnu bude jezdit na kole

Slovensko v červnu bude jezdit na kole
03. 05. 2024 | Největší kampaň na Slovensku, podporující rozvoj cyklistické dopravy startuje od 1. června. Soutěžit mohou jak jednotlivci, tak týmy a to dojížděním do práce na kole, koloběžce, pěší chůzí nebo veřejnou dopravou. Soutěží se o elektrické kolo, skládací a městká kola, rekreační pobyty, nákupní poukázky a další ceny. Více zde. číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Kampaně (Občan, tag35)

Pocitová mapa - proč?

Pocitová mapa - proč?
18. 04. 2024 | Pocitová mapa nabízí možnost zapojit občany, aby se vyjádřily k otázkám: Kam rádi chodíte na procházku? Kde se Vám líbí? Kde se necítíte bezpečně?Kam byste nepustily děti? Nebo: Kam se nedostanete pomocí MHD?  Co Vám chybí na Vašem sídlišti? Kde Vám chybí přechod pro chodce? Mapování probíhá buď offline - kdy sezvete obyvatele města a oni do vytištěné... číst dále
Štítky: Digitalizace (Role města, tag4), Koordinátor mobility (Role města, tag5), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Děti (Občan, tag38), Ženy (Občan, tag39), Senioři (Občan, tag40), Veřejný prostor (tag42), Lidé s omezenou hybností a zdravotně postižení (tag43), Bezbariérovost (tag44), Cykloturistika (tag46)

S kolem s Českými drahami

S kolem s Českými drahami
08. 04. 2024 | České dráhy přepravují jízdní kola ve všech spojích v roce 2024. Vlaky s kapacitou dvou až tří kol se speciálně neoznačují., vlaky s více místy se dělí dle toho, zda je přeprava bez rezervace (kolo), s možnou rezervací (kolo v kroužku) a s povinnou rezervací (orámované kolo). Cena za přepravu do 150km je 40Kč a od 151km 60Kč. U mezinárodních spojů 10Euro. O víkendu... číst dále
Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Cykloturistika (tag46)

Česko v pohybu

Česko v pohybu
20. 03. 2024 | Metoda a základní výsledky celostátního průzkumu dopravního chování. Příručka od CDV, která sleduje účely cest, dělbu přepravní práce, přepravní časy a vzdálenosti, volbu hlavního dopravního módu aj. Ke stažení zde. číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Švýcaři by se rádi obešli bez automobilu

Švýcaři by se rádi obešli bez automobilu
19. 03. 2024 | Ve Švýcarsku se hodně využívá jak osobních automobilů, tak taxíků, sdílených automobilů tak i klasického půjčování automobilů. Švýcaři se chtějí obejít bez vlastního auta. Preferují vlak před autobusem, jízda na kole tvoří 8%. Výsledky průzkumu k dispozici zde. číst dále
Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)

Cykloautobusy - Olomoucký kraj

Cykloautobusy - Olomoucký kraj
13. 03. 2024 | V Olomouckém kraji vyjedou cyklobusy společnosti FTL Prostějov už o Velikonocích, byť největší zájem začíná později, většinou v dubnu a v květnu. Jedná se o linku z Prostějova do Jedovnic a Bouzova. Další cyklobusy budou v provozu od konce dubna do konce září a to každý víkend.Více info číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Cykloturistika (tag46)

Bogota - město dopravních zácp a znečištěného ovzduší

Bogota - město dopravních zácp a znečištěného ovzduší
29. 02. 2024 | Zde je příběh hlavního města Bogoty, kde za včasu nezačali stavět metro a místo toho na stávajících silnicích zavedli jen autobusovou dopravu. Navíc na naftu. Město sužují už leta dopravní zácpy a znečištění ovzduší. Za posledních osm let se rozrostlo využívání jízdních kol - z jednoho procenta na 17%. Jak komplexně vyřešit tuto problematiku? Ženy nechtějí jezdit... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Zahraniční města (Role města, tag8), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Pražská MHD

Pražská MHD
29. 02. 2024 | Praha řeší, že na MHD doplácí 85% jízdného. Jak tuto částku snížit? Z čeho jí dotovat? Co nabídnout v případě zvýšení jízdného? Dotovat z parkování MHD? Přečtěte si, v jakých souvislostech se řeší pražská MHD. Více zde. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Rozpočet (Role města, tag3), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

15ti minutové město

15ti minutové město
28. 02. 2024 | Koncepce městské mobility... Myšlenka 15ti minutových měst na papíře, která vede ke zdravému, praktickému, smysluplnému městu. Jak ji skutečně realizovat? Jaká mají města a obce problémy? Více zde. číst dále
Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Flexibilní autobusy s prvky umělé inteligence - Středočeský kraj

Flexibilní autobusy s prvky umělé inteligence - Středočeský kraj
27. 02. 2024 | V okolí Českého Brodu bude zavedena poptávková veřejná doprava jako doplněk k linkovým autobusům. Cestující si ji budou moci objednat pomocí mobilní aplikace PID Lítačka či telefonickým spojením. Jízdné bude stjené jako v dopravních prostředcích PID ve Středočeském kraji. Podrobněji zde. číst dále
Štítky: Koordinátor mobility (Role města, tag5), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

MaaS v Praze a Středočeském kraji

MaaS v Praze a Středočeském kraji
15. 02. 2024 | Pražská PID Lítačka se integrovala s carsharingem Anytime, aby nabídla nové možnosti, jak kombinovat různé formy dopravy. Jde o optimalizaci kombinací MHD a VHD (veřejné hromadné dopravy), vlaků, taxi, pěší chůze, kol, sdílených a vlastních aut. Carsharing Anytime s automatickou převodovkou a elektroauty se stává alternativou k tradičnímu vlastnictví auta. Více info: Byzmag Více... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30), Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)

Plán mobility města Jičína

Plán mobility města Jičína
12. 02. 2024 | Město Jičín 16210 obyvatel (2023) si nechává od CityTraffic zpracovat Plán udržitelné mobility (SUMP). Hotový by měl být koncem září roku 2024. Ti co jezdí auty, řeší nedostatek parkovacích míst, veřejná doprava není dořešená integrací do širší veřejné dopravy (vlakové spoje), nevyhovuje autobusové nádraží. Cyklistům chybí vhodné trasy a chodcům nevyhovují... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Veřejný prostor (tag42)

Bezpečné cesty do školy

Bezpečné cesty do školy
31. 01. 2024 | Program Bezpečné cesty do školy řeší - že každý čtvrtý prvňák vnímá cestu do školy jako nebezpečnou. Děti by rády chodily pěšky, jezdily na kole, koloběžce. A každé čtvrté dítě jezdí do školy autem. Zároveň 75 % rodičů požaduje u škol bezpečnější cesty pro chodce a více než polovina rodičů se přiklání pro větší zklidnění dopravy u školy. Víme... číst dále
Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Jízda v buspruzích v Bratislavě

Jízda v buspruzích v Bratislavě
15. 01. 2024 | Kdo může jet v buspruhu v Bratislavě? Odbočující auta v levo, cyklisté, výjimečně i nákladní automobily. Jak je to ve Vašem městě? Zdržuje to městskou hromadnou dopravu? O Bratislavě zde. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Mobilita jako služba (MAAS)

Mobilita jako služba (MAAS)
11. 01. 2024 | MaaS jako služba není nic nového, zmiňovali jsme se o něm zde.  Je inspirací pro česká města, neboť propojuje jednotlivé druhy dopravy a tím konkuruje samotné individuální automobilové dopravě jak cenou, tak konfortem a především na dlouhé vzdálenosti i časem.  Samotný dokument je k dispozici tady. číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Školy řeší nápor mama taxi

Školy řeší nápor mama taxi
10. 01. 2024 | To, že před některými školami jsou dopravní problémy, to víme všichni z praxe. Uvědomme si, jak je důležité, aby děti (ale samozřejmě i dospělí) chodili pěšky (jezdili na kole, koloběžce atp.), je to nejlepší trénink pro tělo i pro výkonnost mozku. Ale... Dopravní plánování s tím ruku v ruce zatím nejde.  Kvůli množství aut i chodců vznikají ráno před některými... číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Do kampaně SDP ČR na podporu MHD se zapojily známé osobnosti

Do kampaně SDP ČR na podporu MHD se zapojily známé osobnosti
09. 01. 2024 | Jak je v České Republice vnímáno používání MHD? Víte, co všechno MHD nabízí? Co se změnilo? Kampaň se známými osobnostmi je tu!! Více informací zde. číst dále
Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Kampaně (Občan, tag35)

Pandemie koronaviru a vliv na používání MHD

Pandemie koronaviru a vliv na používání MHD
02. 01. 2024 | Pandemie koronaviru a zvýšené používání digitálních formátů, které vyvolala, vede ke změnám ve veřejné dopravě. Strach z nákazy a změněné pracovní podmínky způsobily v Německu pokles poptávky v letech 2020/2021. Opatření, jako je jízdenka za 9 eur, prokázala, že k zatraktivnění veřejné dopravy je zapotřebí inovativních přístupů. Nedávná studie vyhodnotila... číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Cestování s kolem v Praze

Cestování s kolem v Praze
05. 12. 2023 | Víte, že za kolo v metru, ani tramvaji, ani v přívoze, ani v lanovce na Petřín neplatíte? Že autobusy v Praze (krom 147 Dejvická - Výhledy a Airport Expres na letiště) kola neberou? Že všechny přívozy přepraví jízdní kola? A ve vlaku s jízdenkou v rámci PID (Pražská integrovaná doprava) jede kolo také zadarmo?  Řeknete si možná, no jo... ale v tramvajích, jen směrem... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Bezpečně se Zuzkou nejen šalinou

Bezpečně se Zuzkou nejen šalinou
18. 11. 2023 | Dopravní podnik města Brna připravil zábavné pracovní listy s tématikou dopravy. Listy jsou určené pro děti 1.-4. tříd a vysvětlují základní pravidla chování v prostředcích hromadné dopravy. Stáhněte si zde. číst dále
Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Kampaně (Občan, tag35), Děti (Občan, tag38)

Dostupnost a doprava. Příklady z praxe. Vídeň

Dostupnost a doprava. Příklady z praxe. Vídeň
15. 11. 2023 | Spolkové ministerstvo pro klima, životní prostředí, energetiku a mobilitu (BMK) Vídeň 2022, uveřejnilo příklady z praxe jak může být přístupnost v dopravě úspěšná. Cílem brožury je povzbudit ty, kterých se to týká, a také dopravní a infrastrukturní společnosti a správní orgány, aby k tématu přistupovaly pozitivně. Smyslem je nahlížet na přístupnost jako na nutnost... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Ostatní (Občan, tag41)

Jak jezdí žáci a studenti do škol v České republice?

Jak jezdí žáci a studenti do škol v České republice?
07. 11. 2023 | V České republice v roce 2021 27% žáků a studentů chodilo do školy pouze pěšky 23% žáků autobusem Nejvíce pěšky se chodí v Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezkém. Autobusem děti do škol jezdí nejvíce na Vysočině, v Jihočeském kraji, Plzeňském, Královehradeckém, Pardubickém a Zlínském. V Praze se do škol nejvíce... číst dále
Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Ostatní (Fakta a čísla, tag16), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Česká republika dopravně

Česká republika dopravně
06. 11. 2023 | Do velkých měst lidé za prací dojíždějí hromadnou dopravou. Rozvinutá města s rozvinutou sítí hromadné dopravy jsou také místem, kde lidé jezdí do práce hromadnými prostředky. Ale malé obce? Města a kraje s méně rozvinutou hromadnou dopravou? Tak tam zase vládne automobil. Jedná se především o karlovarský kraj  a Vysočinu. A kolo? To zase nejvíce jezdí v nížinách... číst dále
Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Ostatní (Fakta a čísla, tag16), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Změna za 20 let - jak se jezdí do práce?

Změna za 20 let - jak se jezdí do práce?
04. 11. 2023 | Spolek Partnerství pro městskou mobilitu pro Vás připravil článek - jak Češi dojíždí za prací teď a jak dojížděli před 20 lety. Výsledky jsou víc než tristní!  Posaďte se, data jsou neúprosná! Za posledních 20 let klesl modal split všech dopravních způsobů v České republice, až na individuální motorovou dopravu. Celých 36% přešlo z trvale udržitelné dopravy... číst dále
Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Ostatní (Fakta a čísla, tag16), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Modal split - Češi do práce

Modal split - Češi do práce
03. 11. 2023 | Spolek Partnerství pro městskou mobilitu analyzoval data ze SLDB z roku 2021, abychom zjistili, jakým způsobem se lidé s trvalým pobytem v ČR dopravují do práce.  Data jsou následující: 61% auto nebo motorka 25% hromadná doprava (meziměstský autobus, vlak a městská hromadná doprava) 10% pěšky 4% kolo Celý článek zde. Další zajímavé informace vyšly na aktualne.cz. Základní... číst dále
Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Ostatní (Fakta a čísla, tag16), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Žáci a studenti do škol – jak?

Žáci a studenti do škol – jak?
31. 10. 2023 | Tipli byste si, že:  27% žáků a studentů chodí do školy pouze pěšky 23% žáků autobusem Kde se chodí do školy nejvíce pěšky? v Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezkém. Kde se jezdí nejvíce do škol autobusem? na Vysočině, v Jihočeském kraji, Plzeňském, Královehradeckém, Pardubickém a Zlínském. Kde zase do škol většina... číst dále
Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Ostatní (Fakta a čísla, tag16), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Ženy v bezpečí - praktický manuál pro ženy řidičky, cyklistky a chodkyně

Ženy v bezpečí - praktický manuál pro ženy řidičky, cyklistky a chodkyně
24. 10. 2023 | Ministerstvo dopravy - Besip - vydalo v roce 2017 manuál pro ženy řidičky, cyklistky a chodkyně. Manuál se týká i maminek, shrnuje, co je třeba vědět, když vozíte s sebou dítě v autě, na kole, v MHD nebo v kočárku. Manuál je ke stažení zde. číst dále
Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Ženy (Občan, tag39)

Podpora pěší dopravy

Podpora pěší dopravy
15. 10. 2023 | Plánování měst přizpůsobené automobilu zavedlo města do slepé uličky: Ukázalo se, že z míst, která se automobilové dopravě přizpůsobila, zmizel život. Bydlet v oblasti zatížené automobilovým provozem není příjemné a mnoho lidí to přivedlo k rozhodnutí se odstěhovat Tak to byla jen krátká citace. Tento dokument skýtá mnohem víc. Rozhodně doporučejeme k přeč... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Zelená výzva - běžte pěšky, jeďte na kole.... Motivace pro banky a finanční instituce

Zelená výzva - běžte pěšky, jeďte na kole.... Motivace pro banky a finanční instituce
14. 10. 2023 | Společnosti ČSOB a Mastercard vyzývají banky a finanční instituce k zapojení do Zelené výzvy. Vyměňte auta za nohy, kola, koloběžky, skateboardy MHD a sbírejte zelené kilometry. Pomůžete tím nejen sobě, ale i životnímu prostředí. Mastercard se navíc zavázalo podpořit výsadbu stromů v závislosti na počtu ujetých kilometrů. Počty km se počítají mezi prací a domovem. Více... číst dále
Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Kampaně (Občan, tag35)

Song na podporu MHD už tři týdny kraluje hitparádě

Song na podporu MHD už tři týdny kraluje hitparádě
07. 03. 2023 | Originální píseň na podporu MHD, kterou pro Sdružení dopravních podniků (SDP ČR) složil a nazpíval hudebník Ventolin, už třetí týden dominuje hitparádě Velká sedma na Radiu 1. Zároveň stoupá počet zhlédnutí videoklipu na YouTube. Za měsíc od zveřejnění si ho pustilo přes 130 tisíc lidí.      „Reakce na píseň MHD jsou pestré, pro nás je ale důležité,... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

„Nech doma SUV, jeď radši MHD“ - Nová píseň od Ventolina má jasné poselství

„Nech doma SUV, jeď radši MHD“ - Nová píseň od Ventolina má jasné poselství
02. 02. 2023 | Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) a český hudebník Ventolin/David Doubek představili v pátek 27. ledna originální skladbu na podporu městské hromadné dopravy s jednoduchým názvem „MHD“. Ke skladbě vznikl také videoklip, který nese charakteristické prvky Ventolinovy tvorby. Za projektem stojí společně se SDP ČR agentura EventHouse. Producentem a režisérem klipu... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Kampaně (Občan, tag35)

Šalinkartu v Brně využívá přes 153 tisíc cestujících. Už rok si ji lidé koupí pouze v elektronické podobě

Šalinkartu v Brně využívá přes 153 tisíc cestujících. Už rok si ji lidé koupí pouze v elektronické podobě
17. 01. 2023 | Už více než rok nekoupí cestující na přepážkách DPMB papírové předplatní jízdenky, takzvané šalinkarty v Brně používá okolo 70 % cestujících. Platnou šalinkartu má více než 153 tisíc lidí, počtem uživatelů se tak DPMB postupně blíží době před covidem. Zatímco ještě v roce 2017 jezdilo v Brně na elektronickou šalinkartu jen necelých 40 tisíc cestujících,... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Důvod k využívání MHD se vždy najde. Potvrzují to i brněnské osobnosti v kampani DPMB

Důvod k využívání MHD se vždy najde. Potvrzují to i brněnské osobnosti v kampani DPMB
22. 11. 2022 | DPMB pokračuje v informační kampani s názvem #JezdiMHD. Šestnáct známých Brňanů popisuje svůj vztah k veřejné dopravě. Dopravní podnik navazuje na jarní kampaň, ve které poukazoval na fakt, že cestovat vozy městské hromadné dopravy se v době neustálého růstu cen vyplatí. Lékařka, sportovci, blogerka, ředitelé významných brněnských institucí či umělci.... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Parkoviště P+R a MHD

Parkoviště P+R a MHD
16. 07. 2022 | Městská hromadná doprava má oproti automobilové spoustu výhod, je ekologičtější a provoz je díky ní plynulejší. Jak ale přesvědčit řidiče, aby více využívali parkovišť P+R a v centrech měst se dopravovali s pomocí MHD? Některá města přišla s řešeními, které k tomu řidiče motivují.    V Plzni platí parkovací lístek z parkoviště P+R na Borech jako celodenní... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Nový dopravní terminál v Nové Pace

Nový dopravní terminál v Nové Pace
03. 02. 2022 | Nová Paka, malé město ležící mezi turistickými oblastmi Českého ráje a Krkonoš, má nové, moderní autobusové nádraží. Velkou proměnou prošlo také jeho prostranství. Dopravní terminál vznikl podle vítězného projektu ateliéru Loca Plan a v anketě o něm rozhodli sami obyvatelé města. Výrazným prvkem zelené střechy nové odbavovací haly je kulatý průhled, kterým... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

MHD má naději na silnou podporu, nový ministr dopravy se sešel se zástupci SDP ČR

MHD má naději na silnou podporu, nový ministr dopravy se sešel se zástupci SDP ČR
03. 01. 2022 | Zveřejňujeme tiskovou zprávu Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) z 22. prosince 2021. Nový ministr dopravy Martin Kupka se v úterý 21. prosince sešel se zástupci Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR). Byla to jeho první schůzka s oborovým sdružením ve funkci ministra. Dopravním podnikům tak vyslal signál, který jim dává naději, že městská hromadná doprava... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Dopravní služba reagující na poptávku – doplnění stávajícího systému veřejné dopravy

Dopravní služba reagující na poptávku – doplnění stávajícího systému veřejné dopravy
17. 12. 2021 | Současný model veřejné hromadné dopravy nabízí, mimo snižujícího se počtu spojů, i nízkou míru flexibility, a to zejména z hlediska prostorové dopravní obslužnosti (doprava od dveří ke dveřím proti dopravě od zastávky k zastávce) a z časového hlediska (doprava na vyžádání proti dopravě dle pevného jízdního řádu). Dopravní služba reaguje právě na tuto omezenou... číst dále
Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Koncept mobility jako služby

Koncept mobility jako služby
15. 12. 2021 | Realitou venkovských oblastí je málo autobusů, ještě méně vlakových stanic a z toho plynoucí vysoká míra závislosti obyvatel na osobních vozidlech. Tato realita zavazuje obyvatele venkova k vyšším výdajům za cestování a k využívání osobní dopravy na úkor více udržitelných alternativ. Cílem konceptu Mobilita jako služba (Mobility as a service – MaaS) je zlepšení... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32), Kampaně (Občan, tag35)

Poptávková veřejná doprava

Poptávková veřejná doprava
14. 12. 2021 | Cílem opatření je zajištění dopravní obslužnosti v méně frekventovaných lokalitách, zejména mimo dopravní špičku a o víkendech. Může jít také o nahrazení klasického autobusu mikrobusem a díky ušetřeným nákladům pak zvýšení počtu spojů. Poptávková veřejná doprava kombinuje principy veřejné hromadné dopravy a taxislužby. Její podstatou je, že vozidlo jede... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32)

Ulice pro všechny

Ulice pro všechny
10. 11. 2021 | Proč je důležité, aby chodci, vozíčkáři a cyklisté dostali víc prostoru Ulice, které umožňují bezpečnější chůzi nebo jízdu na vozíčku či na kole, přinášejí místní komunitě celou řadu výhod. V tomto článku místní firmy i obyvatelé informují o tom, proč je pro ně změna v jejich lokalitě tak důležitá.   Kvůli pandemii Covid-19 bylo naléhavě nutné... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Jak správně cestovat ukáže Karkulka nebo Bystrozraký, dopravní podniky mají novou edukační kampaň

Jak správně cestovat ukáže Karkulka nebo Bystrozraký, dopravní podniky mají novou edukační kampaň
09. 11. 2021 | Praha, 14. října 2021 S novou kampaní „Desatero skvělého cestujícího“ se od září mohou setkat lidé využívající veřejnou dopravu v šesti českých městech. Jejím cílem je pomocí humorných komiksových obrázků s pohádkovými motivy připomenout pravidla správného chování v prostředcích veřejné dopravy. Obrázky, které se objeví přímo ve vozech, určitě zaujmou... číst dále
Štítky: Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Kampaně (Občan, tag35)

Manifest 2021 Sustrans Cymru: Wales pro budoucnost a pro každého

Manifest 2021 Sustrans Cymru: Wales pro budoucnost a pro každého
22. 10. 2021 | Současný Wales čelí náročným výzvám, počínaje klimatickou změnou a znečištěným ovzduším až po krizi fyzického i psychického zdraví obyvatel. Tlak na společnost roste všude, napříč národem. A neexistuje žádné univerzální řešení. Návrhy Manifestu Sustrans pro Wales Sustrans Cymru (velšská pobočka organizace Sustrans) předložil příští vládě Walesu požadavky,... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Klimaaktiv mobil: Podpora rozvoje aktivní a klimaticky vstřícné mobility

Klimaaktiv mobil: Podpora rozvoje aktivní a klimaticky vstřícné mobility
17. 10. 2021 | klimaaktiv mobil: Plnou parou vpřed k aktivní a klimaticky vstřícné mobilitě Spolková vláda Rakouska ve svém Vládním programu pro roky 2020 – 2024 stanovila milníky pro ochranu klimatu a rozšíření aktivní a klimaticky šetrné mobility v rakouských zemích. Spolkové ministerstvo pro ochranu klimatu, životní prostředí, energii, mobilitu, inovace a technologie (dále jen BMK)... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Brno přechází na elektronické šalinkarty

Brno přechází na elektronické šalinkarty
08. 10. 2021 | Brno, 4. října 2021 Papírové předplatní jízdenky se v Brně od Nového roku stanou minulostí. Cestující si od ledna budou moci koupit pouze elektronickou formu. S vyřízením jim pomohou pracovníci DPMB na přepážkách. Šalinkartu v Brně využívá aktuálně 184 tisíc cestujících, 124 tisíc z nich elektronickou formu.   „Elektronizace je trend, který si lidé žádají... číst dále
Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Plzeň trolejbusová

Plzeň trolejbusová
02. 10. 2021 | V sobotu 2. října 2021 ve 12:30 v DEPO2015 byly pokřtěny dvě knihy, jenž byly výsledkem čtyřleté práce týmu dobrovolníků. První se jmenuje 80 let Plzeň trolejbusová a jde o první monografii na toto téma. Výpravná publikace o 472 stranách, s 800 obrazy od sedmdesáti autorů a desítky archivních institucí se stane dosud největší knihou o plzeňské městské dopravě.... číst dále
Štítky: Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Plány udržitelné městské mobility v kontextu e-commerce a smart city logistiky byly tématem workshopu v Pardubicích

Plány udržitelné městské mobility v kontextu e-commerce a smart city logistiky byly tématem workshopu v Pardubicích
22. 09. 2021 | Za účasti členů katedry logistiky VŠE v Praze se v pátek 17. září konala v Pardubicích společná akce projektu Technologické agentury ČR. Hostitelem workshopu byla Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, jejíž akademičtí a výzkumní akademici s katedrou logistiky VŠE na projektu spolupracují. Workshopu se také zúčastnili manažeři dopravců PPL CZ, DPD, Dachser,... číst dále
Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Městská logistika a přeprava zboží (Dobrá praxe, tag31)

Co odhalil Evropský týden mobility ve Vídni? Skoro polovina tamějších domácností nevlastní auto

Co odhalil Evropský týden mobility ve Vídni? Skoro polovina tamějších domácností nevlastní auto
21. 09. 2021 | Tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně Eurocomm-PR Praha 1. září 2021 Až do středy 22. září probíhá napříč městy u nás i v zahraničí Evropský týden mobility. Pro Vídeň je přitom ten letošní již dvacátý v řadě. Podle dostupných dat to však vypadá, že Vídeň na udržitelný způsob dopravy sází celoročně a ne jen jeden týden v roce. Skoro... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Dopravní podniky prosadily změnu v zákoně, díky které ušetří stovky milionů korun

Dopravní podniky prosadily změnu v zákoně, díky které ušetří stovky milionů korun
20. 09. 2021 | Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) a drážní dopravci společně docílili změny v zákoně o podporovaných zdrojích energie. Novelu tohoto zákona schválili minulý týden poslanci. Provozovatelé vozidel na elektřinu budou konečně osvobozeni od poplatků z obnovitelných zdrojů energie (POZE). Dopravní podniky tak v součtu ušetří zhruba 300 milionů korun. Dosavadní přístup... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Cestující MHD jako kurýři? Vídeň chce otestovat doručování zásilek v tramvajích

Cestující MHD jako kurýři? Vídeň chce otestovat doručování zásilek v tramvajích
06. 09. 2021 | Tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně. Eurocomm-PR Praha z 16. 8. 2021 Rozvoj online obchodů a zvýšený počet kurýrních vozů v ulicích přiměl město Vídeň k inovativnímu nápadu. Dopravní podnik nyní zkoumá podmínky, za jakých by cestující mohli v tramvajích převážet kurýrní zásilky mezi jednotlivými zastávkami. Pilotní provoz by mohl proběhnout... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Veřejná doprava - mobilita a ochrana klimatu - nová publikace VCÖ

Veřejná doprava - mobilita a ochrana klimatu - nová publikace VCÖ
04. 09. 2021 | Evropa se má do roku 2050 stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Veřejná doprava je klíčovým faktorem při dopravě na cestě ke změně klimatu. Publikace VCÖ „Veřejná doprava - mobilita a ochrana klimatu“ ukazuje z klimatického hlediska i z ekonomického hlediska, jak důležité je přesunout automobilovou dopravu na veřejnou dopravu v místní a dálkové dopravě. Rakousko... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Veřejná doprava za euro na den – jde to v německých městech?

Veřejná doprava za euro na den – jde to v německých městech?
08. 08. 2021 | Víc a víc německých měst a regionů zvažuje zavedení tzv. „jízdenek za 365 euro“. Jde o celoroční jízdenku na služby veřejné dopravy za jednotnou cenu jedno euro na den. Autorem článku, který byl přeložen z portálu Eltis, je Michiel Modijefsky. V červnu 2021 oznámilo město Lipsko, že v letošním srpnu bude zahájen pilotní projekt jízdenek za 365 euro pro určené... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Pedestrianizace. Slyšeli jste o ní?

Pedestrianizace. Slyšeli jste o ní?
31. 07. 2021 | Pedestrianizace celých ulic může být opatřením blokujícím přístupnost určitých oblastí pro provoz osobních aut. Drobnější opatření v oblasti infrastruktury však také mohou mít významný vliv na bezpečnost chodců. Německá studie poukázala na různá opatření menšího rozsahu a jejich účinky. Jednalo se například o ostrůvky pro pěší, rozšíření obrubníků pro... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Vídeňský roční kupon teď platí i v Innsbrucku či Linci

Vídeňský roční kupon teď platí i v Innsbrucku či Linci
29. 07. 2021 | Jedna jízdenka pro šest rakouských měst. Držitelé ročního kuponu ve Vídni, Štýrském Hradci, Linci, Salcburku, Innsbrucku a Klagenfurtu se mohou až do 8. srpna bezplatně svézt MHD v jakémkoli z těchto měst. Jako výraz poděkování svým zákazníkům, kteří zůstali hromadné dopravě věrní i v časech koronavirové pandemie, se dopravní podniky šesti největších rakouských... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Po COVID-19 je třeba obnovit důvěru ve veřejnou dopravu, říkají města i operátoři

Po COVID-19 je třeba obnovit důvěru ve veřejnou dopravu, říkají města i operátoři
27. 07. 2021 | Několik evropských měst, jako například Iasi v Rumunsku, se na vrcholu pandemie COVID-19 rozhodlo zavést speciální autobusy vyhrazené pro ohrožené skupiny obyvatel nebo pracovníky v klíčových profesích. Podobná opatření byla zavedena i v jiných městech, jako je Dublin, kde bylo rozhodnuto o zachování intervalů autobusů na stávajících trasách navzdory poklesu využívání... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Cestování zítřka chytře kombinuje hromadnou dopravu a sdílená auta

Cestování zítřka chytře kombinuje hromadnou dopravu a sdílená auta
30. 06. 2021 | „Společně vás dovezeme do cíle,“ láká cestující Autonapůl s FlixBusem" Praha/Brno, 23. června 2021 – Až 50 kilometrů jízdy sdíleným autem zdarma a 10% slevu na jízdenku mohou od 1. července do 15. prosince využít všichni, kdo cestují s FlixBusem a využívají carsharing Autonapůl. Obě společnosti chtějí cestující motivovat, aby kombinovali dopravu autobusem i autem... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)

Nejlepší evropská nádraží: Lipsko, Vídeň a Londýn

Nejlepší evropská nádraží: Lipsko, Vídeň a Londýn
08. 04. 2021 | Mezi nejlepší vlaková nádraží v Evropě patří podle žebříčku European Railway Station Index 2021 i vídeňské hlavní nádraží, které se umístilo na druhém místě hned po německém Lipsku. Moderní nádraží zaujme nejen architektonicky, ale především kvalitou nabízených služeb  pro cestující. Ve svém žebříčku hodnotila organizace Consumer Choice Center celkem padesát... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

V čem jsme nejlepší v Evropě? Železnice a cykloprůmysl vynesly Česko na první příčky žebříčků

V čem jsme nejlepší v Evropě? Železnice a cykloprůmysl vynesly Česko na první příčky žebříčků
11. 03. 2021 | Evropský atlas mobility vydaný bruselskou kanceláří nadace Heinrich-Böll-Stiftung ukazuje trendy v dopravě i přehled o situaci v Evropě. Dvakrát přitom zmiňuje i Českou republiku - poprvé v souvislosti s železniční sítí a vysokým standardem služeb ve vlacích, podruhé s cykloprůmyslem. V čem se tedy ostatní státy mohou u nás inspirovat?    Víte, že rok 2021 je rokem... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Slovensko: Cyklodopravu chceme napojit na železnici. Umožní to i evropské fondy

Slovensko: Cyklodopravu chceme napojit na železnici. Umožní to i evropské fondy
02. 02. 2021 | Podobně jako ostatní evropské země připravuje Slovensko Národní plán obnovy a další programové dokumenty pro nový Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) a Fond soudržnosti na období 2021-2027. Je to mimo jiné kvůli nutnosti přizpůsobit investice požadavkům Zelené dohody pro Evropu (Green Deal). Cílem EU je nejpozději do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality. Jde... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Radní podpořili návrh Memoranda o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti

Radní podpořili návrh Memoranda o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti
20. 01. 2021 | Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání projednala návrh na uzavření Memoranda o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti. Na jeho základě bude mít pražská společnost Operátor ICT, a.s., (OICT), která je provozovatelem Multikanálového odbavovacího systému pro hl. m. Prahu (MOS), možnost navázat spolupráci s dalšími kraji České republiky.   Městská společnost... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Covid dramaticky ovlivnil i veřejnou dopravu. Řešením může být MaaS

Covid dramaticky ovlivnil i veřejnou dopravu. Řešením může být MaaS
22. 11. 2020 | Po covidu bude nutné přehodnotit systém veřejné dopravy a nastavit ho tak, aby vyhovoval novým výzvám, a zároveň i novým standardům. Veřejná doprava zaznamenala v průběhu jarního restriktivního hospodářského režimu kvůli obavám z covidu-19 výrazný pokles. Lidé zůstávali pracovat z domova nebo raději jezdili do práce vlastním autem, pouze omezené množství cestujících... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

SUMP a veřejná doprava. Příklad ze Ždáru nad Sázavou

SUMP a veřejná doprava. Příklad ze Ždáru nad Sázavou
14. 10. 2020 | Na rozdíl od jiných částí SUMP se oblasti veřejné dopravy stále věnuje menší pozornost, i když právě v rámci SUMP se navrhují opatření, které pomohou v rámci modal splitu (tedy tzv. dělby přepravní práce) snížit podíl využívání čistě individuální automobilové dopravy ve prospěch zvýšení podílu veřejné dopravy nebo jiných forem udržitelné mobility včetně... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Integrované přestupní uzly (Lindau Modell)

Integrované přestupní uzly (Lindau Modell)
04. 09. 2020 | Chytré řešení veřejné dopravy může ušetřit náklady a zastavit úbytek cestujících ve veřejné dopravě. Co je a jak funguje tzv. Lindau Modell?  V současné době pokračuje postupné snižování přepravního podílu veřejné hromadné dopravy na úkor především individuální automobilové dopravy. Výjimkou není ani situace v městské hromadné dopravě, kdy i přes různá... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

COVID-19 oslabil veřejnou dopravu

COVID-19 oslabil veřejnou dopravu
02. 09. 2020 | Dopravní podniky napříč republikou v důsledku koronavirové pandemie přišly jak o cestující, tak i o výnosy z tržeb z jízdného. Ztráty se ve větších podnicích pohybují v desítkách až stovkách miliónů korun. Celkově 21 podniků začleněných do Sdružení dopravních podniků eviduje ztrátu 1,1 miliardy korun. Jejich hlavním cílem bude obnovit důvěru lidí ve veřejnou... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Diferencovaná doprava - příklady z Německa

Diferencovaná doprava - příklady z Německa
28. 08. 2020 | COVID-19 proměnil vnímání dopravy. Během pandemie se snížil dopravní provoz, lidé používají méně hromadné dopravy z důvodu omezení kapacity a vlastního strachu z nakažení virem. V současné době tak většina dopravců pociťuje výpadek příjmů. Města zároveň pracují s omezeným rozpočtem, a tak začíná diskuse o tom, jak zachovat kvalitu veřejné dopravy za omezených... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Představujeme projekt SMACKER

Představujeme projekt SMACKER
04. 08. 2020 | Znáte projekt SMACKER – „Aktivity a opatření pro změnu znalostí a chování v periferních oblastech“ (Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace peripheral and Rural areas), který byl připraven v rámci programu nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE?  Cíl projektu Projekt SMACKER je zaměřen na podporu služeb veřejné dopravy... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Veřejná doprava v kontextu SUMP

Veřejná doprava v kontextu SUMP
08. 07. 2020 | Plán udržitelné městské mobility je především o realizaci konkrétních opatření. Dnes se zaměřujeme na představení opatření veřejné dopravy. Víme, že v této oblasti Česká republika vyniká a proto rovnou odkazujeme na inspirativní příklady na portálu Akademie městské mobility: https://www.akademiemobility.cz/teorie-162. Evropské příklady především pracují s tzv.... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

2. vydání Newsletteru projektu SMACKERs aktualitami k projektu.

2. vydání Newsletteru projektu SMACKERs aktualitami k projektu.
04. 02. 2020 | Projekt SMACKER, který zahrnuje 6 pilotních aktivit, trvá 3 roky a nyní se nachází v polovině druhého semestru. Projekt byl zahájen v dubnu 2019 pod vedením SRM Reti e Mobilità (organizátor veřejné hromadné dopravy v metropolitní oblasti Bologna). Účastní se jej 9 partnerů z 6 evropských zemí a jeho celkový rozpočet činí 2,1 milionů EUR. SMACKER je zaměřen na zlepšení... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)