VEŘEJNÁ DOPRAVA A INTERMODALITA

Informace pro tuto stránku připravila Universita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera.


Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Dopravní podniky prosadily změnu v zákoně, díky které ušetří stovky milionů korun

Dopravní podniky prosadily změnu v zákoně, díky které ušetří stovky milionů korun
20. 09. 2021 | Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) a drážní dopravci společně docílili změny v zákoně o podporovaných zdrojích energie. Novelu tohoto zákona schválili minulý týden poslanci. Provozovatelé vozidel na elektřinu budou konečně osvobozeni od poplatků z obnovitelných zdrojů energie (POZE). Dopravní podniky tak v součtu ušetří zhruba 300 milionů korun. Dosavadní přístup... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Cestující MHD jako kurýři? Vídeň chce otestovat doručování zásilek v tramvajích

Cestující MHD jako kurýři? Vídeň chce otestovat doručování zásilek v tramvajích
06. 09. 2021 | Tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně. Eurocomm-PR Praha z 16. 8. 2021 Rozvoj online obchodů a zvýšený počet kurýrních vozů v ulicích přiměl město Vídeň k inovativnímu nápadu. Dopravní podnik nyní zkoumá podmínky, za jakých by cestující mohli v tramvajích převážet kurýrní zásilky mezi jednotlivými zastávkami. Pilotní provoz by mohl proběhnout... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Veřejná doprava - mobilita a ochrana klimatu - nová publikace VCÖ

Veřejná doprava - mobilita a ochrana klimatu - nová publikace VCÖ
04. 09. 2021 | Evropa se má do roku 2050 stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Veřejná doprava je klíčovým faktorem při dopravě na cestě ke změně klimatu. Publikace VCÖ „Veřejná doprava - mobilita a ochrana klimatu“ ukazuje z klimatického hlediska i z ekonomického hlediska, jak důležité je přesunout automobilovou dopravu na veřejnou dopravu v místní a dálkové dopravě. Rakousko... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Veřejná doprava za euro na den – jde to v německých městech?

Veřejná doprava za euro na den – jde to v německých městech?
08. 08. 2021 | Víc a víc německých měst a regionů zvažuje zavedení tzv. „jízdenek za 365 euro“. Jde o celoroční jízdenku na služby veřejné dopravy za jednotnou cenu jedno euro na den. Autorem článku, který byl přeložen z portálu Eltis, je Michiel Modijefsky. V červnu 2021 oznámilo město Lipsko, že v letošním srpnu bude zahájen pilotní projekt jízdenek za 365 euro pro určené... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Pedestrianizace. Slyšeli jste o ní?

Pedestrianizace. Slyšeli jste o ní?
31. 07. 2021 | Pedestrianizace celých ulic může být opatřením blokujícím přístupnost určitých oblastí pro provoz osobních aut. Drobnější opatření v oblasti infrastruktury však také mohou mít významný vliv na bezpečnost chodců. Německá studie poukázala na různá opatření menšího rozsahu a jejich účinky. Jednalo se například o ostrůvky pro pěší, rozšíření obrubníků pro... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Vídeňský roční kupon teď platí i v Innsbrucku či Linci

Vídeňský roční kupon teď platí i v Innsbrucku či Linci
29. 07. 2021 | Jedna jízdenka pro šest rakouských měst. Držitelé ročního kuponu ve Vídni, Štýrském Hradci, Linci, Salcburku, Innsbrucku a Klagenfurtu se mohou až do 8. srpna bezplatně svézt MHD v jakémkoli z těchto měst. Jako výraz poděkování svým zákazníkům, kteří zůstali hromadné dopravě věrní i v časech koronavirové pandemie, se dopravní podniky šesti největších rakouských... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Po COVID-19 je třeba obnovit důvěru ve veřejnou dopravu, říkají města i operátoři

Po COVID-19 je třeba obnovit důvěru ve veřejnou dopravu, říkají města i operátoři
27. 07. 2021 | Několik evropských měst, jako například Iasi v Rumunsku, se na vrcholu pandemie COVID-19 rozhodlo zavést speciální autobusy vyhrazené pro ohrožené skupiny obyvatel nebo pracovníky v klíčových profesích. Podobná opatření byla zavedena i v jiných městech, jako je Dublin, kde bylo rozhodnuto o zachování intervalů autobusů na stávajících trasách navzdory poklesu využívání... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Nejlepší evropská nádraží: Lipsko, Vídeň a Londýn

Nejlepší evropská nádraží: Lipsko, Vídeň a Londýn
08. 04. 2021 | Mezi nejlepší vlaková nádraží v Evropě patří podle žebříčku European Railway Station Index 2021 i vídeňské hlavní nádraží, které se umístilo na druhém místě hned po německém Lipsku. Moderní nádraží zaujme nejen architektonicky, ale především kvalitou nabízených služeb  pro cestující. Ve svém žebříčku hodnotila organizace Consumer Choice Center celkem padesát... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

V čem jsme nejlepší v Evropě? Železnice a cykloprůmysl vynesly Česko na první příčky žebříčků

V čem jsme nejlepší v Evropě? Železnice a cykloprůmysl vynesly Česko na první příčky žebříčků
11. 03. 2021 | Evropský atlas mobility vydaný bruselskou kanceláří nadace Heinrich-Böll-Stiftung ukazuje trendy v dopravě i přehled o situaci v Evropě. Dvakrát přitom zmiňuje i Českou republiku - poprvé v souvislosti s železniční sítí a vysokým standardem služeb ve vlacích, podruhé s cykloprůmyslem. V čem se tedy ostatní státy mohou u nás inspirovat?    Víte, že rok 2021 je rokem... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Slovensko: Cyklodopravu chceme napojit na železnici. Umožní to i evropské fondy

Slovensko: Cyklodopravu chceme napojit na železnici. Umožní to i evropské fondy
02. 02. 2021 | Podobně jako ostatní evropské země připravuje Slovensko Národní plán obnovy a další programové dokumenty pro nový Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) a Fond soudržnosti na období 2021-2027. Je to mimo jiné kvůli nutnosti přizpůsobit investice požadavkům Zelené dohody pro Evropu (Green Deal). Cílem EU je nejpozději do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality. Jde... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Radní podpořili návrh Memoranda o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti

Radní podpořili návrh Memoranda o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti
20. 01. 2021 | Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání projednala návrh na uzavření Memoranda o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti. Na jeho základě bude mít pražská společnost Operátor ICT, a.s., (OICT), která je provozovatelem Multikanálového odbavovacího systému pro hl. m. Prahu (MOS), možnost navázat spolupráci s dalšími kraji České republiky.   Městská společnost... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Covid dramaticky ovlivnil i veřejnou dopravu. Řešením může být MaaS

Covid dramaticky ovlivnil i veřejnou dopravu. Řešením může být MaaS
22. 11. 2020 | Po covidu bude nutné přehodnotit systém veřejné dopravy a nastavit ho tak, aby vyhovoval novým výzvám, a zároveň i novým standardům. Veřejná doprava zaznamenala v průběhu jarního restriktivního hospodářského režimu kvůli obavám z covidu-19 výrazný pokles. Lidé zůstávali pracovat z domova nebo raději jezdili do práce vlastním autem, pouze omezené množství cestujících... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

SUMP a veřejná doprava. Příklad ze Ždáru nad Sázavou

SUMP a veřejná doprava. Příklad ze Ždáru nad Sázavou
14. 10. 2020 | Na rozdíl od jiných částí SUMP se oblasti veřejné dopravy stále věnuje menší pozornost, i když právě v rámci SUMP se navrhují opatření, které pomohou v rámci modal splitu (tedy tzv. dělby přepravní práce) snížit podíl využívání čistě individuální automobilové dopravy ve prospěch zvýšení podílu veřejné dopravy nebo jiných forem udržitelné mobility včetně... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Integrované přestupní uzly (Lindau Modell)

Integrované přestupní uzly (Lindau Modell)
04. 09. 2020 | Chytré řešení veřejné dopravy může ušetřit náklady a zastavit úbytek cestujících ve veřejné dopravě. Co je a jak funguje tzv. Lindau Modell?  V současné době pokračuje postupné snižování přepravního podílu veřejné hromadné dopravy na úkor především individuální automobilové dopravy. Výjimkou není ani situace v městské hromadné dopravě, kdy i přes různá... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

COVID-19 oslabil veřejnou dopravu

COVID-19 oslabil veřejnou dopravu
02. 09. 2020 | Dopravní podniky napříč republikou v důsledku koronavirové pandemie přišly jak o cestující, tak i o výnosy z tržeb z jízdného. Ztráty se ve větších podnicích pohybují v desítkách až stovkách miliónů korun. Celkově 21 podniků začleněných do Sdružení dopravních podniků eviduje ztrátu 1,1 miliardy korun. Jejich hlavním cílem bude obnovit důvěru lidí ve veřejnou... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Diferencovaná doprava - příklady z Německa

Diferencovaná doprava - příklady z Německa
28. 08. 2020 | COVID-19 proměnil vnímání dopravy. Během pandemie se snížil dopravní provoz, lidé používají méně hromadné dopravy z důvodu omezení kapacity a vlastního strachu z nakažení virem. V současné době tak většina dopravců pociťuje výpadek příjmů. Města zároveň pracují s omezeným rozpočtem, a tak začíná diskuse o tom, jak zachovat kvalitu veřejné dopravy za omezených... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Představujeme projekt SMACKER

Představujeme projekt SMACKER
04. 08. 2020 | Znáte projekt SMACKER – „Aktivity a opatření pro změnu znalostí a chování v periferních oblastech“ (Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace peripheral and Rural areas), který byl připraven v rámci programu nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE?  Cíl projektu Projekt SMACKER je zaměřen na podporu služeb veřejné dopravy... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Veřejná doprava v kontextu SUMP

Veřejná doprava v kontextu SUMP
08. 07. 2020 | Plán udržitelné městské mobility je především o realizaci konkrétních opatření. Dnes se zaměřujeme na představení opatření veřejné dopravy. Víme, že v této oblasti Česká republika vyniká a proto rovnou odkazujeme na inspirativní příklady na portálu Akademie městské mobility: https://www.akademiemobility.cz/teorie-162. Evropské příklady především pracují s tzv.... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

2. vydání Newsletteru projektu SMACKERs aktualitami k projektu.

2. vydání Newsletteru projektu SMACKERs aktualitami k projektu.
04. 02. 2020 | Projekt SMACKER, který zahrnuje 6 pilotních aktivit, trvá 3 roky a nyní se nachází v polovině druhého semestru. Projekt byl zahájen v dubnu 2019 pod vedením SRM Reti e Mobilità (organizátor veřejné hromadné dopravy v metropolitní oblasti Bologna). Účastní se jej 9 partnerů z 6 evropských zemí a jeho celkový rozpočet činí 2,1 milionů EUR. SMACKER je zaměřen na zlepšení... číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Chytrá řešení v Královéhradeckém kraji

Chytrá řešení v Královéhradeckém kraji
19. 11. 2019 | Sídelní mobilita se neomezuje jen na města, ale dotýká se především širších vazeb. I proto jsou důležitým partnerem kraje, které zajišťují dopravní obslužnost mezi městy a spojení města s jeho okolím. Dnes přinášíme příklady řešení k Královéhradeckého kraje,  Mobilní aplikace IDS IREDO nabízí informace pro cestující  Cestování veřejnou dopravou přizpůsobuje... číst dále
Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Aktuální informace o připravovaných železničních stavbách na rameni Pardubice – Hradec Králové

Aktuální informace o připravovaných železničních stavbách na rameni Pardubice – Hradec Králové
16. 11. 2019 | Pardubický kraj čekají v nejbližších letech investice do železniční infrastruktury v řádu desítek miliard korun. Do konce roku 2024 SŽDC v Pardubickém a Královéhradeckém kraji proinvestuje neuvěřitelných 11,93 miliard korun! Cestující se díky těmto investicím mohou těšit na zkrácení jízdních časů, ale i na pohodlnější cestování. Postupně tak dojde k modernizaci... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Náš postoj k integrování pěší a cyklistické dopravy s dopravou veřejnou

Náš postoj k integrování pěší a cyklistické dopravy s dopravou veřejnou
03. 11. 2019 | Snadná dostupnost služeb veřejné dopravy prostřednictvím chůze nebo na jízdním kole – to je klíčový krok k tomu, aby lidé byli méně závislí na svých autech, aby polevily dopravní zácpy v ulicích měst i v okolí autobusových zastávek a vlakových nádraží. Shrnutí Integrování pěší a cyklistické dopravy s dopravou veřejnou je zcela zásadní, pokud chceme,... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Představujeme projekt Metrobus

Představujeme projekt Metrobus
24. 09. 2019 | Dnes přinášíme další zajímavou inspiraci, kterým je web Metrobus a jeho stejnojmenná varianta na kanálu YouTube.  Kolem desítky autorů vytváří komentovaná videa z hromadné dopravy v Praze a okolí. Metrobus zábavným a zároveň efektivním stylem přináší informace, ke kterým byste se sami nedostali.  Do diskuse okolo dalšího osudu Libeňského mostu se autoři zapojili... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Mobilita jako služba/MaaS: Uničov, Antverpy a Turku

Mobilita jako služba/MaaS: Uničov, Antverpy a Turku
10. 09. 2019 | O pojmu Mobilita jako služba/MaaS se zatím málo ví. Vycházíme proto opět z časopisu Thinking Cities, který vydává evropské sdružení pro městskou mobilitu POLIS. V červnu bylo vydáno další číslo "Nejsme na konci visutého lana?" Originální verzi si můžete stáhnout zde a jedna kapitola se dotýká i tohoto tématu. Z teorie víme, že MaaS představuje posun od osobních způsobů... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Aktuální informace k výstavbě cyklověží

Aktuální informace k výstavbě cyklověží
06. 08. 2019 | Dne 1.8.2019 byla v Trutnově spuštěna do provozu v pořadí již 14.cyklověž.  Jedná se o standardní model BT 2.1, který byl stejně jako v Kolíně doplněn montážním stojanem s veřejnou pumpu pro cyklisty. Více informací z otevření na odkazu: https://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/cyklovez-v-trutnove-kola-sama-zaparkuje-20190801.html Jako číslo 15 je od 1.8.2019 realizována... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Představujeme projekt BiTiBi: kolo-vlak-kolo (Bike Train Bike)

Představujeme projekt BiTiBi: kolo-vlak-kolo (Bike Train Bike)
07. 07. 2019 | BiTiBi, to je kolo-vlak-kolo (Bike Train Bike) Budoucností městské mobility je návrat k osvědčené kombinaci jízdní kolo – vlak. Pod názvem BiTiBi se ukrývá tříletý inovativní projekt, financovaný ze zdrojů EU a zaměřený na zvýšení obyvatelnosti evropských měst a energetické účinnosti dopravy. Kombinací dvou způsobů dopravy, které jsou na špici právě pokud jde... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

V Ústí nad Labem lidé platí za jízdné v MHD bezkontaktně

V Ústí nad Labem lidé platí za jízdné v MHD bezkontaktně
19. 06. 2019 | Ústí nad Labem je dalším českým městem, v němž mohou cestující v městské hromadné dopravě využívat moderní elektronický odbavovací systém a bezhotovostní placení jízdného, navíc bez nutnosti jízdenky tisknout. Nákup a placení jednorázové jízdenky bezkontaktní platební kartou přímo ve vozech zavádí ústecký dopravní podnik ve spolupráci se společnostmi ČSOB,... číst dále
Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Krakov bojuje proti smogu

Krakov bojuje proti smogu
10. 04. 2019 | V posledních letech zavedl Krakov přísná opatření, která mají pomoci vypořádat se s "neviditelným zabijákem", jak se někdy smogu přezdívá. Malopolská metropole se podle žebříčku Světové zdravotnické asociace (WHO) dostala na přední místo žebříčku měst s nejvyšším znečištěním ovzduší v Evropě. Může za to především poloha města v údolí řeky Visly, což... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30), Městská logistika a přeprava zboží (Dobrá praxe, tag31), Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)

Novinka z říše snů: Krajská správa silnic řeší ukládání jízdních kol na zastávkách veřejné dopravy

Novinka z říše snů: Krajská správa silnic řeší ukládání jízdních kol na zastávkách veřejné dopravy
06. 02. 2019 | Plzeňský kraj a Správa ůdržby silnic Plzeňského kraje společně realizují projekt, jehož hlavním cílem je zajištění podmínek pro ukládání jízdních kol na zastávkách veřejné dopravy tak, aby se zvýšil počet cestujících, kteří díky možnosti bezpečného uložení kola využijí veřejnou dopravu. Součástí projektu tak je uzamykatelný cyklobox a stojan na kola. Předpokládá... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Bern je kopcovitý. Co to znamená pro dopravu

Bern je kopcovitý. Co to znamená pro dopravu
16. 11. 2018 | Město Bern rozhodně nepatří do rodiny rovinatých měst. Historické centrum na úzkém ostrohu nad řekou představuje převýšení kolem 500-700 m. Přesto tu podíl pěší a cyklistické dopravy dosahuje celých 50 % z celkového počtu cest, dalších 28 % obslouží veřejná doprava.   Jak toho švýcarská metropole dosáhla a proč? Odpověď je možné hledat v přednášce Michael... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Velo-city, 3. den: Intermodalita a naše SŽDC

Velo-city, 3. den: Intermodalita a naše SŽDC
03. 07. 2018 | Vracíme se ještě k červnové konferenci Velo-city, která proběhla v Brazilii. Tentokrát chceme se dotknout otázky intermodality. Stručně řečeno byl tématem diskuze potenciál jízdního kola v intermodálních metropolitních oblastech. Během zasedání došlo i na prezentaci kontrastu mezi národním a regionálním příkladem zemí EU a rozvojem ve státech Jižní Ameriky. Závěr... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Nový regionální dopravní systém v Praze a okolí zasáhne více než 3 miliony lidí

Nový regionální dopravní systém v Praze a okolí zasáhne více než 3 miliony lidí
03. 05. 2018 | V létě chystá Operátor ICT spuštění nového regionálního dopravního systému, který zasáhne Pražany i cestující ze Středočeského kraje. Projekt virtuální Lítačky, moderní digitální odbavovací systém, rozšíří možnosti platebních kanálů ve veřejné dopravě. Cestující budou moci jako nosič jízdného použít, kromě stávající karty Lítačka, platební kartu,... číst dále
Štítky: Digitalizace (Role města, tag4), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Lokální tratě a mobilita v regionu

Lokální tratě a mobilita v regionu
18. 04. 2018 | Železniční doprava má v Česku tradici, hustota železniční sítě patří u nás navíc k nejvyšším v Evropě. To zároveň znamená vysoké náklady na její provoz a údržbu. Česká republika přitom stále investuje do vysokorychlostních tratí, náklady na udržení lokálních tratí se přitom zvyšují.   Už na tiskové konferenci k Evropskému týdnu mobility v září 2015 ... číst dále
Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Autonomní vozidla (Dobrá praxe, tag34)

Vyšlo nové číslo zpravodaje CIVINET.

Vyšlo nové číslo zpravodaje CIVINET.
23. 03. 2018 | Dnes bylo zveřejněno nové číslo zpravodaje CIVINET. Hlavním tématem tohoto čísla je Veřejná doprava ve městech a regionech.Více informací - http://www.civinet.cz/. číst dále
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)