Parkovací politika

Parkovací chaos či dlouhá čekací doba při zaparkování není často vinou nedostatkem parkovacích míst, ale tím, že řidič vozidla hledá volné parkovací místo. Cílem inteligentního řízení obsazenosti parkovišť je zajištění lepší plynulosti v silniční dopravě, úspoře času při hledání parkovacího místa, úspoře pohonných hmot a díky tomu i cestou ke snižování dopadů na životní prostředí.

Inteligentní řízení obsazenosti parkovišť umožňuje uživatelům silničního provozu sledovat volná místa na parkovacích plochách. Počet, případně rozmístění volných parkovacích míst je možné sledovat různými způsoby. Mezi nejpoužívanější patří zejména sledování počtu vozidel vjíždějících/odjíždějících z parkoviště, senzory umístěné pod jednotlivými parkovacími místy, nebo používání kamer sledujících obsazenost parkovacích míst pomocí speciálního softwaru. V ideálním případě jsou data o volných parkovacích místech exportována do aplikací umožňujících navigovat vozidlo k zaparkování na takovém místě.

Řada obcí také zpoplatňuje užívání parkovacích míst, aby tak regulovala jejich užívání rezidenty nebo návštěvníky obce, a to i systémy umožňujících měnit cenu za parkování během dne nebo preferujícími krátkodobé parkování. Placení za parkování se také postupně přesouvá z placení při vjezdu na parkoviště nebo u automatu k placení pomocí elektronických nástrojů (SMS, aplikace).

Modul: Seznam podstránek

Pro aktuální informace v oboru doporučujeme navštivit stránky České parkovací asociace.


Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Budoucnost parkování v Jičíně

Budoucnost parkování v Jičíně
08. 02. 2023 | Město Jičín již delší dobu připravuje Plán udržitelné městské mobility. Konzultace k jeho zpracování poskytuje spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. Jednou z otázek, který bude muset řešit, bude i otázka parkování. Na dané téma nedávno vyšel i článek v Jičínském deníku.cz. Z něho jsou pak převzaté citáty, které popisují, co si o parkování myslí městský... číst dále
Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Parkovací lístek jako celodenní jízdenka v MHD nově v Plzni

Parkovací lístek jako celodenní jízdenka v MHD nově v Plzni
11. 07. 2022 | Od čtvrtka 7. července začal platit nový režim parkoviště P+R na Borech v Dobřanské – Kaplířově ulici u konečné tramvaje číslo 4. Toto parkoviště je prvním svého druhu na území města, které za zvýhodněných podmínek umožní dojíždějícím motoristům pohodlně přestoupit do vozidel plzeňské MHD a ulevit tak dopravě v centru. Nové parkoviště dostává po několikaměsíčním... číst dále
Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Doporučení pro města a obce pro přijímání potřebných právních předpisů

Doporučení pro města a obce pro přijímání potřebných právních předpisů
01. 02. 2022 | Zákony a předpisy jsou mnohdy komplikované i pro zasvěcené. V oblasti regulace parkování formou placeného stání se objevuje mnoho nejasností. Proto jsme ve spolupráci s advokátní kanceláří KROUPAHELÁN vytvořili informační brožuru, která by měla předejít nedorozuměním při aplikaci §23 zákona o pozemních komunikacích. číst dále
Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Nové směrnice pro energetickou náročnost budov zavádějí povinné parkování pro jízdní kola

Nové směrnice pro energetickou náročnost budov zavádějí povinné parkování pro jízdní kola
13. 01. 2022 | Zveřejňujeme překlad článku, který zpracoval Fabian Küster, z Evropské cyklistické federace, a to na téma nové směrnice pro energetickou náročnost budov zavádějí povinné parkování pro jízdní kola Článek vyšel dne 22. 12. 2021. Podle návrhu Evropské komise na novou revizi směrnic o energetické náročnosti budov musí být ve všech nových i rekonstruovaných obytných... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Automatizované systémy dopravních informací s navigací k volným parkovacím plochám

Automatizované systémy dopravních informací s navigací k volným parkovacím plochám
16. 12. 2021 | Lokality s intenzivním turistickým ruchem mohou vykazovat typické problémy, které s ním souvisejí. V exponovaných časech se může jednat zejména o vyčerpání legálních parkovacích kapacit, což následně vede k nelegálnímu parkování, s dopadem na snížení dopravní bezpečnosti – parkování a pohyb turistů na místech, která k tomu nejsou určena, a zvýšení ekologické... číst dále
Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Manifest 2021 Sustrans Cymru: Wales pro budoucnost a pro každého

Manifest 2021 Sustrans Cymru: Wales pro budoucnost a pro každého
22. 10. 2021 | Současný Wales čelí náročným výzvám, počínaje klimatickou změnou a znečištěným ovzduším až po krizi fyzického i psychického zdraví obyvatel. Tlak na společnost roste všude, napříč národem. A neexistuje žádné univerzální řešení. Návrhy Manifestu Sustrans pro Wales Sustrans Cymru (velšská pobočka organizace Sustrans) předložil příští vládě Walesu požadavky,... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

8. ročník mezinárodní konference České parkovací asociace

8. ročník mezinárodní konference České parkovací asociace
01. 10. 2021 | 07. – 09. září 2021, Hotel Luna – Kouty u Ledče nad Sázavou Hlavní téma: Jak správně komunikovat parkovací politiku? Září 2021 se vyznačuje vysokou koncentrací odborných akcí. Některé byly známy již dlouho dopředu, jiné pak vznikly na poslední chvíli, což částečně narušilo původně plánovaný formát naší akce. I tak jsme ale naplnili maximální kapacitu hotelu... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)

Bez parkovacích míst, za to se zelenou fasádou. Nová IKEA v centru Vídně otevře koncem srpna

Bez parkovacích míst, za to se zelenou fasádou. Nová IKEA v centru Vídně otevře koncem srpna
17. 08. 2021 | Parkovací politika je úzce spojena s kulturou městské mobility. Jen tak je možné si vysvětlit, jak je možné, že IKEA v centru Vídně buduje novou prodejnu bez parkovacích míst. V České republice by tento experiment nejprve skončil na českých normách a pak na lidech, kteří by se dožadovali svých parkujících míst. Ve Vídni se ale experiment podařil. Po dvou letech příprav... číst dále
Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Žádné energeticky úsporné budovy bez vhodných parkovacích prostor pro jízdní kola a bez možnosti nabíjení elektrokol

Žádné energeticky úsporné budovy bez vhodných parkovacích prostor pro jízdní kola a bez možnosti nabíjení elektrokol
28. 07. 2021 | Doprava a stavebnictví jsou dvě odvětví, která mají zásadní význam pro dosažení cíle EU snížit do roku 2030 emise o 55 %. ECF v tomto článku představuje možnost, jak začlenit parkování pro jízdní kola a nabíjecí zařízení pro elektrokola do Směrnice o energetické náročnosti budov. 14. července zveřejnila Evropská komise obsáhlý balíček „Fit for 55“ s několika... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Parkovací normy u kořenů problému

Parkovací normy u kořenů problému
08. 07. 2021 | Horké téma parkování je na pořadu dne nejen v souvislosti s parkovacími zónami v Praze. Není divu, u parkování začíná a končí dopravní politika města. Zpoplatnění parkování nebo výstavbu parkovacích domů, to vše může město iniciovat. Nová zástavba je ale stále podřízená možnostem parkování. Proč? Dnes se podíváme, jak české normy stanovují počet parkovacích... číst dále
Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Jak zmapovat vlastní ulici a čtvrť

Jak zmapovat vlastní ulici a čtvrť
30. 05. 2021 | Tato zpráva byla převzata z newsletteru Kolem na kole, která vyšla dne 29. 5. 2021. Chcete si udělat přehled, jak je vlastně rozdělený veřejný prostor ve vaší ulici či čtvrti? Kolik místa dává vaše radnice lidem, co jdou po svých, kolik bezpečného pro ty, co se pohybují na kole, kolik pro auta, ať už v pohybu, nebo pro jejich skladování? Daniel Duriš na to mapování vytvořil... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Parkování aut: analýza z města aut

Parkování aut: analýza z města aut
29. 05. 2021 | Tato zpráva byla převzata z newsletteru Kolem na kole, která vyšla dne 29. 5. 2021. Parkovací místa pro auta umějí být ve zdejších luzích a hájích zdrojem vyhrocených debat, radnice dosud v duchu zastaralých politik minulého století často obětovávají každé volné místo veřejného prostoru. Věcné argumenty, nebo snad dokonce propočty? Kéž by. Jenže jakmile s člověk... číst dále
Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Švédsko. Ulice v pohybu. Sbohem, parkování!

Švédsko. Ulice v pohybu. Sbohem, parkování!
08. 03. 2021 | Jak se Švédové zapojují do plánů na zlepšení svých obcí.  Jak parklety nahrazují parkovací místa stoly, židlemi a květinami. Podobně jako v Paříži, ve Švédsku chtějí samosprávy zrušit 70 tisíc parkovacích míst. Foto: LundbergDesing Napříč celým Švédskem se obyvatelům měst nabízí šance pomoci s přestavbou městských prostor, které se nacházejí... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Aktivní občan, NNO (Občan, tag36)

Přehled doporučení a rad pro projektování stojanů na kola u škol

Přehled doporučení a rad pro projektování stojanů na kola u škol
24. 02. 2021 | Jaké jsou zkušenosti s projektováním stojanů na kola u školy. Jedná se o trochu jinou problematiku, než například projektování parkování pro kola u nádraží nebo na náměstí. Obecně se vychází z faktu, že město, resp. škola nejspíše nebude mít dostatek prostředků na nějakou uzavřenou klec. Jaký typ stojanů je tedy vhodné zvolit, např. pro cca 30 stání? Ocení děti... číst dále
Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Děti (Občan, tag38)

Městský prostor patří lidem, ne parkujícím autům

Městský prostor patří lidem, ne parkujícím autům
26. 01. 2021 | V rámci projektu CIVITAS Park4SUMP, který je součástí programu Horizon 2020 (viz také elektronická aktualita EPOMM: Management parkování a Plány udržitelné městské mobility: zaměřeno na CIVITAS Park4SUMP), byla nedávno vydána publikace „Dobré důvody pro management parkovacího prostoru“. Předkládá 34 argumentů ve prospěch managementu parkování, společně se základními... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Výstupy Konference ČPA 2020

Výstupy Konference ČPA 2020
30. 10. 2020 | Konference ČPA 2020 byla uspořádána ve dnech 22. - 24. září 2020. Na webu se dozvíte hlavní závěry, které si účastníci z konference odnesli. Rovněž si zde budete moci přečíst závěrečnou zprávu, dozvíte se o vítězích letošního ročníku soutěže Parkoviště roku. Prezentace ke stažení Web konference číst dále
Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Parkovací politika a normy

Parkovací politika a normy
07. 09. 2020 | Kapacita parkování trápí většinu měst. Proto se také tématu věnuje několik legislativních předpisů. Základním předpisem, který stanovuje počet parkovacích míst u nových budov, je ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, který stanovuje:Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily se zřizují u všech potenciálních zdrojů a cílů dopravy, tj. u obytných... číst dále
Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Parkování v kontextu SUMP

Parkování v kontextu SUMP
07. 07. 2020 | Pokud města skutečně chtějí, či musejí se realizovat SUMP, pak v otázkách parkování se mohou inspirovat evropskou publikací, která právě propojuje udržitelné principy parkování se SUMPem. Pokud půjdou česká města touto cestou, bude jen dobře, ale realita naznačuje, že spíše si města parkovací politiku spojují s navyšováním parkovacích míst. Publikace je ke stažení... číst dále
Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Budoucnost parkování v Třinci

Budoucnost parkování v Třinci
24. 06. 2020 | Víte, že v současné době připadá podle statistik na 1 000 obyvatel 700 aut? Pohledem bydlení to dělá 2 auta na 3 byty. Tak to jsou aktuální čísla z Třince. U ostatních měst budou čísla asi podobná a tak není divu, že vedení měst dlouhodobě věnuje pozornost právě parkování. Vzrůstající potřebu parkovacích ploch řeší města po celé republice, ale jen málo měst... číst dále
Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Lepší parkování

Lepší parkování
14. 06. 2020 | Výborný článek o principu parkování v České republice vyšel v Respektu 9. 9. 2019, ale stále je poplatný své době Celostátní politika je o kmenové identitě, všechna ostatní je z 90 procent o parkování. Města jsou hned po ohni druhý nejdůležitější lidský vynález, hlavně proto, že umožnila vznik téměř všeho ostatního, včetně aktivit jako organizované zemědělství,... číst dále
Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Lepší parkování

Lepší parkování
06. 01. 2020 | Celostátní politika je o kmenové identitě, všechna ostatní je z 90 procent o parkování. Města jsou hned po ohni druhý nejdůležitější lidský vynález, hlavně proto, že umožnila vznik téměř všeho ostatního, včetně aktivit jako organizované zemědělství, nebo industriální výroba, tedy věci které si s městy už málokdy spojujeme. Města navíc ilustrují stav civilizace... číst dále
Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Krnov a parkovací politika

Krnov a parkovací politika
03. 01. 2020 | Na konferenci "Promýšlíme své městou, svou obec", která proběhla v Milevsku ve dnech 16. - 17. 10. 2019, zazněla také přednáška starosty města Krnova Tomáše Hradila na téma: "Stát se úspěšným starostou je mnohem jednodušší, než jsem si myslel…" Jelikož je prezentace postavena především na fotkách, tak Jitka Vrtalová z našeho spolku napsala ještě pěkný komentář,... číst dále
Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Jak se stát nejoblíbenějším starostou. Stačí vyřešit parkování

Jak se stát nejoblíbenějším starostou. Stačí vyřešit parkování
28. 11. 2019 | V posledních letech se mnohá města potkávají s reálným nedostatkem prostoru. Především na sídlištích, kde bývá mezi bytovými domy málo místa a domy zároveň mají nejméně šest či sedm pater na výšku. Existuje způsob, jak s nedostatkem prostoru řešit i důsledky klimatických změn? Článek v magazínu Ekolist.cz přináší několik úvah na téma souvislosti mezi designem... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Martin Buršík: Příbram potřebuje řešit parkování, jdeme na to jinak

Martin Buršík: Příbram potřebuje řešit parkování, jdeme na to jinak
27. 11. 2019 | Město Příbram, které leží 60 km na jihozápad od Prahy, už dávno není jen hornickým městem. S více než 30 tisíci obyvateli a těsným vztahem na Prahu se město už řadu let potýká s rostoucí dopravou. Co se chystá v nejbližší době a jak by se také Příbram  mohla stát městem krátkých vzdáleností, o tom hovoří 1. místostarosta města Martin Buršík.  Jaké hlavní... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Závěry ze semináře ČPA s názvem Moderní parkovací dům od A do Z.

Závěry ze semináře ČPA s názvem Moderní parkovací dům od A do Z.
06. 11. 2019 | Koncem října se uskutečnil seminář ČPA s názvem Moderní parkovací dům od A do Z. Níže přinášíme zprávu České parkovací asociace, z.s., partnera Akademie městské mobility. Seminář byl uspořádán tradičně v Praze, a to v Autoklubu ČR. Celou tiskovou zprávu naleznete v příloze, níže jsou však shrnuty nejzásadnější přínosy: Hlavní město Praha získalo druhé... číst dále
Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Otevření dalšího parkovacího domu v Hradci Králové - tak trochu jiný přístup

Otevření dalšího parkovacího domu v Hradci Králové - tak trochu jiný přístup
07. 06. 2019 | Česká parkovací asociace byla u otevření nového parkovacího domu Jana Gayera v Hradci Králové. Přinášíme její postřehy, které jsou zveřejněné na tomto odkaze. O parkovacím systému Hradci Králové Psal se rok 2007, když město Hradec Králové svěřilo parkování soukromé firmě. V té tobě to byl revoluční počin, neboť města v Česku houfně odcházela od provozování... číst dále
Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Konference ČPA 2019 skončila. Co z ní plyne?

Konference ČPA 2019 skončila. Co z ní plyne?
28. 04. 2019 | Ve dnech 15. - 17. 4. 2018 se kolala již šestá konference České parkovací asociace. Pojďme si proto zrekapitulovat, jak se celá věc odehrála a co nového jsme se o parkování dozvěděli. Ve dvou dnech jsme se věnovali  problematikám digitálního parkování a podpoře infrastruktury pro elektromobilitu; zjistili jsme, jak se podařilo digitalizovat parkování v Českých Budějovicích,... číst dále
Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Bezplatné veřejné parkování – na úkor kvality přístupu i okolí

Bezplatné veřejné parkování – na úkor kvality přístupu i okolí
18. 03. 2019 | Velmi rádi spolupracujeme s Českou parkovací asociací, které pořádá ve dnech 15. - 17. 4. 2019 v Koutech u Ledče nad Sázavou svou tradiční konferenci. Dnes nám zaslali odkaz na svou novinku, která opravdu stojí za přečtení. Víme, že „bezplatné“ veřejné parkování ve skutečnosti vůbec není zadarmo, ale jakou cenu městská centra za politiku bezplatného parkování skutečně... číst dále
Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Větší auta v městském prostoru

Větší auta v městském prostoru
10. 01. 2019 | Česká parkovací asociace zveřejnila na svém webu další překlad článku z podzimního čísla magazínu Parking Trend International, tentokrát  zamyšlení Antoni Roiga v jeho článku "Větší auta v městském prostoru" pojednávající o pozvolném růstu našich vozidel a důsledcích tohoto jevu na fungování měst. Celý článek s názvem Větší auta v městském prostoru si... číst dále
Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Parkování jako katalyzátor inovací městské mobility

Parkování jako katalyzátor inovací městské mobility
19. 12. 2018 | Dne 13. září 2018 proběhlo v Praze ve spolupráci s Evropskou parkovací asociací (EPA) a Českou parkovací asociací pracovní jednání sdružení Polis týkající se inovací v oblasti parkování. Nejnovější inovace v oblasti parkování představila členská města sdružení Polis – Praha, Lille, La Rochelle a Sofie. Nyní zveřejňujeme článek k tomuto seminář, který... číst dále
Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Nový ročník soutěže Parkoviště roku

Nový ročník soutěže Parkoviště roku
07. 12. 2018 | Česká parkovací asociace spustila nový ročník soutěže Parkoviště roku. Již nyní můžete přihlásit své parkovací projekty a hlasovat o nich na webové stránce www.parkovisteroku.cz.  Soutěžní kategorie Soutěžní kategorie jsme od loňska nezměnili, a proto můžete stále přihlašovat své projekty do 3 kategorií, a sice: Parkoviště a garáže Městská parkovací... číst dále
Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Novinky z České parkovací asociace.

Novinky z České parkovací asociace.
29. 11. 2018 | Dovolte nám informovat Vás o několika nových skutečnostech týkajících se České parkovací asociace, které jsme převzali z jejich zpravodaje. 14. konference Slovenské parkovací asociace Ve třetím listopadovém týdnu jsme se s některými členy ČPA zúčastnili dalšího ročníku konference SPA, která se opět konala ve Vysokých Tatrách v hotelu Trigan. O výstupech z konference... číst dále
Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)